Додаткові відомості

Освіта
Київський державний педагогічний інститут ім. М.П. Драгоманова. Рік закінчення 1992, спеціальність: історія і педагогіка
Перелік місць роботи

Із вересня 2008 р. – ст. викладач кафедри соціальної роботи та практичної психології Академії праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України. Викладала такі дисципліни: «Соціальна педагогіка», «Методика формування здорового способу життя», «Соціальна деонтологія», «Вступ до спеціальності «Соціальна робота».

З 01.09.2009 – 31.08.2010 – викладач кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти Інституту психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка.

З 01.09.2010 – 02.09.2012 – старший викладач кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти Інституту психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка.

З 03.09.2012 – 30.08.2013 – доцент кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти Інституту психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка

З 30.08.2013 – донині – доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини наказ Київського університету імені Бориса Грінченка.

Теми дисертацій (захищених)
Формування професійної культури майбутніх соціальних педагогів у навчально-виховному процесі вищого навчального закладу. Дисертація на здобуття наукового ступеня канд. пед. наук зі спеціальності 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти". Дата захисту 16.06.2009 р.
Громадська активність
Із 2010 р. – волонтер громадської організації «Всеукраїнський громадський центр «Волонтер», а з 2011 р. – по сьогодні – на волонтерських засадах – голова методичної ради Всеукраїнського громадського центру „Волонтер", майстер-тренер.
З 28.01.2020 р. - експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти
З вересня 2021 р. - член Громадської організації "Українська асоціація оцінювання"

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
2 1 1 2024.06.19 06:02:24 Перейти до Scopus link

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
471 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи GNI-7107-2022 4 1 2023 https://www.webofscience.com/wos/author/record/32227342

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 508 12 14 2024.06.21 08:27:04 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 381 10 12

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
92 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 151 3 2023 https://www.researchgate.net/profile/Spirina_Tp

Конференції (34)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
10544 СОЦІАЛЬНА РОБОТА: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ Соціально-педагогічна підтримка підлітків із числа ВПО в умовах літнього оздоровлення Полтава document.pdf
10299 ХІV Сіверянські соціально-психологічні читання Розвиток волонтерських ініціатив як інструменту активізації людських ресурсів громад, постраждалих від бойових дій Чернігів document.pdf
10250 Актуальні проблеми соціальної роботи: досвід і перспективи Діти учасників бойових дій як об’єкт соціально-педагогічної роботи м. Кам’янець-Подільський document.pdf
9355 Актуальні проблеми соціальної роботи та соціального забезпечення ДОСВІД ПІДГОТОВКИ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ Луцьк document.pdf
9133 ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ: ДОБА НЕСТІЙКОЇ ІНСТИТУЦІЙНОСТІ «Напрями волонтерської діяльності студентів в умовах воєнного часу Дніпро document.pdf
9077 Огнев"юківські читання "Освіта - сутність часу" Ціннісно- цільові пріоритети соціально-педагогічної роботи із вразливими групами населення Київ document.pdf
8319 "Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning”, Subtitle “E-learning in the Transformation of Education in Digital Society” (DLCC2022 conference) Professional self-improvement of social workers in working with female combatants: the potential of the МООС Cieszyn, Poland document
8324 5 International Scientific Conference “Information and Innovation Technologies in the XXI Century” ПРИЙНЯТТЯ ЕФЕКТИВНИХ РІШЕНЬ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА Katowice (Poland) document.pdf
8145 Актуальні питання спеціальної та інклюзивної освіти: виклик сьогодення Соціально-педагогічна діяльність в інклюзивному освітньому середовищі Полтава document.pdf
7106 Theoretical and practical aspects of distance learning BUILDING PROFESSIONAL COMPETENCIES OF SOCIAL WORKERS THROUGH DISTANCE LEARNING IN THE CONTEXT OF THE COVIDͳ19 PANDEMIC Katowice (Poland) document.pdf
6864 СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА СІМ’Ї ТА ДИТИНИ У СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ ГРОМАДИ Оцінка потреб вразливих груп населення у контексті розвитку територіальних громад в Україні Суми document.docx
6869 Актуальні проблеми соціальної роботи та соціального забезпечення: європейський та національний вимір СОЦІАЛЬНА АКТИВНІСТЬ ЯК ВАЖЛИВИЙ КОМПОНЕНТ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ Луцьк document.pdf
6836 Педагогічна наука і освіта у сучасному вимірі: проблеми та перспективи розвитку Моделювання професійної діяльності викладача вищої шкли в умовах змішаного навчання Одеса document
5865 ПАРТНЕРСЬКА ВЗАЄМОДІЯ У СИСТЕМІ ІНСТИТУТІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ Розвиток волонтерських ініціатив як інструменту активізації людських ресурсів місцевих громад Ніжин document.pdf
5928 Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій: наукові підходи та сучасні практики Підготовка фахівців соціальної роботи до організації волонтерської діяльності у викликах часу Київ document.pdf
5552 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ І НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИМІР МІЖВІДОМЧА ТА МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ВЗАЄМОДІЯ СУБ’ЄКТІВ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ Луцьк document.pdf
5318 Професійна мобільність як чинник соціальної адаптації і творчої самореалізації особистості в умовах суспільних трансформацій Підготовка практиків "без дипломів" із числа фахівців з соціальної роботи ОТГ засобами ІКТ: досвід Київського університету імені Бориса Грінченка Харків document
5257 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ: НОВАЦІЇ, ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ Соціально-педагогічна підтримка сімей, які виховують дітей з інвалідністю в умовах об’єднаної територіальної громади Запоріжжя document.pdf
5266 ROLE OF SCIENCE AND EDUCATION IN PROVIDING SUSTAINABLE DEVELOPMENT AGGRESSIVE BEHAVIOR OF TEENAGERS: CAUSES AND CONSEQUENCES Katowice, Poland document
5256 ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ В УМОВАХ ДУАЛЬНОЇ ОСВІТИ ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ НАСЕЛЕННЯ В ОТГ: ЯК БУТИ З «ПРАКТИКАМИ БЕЗ ДИПЛОМІВ»? Київ document.pdf
3548 Забезпечення якості вищої освіти: європейські й національні стандарти та індикатори Підготовка майбутніх соціальних працівників до роботи з ВІЛ- інфікованими людьми Старобільськ document.pdf
2660 Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій: наукові підходи та сучасні практики Роль громад у наданні інноваційних соціальних послуг в умовах деінституалізації Київ document
2720 Забезпечення якості вищої освіти: європейські й національні стандарти та індикатори Профілактика вживання алкоголю у підлітковому середовищі м. Старобільськ document.pdf
2165 ІІІ Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітології “ Інклюзія в новій українській школі: виклики сьогодення” Етика соціально-педагогічної діяльності з дітьми з особливостями психофізичного розвитку Київ document
1797 III міжнародна науково-практична конференція Students standing before the distance learning in institution of higher education Київ document.pdf
1799 Другі соціально-педагогічні читання імені І.Д.Звєрєвої Актуальні проблеми соціальної педагогіки як науки Київ document
737 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ЄВРОПЕЙСЬКІ Й НАЦІОНАЛЬНІ СТАНДАРТИ ТА ІНДИКАТОРИ Готовність майбутніх фахівців соціальної сфери до використання інноваційних технологій у професійній діяльності. м. Старобільськ document
734 СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОСТІР: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ МЕДІАЦІЯ ЯК СОЦІАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ ПОСЕРЕДНИЦТВА У КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЯХ Старобільськ document
736 Science, Education and Technology in the Modern World Милосердя як передумова розвитку системної благодійної діяльності в Україні United States, Cambridge, Massachusetts document
733 Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії ДЕОНТОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ Переяслав-Хмельницький document
735 Іннноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін Особливості соціально-педагогічної профілактики торгівлі людьми серед учнів професійно-технічних навчальних закладів Суми document
732 ”Наука и образование в современном мире” Подготовка социальных работников в системе непрерывного образования Новая Зеландия, Окленд document
730 Актуальные проблемы социальной психологии Профессиональная подготовка специалистов социальной сферы в системе непрерывного образования. г. Минск
731 Соціальний захист та соціальний супровід: теорія, практика та перспективи розвитку. Особливості викладання курсу 'Історія соціальної роботи' у процесі підготовки соціальних педагогів. м. Кам'янець-Подільський

Монографії (колективні) (5)

ID Назва Рік
41960 Making effective decisions as a component of the professional culture of a social worker
40133 Building professional competences of social workers through distance learning in the context of the Covid-19 pandemic
35471 Rozwój inicjatyw wolontariackich jako narzędzia aktywizacji zasobów ludzkich społeczności lokalnych
31228 Агресивна поведінка підлітків: причини й наслідки
27096 Соціальна профілактика підліткового булінгу

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (6)

ID Назва Рік
44149 Social Maladaptation of Teenagers with HIV Through Discontinuation of Antiretroviral Therapy
41844 Needs Assessment of Parents Raising Children with Disabilities in Preschool Educational Institution
36468 Development of youth volunteer programs in the condition of the Covid-19 pandemic in the communities, neighboring to the area of the Joint Forced Operation in the East of Ukraine
40133 Building professional competences of social workers through distance learning in the context of the Covid-19 pandemic
31435 Recommendations on social support to families affected by HIV/AIDS
36851 Risk factors for developing children and young people dependent on substance use behavior

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (29)

ID Назва Рік
48910 До питання реабілітації учасників бойових дій в Україні
47975 Діяльність громадських і благодійних організацій, спрямована на допомогу постраждалим від домашнього насильства, у період пандемії COVID-19
46352 Особливості формування лідерських якостей у студентів в умовах фахового коледжу
46351 Розвиток соціальної згуртованості територіальної громади
45627 Роль міжнародних та українських неурядових організацій у протидії сексуальному насильству стосовно дітей
45628 Сексуальна освіта як складова здорового способу життя підлітків
46367 Соціальна профілактика насильства щодо дітей у сім’ї
41844 Needs Assessment of Parents Raising Children with Disabilities in Preschool Educational Institution
41605 Соціальна профілактика сімейного неблагополуччя в територіальній громаді
41198 Алгоритм організації та проведення успішної адвокаційної кампанії із представництва інтересів
41096 Методи оцінки територіальною громадою власних потреб
44461 Analysis of the Needs of Social Workers Regarding Their Utilization of ICT in the System of Provision of Social Services (Kyiv City, Ukraine)
42069 Зарубіжний досвід соціально-педагогічної підтримки неповнолітніх, які перебувають у конфлікті із законом
40091 Надання інтегрованих соціальних послуг в Україні: міждисциплінарний підхід
34374 Social and pedagogical support of students with disabilities in higher education institutions
31430 Принципи міждисциплінарної взаємодії у соціальній роботі
31382 Social workers training in continuing education system
27872 Військовослужбовці жінки: виклик стереотипам
23973 Information and communication technologies in the training of future specialists of social sphere
26374 Соціально-педагогічна профілактика булінгу у шкільному середовищі
23738 Міжнародний досвід деінституалізації та реформування соціальних послуг
20097 Ставлення студентів до дистанційного навчання у вищому навчальному закладі
19756 Супервізія як складова соціальної роботи
14841 Формування професійно-етичних якостей майбутніх фахівців соціальної сфери
10639 Милосердя як передумова розвитку системної благодійної діяльності в Україні
10118 Особливості соціально-педагогічної профілактики торгівлі людьми серед учнів професійно-технічних навчальних закладів
9026 Підготовка соціальних працівників у системі неперервної освіти
36826 Формування професійних компетентностей майбутніх фахівців соціальних педагогів
36779 Формування професійних компетентностей майбутніх фахівців - соціальних педагогів

Фахові видання, що затверджені МОН (50)

ID Назва Рік
48910 До питання реабілітації учасників бойових дій в Україні
46154 Роль міжнародних та українських неурядових організацій у протидії сексуальному насильству стосовно дітей
47975 Діяльність громадських і благодійних організацій, спрямована на допомогу постраждалим від домашнього насильства, у період пандемії COVID-19
45840 Домашнє насильство над дітьми як соціально-педагогічна проблема
45837 Кейс-менеджмент у роботі з вразливими групами населення
46352 Особливості формування лідерських якостей у студентів в умовах фахового коледжу
46351 Розвиток соціальної згуртованості територіальної громади
45627 Роль міжнародних та українських неурядових організацій у протидії сексуальному насильству стосовно дітей
45628 Сексуальна освіта як складова здорового способу життя підлітків
46367 Соціальна профілактика насильства щодо дітей у сім’ї
45839 Соціальна робота з сім’ями, які виховують дитину з інвалідністю у територіальній громаді
41605 Соціальна профілактика сімейного неблагополуччя в територіальній громаді
41198 Алгоритм організації та проведення успішної адвокаційної кампанії із представництва інтересів
41096 Методи оцінки територіальною громадою власних потреб
41030 До питання причин переривання АРВ-терапії підлітками
41460 Соціально-педагогічна робота з батьками щодо підтримки ними дітей у період війни
42069 Зарубіжний досвід соціально-педагогічної підтримки неповнолітніх, які перебувають у конфлікті із законом
40091 Надання інтегрованих соціальних послуг в Україні: міждисциплінарний підхід
34374 Social and pedagogical support of students with disabilities in higher education institutions
31430 Принципи міждисциплінарної взаємодії у соціальній роботі
31252 Соціальна профілактика гендерної нерівності у військовослужбовців
27872 Військовослужбовці жінки: виклик стереотипам
27205 Тренінг як форма профілактики торгівлі людьми
25163 Підготовка майбутніх соціальних працівників до роботи з ВІЛ-інфікованими людьми
26374 Соціально-педагогічна профілактика булінгу у шкільному середовищі
23738 Міжнародний досвід деінституалізації та реформування соціальних послуг
22646 Профілактика вживання алкоголю у підлітковому середовищі
19756 Супервізія як складова соціальної роботи
14553 Готовність майбутніх фахівців соціальної сфери до використання інноваційних технологій у професійній діяльності
14046 Соціально-педагогічна профілактика адиктивної поведінки учнів професійно-технічних навчальних закладів
15396 Специфіка формування лідерського потенціалу в майбутніх фахівців
14844 Фактори ризику щодо алкоголізації підлітків та молоді
14841 Формування професійно-етичних якостей майбутніх фахівців соціальної сфери
9949 Медіація як соціальна технологія посередництва у конфліктних ситуаціях
10118 Особливості соціально-педагогічної профілактики торгівлі людьми серед учнів професійно-технічних навчальних закладів
2677 Особливості підготовки лідерів в умовах професійно-технічного навчального закладу
2675 Програма менторської підтримки вразливих груп населення
1518 Професійна підготовка соціальних працівників у системі неперервної освіти
1405 Формування професійної культури фахівців соціальної сфери
295 Motivating them to a heathly lifestyle in adolescents as a social and educational problem
1166 Формування толерантної культури у майбутніх соціальних педагогів
1180 Культура професійного спілкування – необхідна умова діяльності фахівців соціальної сфери
1520 Формування мотивації до здорового способу життя у підлітків як соціально-педагогічна проблема
1191 Формування соціокультурних цінностей майбутніх фахівців соціальної сфери
1183 Соціальний захист бездоглядних та безпритульних дітей як соціально-педагогічна проблема
1236 Принципи професійного спілкування майбутніх соціальних педагогів
1300 Формування професійної культури майбутніх соціальних педагогів у системі неперервної освіти
1301 "Історія соціальної роботи" як складова професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів
1482 До питання формування професійної культури майбутніх фахівців – соціальних педагогів
36013 Соціокультурна діяльність, як засіб формування життєвих цінностей молоді у вільний від навчання час

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (24)

ID Назва Рік
45533 Досвід підготовки соціальних працівників до соціально-педагогічної діяльності в територіальній громаді
36518 Моделювання професійної діяльності викладача вищої школи в умовах змішаного навчання
39003 Оцінка потреб вразливих груп населення у контексті розвитку територіальних громад в Україні
36537 Соціальна активність як важливий компонент підготовки майбутнього фахівця соціальної сфери
31252 Соціальна профілактика гендерної нерівності у військовослужбовців
20299 Social and pedagogical problems of adaptation of students to distance learning in higher education
20097 Ставлення студентів до дистанційного навчання у вищому навчальному закладі
9206 Деонтологічна культура як необхідна складова професійної діяльності соціальних працівників
10908 Особливості соціально-педагогічної профілактики торгівлі людьми серед учнів професійно-технічних навчальних закладів
5861 Теоретичні засади проблеми торгівлі дітьми в Україні
36826 Формування професійних компетентностей майбутніх фахівців соціальних педагогів
36779 Формування професійних компетентностей майбутніх фахівців - соціальних педагогів
5859 До питання формування толерантної культури у майбутніх фахівців соціальної сфери
3662 До питання формування толерантної культури у майбутніх фахівців соціальної сфери
5852 Профессиональная подготовка специалистов социальной сферы в системе непрерывного образования
4513 Professional training of the social sphere in continuing education
4651 Особливості адаптації студентів-першокурсників до умов навчання у вищому навчальному закладі
4652 Теоретичні засади проблеми торгівлі дітьми в Україні
4515 Формування етичних засад професійної діяльності майбутніх соціальних працівників
296 Training of social workers in the system of continuous education on principles andrahohiky
1298 Сім’я як провідний інститут соціалізації дитини
4514 Формування професійної культури соціальних педагогів у процесі їхньої професійної підготовки
4195 Адаптація першокурсників до умов вищого навчального закладу як соціально-педагогічна проблема
4196 Психолого-педагогічний аспект адаптаційного періоду студентів-першокурсників вищих навчальних закладів

Міжнародні науково-дослідні проєкти (2)

ID Роль учасника Організація, що впроваджує Назва проєкту Координатор проєкту Документ, що засвідчує Період реалізації
68 Тренер Представництво Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) “Будуємо майбутнє разом”: профілактика правопорушень та злочинів на грунті ненависті

ВГЦ “Волонтер”за підтримки Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ)https://www.facebook.com/aupcvolunteer/" target="_blank">https://www.facebook.com/aupcvolunteer/Лист-підтвердження ВГЦ_2017.pdf 01.09.2016-29.12.2017 р.
70 Тренер Microsoft YouthSpark IDEA: комп’ютерна грамотність та інформаційна безпека

ВГЦ “Волонтер” за підтримки Microsoft YouthSpark

Лист-підтвердження ВГЦ_2017.pdf 01.09.2016-29.12.2017 р.

Індексування публікацій у Scopus, WoS (4)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
159 Building professional competences of social workers through distance learning in the context of the Covid-19 pandemic https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40133/ 2022
171 Recommendations on social support to families affected by HIV/AIDS https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31435/ 2022
174 Risk factors for developing children and young people dependent on substance use behavior https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/36851/ 2022
216 Development of youth volunteer programs in the condition of the Covid-19 pandemic in the communities, neighboring to the area of the Joint Forced Operation in the East of Ukraine https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/36468/ 2022

Реєстр наукових публікацій (6)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
1 Міжнародний досвід деінституалізації та реформування соціальних послуг фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/23738/ 2018
75 Соціально-педагогічна профілактика булінгу у шкільному середовищі фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/26374/ 2019
150 Підготовка соціальних працівників у системі неперервної освіти наукове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31382/ 2020
260 Social and pedagogical support of students with disabilities in higher education institutions фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/34374/ 2021
286 Соціально-педагогічна підтримка неповнолітніх, які перебувають у конфлікті з законом: зарубіжний досвід фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40524/ 2022
441 Аналіз потреб соціальних працівників щодо використання ними ІКТ у системі надання соціальних послуг (м. Київ, Україна) наукове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/44461/ 2023

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (5)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
231 National College of Education (USA) Наукове стажування 05.04-10.05.2021

Larysa Koval

ICEA President, professor

Учасник програми Спіріна.pdf
294 Остравський університет (Чехія) Міжнародне стажування Еразмус+ 06-10.12.2021

Pavla Nemethova

Учасник програми document
457 м.Люблін, Польща Міжнародне стажування 24.04-01.05.2023 Dr. Arkadiusz Malek Учасник програми document
472 м.Люблін, Польща Non-formal education in the training of masters and PhD in EU countries and Ukraine 08-15.05.2023 Dr. Arkadiusz Malek Учасник програми document
595 Університет Острави, Чехія Міжнародне стажування 30.10-17.11.2023 Kamila Daniehlkova, Project Coordinator Учасник програми Спіріна ТП.pdf

Заявки на колективні гранти (4)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
439 Youth and community work Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020
452 Integration into European Scientific Space Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020
505 Digitalization of social work “Barriers-free Social Services” (BarFree) Erasmus+KA2 Коллективний - 2020
752 Ukrainian Universities Initiative for Online Networking (UNION) Erasmus KA203 Коллективний - 2023

Індивідуальні гранти (1)

ID Назва гранту Грантодавач Статус Документ, що засвідчує Рік
285 UNI-Paths: Innovation in Education for Ukraine University of Ostrava Виграно Spirina_Invitation Letter_UNI Path (1).pdf 2023

Завершені наукові дослідження (3)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
143 Особистість в умовах суспільних трансформацій сучасної України Повноцінне дослідження 04.2021 https://il.kubg.edu.ua/informatsiya/diialnist/naukova-robota/osobystist-v-umovakh-suspilnykh-transformatsii-suchasnoi-ukrainy/3089-zvit-pro-vykonannia-naukovoi-temy-instytutu-liudyny.html
250 Соціальна дезадаптація підлітків з ВІЛ через переривання антиретровірусної терапії Етап дослідження 05.2022 https://il.kubg.edu.ua/naukova-robota-4/naukovi-doslidzhennia.html
337 Вивчення діючої практики надання комплексних послуг сім’ям, де проживають діти/особи з інвалідністю в громаді міста Києва Повноцінне дослідження 11.2023 https://fpsrso.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-fakultetu/kafedra-sotsialnoi-pedahohiky-ta-sotsialnoi-roboty/naukova-robota.html

Словники, енциклопедії (1)

ID Назва Рік
39233 Енциклопедія освіти

Професійний розвиток

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (2)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
23 Тренінгове заняття для підлітків “Я обираю здоров’я” 29 жовтня 2016р. 3
282 Системна робота впродовж відповідного етапу 2017 5

Підвищення кваліфікації (42)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
158 Фаховий модуль (стажування) - document 23.01.2015
612 Модуль з ІКТ - document 16.12.2013
1277 Дидактичний модуль - document 14.12.2016
1415 Лідерський модуль - document 27.02.2017
1627 Інше - document 27.12.2017
1671 Інше - document 11.08.2017
1672 Інше - Certificate Як ефективно спланувати та провести діалог.pdf 28.04.2017
1673 Інше - Татьяна Спирина.pdf 12.03.2017
1781 Дослідницький модуль - document 16.11.2017
1801 Інше - document 04.12.2017
1909 Інше - document 06.12.2017
2104 Інше Інший модуль document 23.03.2018
2627 Інше Інший модуль document 02.11.2018
2629 Лідерський модуль Інший модуль document 09.11.2018
2898 Інше Інший модуль document 17.02.2019
2920 Інше Інший модуль Certificate Спіріна.pdf 20.02.2019
2921 Інше Інший модуль Cпіріна Certificate.pdf 24.02.2019
3341 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) Сертифікат тренера (Спіріна Т.)-об'єднано.pdf 08.10.2019
3432 ІКТ Інший модуль Сертифікат Спіріна .pdf 25.06.2019
3500 Інше Інший модуль document 12.10.2019
3509 Інше Інший модуль document 08.11.2019
3704 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 28.11.2019
3967 ІКТ(енк) Інший модуль Наказ251ЕНК.pdf 12.05.2020
4043 Дидактичний модуль Інший модуль document 28.02.2020
4264 інше Інший модуль document 09.10.2020
5143 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 10.05.2021
5421 інше Інший модуль document 20.08.2021
5517 інше Інший модуль document 08.10.2021
6223 інше Інший модуль document 07.02.2022
6273 інше Інший модуль document 01.05.2022
6275 інше Інший модуль document 15.04.2022
6366 інше Інший модуль document 20.06.2022
6732 інше Інший модуль document 07.10.2022
7054 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_212_02.05.2022.pdf 02.05.2022
7331 Дослідницький (базовий) Інший модуль document 22.12.2022
7628 Лідерський модуль Інший модуль document 12.04.2023
7791 Interactive technologies of blended learning in the bachelor's and mastes's traning in the European union countries and Ukraine Інший модуль document 01.05.2023
8076 Інформаційна гігієна під час війни Інший модуль Спіріна15-15.pdf 29.09.2023
8077 Інформаційна гігієна. Як розпізнати брехню в соцмережах, в інтернеті та на телебаченні, Інший модуль document 30.09.2023
8078 Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах Інший модуль document 30.09.2023
8121 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_244_08.05.2023_compressed.pdf 08.05.2023
9300 Професійне та емоційне вигорання учасників освітнього процесу під час кризових і трансформаційних процесів Інший модуль document 03.04.2024

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (9)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
28 «Перші кроки в науку» Секція «Соціальна педагогіка» Студентська науково-практична конференція Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 12.05.2016 2
32 «Становлення особистості як складова професійної діяльності майбутнього фахівця» Керована дискусія Київський університет імені Бориса Грінченка, Університетський коледж, пр. Гагаріна, 16 02.11.2016 2
621 «Спікерське Бюро» Проект Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 05.12.2016 2
1121 Онлайн-платформа "Центр Знань" - надійний помічник фахівця соціальної сфери Презентація інформаційного проекту Київський університет імені Бориса Грінченка 01.11.2017 2
1128 Деінституалізація та розвиток системи соціальних послуг у місті Києві: виклики та перспективи Круглий стіл Київський університет імені Бориса Грінченка 01.11.2017 2
1145 Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій Всеукраїнська науково-практична конференція Київський університет імені Бориса Грінченка 15.12.2017 5
1156 Програма профілактики онфліктів та злочинів на грунті ненависті "Будуємо майбутнє разом" Майстер-клас Київський університет імені Бориса Грінченка 15.12.2017 5
1181 Попередження конфліктів та злочинів серед підлітків та молоді "Будуємо майбутнє разом" Наукова цукерня, презентація програми Київський університет імені Бориса Грінченка 15.05.2017 2
1194 Створення просвітницьких та профілактичних настільних ігор Майстер-клас Київський університет імені Бориса Грінченка 07.12.2017 2

Керівництво науковим гуртком (1)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
112 Наукова студія «Соціальний експериментаріум» упродовж 2017 року (2 рази на місяць) 28 Не зазначено 29.09.2017

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (3)

ID Назва Рік
47338 Актуальні питання соціальної роботи
41510 Профілактика деструктивної поведінки підлітків : навчально-методичний посібник
5543 Соціальна педагогіка

Навчальні та методичні матеріали (11)

ID Назва Рік
47182 Соціально-педагогічна та психосоціальна підтримка дітей із числа внутрішньо переміщених осіб у період літнього оздоровлення в умовах воєнного часу
41510 Профілактика деструктивної поведінки підлітків : навчально-методичний посібник
41661 Cходинки до здоров’я: просвітницько-профілактична програма тренінгових занять
9439 Профілактика ВІЛ та ризикованої поведінки серед неповнолітніх, які перебувають у конфлікті із законом
10305 Сходинки здоров’я для батьків: просвітницько-профілактична тренінгова програма: навчально-методичний посібник для фахівців соціальної сфери щодо проведення просвітницько-профілактичних занять за програмою «Сходинки» з батьками/опікунами підлітків, які перебувають у конфлікті з законом
4194 Довідник: послуги для підлітків щодо профілактики ризикованої поведінки та інфікування ВІЛ у місті Києві
4959 Потенціал волонтерства та лідерства у здійсненні профілактики ВІЛ та ризикованої поведінки на базі професійно-технічних навчальних закладів: навчально-методичний посібник для соціальних педагогів, соціальних працівників, вихователів, фахівців, які здійснюють соціальну профілактику
4130 Путівничок для підлітків: послуги профілактики ВІЛ/СНІДу та ризикованої поведінки у місті Києві: довідник організацій, які протидіють поширенню ВІЛ/СНІДу та надають послуги підліткам
5003 Довідник для підлітків, які звільняються з виховних колоній щодо медико-соціальних та інших видів послуг на рівні громади
3486 Менеджмент волонтерських груп від А до Я
3490 Сходинки до здоров’я

Сертифіковані ЕНК (14)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
51 Іноваційна діяльність у соціальній сфері (6 курс) Інститут людини Магістр Денна 2013 648 16.12.2013
122 Етика соціально-педагогічної діяльності (1 курс) Інститут людини Бакалавр Денна 2014 582 24.12.2014
738 Практикум із організації системи соціальної підтримки населення в ОТГ (5 курс, СР, денна) Інститут людини Магістр Денна 2020 251 12.05.2020 21/22 н.р.
763 Етика соціально-педагогічної діяльності (2 курс, САРП, денна) Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Бакалавр Денна 2020 464 01.09.2020 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
777 Етика соціально-педагогічної діяльності (2 курс, СП, заочна) Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Бакалавр Заочна 2020 464 01.09.2020 23/24 н.р.; 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
1210 Методика організації та проведення соціально-просвітницького тренінгу (3 курс, СП, денна) Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Бакалавр Денна 2022 212 02.05.2022 22/23 н.р.
1295 Технології прийняття управлінських рішень (5 курс, МОСП, денна) Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Магістр Денна 2022 599 15.11.2022 23/24 н.р.
1335 Практикум із організації системи соціальної підтримки населення в ОТГ (5 курс, СР, заочна) Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Магістр Заочна 2022 749 27.12.2022
1336 Науковий семінар «Соціальна робота в громаді» (2-3 курс, АСП) Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Доктор філософії Денна 2022 749 27.12.2022 23/24 н.р.
1379 Методика організації та проведення соціально-просвітницького тренінгу (2 курс, СА, денна) Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Бакалавр Денна 2022 756 29.12.2022 23/24 н.р.
1381 Науковий семінар «Соціальна робота неурядових організацій» (3 курс, АСП) Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Доктор філософії Денна 2022 756 29.12.2022 23/24 н.р.
1466 Практикум із ком'юніті-менеджменту (5 курс, МОСП, денна) Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Магістр Денна 2023 244 08.05.2023 23/24 н.р.
1674 Технології прийняття управлінських рішень (5-6 курс, СР, СП, заочна) Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Магістр Заочна 2023 843 25.12.2023
1676 Менеджмент соціально-педагогічної діяльності (5 курс, СП, заочна) Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Магістр Заочна 2023 843 25.12.2023

Використання ЕНК (52)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
13 Інститут людини Іноваційна діяльність у соціальній сфері (6 курс) Магістр Денна 9 5 не враховується 25.11.2016
88 Інститут людини Етика соціально-педагогічної діяльності (1 курс) Бакалавр Денна 7 5 не враховується 25.11.2016
220 Інститут людини Соціалізація особистості (2 курс) Бакалавр Денна 8 4 не враховується 25.11.2016
221 Інститут людини Соціальні інновації (5 курс, СРм) Магістр Денна 9 4 не враховується 25.11.2016
231 Інститут людини Соціальне адміністрування (6 курс, СР) Магістр Денна 9 4 не враховується 25.11.2016
273 Інститут людини Управлінські аспекти посередництва у соціально-педагогічній діяльності (5 курс, СП) Магістр Денна 10 4 не враховується 26.11.2016
341 Інститут людини Етика соціально-педагогічної діяльності (1 курс, СП, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 4 не враховується не враховується 30.12.2016
342 Інститут людини Етика соціально-педагогічної діяльності (3 курс, СП, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 5 не враховується не враховується 30.12.2016
412 Інститут людини Соціалізація особистості (СП, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 5 не враховується не враховується 30.12.2016
429 Інститут людини Управлінські аспекти посередництва у соціально-педагогічній діяльності (5 курс, СП, з.ф.н.) Магістр Заочна 4 не враховується не враховується 30.12.2016
3624 Інститут людини Актуальні педагогічні практики: Інноваційна діяльність у соціальній сфері (5 курс) Магістр Денна 7 10 не враховується 28.12.2018
3625 Інститут людини Актуальні педагогічні практики: Методика створення корекційних та профілактичних програм (5 курс) Магістр Денна 12 не враховується не враховується 28.12.2018
3934 Інститут людини Соціальна педагогіка: теорія і практика: Етика соціально-педагогічної діяльності (1 курс) Бакалавр Денна 7 не враховується 25 28.12.2018
3976 Інститут людини Творча майстерня соціального педагога: Методика організації форум-театру (3 курс) Бакалавр Денна 5 не враховується не враховується 28.12.2018
3997 Інститут людини Технології соціально-педагогічної діяльності: Технології організації волонтерської діяльності (4 курс) Бакалавр Денна 10 9 не враховується 28.12.2018
4024 Інститут людини Управлінська діяльність соціального педагога: Управлінські аспекти посередництва у соціально-педагогічній діяльності (5 курс) Магістр Денна 14 10 не враховується 28.12.2018
5533 Інститут людини Практикум із організації системи соціальної підтримки населення в ОТГ (5 курс, СР, денна) Магістр Денна 9 не враховується не враховується 27.12.2019
5728 Інститут людини Соціально-педагогічна робота із вразливими сім`ями та дітьми (5 курс, СП, денна) Магістр Денна 10 4 не враховується 27.12.2019
5730 Інститут людини Соціально-педагогічна робота із вразливими сім`ями та дітьми (5 курс, СП, заочна) Магістр Заочна 9 4 не враховується 27.12.2019
5805 Інститут людини Технології соціально-педагогічної діяльності: Технології організації волонтерської діяльності (4 курс, СП, денна) Бакалавр Денна 6 3 не враховується 27.12.2019
6165 Інститут людини Виробнича/Волонтерська практика (2 курс, СП, заочна) Бакалавр Заочна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
6294 Інститут людини Етика соціально-педагогічної діяльності (2 курс, САРП, денна) Бакалавр Денна 10 5 10 10.12.2020
7168 Інститут людини Творча майстерня соціального педагога: Методика організації форум-театру (3 курс, СП, заочна) Бакалавр Заочна 7 4 не враховується 10.12.2020
7543 Інститут людини Міжвідомча та міждисциплінарна взаємодія суб’єктів соціальної роботи (6 курс, СР, денна) Магістр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
7573 Інститут людини Організація міжсекторної взаємодії в соціальній сфері (2 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 10.12.2020
8356 Інститут людини Виробнича/навчально-технологічна практика (4 курс, СП, заочна) Бакалавр Заочна 8 4 не враховується 31.12.2020
8426 Інститут людини Експертна діяльність соціального працівника (2 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 10 4 не враховується 31.12.2020
8690 Інститут людини Практикум із організації системи соціальної підтримки населення в ОТГ (5 курс, СР, денна) Магістр Денна 10 5 10 31.12.2020
10139 Інститут людини Практикум із організації системи соціальної підтримки населення в ОТГ (5 курс, СР, денна) Магістр Денна 9 5 3 30.11.2021
10253 Інститут людини Соціально-педагогічна робота із вразливими сім`ями та дітьми (5 курс, СП, денна) Магістр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
10334 Інститут людини Технології прийняття управлінських рішень (5 курс, МОСП, денна) Магістр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
10537 Інститут людини Етика соціально-педагогічної діяльності (2 курс, САРП, денна) Бакалавр Денна 8 5 3 30.11.2021
10691 Інститут людини Виробнича в НУО практика (4 курс, СП, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
10695 Інститут людини Стажерська в НУО практика (4 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
10779 Інститут людини Організація міжсекторної взаємодії в соціальній сфері (2 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
10850 Інститут людини Рекреаційна діяльність соціального педагога (2 курс, СП, заочна) Бакалавр Заочна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
10851 Інститут людини Рекреаційна діяльність соціального педагога (2 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11313 Інститут людини Практика переддипломна (6 курс, МОСП, денна) Магістр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
11326 Інститут людини Навчальна (оглядова / без відриву) практика (1 курс, САРП, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
11330 Інститут людини Виробнича в ЦСССДМ практика (4 курс, СП, заочна) Бакалавр Заочна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11333 Інститут людини Виробнича в НУО практика (4 курс, СП, заочна) Бакалавр Заочна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11339 Інститут людини Виробнича практика / в реабілітаційних центрах (4 курс, СП) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11344 Інститут людини Стажерська практика в ЦССДМ (4 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
12397 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Практикум із організації системи соціальної підтримки населення в ОТГ (5 курс, СР, денна) Магістр Денна 9 5 не враховується 31.12.2022
12460 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Технології прийняття управлінських рішень (5 курс, МОСП, денна) Магістр Денна 10 не враховується 10 31.12.2022
12534 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Етика соціально-педагогічної діяльності (2 курс, САРП, денна) Бакалавр Денна 10 4 3 31.12.2022
12675 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Науковий семінар «Соціальна робота неурядових організацій» (3 курс, АСП) Доктор філософії Денна 10 не враховується 10 31.12.2022
12677 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Науковий семінар «Соціальна робота в громаді» (2-3 курс, АСП) Доктор філософії Денна 10 не враховується 10 31.12.2022
12719 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Методика організації та проведення соціально-просвітницького тренінгу (3 курс, СП, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 10 31.12.2022
13270 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Технології прийняття управлінських рішень (5 курс, МОСП, денна) Магістр Денна 10 не враховується 5 31.12.2023
13363 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Етика соціально-педагогічної діяльності (2 курс, СП, заочна) Бакалавр Заочна 10 не враховується 5 31.12.2023
13732 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Практикум із ком'юніті-менеджменту (5 курс, МОСП, денна) Магістр Денна 10 не враховується 15 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
676 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 4,49 30.12.2016
1443 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 4,76 12.01.2017
2287 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 4,86 27.12.2018
3070 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 4,59 28.12.2019
4066 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 4,35 28.12.2020
4850 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 4,98 28.12.2021
5793 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 4,58 30.12.2022
6676 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 4,95 30.12.2023

Підготовка переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва галузі / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
46 Пугачук Дар’я Тарасівна Інститут людини VI Соціальна робота III document 2018
47 Тимошенко Людмила Олександрівна Інститут людини VI Соціальна робота III document 2018

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (3)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
83 Зінченко Аліна Сергіївна,
Шипелик Людмила Іванівна
IV Соціальна робота I 2019
119 Рогожинська Валерія Євгеніївна I Соціальна робота I 2020
120 Зінченко Аліна Сергіївна,
Шипелик Людмила Іванівна
V Соціальна робота I 2020