Додаткові відомості

Освіта
Київський Державний педагогічний інститут імені Горького, 1979
Перелік місць роботи

1979-1987 - методист закладу дошкільної освіти, м. Енгельс, Саратовська область.

1987-1991 - викладач в педагогічному училищі, м. Енгельс, Саратовська область.

1991-1994 - Завідувач дошкільного навчального закладу №488, м. Київ.
1994-дотепер Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ

Теми дисертацій (захищених)
Психологічні умови розвитку самоповаги у дошкільників
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
1 1 1 2024.07.22 06:02:29 Перейти до Scopus link

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (3)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
219 Кафедра дошкільної та початкової освіти - 1 0 2021 -
329 Кафедра дошкільної та початкової освіти CNL-6815-2022 1 1 2022 https://www.webofscience.com/wos/author/record/7217221
492 Кафедра дошкільної та початкової освіти CNL-6815-2022 1 1 2023 https://www.webofscience.com/wos/author/record/7217221

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 182 7 6 2023.03.14 14:59:37 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 102 6 3

Індекс цитування в Research Gate (3)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
317 Інститут післядипломної освіти Кафедра дошкільної та початкової освіти 1.2 0 2020 https://www.researchgate.net/profile/Diatlenko_Natalia
689 Інститут післядипломної освіти Кафедра дошкільної та початкової освіти 56.8 0 2022 https://www.researchgate.net/profile/Diatlenko-Natalia
1027 Інститут післядипломної освіти Кафедра дошкільної та початкової освіти 74.2 1 2023 https://www.researchgate.net/profile/Diatlenko-Natalia

Конференції (13)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
9377 I Міжнародна науково-практична конференція "Кожолянківські читання" Слово казки як засіб формування партнерської взаємодії між дітьми дошкільного віку м. Чернівці document.pdf
9431 Міжнародна науково-практична конференція "Освіта та наука крізь виклики сьогодення" Готовність педагогів дошкільної освіти до партнерської взаємодії з дошкільниками м. Запоріжжя, КЗ "Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти" document
9118 XIV Міжнародна науково-практична конференція "Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи та виміри сталого розвитку в теорії та практиці" Ще раз про методи у системі післядипломної освіти вихователів закладів дошкільної освіти: подібність, доцільність Конін – Ужгород – Херсон-Перемишль document
9106 Науково-практичний онлайн-форум "Педагог ХХІ століття: дослідження та освітні інноваціїв умовах воєнного стану в Україні" Парнерство вихователя і дитини: нові можливості в нових освітніх умовах м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document.docx
9105 Всеукраїнська науково-практична конференція «Виховання громадянина-патріота в умовах реалізації завдань концепції “Нова українська школа” Ознайомлення дітей дошкільного віку з рідним містом як основа патріотичного виховання м. Кропивницький, комунальний заклад "Кропивницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського document.pdf
8861 Реалізація в дошкільній та початковій освіті принципів демократії: зваженість, обізнаність, досвід Демократичні орієнтири в роботі вихователя закладу дошкільної освіти: сучасний контекст м.Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
8860 Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи дослідження Дистанційна форма навчання як шлях професійного розвитку педагогів закладів дошкільної освіти м. Київ, університет імені Тараса Шевченка document
8863 Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Ефекти участі в розвитку науки та освіти на відстані Детармінанти взаємодії дошкільників: стать Конін – Ужгород – Херсон document.pdf
3558 Сучасні соціокультурні та психолого-педагогічні координати розвитку дитини Самооцінка дошкільника: від дифузних відчуттів до перших узагальнень Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка document.docx
3467 Психологія свідомості: теорія і практика наукових досліджень Розвиток самоповаги у дошкільників: формувальний етап м. Переяслав-Хмельницький, Україна document
3557 ІV Міжнародна науково-практична конференція ОСОБИСТІСТЬ У КРИЗОВИХ УМОВАХ ТА КРИТИЧНИХ СИТУАЦІЯХ ЖИТТЯ Адаптація студентів-першокурсників до умов навчанняу вищій школі Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка (м. Суми) document.pdf
1241 III Всеукраїнська науково-практична конфереренція з Міжнародною участю "Актуальні проблеми парктичної психології" Педагогічні підходи до формування ціннісного самоставлення у дошкільників" м. Глухів document.pdf
1242 Міжнародна науково-практична конференція "Світ XXI століття: модернізація освіти та цінності дитинства Психологічний компонент в організації навчання на курсах підвищення кваліфікації м. Запоріжжя document.PDF

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
15384 Розвиток самоповаги у дітей (дошкільний вік)

Монографії (колективні) (3)

ID Назва Рік
8624 Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх психологів
4293 Лідерські якості студентів-психологів як складова їхньої професійної компетентності
3127 Педагогічні ідеї Б.Д.Грінченка в контексті оновлення сучасної дошкільної освіти

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
37071 Імперативи обговорення та інтерактивні технології навчання в університетських навчальних закладах України: основні підходи та застосування європейського досвіду
36473 Alacrity of Preschool Education Teachers to Work with Children in Inclusive Groups

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (5)

ID Назва Рік
44633 Modern Approaches to the Professional Development of Preschool Education Teachers on Inclusive Education of Preschool Children
42484 Професійний розвиток педагогів закладів дошкільної освіти і дистанційне навчання: переваги, труднощі та перспективи
12883 Акмеологічний погляд на проблему ціннісного самоставлення дитини
8624 Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх психологів
4293 Лідерські якості студентів-психологів як складова їхньої професійної компетентності

Фахові видання, що затверджені МОН (6)

ID Назва Рік
48908 Інтеграція цифрових технологій у навчальний процес в закладі вищої освіти: виклики та практичні аспекти
49454 Розроблення освітніх програм для стійкого розвитку в поствоєнній Україні: стратегії та виклики
45393 Освітній процес в Україні (2022-2023): проблеми, виклики, тренди
44633 Modern Approaches to the Professional Development of Preschool Education Teachers on Inclusive Education of Preschool Children
42484 Професійний розвиток педагогів закладів дошкільної освіти і дистанційне навчання: переваги, труднощі та перспективи
973 Післядипломна освіта педагогів дошкільних закладів на андрагогічних засадах

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (46)

ID Назва Рік
45510 Готовність вихователів закладів дошкільної освіти до партнерської взаємодії з дошкільниками
47788 Готовність вихователів дошкільної освіти до партнерської взаємодії з дошкільниками
44973 Ознайомлення дітей дошкільного віку з рідним містом як основа патріотичного зростання
47813 Ознайомлення дітей дошкільного віку з рідним містом як основа патріотичного зростання
47807 Ще раз про методи у системі післядипломної освіти вихователів закладів дошкільної освіти: подібність, доцільність
43064 Налагодження освітнього процесу в умовах війни. Експрес-поради для педагогів закладів дошкільної освіти
43214 Демократичні орієнтири в роботі вихователя закладу дошкільної освіти:сучасний контекст
40821 Активні методи навчання у формуванні готовності педагогів дошкільної освіти до роботи в інклюзивних групах
39049 Детермінанти взаємодії дошкільників: стать
39163 Становлення комунікативно-мовленнєвої компетентності дошкільників (теоретико-методичний аспект)
37025 Компетентнісний підхід: нові можливості для змін у дошкіллі
32587 Інклюзивні групи закладів дошкільної освіти очима вихователів
33018 Допоможемо дітям стати творчими
30406 Усе, що ви хотіли б знати про педагогічний експеримент
30359 Оцінюємо школу за Індексом інклюзії
30361 Працюємо з індексом інклюзії
30335 Як створити інклюзивний освітній простір: три стратегічні напрями
25252 Про готовність педагогів до роботи в нових умовах
25573 Самооцінка дошкільника: від дифузних відчуттів до перших узагальнень
25248 Розвиток самоповаги у дошкільників: формувальний етап
25249 Адаптація студентів-першокурсників до умов навчання у вищій школі
22065 Соціально-емоційний розвиток молодших школярів: програмно-методична інновація
22194 Навички зростання молодшого школяра: крок за кроком
22320 Лялька як персона, або нові можливості застосування ляльки в педагогічному процесі
16786 Педагогічні підходи до формування ціннісного самоставлення дошкільників
16098 Психологічний компонент в організації навчання на курсах підвищення кваліфікації
15293 Розвінчуємо стереотипні уявлення про заняття
12883 Акмеологічний погляд на проблему ціннісного самоставлення дитини
10291 Індекс інклюзії як інноваційна управлінська технологія
12202 Експериментування як механізм запровадження інновацій у дошкільному навчальному закладі
13222 Програма "Стежина: десять кроків до дитини
9777 Стежина до дитини. Альтернативна програма підтримки розвитку дитини дошкільного віку
10328 Умови успішної професійної адаптації молодого вчителя
6901 Розвиток дошкільного навчального закладу на основі інклюзивних цінностей
6111 Навчальний курс «Професійна діяльність асистента вчителя в інклюзивному класі»: стартує програма та методичний супровід
3740 Малокомплектний дошкільний навчальний заклад: різновікові групи
3087 Як зробити відкриті заходи ефективними?
1249 Адаптивна освіта в Голландії: навчатися – означає самостійно творити
6115 Експеримент продовжується: методологія дослідження
6126 Експеримент в дошкільному закладі: перші кроки
3128 Педагогічні умови формування основ культури мислення у дошкільників
2738 Про готовність педагогів до роботи в нових умовах
3129 Самостійність молодших дошкільників: особливості та детермінанти
2944 Шляхи підвищення акмеологічної спрямованості професійної підготовки студентів-магістрантів.
2730 Внутрішні та зовнішні детермінанти професійної адаптації молодого вчителя
2956 До дитячої самоповаги-з особливою увагою

Міжнародні науково-дослідні проєкти (2)

ID Роль учасника Організація, що впроваджує Назва проєкту Координатор проєкту Документ, що засвідчує Період реалізації
48 Учасник проекту Фонд відкритого суспільства (Лондон, Велика Британія) та Фонд Чарльза Стюарта Мотта (Сполучені штати Америки). «Створення інклюзивного безпечного середовища у навчальних закладах і громадах» document листопад 2015 -грудень 2016 року.
71 Тренер Представництво Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) «Сприяння соціальній згуртованості та інтеграції внутрішньо переміщених осіб на сході Україні»

ЮНІСЕФ

- 01.09.2016-29.12.2017 р.

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
428 Сучасні підходи до підвищення кваліфікації вихователів закладів дошкільної освіти з питань інклюзивного навчання дошкільників фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/44633/ 2023

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
615 Zustricz Foundation Міжнародне стажування 04.11-10.12.2023 Oleksandra Zapolska Учасник програми SZFL-002788 Diatlenko Nataliia.pdf

Заявки на колективні гранти (1)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
86 «Якість інклюзивної освіти та її експертна підтримка: зміна української парадигми у напрямі ЄС» Європейська комісія, Програма ім. Жана Моне Коллективний - 2018

Дослідно-експериментальна робота (1)

ID Назва дослідно-експериментальної роботи База (навчальний заклад) Вид участі Документ, що засвідчує Період реалізації
32 Виховуємо киянина на основі впровадження програми розвитку дітей старшого дошкільного віку "Я-киянин" ДНЗ 565, 17, 107, 688. 762, 810, НВК "Оріана", 696 - 84-050216.pdf

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
258 Забезпечення якості професійної діяльності педагогічних працівників міста Києва в системі неперервної педагогічної освіти Повноцінне дослідження 09.2022

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (15)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
547 Фаховий модуль (стажування) - document 19.09.2014
1875 Інше - document 26.03.2017
2878 Модуль з ІКТ Інший модуль 88350001-converted.pdf 26.12.2018
3019 Лідерський модуль Фаховий модуль (за кордоном) document 27.03.2019
3713 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 13.09.2019
4093 Модуль ІКТ Інший модуль document 04.05.2020
5766 інше Інший модуль document 19.10.2021
6461 Лідерський модуль Інший модуль document 07.06.2022
7032 інше Інший модуль document 23.11.2022
7745 International experience in the field of publishing Інший модуль document 12.04.2023
7751 Цифрові інструменти Google для освіти Інший модуль document 16.04.2023
7888 Вчителі 2.0 он-лайн курс з професійного розвитку та наставництва Інший модуль document 23.06.2023
8200 Цифрові інструменти Google для освіти» у ТОВ «Академія цифрового розвитку Інший модуль 0.№5 Дятленко Н.М. 2..docx.pdf 16.04.2023
8207 Успішні публікації у Scopus та Web of Science» Інший модуль 0.№5 Дятленко Н.М. 1.docx.pdf 12.04.2023
8363 Сучасний заклад дошкільної освіти: лідерство, диджиталізація, майбутній капітал Інший модуль document 19.10.2023

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
1306 ІІ КИЇВСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ФОРУМ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА: РАЗОМ ДО УСПІХУ» постійно діючий Kiev 23.08.2018 2

Зимові та літні школи (1)

ID Підрозділ Тип школи Назва Місце проведення Роль Рік Документ, що засвідчує
81 Інститут післядипломної освіти Зимова Школа професійного розвитку педагогів Київський університет імені Бориса Грінченка Член робочої групи 2023 -

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (2)

ID Назва Рік
9821 Асистент учителя в інклюзивному класі
12305 Я – киянин: регіональна парціальна програма розвитку дітей старшого дошкільного віку

Навчальні та методичні матеріали (6)

ID Назва Рік
29611 Я - киянин
25338 Я-Киянин : регіональна парціальна програма розвитку дітей старшого дошкільного віку
17213 Методологія та організація науково-психологічних досліджень
8301 ДИТИНА програма виховання і навчання дітей від двох до семи років
8302 Методичні рекомендації до Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років "ДИТИНА"
7673 Навчімо дітей шанувати себе та інших людей

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
409 Методологія та організація науково-психологічних досліджень (5 курс, ПП, денна) Інститут людини Магістр Денна 2018 843 22.12.2018

Використання ЕНК (15)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
3771 Інститут людини Методологія та організація науково-психологічних досліджень (5 курс) Магістр Денна 15 8 25 28.12.2018
3951 Інститут людини Спецкурс соціально-психологічного циклу (4 курс, ПП, денна) Бакалавр Денна 11 8 не враховується 28.12.2018
5357 Інститут людини Методологія та організація науково-психологічних досліджень (5 курс, ПП, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 27.12.2019
5358 Інститут людини Методологія та організація науково-психологічних досліджень (5 курс, ПП, заочна) Магістр Заочна 10 не враховується не враховується 27.12.2019
6232 Інститут людини Дитяча психологія (2 курс, ПП, заочна) Бакалавр Заочна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
6234 Інститут людини Дитяча психологія (4 курс, ПП, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
6236 Інститут людини Дитяча психологія (4 курс, ПП, заочна) Бакалавр Заочна 7 не враховується не враховується 10.12.2020
6668 Інститут людини Методологія та організація науково-психологічних досліджень (5 курс, ПП, денна) Магістр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
6669 Інститут людини Методологія та організація науково-психологічних досліджень (5 курс, ПП, заочна) Магістр Заочна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
8411 Інститут людини Дитяча психологія (2 курс, ПП, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 31.12.2020
8413 Інститут людини Дитяча психологія (4 курс, ПП, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 31.12.2020
10719 Інститут людини Дитяча психологія (2 курс, ПП, заочна) Бакалавр Заочна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
10720 Інститут людини Дитяча психологія (4 курс, ПП, заочна) Бакалавр Заочна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
11608 Інститут людини Методологія та організація науково-психологічних досліджень (5 курс, ПП, заочна) Магістр Заочна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11609 Інститут людини Методологія та організація науково-психологічних досліджень (5 курс, ПП, денна) Магістр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
647 Кафедра практичної психології 4,57 30.12.2016
1089 Кафедра практичної психології 4,11 12.01.2017
1944 Кафедра практичної психології 4,17 26.12.2018
2453 4,6 25.11.2019
2751 Кафедра практичної психології 4,89 28.12.2019
3304 Кафедра дошкільної та початкової освіти 4,2 30.11.2020
4832 Інститут післядипломної освіти 4.77 28.12.2021
5102 Кафедра дошкільної та початкової освіти 4.8 29.11.2022

Рейтинг викладачів серед педагогів (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Оцінка Рік
3 Кафедра дошкільної та початкової освіти 48 2023