Додаткові відомості

Освіта

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, 2013 р.

Аспірантура НПУ імені М.П.Драгоманова, 2018 р.

Перелік місць роботи

2009-2011 р.р.- вчитель-логопед ППНЗ «Український сувенір»

2012-2013 р.р. – лаборант кафедри логопедії Інституту корекційної педагогіки та психології НПУ імені М.П. Драгоманова

2013-2015 р.р. – вчитель-логопед ДНЗ №95

з 03.09.2014 р. викладач кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка.

Теми дисертацій (захищених)
Особливості міжособистісних стосунків у сім'ях, що виховують дітей старшого дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення
Громадська активність
Член Всеукраїнської громадської організації «Корекційних педагогів України»

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
14 2 0 2022.11.19 11:53:55 Перейти на сторінку link

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афілійованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афілійованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
1 0 0 2022.11.21 06:01:48 Перейти до Scopus link

Конференції (21)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
5961 Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій: наукові підходи та сучасні практики Інноваційний контент формування складоритму як ресурс мовленнєвого розвитку дітей з ООП Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
4520 ІХ Міжнародна науково-практична конференція "Сучасний світ і незрячі: освіта, професійне становлення і соціальна взаємодія" Формування артикуляційного праксису у дітей з порушеннями зору та мовлення Луцьк document
4519 ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Інноваційні підходи в освіті дітей із особливими освітніми потребами "Формування складоритмічної складової мовлення: інноваційні підходи" Бердянськ document
4518 Практичний аспект сучасної логопедії. Міждисциплінарний підхід участь у тренінгових заходах Одеса document
4517 Друга щорічна Всеукраїнська конференція "Освіта дітей з ментальними порушеннями. Права та проблеми" учасник конференції Київ document
4516 ІІ Міжнародна науково-практична конференція з каністерапії \ Участь у панельній дискусії та тренінгових заходах Київ document
3292 VIII Міжнародна науково-практична конференція "Сучасний світ і незрячі: інклюзивна освіта, інтелектуалізація праці, активізація дозвілля - запорука соціальної інтеграції осіб з інвалідністю" Тактильний квест у роботі з дітьми з порушеннями зору та мовленя м.Луцьк document
3294 ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Інноваційні підходи в освіті дітей з ООП" Напрями гармонізації міжособистісних стосунків у сім'ях, що виховують дітей дошкільного віку з порушеннями мовлення м.Львів document
3293 Х Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин" Сучасні погляди на проблему міжособистісних стосунків у сім’ях, що виховують дітей дошкільного віку з порушеннями мовлення м.Кам'янець-Подільський document
3794 Всеукраїнська конференція \ Участь у панельній дискусії Київ document.PDF
3795 Научно-практична конференція "Діагностична та терапевтична остеопатія" Участь у дискусії Київ document.PDF
2667 Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій Ієрархія міжособистісних стосунків у сім'ях,що виховують дітей старшого дошкільного віку із ТПМ Київський університет імені Бориса Грінченка document
2164 ІІІ Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітології \ Системний підхід до вивчення міжособистісних стосунків у сім’ях, що виховують дітей з тяжкими порушеннями мовлення Київський університет імені Бориса Грінченка document
2166 Міжнародна науково-практична конференція «Психологія та педагогіка: сучасні методики та інновації, досвід практичного застосування» Вивчення компонентів міжособистісних стосунків у сім'ях, що виховують дітей із тяжкими порушеннями мовлення Громадська організація "Львівська педагогічна спільнота" document.pdf
2665 Міжнародна науково-практична заочна конференція «Аспекти гуманізуючого впливу освіти на особистість» ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ МІЖОСОБИСТІСНИХ СТОСУНКІВ У СІМ’ЯХ, ЩО ВИХОВУЮТЬ ДІТЕЙ З ТПМ Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара document.pdf
2671 Фестиваль освітнього лідерства «CLEVER» Участь у панельній дискусії та тренінгових заходах Київський університет імені Бориса Грінченка document
2670 Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні підходи в спеціальній освіті» Участь у тренінгових заходах та обговоренні Всеукраїнська громадська організація «Українська асоціація корекційних педагогів», м. Київ document
1868 ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Спеціальна освіта: історія, сучасність та перспективи розвитку» Інноваційне застосування методу case-study в професійній підготовці майбутніх фахівців спеціальної освіти (логопедів) Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка document
1869 ІV Всеукраїнська заочна науково-практична конференція «Сучасні проблеми логопедії та реабілітації» Використання техніки орофаціальної міофункціональної терапії в логопедичній практиці Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка document
2669 Науково-практичний семінар «Сучасні підходи до реалізації корекційно- розвивального навчання дітей з порушеннями розумового розвитку» Участь в тренінгових заходах та обговоренні Інститут спеціальної педагогіки НАПН України document
2668 Міжнародна конференція «Презентація метода аудіо-психо- фонології по методу Альфреда Томатіса» Участь у тренінгових заходах та обговоренні Благодійна організація «Всеукраїнський благодійний фонд «Альтернатива. Гармонія» document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
36608 Auditory Gnosis Dysfunctions in Preschool Children with Severe Speech Disorders

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (6)

ID Назва Рік
37195 Diagnostics of the Parameters of the Syllaborhythmic Speech Structure in Pre-School Children with Complex Disoders
34195 Шляхи формування конструктивного праксису у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення засобами LEGO–конструювання
30514 Kształtowanie adekwatnej samooceny studentów jako warunek rozwoju zawodowego logopedy
27731 Вплив колискових пісень на мовленнєвий розвиток дітей
19509 Інноваційне застосування методу case-study в професійній підготовці майбутніх фахівців спеціальної освіти (логопедів)
14328 Особливості діагностики міжособистісних відносин у сім`ях, які викховують дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення

Фахові видання, що затверджені МОН (8)

ID Назва Рік
34458 Criterion-indicative base of compositional rhythmic speech structure diagnostics
25638 Особливості міжособистісних стосунків у сім'ях, що виховують дітей старшого дошкільного віку із тяжкими порушеннями мовлення
25640 Сучасні погляди на проблему міжособистісних стосунків у сім’ях, що виховують дітей старшого дошкільного віку з ТПМ
19509 Інноваційне застосування методу case-study в професійній підготовці майбутніх фахівців спеціальної освіти (логопедів)
20400 Вивчення батьківського ставлення до дітей старшого дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення
25639 Напрями гармонізації міжособистісних стосунків у сім’ях, що виховують дітей старшого дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення
14328 Особливості діагностики міжособистісних відносин у сім`ях, які викховують дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення
9898 Особливості просторових уявлень у дітей старшого дошкільного віку із порушенням мовленнєвого розвитку

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (13)

ID Назва Рік
39878 Формування кінестетичного праксису у дітей середнього дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення засобами тістопластики
34202 Формування кінестетичного праксису у дітей середнього дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення
26449 Стан сформованості конструктивного праксису у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення
29483 Формування артикуляційного праксису у дітей дошкільного віку з порушеннями зору та мовлення
30594 Формування кінетичного артикуляційного праксису у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення
29485 Формування конструктивного праксису у дітей старшого дошкільного віку з порушеннями зору та мовлення засобами Lego–конструювання
24871 Тактильний квест у роботі з дітьми з порушеннями зору та мовлення
23980 Тренінг гармонізації дитячо-батьківських стосунків у сім’ях, що виховують дітей старшого дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення
21098 Вивчення компонентів міжособистісних стосунків у сім'ях, що виховують дітей із тяжкими порушеннями мовлення
23244 Підходи до вивчення міжособистісних стосунків у сім’ях, що виховують дітей з ТПМ
19514 Використання техніки орофаціальної міофункціональної терапії в логопедичній практиці
14824 Особливості фахової підготовки здобувачів вищої освіти зі спеціальності «Корекційна освіта (логопедія)» на основі практичної діяльності (з досвіду роботи дитячого логопедичного центру «Логотренажер»)
10731 До проблеми міжособистісних відносин у сім`ях, що виховують дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиток мовлення

Міжнародні науково-дослідні проєкти (1)

ID Роль учасника Організація, що впроваджує Назва проєкту Координатор проєкту Документ, що засвідчує Період реалізації
125 Учасник програми Британська Рада в Україні Студентська академічна мобільність в Україні (САМ)

голова Британської Ради в Україні

Саймон Вільямс

САМ.pdf 31.05.2020-11.05.2021

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Scopus ID К-сть публікацій h-індекс (2021) Посилання на Scopus
247 Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 57226619397 1 0 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57226619397

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
57 Інститут людини Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 22.8 0 2021 https://www.researchgate.net/profile/Tychyna_Kateryna

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
166 Collegium Civitas, м.Варшава, Польща Підвищення кваліфікації 08.11.2019-13.12.2019

кординатор проекту Бут Юлія  +380684203800  
Керівник проекту

Панкратова Ольга 

+380730332797

Учасник програми тичина.pdf

Завершені наукові дослідження (4)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
21 «Корекційно-компенсаторна складова інтеграції дітей з особливими освітніми потребами в соціальне середовище» Етап дослідження 12.2018 http://il.kubg.edu.ua/2013-10-29-15-01-27/naukova-tema-kafedry/2005-zvit-kafedry-pro-realizatsiiu-naukovoi-temy-kafedry-na-vchenii-radi-universytetu.html 25
26 Технологія формування складоритмічної структури мовлення у дітей дошкільного віку з ООП Повноцінне дослідження 10.2019 http://il.kubg.edu.ua/2013-10-29-15-01-27/naukova-tema-kafedry/2429-promizhnyi-zvit-pro-vykonannia-doslidzhennia-kafedry-spetsialnoi-ta-inkliuzyvnoi-osvity-na-vchenii-radi-universytetu-vid-31-10-2019.html 75
52 Інституціалізація "універсального" асистента вчителя в Україні: дослідження умов реалізації Повноцінне дослідження 12.2020 https://cutt.ly/thV6bW8 50
153 Особистість в умовах суспільних трансформацій сучасної України Повноцінне дослідження 04.2021 https://il.kubg.edu.ua/informatsiya/diialnist/naukova-robota/osobystist-v-umovakh-suspilnykh-transformatsii-suchasnoi-ukrainy/3089-zvit-pro-vykonannia-naukovoi-temy-instytutu-liudyny.html 50

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
58

Мартиненко
Ірина Володимирівна, доктор психологічних наук, доцент, доцент кафедри
логопедії та логопсихології Факультету спеціальної та інклюзивної освіти
Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, НПУ
імені М.П.Драгоманова

Особливості міжособистісних стосунків у сім'ях, що виховують дітей старшого дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення / 19.00.08 - спеціальна психологія НПУ імені М.П.Драгоманова, заочна форма, 2015-2019 р.р. НПУ імені М.П.Драгоманова document 2019

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (1)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
284 Системна робота впродовж відповідного етапу 2017 5

Підвищення кваліфікації (9)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1333 Модуль з ІКТ - sert_kurs_30_12_17.pdf 30.12.2016
1668 Фаховий модуль (стажування) - document 01.04.2017
1834 Інше - document 04.12.2017
2099 Лідерський модуль Інший модуль document 27.01.2018
2683 Інше Інший модуль Тичина Катерина Олександрівна.pdf 20.01.2018
2974 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 05.03.2019
3645 ІКТ Інший модуль ЕНК_735_31.10.2019.pdf 31.10.2019
3760 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) тичина.pdf 13.12.2019
4571 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_706_11.11.20.pdf 11.11.2020

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (5)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
1130 Логопедичне "Що? Де? Коли?" Вікторина Київський університет імені Бориса Грінченка 14.11.2017 2
1137 Артикуляційний гігант Логопедичний challange Київський університет імені Бориса Грінченка 14.11.2017 2
1141 Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій Всеукраїнська науково-практична конференція Київський університет імені Бориса Грінченка 14.12.2017 5
1161 Інклюзія в новій українській школі: виклики сьогодення ІІІ Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітології Київський університет імені Бориса Грінченка 10.11.2017 10
1179 Розвиток почуття ритму у дітей з особливими освітніми потребами Наукова цукерня, майстер-клас Київський університет імені Бориса Грінченка 15.05.2017 2

Керівництво науковим гуртком (1)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
141 «Логодидактична майстерня» упродовж 2017 року (1 раз на місяць) 10 Не зазначено 20.09.2017

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (3)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
568 Університетські студії (1 курс, КО, денна) Інститут людини Бакалавр Денна 2019 735 31.10.2019
656 Менеджмент спеціальної та інклюзивної освіти (5 курс, КО, денна) Інститут людини Магістр Денна 2019 902 28.12.2019
823 Логопсихологія з основами спеціальної психології (2 курс, КО, денна) Інститут людини Бакалавр Денна 2020 706 11.11.2020

Використання ЕНК (36)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
3 Інститут людини Ігрові технології в логопедичній роботі (5 курс, КОм) Магістр Денна 10 не враховується не враховується не враховується 25.11.2016
146 Інститут людини Основи дефектології і логопедії (3 курс) Бакалавр Денна 7 не враховується 5 не враховується 25.11.2016
150 Інститут людини Основи корекційної педагогіки (3 курс) Бакалавр Денна 8 не враховується 4 не враховується 25.11.2016
766 Інститут людини Основи дефектології і логопедії (3 курс) Бакалавр Денна 1 не враховується не враховується не враховується 29.12.2017
770 Інститут людини Основи корекційної педагогіки (3 курс) Бакалавр Денна 2 не враховується не враховується не враховується 29.12.2017
3738 Інститут людини Логопедія (дизартрія, порушення голосу) (2,3 курс) Бакалавр Денна 13 не враховується 10 не враховується 28.12.2018
3802 Інститут людини Основи корекційної педагогіки (4,5 курс) Магістр Заочна 4 не враховується не враховується не враховується 28.12.2018
3948 Інститут людини Спеціальні методики навчання і розвитку дітей з порушеннями мовлення (3 курс) Бакалавр Денна 14 не враховується 9 не враховується 28.12.2018
4011 Інститут людини Університетські студії: Вступ до спеціальності (1 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 11 не враховується 10 не враховується 28.12.2018
5275 Інститут людини Логопсихологія з основами спеціальної психології (2 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 5 не враховується 27.12.2019
5278 Інститут людини Логоритміка зі спеціальними методиками когнітивного розвитку із сенсомоторною складовою (3 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 5 не враховується 27.12.2019
5312 Інститут людини Менеджмент спеціальної та інклюзивної освіти (5 курс, КО, денна) Магістр Денна 9 не враховується 5 10 27.12.2019
5736 Інститут людини Спеціальні методики навчання і розвитку дітей з порушеннями мовлення (4 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 5 не враховується 27.12.2019
5839 Інститут людини Університетські студії (1 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 5 10 27.12.2019
6132 Інститут людини Виробнича (за напрямом підготовки в закладах освіти) практика (6 курс, КО, денна) Магістр Денна 9 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
6148 Інститут людини Виробнича (педагогічна) практика (СЗДО) (4 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
7474 Інститут людини Логопедія (вступ до логопедії; дислалія) (1 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
7480 Інститут людини Логопсихологія з основами спеціальної психології (2 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 5 10 10.12.2020
7481 Інститут людини Логоритміка зі спеціальними методиками когнітивного розвитку із сенсомоторною складовою (3 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
7642 Інститут людини Переддипломна (науково-дослідна) практика (6 курс, КО, денна) Магістр Денна 9 не враховується 4 не враховується 10.12.2020
7684 Інститут людини Практика (3 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується 4 не враховується 10.12.2020
8027 Інститут людини Університетські студії (1 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 4 не враховується 10.12.2020
8244 Інститут людини Виробнича (за напрямом підготовки в медичних установах) (6 курс, КО, денна) Магістр Денна 9 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
8245 Інститут людини Практика (1 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
8246 Інститут людини Практика (2 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
8247 Інститут людини Практика (5 курс, КО, денна) Магістр Денна 10 не враховується 4 не враховується 10.12.2020
8248 Інститут людини Менеджмент спеціальної та інклюзивної освіти (5 курс, КО, денна) Магістр Денна 10 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
8249 Інститут людини Логопедія (ФФНМ, ЗНМ, порушення темпо-ритмічної сторони мовлення) (2 курс, КО, денна) Магістр Денна 10 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
8504 Інститут людини Курсова робота зі спеціалізації (4 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується не враховується 31.12.2020
8550 Інститут людини Навчальна практика (ЗЗСО з інклюзивною формою навчання) (2 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується 5 не враховується 31.12.2020
9281 Інститут людини Логопедія (ФФНМ, ЗНМ, порушення темпо-ритмічної сторони мовлення) (2 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
9917 Інститут людини Логопсихологія з основами спеціальної психології (2 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11369 Інститут людини Виробнича (педагогічна) практика спеціальні школи вчитель-логопед (4 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11376 Інститут людини Виробнича (педагогічна) практика спеціальні школи вчитель початкових класів для дітей з ТПМ (4 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11386 Інститут людини Виробнича (педагогічна) практика ІРЦ (4 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11585 Інститут людини Логопедія (вступ до логопедії; дислалія) (1 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
1476 Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 4,73 12.01.2017
2317 Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 4,68 27.12.2018
3260 Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 4,84 28.12.2019
4100 Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 4,90 28.12.2020

Кураторство академічною групою (1)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
510 КОб-1-15-4.0д III 2 3 2017-2018

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (4)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
43 Шафаренко Анна Сергіївна IV Спеціальна освіта (за нозологіями) I 2018
86 Шикерява Вікторія Сергіївна IV Спеціальна освіта (за нозологіями) I 2019
122 Шегера Оксана Володимирівна V Спеціальна освіта (за нозологіями) I 2020
150 Кошман Дарія Анатоліївна V Спеціальна освіта (за нозологіями) I 2021