Додаткові відомості

Освіта

Запорізький державний університет (1992)

Дніпропетровський державний університет (1997)

Перелік місць роботи
Херсонський державний університет, завідувач кафедри всесвітньої історії та історіографії (1998-2018)
Теми дисертацій (захищених)

"Д.І. Дорошенко як дослідник української історіографії" (1998)

"Віктор Петров: інтелектуальна біографія" (2013)

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (3)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
89 Кафедра історії України AAF-6409-2019 3 0 2021 https://publons.com/researcher/3246230/vitaliy-andryeyev/
252 Кафедра історії України AAF-6409-2019 4 1 2022 https://www.webofscience.com/wos/author/record/1900924
389 Кафедра історії України AAF-6409-2019 4 1 2023 https://www.webofscience.com/wos/author/record/1900924

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 170 7 4 2024.05.25 10:38:33 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 63 4 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
408 Факультет суспільно-гуманітарних наук Кафедра історії України 30.6 2 2023 https://www.researchgate.net/profile/Vitaliy_Andryeyev

Конференції (5)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6255 XIІІ Грінченківських читаннях – Всеукраїнській науковій конференції «ГРІНЧЕНКОЗНАВСТВО: ПРОБЛЕМАТИКА І ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕНЬ» БОРИС ГРІНЧЕНКО ТА ДМИТРО ДОРОШЕНКО: ІСТОРІЯ СПІВПРАЦІ ДВОХ ІНТЕЛЕКТУАЛІВ Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
6256 СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ І ПОЛІТИЧНИЙ РОЗВИТОК КРАЇН СХІДНОЇ ЄВРОПИ У ХVІІІ-ХІХ СТ. Історія євреїв в Україні XVIII - початку XX ст. у науковому доробку Саула Борового Київський університет імені Бориса Грінченка document.docx
6257 КИЇВ І КИЯНИ У СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ МІСЬКОГО ПОВСЯКДЕННЯ Київські сюжети співпраці Бориса Грінченка та Дмитра Дорошенка Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
5112 Віктор Петров-Домонтович: мапування творчості письменника Відображення наукових поглядів В. Петрова (В. Домонтовича) на історію України в романі „Без ґрунту” Ягеллонський університет (м. Краків) document.pdf
5113 «Шляхи сполучення Придніпров’я: від давнини до сьогодення» Дніпро як транспортна артерія регіону в історико-художньому висвітленні Віктора Петрова (роман В. Домонтовича «Без ґрунту») НТУ «Дніпровська політехніка» (м. Дніпро) document.pdf

Монографії (колективні) (9)

ID Назва Рік
47656 Володимир Кривошея як дослідник українського козацтва
48303 Російський фашизм в першій половині ХХ століття
44912 Російський фашизм: витоки й ідеологія
42923 Перший місяць повномасштабної російсько-української війни 2022 р. (літопис самовидця)
39503 Відображення наукових поглядів Віктора Петрова-Домонтовича на історію України в романі "Без ґрунту"
29099 Viktor Petrov (1894-1969): the scythian issue in the scientific heritage of scientist
29107 Viktor Petrov’s “Epoch theory”: the phenomenon in the national historiography of the middle twentieth century
29728 Ярослав Мудрий та його доба: тисячолітній досвід українського державотворення
24561 Віктор Петров та його діяльність в інформаційному та освітньому просторі післявоєнної Німеччини (1945-1949): європейські виклики та національна традиція

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (4)

ID Назва Рік
39302 Козацтво в тюркському і слов'янському світах
32765 Борис Грінченко та Дмитро Дорошенко: історія співпраці українських інтелектуалів
33248 Лиман І., Константінова В. Німецькі консули в Північному Приазов’ї (ХІХ – почато к ХХ ст.)
27014 Проблеми балто-слов’янської мовної спільності та давньопрусської мови у науковому доробку Віктора Петрова

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (5)

ID Назва Рік
46803 Михайло Бернов як піонер пішохідного туризму: мандрівки Півднем України та Кримом (Частина ІІ. Крим. Літо 1895 р.)
44041 Михайло Бернов як піонер пішохідного туризму: мандрівки півднем України ти Кримом (Частина І. Південь України. Серпень 1895 р.)
42818 Михайло Бернов як піонер пішохідного туризму: подорож Іспанією та Алжиром (Частина ІІ. Алжир. Лютий-травень 1894 р.)
27014 Проблеми балто-слов’янської мовної спільності та давньопрусської мови у науковому доробку Віктора Петрова
31161 Ранньосередньовічна історія Східної Європи у рецепції Віктора Петрова (В. Домонтовича)

Фахові видання, що затверджені МОН (12)

ID Назва Рік
46803 Михайло Бернов як піонер пішохідного туризму: мандрівки Півднем України та Кримом (Частина ІІ. Крим. Літо 1895 р.)
44041 Михайло Бернов як піонер пішохідного туризму: мандрівки півднем України ти Кримом (Частина І. Південь України. Серпень 1895 р.)
42818 Михайло Бернов як піонер пішохідного туризму: подорож Іспанією та Алжиром (Частина ІІ. Алжир. Лютий-травень 1894 р.)
40641 Михайло Бернов як піонер пішохідного туризму: подорож Іспанією та Алжиром (Частина І. Іспанія. Листопад 1893 р. — лютий 1894 р.
38436 "Я - меч, я - полум'я": Український визвольний рух у висвітленні Бориса Грінченка
39302 Козацтво в тюркському і слов'янському світах
33247 Громадсько-політична діяльність Бориса Грінченка напередодні виборів до І Державної думи Російської імперії (з неопублікованої публіцистичної спадщини письменника)
33248 Лиман І., Константінова В. Німецькі консули в Північному Приазов’ї (ХІХ – почато к ХХ ст.)
27014 Проблеми балто-слов’янської мовної спільності та давньопрусської мови у науковому доробку Віктора Петрова
31161 Ранньосередньовічна історія Східної Європи у рецепції Віктора Петрова (В. Домонтовича)
29114 Рецензія на монографію: Філас В. М. візуальне освоєння Північного причорномор’я останньої чверті XVIIІ – середини ХІХ ст
29122 Віктор Петров та його діяльність під час «перебудови» української академічної науки (1930-ті рр.): внесок в археологію

Індексування публікацій у Scopus, WoS (3)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
67 Лиман І., Константінова В. Німецькі консули в Північному Приазов’ї (ХІХ – почато к ХХ ст.) http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/33248/ 2020
117 Borys Hrinchenko and Dmytro Doroshenko: history of cooperation of Ukrainian intellectuals https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/32765/ 2021
228 Cossacks in the Turkic and Slavic Worlds https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/39302/ 2022

Реєстр наукових публікацій (4)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
139 Ранньосередньовічна історія Східної Європи у рецепції Віктора Петрова (В. Домонтовича) фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31161/ 2020
277 Відображення наукових поглядів Віктора Петрова-Домонтовича на історію України в романі "Без ґрунту" монографія https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/39503/ 2021
290 Михайло Бернов як піонер пішохідного туризму: подорож Іспанією та Алжиром (Частина І. Іспанія. Листопад 1893 р. — лютий 1894 р. фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40641/ 2022
397 Михайло Бернов як піонер пішохідного туризму: мандрівки півднем України ти Кримом (Частина І. Південь України. Серпень 1895 р.) фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/44041/ 2023

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
220 Складні питання історичної пам’яті країн Центрально-Східної Європи XX-XXI ст. у парадигмі діалогічності української культури Повноцінне дослідження 12.2021

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (3)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
5461 модуль ІКТ(ЕНК) Інший модуль nakaz_448_06.30.2021.pdf 30.06.2021
7608 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) 10033.pdf 12.01.2023
9740 Командна взаємодія як основа освітнього лідерства в Університеті Лідерський модуль document 15.04.2024

Реалізація проєктів, спрямованих на висвітлення історії Університету і грінченкознавства (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Назва проєкту Рік
1 Факультет суспільно-гуманітарних наук Кафедра історії України Навчалний посібник "Я студент" (розділ посібника присвячений історії Університету) 2022

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (2)

ID Назва Рік
46143 Я — студент
41852 Я — студент

Сертифіковані ЕНК (3)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
1057 Історіографія (3 курс, ІСТ, денна) Факультет суспільно-гуманітарних наук Бакалавр Денна 2021 448 30.06.2021
1735 Філософія історії (5 курс, ІСТ, денна) Факультет суспільно-гуманітарних наук Магістр Денна 2024 233 13.03.2024
1746 Історіографія (3 курс, ІСТ, денна) Факультет суспільно-гуманітарних наук Бакалавр Денна 2024 330 02.04.2024

Використання ЕНК (1)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
9754 Історико-філософський факультет Історіографія (3 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується 10 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
1787 Кафедра історії України 4,38 26.12.2018
2575 Кафедра історії України 4,57 28.12.2019
3402 Кафедра історії України 4,51 28.12.2020
4274 Кафедра історії України 4,63 28.12.2021
5944 Кафедра історії України 4,53 30.12.2022
6830 Кафедра історії України 4,89 30.12.2023