Додаткові відомості

Освіта

Вища (1994, Ніжинський державний педагогічний інститут імені М.В. Гоголя, спеціальність: "Англійська і німецька мови") 


 


Перелік місць роботи

Доцент кафедри  лінгвістики та
перекладу, Київський університет імені Бориса Грінченка (03.09.2019 – по
теперішній час)

Доцент кафедри германської філології, національний
університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка (01.09.2010 –
30.08.2019)

Старший викладач кафедри германської
філології, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г.
Шевченка (01.09.2009 – 31.08.2010)

Старший викладач кафедри практичного курсу іноземних
мов, Київський славістичний університет (22.02.2006 – 28.08.2009) 

Старший викладач кафедри англійської філології,
Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т. Г. Шевченка
(01.09.2003 – 21.02.2006)  

Аспірант кафедри теорії та історії світової
літератури, Київський національний лінгвістичний університет (01.09.2000 –
31.08.2003)

Викладач кафедри англійської філології, Чернігівський
державний педагогічний інститут імені Т. Г. Шевченка (01.09.1998 – 31.08.2000)Викладач-стажист кафедри англійської мови, Ніжинський
державний педагогічний інститут імені М. В. Гоголя (30.08.1994 –
27.08.1998)

Теми дисертацій (захищених)

"Творчість Фленнері О'Коннор: Архетип та літературна теологія" (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності
10.01.04 – “Література зарубіжних країн”)


Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 16 3 0 2024.05.13 12:17:10 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 7 2 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
529 Факультет романо-германської філології Кафедра лінгвістики та перекладу 8.2 0 2023 https://www.researchgate.net/profile/Iryna_Yakovenko3

Конференції (11)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
9789 Dominanty tematyczne inności w dyskursach literackich (po 1989 roku) Пограниччя та лімінальність у сучасній українській драматургії про Чорнобильську зону University of Natural Sciences and Humanities, Siedlce, Poland document.pdf
8726 ExRe(y) 2022 ExπRE: Going Off in Post-Millennial North American Literature and Culture 4. Counter/Factuality in Alexander J. Motyl’s "Who Killed Andrei Warhol: The American Diary of a Soviet Journalist" Maria Curie-Sklodowska University in Lublin, The John Paul II Catholic University of Lublin document.pdf
8636 Interdisciplinary Conference Community in Peril: From Individual Identities to Global Citizenship Representations of Vulnerabilities and Precarities in George Ryga’s Plays and Short Stories Masaryk University, Brno, Czech Republic document.pdf
8635 The 10th International Conference on American Studies After Chernobyl: Rethinking Nature and Human Survival in American Non/Fiction Akaki Tsereteli State University, Kutaisi, Geogia document.pdf
8336 Poznanie innego drogą do tożsamości: bohater utworu literackiego jako inny w literaturze europejskiej po 1989 roku Пост-апокаліптичні топоси та “Інший” в романах Маркіяна Камиша “Оформляндія” та “Київ-86” University of Natural Sciences and Humanities, Siedlce, Poland document.pdf
7171 Inny/inność we współczesnej literaturze europejskiej (po 1989 roku) Літературні репрезентації трудових мігрантів Східної Європи в прозі Марини Левицької University of Natural Sciences and Humanities, Siedlce, Poland document.pdf
7172 ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС: МЕЖІ ТОЛЕРАНТНОСТІ “Hymn for the Black Terrific” by Kiki Petrosino as Poetic Response to Racism Київський університет імені Бориса Грінченка document.doc
7170 РЕНЕСАНСНО-БАРОКОВІ ЧИТАННЯ Афро-американська історія у вінку сонетів Наташі Третевей «Native Guard» ІНСТИТУТ ЛІТЕРАТУРИ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА НАН УКРАЇНИ, ЛАБОРАТОРІЯ РЕНЕСАНСНИХ СТУДІЙ КЛАСИЧНОГО ПРИВАТНОГО УНІВЕРСИТЕТУ (м. Запоріжжя) document.pdf
6190 Дитинство в часи кризи XX-XXI ст. у літературі та культурі країн Центральної та Східної Європи Дитина і страх: Репрезентація станів афекту FEAR–TERROR в романі Світлани Алексієвич “Останні свідки. Соло для дитячого голосу” Варшавський університет document.pdf
4553 Ireland in Europe: The 5th International Postgraduate Conference in Irish Studies You Can’t Go Home Again: Irish and Ukrainian Immigrants in Contemporary American Literature Centre for Irish Studies, Charles University (Prague, Czech Republic) document.pdf
4555 Figuring Vulnerabilities and Creative Resistance: Femininities and Masculinities in North American and Polish Life Writing, Film and Comics The Venus Hottentot in Contemporary Literature and Cinema Center for Gender Studies, University of Wrocław, Poland document.pdf

Монографії (колективні) (2)

ID Назва Рік
47466 “Інший” серед руїн: Пост-апокаліптичні топоси в романах про Чорнобильську Зону Маркіяна Камиша
47465 Літературні репрезентації трудових мігрантів Східної Європи в романі Марини Левицької "Полуничні поля"

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (2)

ID Назва Рік
40355 Афро-американська історія у збірці поезій Наташі Третевей «Вітчизняна гвардія»
34627 Нотатки про подорожі Одрі Лорд у контексті сучасної афро-американської літератури мандрів

Фахові видання, що затверджені МОН (4)

ID Назва Рік
40355 Афро-американська історія у збірці поезій Наташі Третевей «Вітчизняна гвардія»
41435 Contemporary African American women’s sonnet: between tradition and innovation
34223 Жіночі голоси протесту: Поезія Соні Санчес і Ніккі Джованні
28896 Yakovenko I.V.The poet as literary critic: Elizabeth Alexander on African American heritage

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (1)

ID Назва Рік
44134 Дитина і страх: репрезентація станів афекту fear–terror в романі Світлани Алексієвич "Останні свідки. Cоло для дитячого голосу"

Реєстр наукових публікацій (5)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
261 Нотатки про подорожі Одрі Лорд у контексті сучасної афро-американської літератури мандрів наукове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/34627/ 2021
262 Жіночі голоси протесту: Поезія Соні Санчес і Ніккі Джованні фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/34223/ 2021
263 Дискурс спротиву та звільнення у збірці Одрі Лорд “Сестра-вигнанниця” Інші https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/37911/ 2021
341 Сучасний афроамериканський жіночий сонет: між традицією та новаторством фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41435/ 2022
483 Літературні репрезентації трудових мігрантів Східної Європи в романі Марини Левицької "Полуничні поля" монографія https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/47465/ 2023

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
496 Вільний університет Берліна Міжнародне стажування 01.06-31.12.2022

Free University Berlin, Research Area 3: “Future Perfect”

Учасник програми 2022_Stipendienbescheid_I_Yakovenko.pdf

Індивідуальні гранти (6)

ID Назва гранту Грантодавач Статус Документ, що засвідчує Рік
117 Наукове дослідження Fulbright Scholar Program Подано Документ відсутній 2021
118 Наукове дослідження Thesaurus Poloniae Fellowship Подано Документ відсутній 2021
119 Наукове дослідження The George F. Kennan Fellowships Program Подано Документ відсутній 2021
143 Library Research Grant of the John F. Kennedy Institute for North American Studies, Free University Berlin John F. Kennedy Institute for North American Studies, Free University Berlin Подано Library Grant Certificate_Yakovenko.pdf 2022
306 Наукове дослідження Інститут Північно-Американських студій імені Джона Ф. Кеннеді Виграно 2023_I_Yakovenko_Humanitärstipendium.pdf 2023
307 Наукове дослідження New Europe College Fellowship Program Подано Iryna YAKOVENKO.pdf 2023

Професійний розвиток

Цифрова компетентність викладачів Університету Грінченка (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Рівень цифрової компетентності Дата
91 Факультет романо-германської філології Кафедра лінгвістики та перекладу Аналітик-дослідник 22.08.2022

Підвищення кваліфікації (9)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
5693 інше Інший модуль document 14.05.2021
5694 інше Інший модуль document 11.05.2021
5695 інше Інший модуль document 08.11.2021
8873 Дослідницький модуль Інший модуль Ірина Яковенко.pdf 21.12.2023
9153 Antisemitism: From Its Origins to the Present Інший модуль Coursera_Antisemitism.pdf 15.02.2023
9154 Know Thyself - The Value and Limits of Self- Knowledge: The Unconscious Інший модуль Coursera_Know Thyself.pdf 21.02.2023
9155 Online education: The foundations of online teaching Інший модуль Coursera.pdf 13.10.2023
9156 Philosophy, Science and Religion: Science and Philosophy Інший модуль Coursera_Philosophy.pdf 07.11.2023
9157 The Ancient Greeks Інший модуль Coursera_Ancient Greeks.pdf 11.11.2023

Викладацька діяльність

Використання ЕНК (5)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
7067 Інститут філології Світова література: Література Великої Британії та США (3 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
8511 Інститут філології Література країни, мова якої вивчається (3 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 31.12.2020
10601 Інститут філології Світова література. Література Великої Британії та США (3 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
10602 Інститут філології Світова література (3-4 курс, ФІН, заочна) Бакалавр Заочна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
11896 Інститут філології Література країн, мова яких вивчається (англійська) (3 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 31.12.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
3192 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,70 28.12.2019
4184 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,92 28.12.2020
4976 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,87 28.12.2021
5897 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,97 30.12.2022
6774 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,98 30.12.2023