Додаткові відомості

Освіта

Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка

за освітою філолог,перекладач,викадач

дата випуску (3.07.2018р.)
Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 0 0 0 2023.03.16 14:56:07 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 0 0 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
524 Факультет східних мов Кафедра китайської мови і перекладу 12.2 0 2023 https://www.researchgate.net/profile/Mariya-Popova-2

Конференції (6)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
8960 IV Міжнародна науково-методична конференція “СХОДОЗНАВСТВО. АКТУАЛЬНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ” ARTISTIC AND AESTHETIC UNDERSTANDING OF BEAUTY IN CHINESE POEMS ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ Г.С.СКОВОРОДИ document.pdf
8315 «Літературний процес: межі толерантності». «Мотиви ідентичності в поезії та художніх біографіях «туманних поетів»» Київський нациіональний університет ім. Бориса Грінченка document.docx
8314 STEREOTYPY KULTUROWE W LITERATURZE, KULTURZE I JĘZYKU POLAKÓW I UKRAIŃCÓW У ПОШУКАХ ПІЗНАННЯ ПІДНЕБЕСНОЇ. РОЗВІНЧАННЯ УКРАЇНСЬКИХ СТЕРЕОТИПІВ ПРО КИТАЙ Люблін document.docx
6866 the 2 International "Oriental Studies. Actuality and Prospects"Scientific and Methodological Conference ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ КРАСИ В КАТАЇ Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, м. Харків document.docx
5334 IV Всеукраїнська конференція "Питання сходознавства в Україні" ТУМАННА ПОЕЗІЯ (ТВОРЧІСТЬ ШУ ТІН) ХНУ ім. В.Н. Каразіна м. Харків document.doc
5332 IV Всеукраїнська науково-практична конфкеренція \ Концептуалізація краси у творчості китайських поетів – туманників (поєзія Шу Тін). Київський нациіональний університет ім. Бориса Грінченка document.docx

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (3)

ID Назва Рік
44594 Formation of "Mist Poetry" in Chinese literature of the second half of the 20th century
44595 Conceptualization of beauty in the creativity of Misty Poets (Poetry of Shu Ting and Gu Cheng)
44596 У пошуках пізнання Піднебесної. Розвінчання українських стереотипів про Китай

Фахові видання, що затверджені МОН (3)

ID Назва Рік
45319 Artistic and Aesthetic understanding of beauty in Chinese poems
44594 Formation of "Mist Poetry" in Chinese literature of the second half of the 20th century
44595 Conceptualization of beauty in the creativity of Misty Poets (Poetry of Shu Ting and Gu Cheng)

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (1)

ID Назва Рік
44856 Визначення і трансформації естетичних категорій в культурі Китаю

Реєстр наукових публікацій (2)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
422 Formation of "Mist Poetry" in Chinese literature of the second half of the 20th century фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/44594/ 2023
423 Conceptualization of beauty in the creativity of Misty Poets (Poetry of Shu Ting and Gu Cheng) фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/44595/ 2023

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (2)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
9133 Інший Інший модуль Попова Марія Дмитрівна.pdf 31.05.2023
9455 ШІ Цифровий модуль document 01.04.2024

Викладацька діяльність

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2201 Кафедра східних мов і перекладу 5,00 27.12.2018
3188 Кафедра східних мов і перекладу 4,92 28.12.2019
3985 Кафедра східних мов і перекладу 4,83 28.12.2020
4636 Кафедра східних мов і перекладу 4,93 28.12.2021
5985 Кафедра китайської мови і перекладу 4,90 30.12.2022
6855 Кафедра китайської мови і перекладу 4,81 30.12.2023