Додаткові відомості

Освіта

Вінницьке
музичне училище ім. М.Д. Леонтовича, теоретичний відділ, 1989

Київська державна консерваторія імені П.І. Чайковського, історико-теоретичний факультет, 1994

Перелік місць роботи

Київська дитяча школа мистецтв ім. С.Турчака, викладач музично-теоретичних дисциплін, 1993 - 2002

Національна радіокомпанія України, автор і ведуча програм Головної редакції культурологічних програм Першого каналу Українського радіо, 2002 - 2015

Київський національний університет культури і мистецтв, старший викладач кафедри музичного мистецтва, 2015 - 2017

Київський університет імені Бориса Грінченка, доцент кафедри теорії та методики музичного мистецтва, з 2018 - дотепер
Теми дисертацій (захищених)

Жанрово-стильова
динаміка української фортепіанної музики ХІХ – початку ХХ ст. у
контексті європейського романтизму, спеціальність 17.00.03 - Музичне мистецтво, 2014

Громадська активність
Автор публіцистичних статей в журналі "Музика", газеті "День", культурологічному тижневику "Слово Просвіти", 2015 - 2016

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
150 Кафедра музикознавства та музичної освіти - 3 0 2021 -

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 70 5 1 2024.07.16 11:36:58 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 58 4 1

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
206 Факультет музичного мистецтва і хореографії Кафедра музикознавства та музичної освіти 6.3 1 2023 https://www.researchgate.net/profile/Olha_Lihus

Конференції (19)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
8425 Україна. Європа. Світ. Історія та імена в культурно-мистецьких рефлексіях. Шоста міжнародна науково-практична конференція Фортепіанна музика Миколи Лисенка у контексті європейського романтизму Київ, Національна музична академія України імені П.І. Чайковського document.pdf
8424 Music and Visual culture: Score, Stage & Screen The Phenomenon of Musical Ekphrasis in Lesia Dychko’s Piano Frescoes “The Châteaux of the Loire Valley” and “The Bell of Aragon” Vilnius, Lithuanian Academy of Music and Theatre document.pdf
8426 Музичне мистецтво ХХІ століття: історія, теорія, практика. VII міжнародна науково-практична конференція Музична культура українців Зеленого Клину першої третини ХХ століття м. Дрогобич, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка document
8422 Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття Музична ерудиція як базовий компонент фахового розвитку студентів-хореографів Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
8423 Art and Society Valentyn Sylvestrov’s creativity through the prism of the Revolution of Dignity: (by the Example of Choral Cycle “Maidan-2014”) Sofia, Institute of Art Studies – Bulgarian Academy of Sciences document.pdf
8413 Ювілейна палітра 2021 (до пам'ятних дат видатних українських музичних діячів і композиторів) Рецепція неоромантизму у фортепіанній музиці Якова Степового Суми, Сумський державний педагогічний університет імені А. Макаренка document
7402 Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття Сучасні тенденції у викладанні курсу історії української музики в закладах вищої мистецької освіти Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
7403 Personalia The phenomenon of passionate personality in the Ukrainian musical culture of the 19th–21st centuries Sofia, Institute of Art Studies – Bulgarian Academy of Sciences document.pdf
5781 Україна. Європа. Світ. Історія та імена в культурно-мистецьких рефлексіях Музична культура українців східного зарубіжжя першої половини ХХ століття: проблеми та перспективи дослідження Київ, Національна музична академія України імені П.І. Чайковського document.pdf
5474 Професійна художня культура і мистецька освіта: виклики ХХІ століття Формування навичок аналізу музичних творів у студентів-хореографів у процесі викладання курсу "Музика в хореографії" Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
5473 Художественное образование в культурных процессах современности Инновационные формы развития духовного потенциала студентов творческих специальностей в осмыслении поэтического наследия Бориса Гринченко Кишинів (Молдова), Академія Музики, Театру та Образотворчих Мистецтв document.pdf
5070 Борис Грінченко: Людина на тлі епохи Грінченкознавчі практики у вимірах вищої мистецької освіти м. Київ document.PDF
4274 Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика Естетичні та світоглядні засади українського музичного романтизму м. Дрогобич document.PDF
4260 VIII Міжнародна науково-практична конференція "Гуманістичні орієнтири мистецької освіти" Розвиток творчих навичок майбутніх керівників вокального ансамблю у процесі викладання музично-теоретичних дисциплін м. Київ document.PDF
4505 Микола Гоголь і сучасний художній контекст (до 210-ліття від дня народження письменника) Жанрові метаморфози “Майської ночі” М. Гоголя у творчості українських композиторів ХІХ – ХХ ст. м. Ніжин document.pdf
4194 Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття Асоціативні форми осмислення поезій Б. Грінченка у розкритті духовного потенціалу студентів музичних спеціальностей м. Київ document.PDF
4510 Філософія тексту в сучасній культурі Творчі форми осмислення поетичного тексту в сучасній мистецькій освіті м. Київ document.pdf
4511 Художня культура і мистецька освіта: традиції та сучасність Українська фортепіанна елегія ХІХ ст. як квінтесенція романтичного стилю м. Київ document.pdf
4190 Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика Фортепіанні елегії Миколи Лисенка у контексті європейського романтизму м. Дрогобич document.html

Монографії (колективні) (2)

ID Назва Рік
43284 Синергія культури у розвитку духовного потенціалу особистості: монографія
38522 Еволюція романтичного стилю в українській фортепіанній музиці ХІХ – початку ХХ століття

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (3)

ID Назва Рік
38920 The phenomenon of passionate personality in the Ukrainian musical culture of the 19th–21st centuries
42371 Ukrainian Romanticism in the Context of European Culture of the 19th – early 20th Centuries: Interdisciplinary Historiographical Analysis
31938 Theoretical Foundations of Romanticism Research in the Art Studies of the 20th – 21st Centuries: Ukrainian Perspective

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (5)

ID Назва Рік
47121 Українська музика першої третини ХХ століття у світлі сучасниих наукових студій: проблеми та перспективи дослідження
43700 Музичне життя українців Далекого Сходу першої третини ХХ століття: форми, тенденції, персоналії
43438 Творчість Бориса Грінченка як генератор інноваційних форм роботи зі студентами мистецького профілю
38286 Курс музичної акустики в системі викладання музично-комп’ютерних технологій у закладах вищої освіти
37143 Инновационные формы развития духовного потенциала студентов творческих специальностей в осмыслении поэтического наследия Б. Гринченко

Фахові видання, що затверджені МОН (8)

ID Назва Рік
47121 Українська музика першої третини ХХ століття у світлі сучасниих наукових студій: проблеми та перспективи дослідження
43700 Музичне життя українців Далекого Сходу першої третини ХХ століття: форми, тенденції, персоналії
43438 Творчість Бориса Грінченка як генератор інноваційних форм роботи зі студентами мистецького профілю
38286 Курс музичної акустики в системі викладання музично-комп’ютерних технологій у закладах вищої освіти
34211 Neoromantic Tendencies in the Ukrainian Piano Music of the Early 20th Century
34205 Методологічні аспекти дослідження романтизму в європейському музичному мистецтві ХІХ – початку ХХ століття
27689 Aesthetic foundations of the Ukrainian musical Romanticism: historiographic aspect
28565 Theoretical aspects of the style problem in the musicological research of the 20th – the beginning of 21st century

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (2)

ID Назва Рік
47122 Рецензія на книгу "Українська книга про Ріхарда Вагнера"
37143 Инновационные формы развития духовного потенциала студентов творческих специальностей в осмыслении поэтического наследия Б. Гринченко

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
212 Ukrainian Romanticism in the Context of European Culture of the 19th – early 20th Centuries: Interdisciplinary Historiographical Analysis https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/42371/ 2022

Індивідуальні гранти (1)

ID Назва гранту Грантодавач Статус Документ, що засвідчує Рік
282 Наукове дослідження Інститут гуманітарних досліджень (Відень) Виграно Lihus.pdf 2023

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (13)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
3277 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 20.10.2016
3285 Інше Інший модуль О.Лігус.PDF 06.05.2019
3409 ІКТ Інший модуль Сертифікат Лігус .pdf 25.06.2019
4190 інше Інший модуль document 06.08.2020
4742 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 27.11.2020
4841 ІКТ(енк) Інший модуль Наказ 821 від 31.12.2020.pdf 31.12.2020
6041 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_811_06.12.2021.pdf 06.12.2021
6937 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 08.10.2022
6973 інше Інший модуль document 19.02.2022
8957 Інший Інший модуль document 22.12.2023
8958 Інший Інший модуль document 22.12.2023
8959 Cultural resistance through film performing Ukrainian national identity Інший модуль document 22.12.2023
8960 Інше Інший модуль document 22.12.2023

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
37110 Музика в хореографії

Англомовні освітні програми (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Роль Назва Діяльність Дата Документ, що засвідчує
14 Інститут мистецтв Кафедра інструментально-виконавської майстерності Учасник робочої групи "Музичне мистецтво" Створення програми 26.08.2021 Витяги_ОП_26.08.2021.PDF

Сертифіковані ЕНК (2)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
912 Музично-теоретичні студії (1-3 курс, ММ(СС), денна) Інститут мистецтв Бакалавр Денна 2020 821 31.12.2020 21/22 н.р.
1124 Музична критика (3-4 курс, ММ, денна) Інститут мистецтв Бакалавр Денна 2021 811 06.12.2021

Використання ЕНК (6)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6714 Інститут мистецтв Музично-теоретичні студії: Теорія музики (1 курс, ММ(СС), денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
7394 Інститут мистецтв Історія мистецтв: Музика в хореографії (2 курс, ХОР, денна) Бакалавр Денна 7 5 не враховується 10.12.2020
8477 Інститут мистецтв Історія музики: Історія української музики (2 курс, ММ(СС), денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 31.12.2020
11261 Інститут мистецтв Музична критика (3-4 курс, ММ, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується 10 30.11.2021
11514 Інститут мистецтв Історія мистецтв (1-2 курс, ХОР, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
11516 Інститут мистецтв Історія музики (1-2 курс, ММ(СС), денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2073 Кафедра музикознавства та музичної освіти 4,67 26.12.2018
3005 Кафедра музикознавства та музичної освіти 3,15 28.12.2019
3841 Кафедра музикознавства та музичної освіти 3,55 28.12.2020
5021 Кафедра музикознавства та музичної освіти 4,70 28.12.2021
5557 Кафедра музикознавства та музичної освіти 4,76 30.12.2022
6451 Кафедра музикознавства та музичної освіти 4,99 30.12.2023