Додаткові відомості

Освіта
Київський Державний педагогічний інститут імені Горького, 1979
Перелік місць роботи

1979-1987 - методист закладу дошкільної освіти, м. Енгельс, Саратовська область.

1987-1991 - викладач в педагогічному училищі, м. Енгельс, Саратовська область.

1991-1994 - Завідувач дошкільного навчального закладу №488, м. Київ.
1994-дотепер Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ

Теми дисертацій (захищених)
Психологічні умови розвитку самоповаги у дошкільників
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
111 6 3 2022.01.03 11:07:41 Перейти на сторінку link

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афілійованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афілійованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
1 0 0 2022.11.21 06:02:27 Перейти до Scopus link

Конференції (5)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
3558 Сучасні соціокультурні та психолого-педагогічні координати розвитку дитини Самооцінка дошкільника: від дифузних відчуттів до перших узагальнень Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка document.docx
3467 Психологія свідомості: теорія і практика наукових досліджень Розвиток самоповаги у дошкільників: формувальний етап м. Переяслав-Хмельницький, Україна document
3557 ІV Міжнародна науково-практична конференція ОСОБИСТІСТЬ У КРИЗОВИХ УМОВАХ ТА КРИТИЧНИХ СИТУАЦІЯХ ЖИТТЯ Адаптація студентів-першокурсників до умов навчанняу вищій школі Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка (м. Суми) document.pdf
1241 III Всеукраїнська науково-практична конфереренція з Міжнародною участю "Актуальні проблеми парктичної психології" Педагогічні підходи до формування ціннісного самоставлення у дошкільників" м. Глухів document.pdf
1242 Міжнародна науково-практична конференція "Світ XXI століття: модернізація освіти та цінності дитинства Психологічний компонент в організації навчання на курсах підвищення кваліфікації м. Запоріжжя document.PDF

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
15384 The development of self-esteem in children (preschool age)

Монографії (колективні) (3)

ID Назва Рік
4293 LEADERSHIP PSYCHOLOGY STUDENTS AS PART IN PROFFESSIONAL COMPETENCE
8624 Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх психологів
3127 Teaching ideas B.D.Hrinchenka in the context of a modern update of preschool education

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
37071 Discussion imperatives and interactive learning technologies in university education institutions of Ukraine: basic approaches and application of european experience
36473 Alacrity of Preschool Education Teachers to Work with Children in Inclusive Groups

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (3)

ID Назва Рік
12883 Acmeological approach to the problem of values samootnosheniya child
4293 LEADERSHIP PSYCHOLOGY STUDENTS AS PART IN PROFFESSIONAL COMPETENCE
8624 Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх психологів

Фахові видання, що затверджені МОН (2)

ID Назва Рік
41647 Professional Development of Teachers of Preschool Education Institutions and Distance Learning: Advantages, Difficulties and Prospects
973 The postgraduate education of preschool teachers based on the andragogical issues

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (40)

ID Назва Рік
43064 Adjustment of the educational process in the conditions of war. Express advice for teachers of preschool education institutions
40821 Active teaching methods in forming the readiness of preschool teachers to work in inclusive groups
39049 Determinants of interaction of preschoolers: sex
39163 Establishment of the communal and motivated competence of preschool children (theoretical and methodical aspect)
37025 Competence approach: new opportunities for change in preschool
32587 Inclusive groups of preschool institutions through the eyes of educators
33018 Let's help children become creative
30406 Everything you would like to know about a pedagogical experiment
30335 Creating an Inclusive Education Space: three strategic directions
30359 We rate the school according to the Inclusion Index
30361 We work with the inclusion index
25252 About readiness of teachers to work in new conditions
25573 Preschooler self-esteem: from diffuse feelings to first generalizations
25248 The development of self-esteem in preschoolers: the formative stage
25249 Adaptation of freshmen students to the conditions of study at a high school
22065 Socio-emotional development of younger schoolchildren: program-methodological innovation
22194 Skills for a junior student: step by step
22320 Doll as a person, or new possibilities of using the doll in the pedagogical process
16786 Pedagogical approaches to the formation of values of the self in preschoolers
16098 Psychological component in the organization of teaching courses Increase qualifications
15293 Razvenchyvaem stereotyp presentation of vospytatel
12883 Acmeological approach to the problem of values samootnosheniya child
12202 Experimentation as a mechanism innovation in pre-school
10291 Inclusion Index as innovative management technology
10328 Conditions for successful professional adaptation of young teachers
9777 Path to the child. Alternative program support child development preschool
13222 The "Stezhyna": ten steps to a child
6901 Development kindergarten through inclusive values
6111 Training course "Professional activities assistant teachers in inclusive classes": start program and methodological support
3740 Ungraded preschool education: different age groups
3087 How do outdoor activities effective?
1249 Adaptive education in the Netherlands: study - then do yourself
6115 The experiment continues: research methodology
6126 Experiment in preschools: first steps
2738 On the willingness of teachers to work in the new environment
3128 Pedagogical conditions in developing of the culture of thinking foundations for preschool children
3129 The independence of young preschool children: characteristics and determinants
2944 Ways to improve acmeological orientation training graduate students.
2730 Internal and external determinants of occupational adaptation of the young teacher
2956 To children's self-esteem, with special attention

Міжнародні науково-дослідні проєкти (2)

ID Роль учасника Організація, що впроваджує Назва проєкту Координатор проєкту Документ, що засвідчує Період реалізації
48 Учасник проекту Фонд відкритого суспільства (Лондон, Велика Британія) та Фонд Чарльза Стюарта Мотта (Сполучені штати Америки). «Створення інклюзивного безпечного середовища у навчальних закладах і громадах» document листопад 2015 -грудень 2016 року.
71 Тренер Представництво Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) «Сприяння соціальній згуртованості та інтеграції внутрішньо переміщених осіб на сході Україні»

ЮНІСЕФ

- 01.09.2016-29.12.2017 р.

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Scopus ID К-сть публікацій h-індекс (2021) Посилання на Scopus
189 Кафедра дошкільної та початкової освіти 57221645180 1 0 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57221645180

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс (2021) h-індекс (2022) Посилання
219 Кафедра дошкільної та початкової освіти - 1 0 0 -

Індекс цитування в Research Gate (2)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
317 Інститут післядипломної освіти Кафедра дошкільної та початкової освіти 1.2 0 2020 https://www.researchgate.net/profile/Diatlenko_Natalia
689 Інститут післядипломної освіти Кафедра дошкільної та початкової освіти 32.2 0 2021 https://www.researchgate.net/profile/Diatlenko-Natalia

Заявки на колективні гранти (1)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
86 «Якість інклюзивної освіти та її експертна підтримка: зміна української парадигми у напрямі ЄС» Європейська комісія, Програма ім. Жана Моне Коллективний - 2018

Дослідно-експериментальна робота (1)

ID Назва дослідно-експериментальної роботи База (навчальний заклад) Вид участі Документ, що засвідчує Період реалізації
32 Виховуємо киянина на основі впровадження програми розвитку дітей старшого дошкільного віку "Я-киянин" ДНЗ 565, 17, 107, 688. 762, 810, НВК "Оріана", 696 - 84-050216.pdf

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
258 Забезпечення якості професійної діяльності педагогічних працівників міста Києва в системі неперервної педагогічної освіти Повноцінне дослідження 09.2022 25

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (8)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
547 Фаховий модуль (стажування) - document 19.09.2014
1875 Інше - document 26.03.2017
2878 Модуль з ІКТ Інший модуль 88350001-converted.pdf 26.12.2018
3019 Лідерський модуль Фаховий модуль (за кордоном) document 27.03.2019
3713 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 13.09.2019
4093 Модуль ІКТ Інший модуль document 04.05.2020
5766 інше Інший модуль document 19.10.2021
6461 Лідерський модуль Інший модуль document 07.06.2022

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
1306 ІІ КИЇВСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ФОРУМ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА: РАЗОМ ДО УСПІХУ» постійно діючий Kiev 23.08.2018 2

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (2)

ID Назва Рік
12305 I - from Kiev: regional partial program of preschool children
9821 Асистент учителя в інклюзивному класі

Навчальні та методичні матеріали (6)

ID Назва Рік
29611 I'm a Kievite
25338 I-Kiyanin: regional partial program for the development of children of the senior preschool age
17213 Methodology and organization of scientific and psychological studies
8301 ДИТИНА програма виховання і навчання дітей від двох до семи років
8302 Методичні рекомендації до Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років "ДИТИНА"
7673 Teach children to respect themselves and others

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
409 Методологія та організація науково-психологічних досліджень (5 курс, ПП, денна) Інститут людини Магістр Денна 2018 843 22.12.2018

Використання ЕНК (15)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
3771 Інститут людини Методологія та організація науково-психологічних досліджень (5 курс) Магістр Денна 15 не враховується 8 25 28.12.2018
3951 Інститут людини Спецкурс соціально-психологічного циклу (4 курс, ПП, денна) Бакалавр Денна 11 не враховується 8 не враховується 28.12.2018
5357 Інститут людини Методологія та організація науково-психологічних досліджень (5 курс, ПП, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується не враховується 27.12.2019
5358 Інститут людини Методологія та організація науково-психологічних досліджень (5 курс, ПП, заочна) Магістр Заочна 10 не враховується не враховується не враховується 27.12.2019
6232 Інститут людини Дитяча психологія (2 курс, ПП, заочна) Бакалавр Заочна 8 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
6234 Інститут людини Дитяча психологія (4 курс, ПП, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
6236 Інститут людини Дитяча психологія (4 курс, ПП, заочна) Бакалавр Заочна 7 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
6668 Інститут людини Методологія та організація науково-психологічних досліджень (5 курс, ПП, денна) Магістр Денна 10 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
6669 Інститут людини Методологія та організація науково-психологічних досліджень (5 курс, ПП, заочна) Магістр Заочна 10 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
8411 Інститут людини Дитяча психологія (2 курс, ПП, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується не враховується 31.12.2020
8413 Інститут людини Дитяча психологія (4 курс, ПП, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується не враховується 31.12.2020
10719 Інститут людини Дитяча психологія (2 курс, ПП, заочна) Бакалавр Заочна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10720 Інститут людини Дитяча психологія (4 курс, ПП, заочна) Бакалавр Заочна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11608 Інститут людини Методологія та організація науково-психологічних досліджень (5 курс, ПП, заочна) Магістр Заочна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11609 Інститут людини Методологія та організація науково-психологічних досліджень (5 курс, ПП, денна) Магістр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
647 Кафедра практичної психології 4,57 30.12.2016
1089 Кафедра практичної психології 4,11 12.01.2017
1944 Кафедра практичної психології 4,17 26.12.2018
2453 4,6 25.11.2019
2751 Кафедра практичної психології 4,89 28.12.2019
3304 Кафедра дошкільної та початкової освіти 4,2 30.11.2020
4832 Інститут післядипломної освіти 4.77 28.12.2021
5102 Кафедра дошкільної та початкової освіти 4.8 29.11.2022

Кураторство академічною групою (4)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
251 вихователі ДНЗ I 2 3 2015-2016
252 вихователі ДНЗ I 2 3 2016-2017
406 ДШ01-05, ДШ01-06, ДШ01-13, ДШ01-14 ДШ01-25, ДШ01-26 I 2 3 2017-2018
621 Вихователі закладів дошкільної освіти I 2 3 2018-2019