Додаткові відомості

Освіта

У 2013 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію магістр правознавства (диплом магістра з відзнакою).

Перелік місць роботи
Займається юридичною практикою з 2009 року. У 2016 році отримала свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю. З 2018 року почала займатися викладацькою діяльністю у Київському університеті імені Бориса Грінченка. Поєднує здійснення адвокатської діяльності, юридичної наукової діяльності, юридичної викладацької діяльності. Є одним з кураторів Юридичної клініки «Астрея» Київського університету імені Бориса Грінченка
Теми дисертацій (захищених)

У 2015 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право на тему «Взаємодія судів із органами Державної виконавчої служби при виконанні судових рішень у цивільних справах в Україні».

У 2023 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право на тему «Адміністративно-правовий механізм виконавчого провадження: теорія і практика».

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
2 2 1 2023.12.05 06:02:27 Перейти до Scopus link

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (2)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
169 Кафедра публічного та приватного права - 2 0 2021 -
320 Кафедра публічного права HJI-2810-2023 3 0 2022 https://www.webofscience.com/wos/author/record/37453026

Індекси цитування Google Академії

В значенні "Динаміка цитування" зазначено кількість цитувань за поточний період (на основі фіксованих показників за рейтингом прозорості від 15.03.2023 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
За весь період 51 3 1 16 2023.12.08 12:03:45 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 42 3 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
557 Факультет права та міжнародних відносин Кафедра публічного права 21.8 2 2023 https://www.researchgate.net/profile/Nataliia-Sergiienko

Конференції (6)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
8177 Права людини в сучасних умовах розбудови громадянського суспільства в Україні: До тижня права і дня Загальної декларації прав людини: круглий стіл Майно, на яке не може бути звернено стягнення за виконавчими документами, в контексті гарантування прав осіб при примусовому виконанні рішень. м. Київ document.pdf
8176 The X International Science Conference «Science foundations of modern science and practice» «Адвокатська монополія» на представництво сторін у цивільному процесі за законодавством України та Німеччини: порівняльний аспект. м. Афіни, Греція document.pdf
8170 Причорноморські публічно-правові читання До проблематики правового регулювання взаємодії органів ДВС та митниць м. Миколаїв document.pdf
8167 роблеми та стан дотримання і захисту прав людини в Україні Interaction between bodies of government executive service and customs during disposal of equipment, confiscated under court decision if a mistake on evaluation of equipment occurred м. Львів document.pdf
8171 Наукові розвідки з актуальних проблем публічного та приватного права Проблематика роз’яснення рішень та несудових виконавчих документів в ході виконавчого провадження м. Київ document.pdf
5544 Наукові розвідки з актуальних проблем публічного та приватного права Деякі питання виконання зобов*язань в умовах карантину м. Київ document.pdf

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (5)

ID Назва Рік
45132 Private Enforcer as a Participant of Legal Relations in the Executive Process
43658 Enforcement Actions and Their Suspension: The Concept and Legal Regulation in Ukraine, Georgia, Kazakhstan, Armenia
43078 The essence and content of illegal obstruction of the organization or holding meetings, rallies, marches and demonstrations and forensic aspects of its analysis
36553 Reflections on the respect of the rights of citizens during judicial decisions of execution
32475 State Guarantees of the Right to Housing for War Veterans: Substantive and Procedural Aspects

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (10)

ID Назва Рік
43078 The essence and content of illegal obstruction of the organization or holding meetings, rallies, marches and demonstrations and forensic aspects of its analysis
37141 До питання організації системи примусового виконання рішень в Україні
37168 Зміст та об’єкт правовідносин в системі органів примусового виконання рішень та їх посадових осіб
37503 Міжгалузеві зв’язки виконавчого права України та сімейного права України
37127 Міжгалузеві зв’язки виконавчого права України та цивільного права України
37169 Міжгалузеві зв’язки виконавчого права України та цивільного процесуального права України
37161 Напрями взаємодії виконавця з банками у виконавчому процесі
37140 Норми права, які регулюють організацію та здійснення примусового виконання рішень в Україні, в системі законодавства України
37816 Норми права, які регулюють організацію та здійснення примусового виконання рішень в Україні, в структурі системи права України
31541 Сторони виконавчого провадження: окремі проблеми їхнього правового статусу

Фахові видання, що затверджені МОН (12)

ID Назва Рік
37141 До питання організації системи примусового виконання рішень в Україні
37168 Зміст та об’єкт правовідносин в системі органів примусового виконання рішень та їх посадових осіб
37128 Міжгалузеві зв’язки виконавчого права України й адміністративного права України
37503 Міжгалузеві зв’язки виконавчого права України та сімейного права України
37127 Міжгалузеві зв’язки виконавчого права України та цивільного права України
37169 Міжгалузеві зв’язки виконавчого права України та цивільного процесуального права України
37161 Напрями взаємодії виконавця з банками у виконавчому процесі
37140 Норми права, які регулюють організацію та здійснення примусового виконання рішень в Україні, в системі законодавства України
37816 Норми права, які регулюють організацію та здійснення примусового виконання рішень в Україні, в структурі системи права України
32428 Відновлення виконавчого провадження: проблеми правового регулювання
32372 Виконавчий процес (як діяльність): поняття та ознаки
32378 Зловживання правами у виконавчому процесі

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (2)

ID Назва Рік
42465 Розмитнення гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану
32604 Деякі питання виконання зобов'язань в умовах карантину

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
202 JURAJ DOBRILA UNIVERSITY OF PULA,THE JOHN PAUL II CATHOLIC UNIVERSITY OF LUBLIN Наукове стажування 27.09-02.10.2020 Олександра Ворич Учасник програми document

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету докторської дисертації (1)

ID Ім'я співробітника Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
34 Сергієнко Наталія Артурівна Адміністративно-правовий механізм виконавчого провадження: теорія і практика / 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право - Науково-дослідний інститут публічного права - 2023

Підвищення кваліфікації (6)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
3790 ІКТ Інший модуль Наказ_серт_ЕНК_27_12_19-1.docx 28.12.2019
4285 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 02.10.2020
5527 інше Інший модуль document 04.10.2021
5665 інше Інший модуль document 12.11.2021
7269 інше Інший модуль document 10.12.2022
7270 інше Інший модуль document 23.11.2022

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
672 Правове регулювання платіжних операцій (5 курс, ПР, денна) Факультет права та міжнародних відносин Магістр Денна 2019 902 28.12.2019

Використання ЕНК (21)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6063 Факультет права та міжнародних відносин Адміністративне судочинство (3 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
6847 Факультет права та міжнародних відносин Право в публічному управлінні (6 курс, ДУ, заочна) Магістр Заочна 8 4 не враховується 10.12.2020
6851 Факультет права та міжнародних відносин Правове регулювання платіжних операцій (5 курс, ПР, денна) Магістр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
6853 Факультет права та міжнародних відносин Правове регулювання фінансової діяльності суб'єктів господарювання: Банківське право (3 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
6856 Факультет права та міжнародних відносин Правознавство (3 курс, ПЛ, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
7258 Факультет права та міжнародних відносин Українські студії (1 курс, ІС, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
7342 Факультет права та міжнародних відносин Фінансове та податкове право: Фінансове право (2 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
7569 Факультет права та міжнародних відносин Оподаткування та митне право (4 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
7570 Факультет права та міжнародних відносин Оподаткування та митне право (4 курс, ПР, заочна) Бакалавр Заочна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
7667 Факультет права та міжнародних відносин Правове регулювання фінансової діяльності суб`єктів господарювання (4 курс, ПР, заочна) Бакалавр Заочна 9 5 не враховується 10.12.2020
9772 Факультет права та міжнародних відносин Адміністративне судочинство (3 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
9773 Факультет права та міжнародних відносин Адміністративне судочинство (3 курс, ПР, заочна) Бакалавр Заочна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
10081 Факультет права та міжнародних відносин Порівняльне цивільне право та порівняльний цивільний процес (2 курс, МП, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
10547 Факультет права та міжнародних відносин Правове регулювання фінансової діяльності суб'єктів господарювання (3-4 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
10757 Факультет права та міжнародних відносин Міжнародне фінансове право (3 курс, МП, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
10777 Факультет права та міжнародних відносин Оподаткування та митне право (4 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
11221 Факультет права та міжнародних відносин Українські студії (1 курс, ІС, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11407 Факультет права та міжнародних відносин Митне право (3 курс, МП, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11428 Факультет права та міжнародних відносин Адвокатська діяльність у сфері прав людини (6 курс, ПР, денна) Магістр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11429 Факультет права та міжнародних відносин Адвокатська діяльність у сфері прав людини (6 курс, ПР, заочна) Магістр Заочна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
11626 Факультет права та міжнародних відносин Право в публічному управлінні (5 курс, ДУ, заочна) Магістр Заочна 9 не враховується не враховується 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2896 Кафедра публічного та приватного права 4,50 28.12.2019
4037 Кафедра публічного та приватного права 4,77 28.12.2020
4450 Кафедра публічного та приватного права 4,88 28.12.2021
5653 Кафедра приватного права 4,90 30.12.2022