Додаткові відомості

Освіта

Луганське державне музичне училище (ЗТ-І № 785159, диплом із відзнакою, 1981-1985 рр.);

Харківський інститут мистецтв ім. І. П. Котляревського (МВ-І № 042641, диплом із
відзнакою, 1985-1990 рр.).

Перелік місць роботи
  

З 02.09.2019 р. – донині –
доцент кафедри академічного та естрадного вокалу Факультету музичного мистецтва
і хореографії Київського університету імені Бориса Грінченка.

2003-2019 рр. – викладач
диригентсько-хорових дисциплін Дніпропетровської академії музики
ім. М. Глінки.

2000-2022 рр. – керівник
гуртка Зразковий художній колектив дитячий шоу-кліп театр «Будьмо разом» КПНЗ «Міський
палац дітей та юнацтва» ДМР.

1998-2019 рр. – викладач хорових
дисциплін Дніпропетровської школи української культури та мистецтв
ім. О. Гончара.

2009–2010 рр. – художній
керівник камерного хору Дніпропетровської філармонії ім.Л.Когана.

1999-2004 рр. – хормейстер
Дніпропетровського академічного театру опери та балету.

2001–2002 рр. – викладач
вокального ансамблю Дніпропетровського театрально-художнього коледжу.

2001–2002 рр. – керівник
чоловічого квартету Дніпропетровського Будинку органної та камерної музики.

1989-1998 рр. – викладач
диригентсько-хорових дисциплін Луганського державного музичного училища.

Теми дисертацій (захищених)

Дисертація на тему:
«Тенденції розвитку українського хорового концерту 1980-2010 років» (2012 р.)

Монографія: «Театралізація
в сучасному українському хоровому концерті: теорія і практика» (2017 р.)

Навчальний посібник «Теоретичні та практичні
засади диригентської підготовки» / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2020.URL:https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/32744/1/Y...">https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/32744/1/Y...

  Диригентський клас: Диригування.
Читання партитур для вокального ансамблю. Освітньо-професійна
програма 025.00.02 Сольний спів. Дистанційне навчання. Інститут
мистецтв. [Електронний ресурс] / Київський університет імені Бориса Грінченка.
2021. Режим доступу https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=24556">https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=24556 

 Ансамблевий клас / Камерний клас. Освітньо-професійна
програма 025.00.02 Сольний спів. Дистанційне навчання. Інститут мистецтв.
[Електронний ресурс] / Київський університет імені Бориса Грінченка. 2021.
Режим доступу: https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=6973">https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=6973 

Громадська активність
Член Національної всеукраїнської музичної спілки (з 27.11 2014 р.).
Член журі регіональних, всеукраїнських, міжнародних конкурсів і фестивалів.

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

В значенні "Динаміка цитування" зазначено кількість цитувань за поточний період (на основі фіксованих показників за рейтингом прозорості від 15.03.2023 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
За весь період 26 3 0 11 2023.12.04 11:18:16 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 20 2 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
755 Факультет музичного мистецтва і хореографії Кафедра академічного та естрадного вокалу 3.6 1 2022 https://www.researchgate.net/profile/Yana-Kyrylenko

Конференції (26)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
9372 THEORETICAL AND EMPIRICAL SCIENTIFIC RESEARCH: CONCEPT AND TRENDS Українські переможці «Євробачення»: сценічно-виконавська репрезентація OXFORD, UNITED KINGDOM document.pdf
9337 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ І ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ «Моделі жанрових різновидів української рок-опери: сценічно-виконавський аспект«, «Українські співаки на Євробаченні: сценічно-виконавська репрезентація» Київський університет імені Бориса Грінченка document.zip
9359 МУЗИЧНА ОСВІТА ТА ВИКОНАВСТВО: ТРАДИЦІЇ, СУЧАСНІ ДОМІНАНТИ, ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК Сучасні тенденції естрадного вокально-ансамблевого виконавства Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя document.pdf
9336 ПРОФЕСІЙНА МИСТЕЦЬКА ОСВІТА І ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА: ВИКЛИКИ ХХІ СТОЛІТТЯ Виконавсько-інтерпретаційні функції керівника вокального ансамблю Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
9344 МИСТЕЦТВО ТАНЦЮ І ХОРЕОГРАФІЧНА ОСВІТА: ДОСВІД, ТЕНДЕНЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ Елементи сценічно-хореографічної дії в контексті вокально-ансамблевого виконання Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
9338 Теоретичне та практичне застосування результатів сучасної науки Синкретичність і сценічна репрезентативність української рок-опери Одеса document.pdf
8646 Модернізація інформаційно-ресурсного забезпечення освітнього процесу, спрямована на підвищення якості освіти Осучаснення духовного потенціалу особистості Онлайн document
8829 Диригентсько-хорова освіта: синтез теорії та практики Трансформація педагогічних компетентностей диригента-хормейстера Харків document.pdf
8230 Міністерство освіти і науки України [Google для освіти] Курс "Цифрові інструменти Google для освіти" ТОВ "Академія цифрового розвитку" document.pdf
8129 Основи медіації Моє знайомство з основами медіації: що я вже зможу використовувати, а про що варто дізнатися більше Київський університет імені Бориса Грінченка document
8029 ПРОФЕСІЙНА МИСТЕЦЬКА ОСВІТА І ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА: ВИКЛИКИ ХХІ СТОЛІТТЯ Аспекти контексту, підтексту, затексту в хоровому творі Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
7971 МИСТЕЦТВО ТАНЦЮ І ХОРЕОГРАФІЧНА ОСВІТА: ДОСВІД, ТЕНДЕНЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ Елементи сценічної дії в контексті театралізованих вокально-хорових форм Київський університет імені Бориса Грінченка, Інститут мистецтв document.pdf
7587 Теоретичні та практичні аспекти формування сучасних педагогічних технологій Створення буктрейлера: покрокові інструкції, цікаві ідеї Онлайн document.pdf
7330 Диригентсько-хорова освіта: синтез теорії та практики Трансформація педагогічних компетентностей диригента-хормейстера: виклики сьогодення Кафедра хорового диригування Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського document
6794 Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття" «Сучасні тенденції контамінації у хоровому мистецтві» Київський університет імені Бориса Грінченка document
6714 Globalization of scientific knowledge: international cooperation and integration of sciences Інтермедіальність у сучасній хоровій музиці Відень-ВІнниця document.pdf
6661 Prometheus.courses Зміцнення викладання та організаційного управління в університетах Онлайн-курс document.pdf
6606 Всеукраїнська практична онлайн конференція та тренінг «Міжособистісна взаємодія. Обмін досвідом» «Фасилітація. Методи та прийоми творчого засвоєння інформації» Онлайн-курс document.pdf
6960 Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації у галузі мистецтвознавства..."Музика в системі музичної освіти: взаємини та протидії" Взаємодія тьютора та студента-диригента в умовах дистанційного навчання:комунікативні аспекти Одеська національна музична академія імені А.В.Нежданової document.pdf
5797 "Культурно-мистецьке середовище: творчість та технології" Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної науково-творчої дистанційної конференції ""Перформативна хорова музика у функціональній тріаді "автор - диригент-інтерпретатор - глядач"" Київ document
5458 Всеукраїнська практична онлайн конференція "Організація навчального процесу. Новітній освітній простір" слухач Київ document
5457 Всеукраїнська практична онлайн конференція "Організація навчального процесу. Новітній освітній простір" слухач Київ document
5438 Міжнародний дистанційний музикознавчий семінар \ слухач Одеса document
5273 «Педагогіка мистецтва для культурного зростання особистості впродовж життя» «Особливості образно-емоційного змісту хорового твору та його виконавське тлумачення» м. Мелітополь document
5272 ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Диригентсько-хорова освіта: синтез теорії та практики» «Вокально-хоровий, літературний і видовищний потенціал хорового твору» м. Харків document
8310 Dylematy Wspolczesnej Edukacji «Zaburzenia w procesie edukacji / Zaburzenia procesu edukacji III» Actual problems of musical performance м. Ченстохова, Польща document.pdf

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
46185 Вокально-ансамблеве та диригентське мистецтво:інноваційні підходи до підготовки фахівців

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (3)

ID Назва Рік
44259 Development of Ukrainian choral art in conditions of digitalization
40410 Syncretic trends in contemporary western european vocal and choral art:the challenge of today
40413 Impact of digitalization on the media sphere development

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (4)

ID Назва Рік
45562 Українські переможці «Євробачення»: сценічно-виконавська репрезентація
44598 Цифрові трансформації вокально-хорового мистецтва: досвід та нові можливості
44259 Development of Ukrainian choral art in conditions of digitalization
37006 Інтермедіальність у сучасній хоровій музиці

Фахові видання, що затверджені МОН (5)

ID Назва Рік
44598 Цифрові трансформації вокально-хорового мистецтва: досвід та нові можливості
41038 Інтермедіальні зв'язки в сучасних хорових композиціях (на прикладі перформансу В.Мужчиля "Подолання")
41041 Адаптація студентів вокально-хорових спеціальностей до умов дистанційного навчання
37004 Управління якістю вищої освіти в умовах євроінтеграційних процесів
37003 «Духовний концерт» М. Скорика: жанрово-стильове репрезентування неорелігійної моделі українського хорового концерту

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (3)

ID Назва Рік
37005 Взаємодія тьютора та студента-диригента в умовах дистанційного навчання: комунікативні аспекти
38671 Трансформація педагогічних компетентностей диригента-хормейстера: виклики сьогодення
33262 Перформативна хорова музика у функціональній тріаді «автор – диригент-інтерпретатор – глядач»

Індексування публікацій у Scopus, WoS (3)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
118 Syncretic trends in contemporary western european vocal and choral art:the challenge of today https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40410/ 2022
123 Impact of digitalization on the media sphere development https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40413/ 2022
268 Development of Ukrainian choral art in conditions of digitalization https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/44259/ 2023

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
355 Вища лінгвістична школа (Польща) Міжнародне стажування 01-04.07.2019

Ректор

воктор Едита Садовська

Учасник програми Сертифікат (1).pdf

Професійний розвиток

Цифрова компетентність викладачів Університету Грінченка (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Рівень цифрової компетентності Дата
31 Факультет музичного мистецтва і хореографії Кафедра академічного та естрадного вокалу Аналітик-дослідник 12.08.2022

Підвищення кваліфікації (14)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
4378 інше Інший модуль document 21.06.2020
5168 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_58_01.02.21.pdf 01.02.2021
5678 інше Інший модуль document 18.05.2021
5740 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) 1.pdf 23.04.2021
5813 інше Інший модуль document 29.11.2021
6350 Лідерський модуль Інший модуль document 13.06.2022
6847 інше Інший модуль document 08.08.2022
7575 Using the opportunities of cloud services in online education Інший модуль document 16.01.2023
7666 ДЕРЖАВНИЙ СЕРТИФІКАТ ПРО РІВЕНЬ ВОЛОДІННЯ ДЕРЖАВНОЮ МОВОЮ Інший модуль document 11.04.2023
7739 Дослідницький модуль Інший модуль document 03.04.2023
7762 International experience in the field of publishing Інший модуль document 12.04.2023
8098 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_244_08.05.2023_compressed.pdf 08.05.2023
8183 Українська за 27 уроків Інший модуль Кирил-27.pdf 26.09.2023
8184 Впровадження інноваційних технологій в освітню діяльність закладів фахової мистецької освіти Інший модуль Кир-2.pdf 26.09.2023

Підготовка професійних музичних, хореографічних, театральних проєктів (10)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Роль Назва заходу Місце проведення Рік Документ, що засвідчує
15 Інститут мистецтв Кафедра академічного та естрадного вокалу Педагог-репетитор (підготовка з кількома виконавцями партій, ансамблевих номерів) "Плакала" ( відеокліп) Київ 2020 document
58 Інститут мистецтв Кафедра академічного та естрадного вокалу Педагог-репетитор (підготовка з кількома виконавцями партій, ансамблевих номерів) Я несу в майбутнє слово незабутнє (онлайн-проєкт до Дня української писемності та мови) Київ 2021 document
61 Інститут мистецтв Педагог-репетитор (підготовка з кількома виконавцями партій, ансамблевих номерів) Підготовка онлайн-запису номеру "Плакала" Київ 2021 -
62 Інститут мистецтв Кафедра академічного та естрадного вокалу Режисер Музичний проєкт до 30-річчя незалежності ( гурт "K.A.V.A.) Київ 2021 document
123 Факультет музичного мистецтва і хореографії Кафедра академічного та естрадного вокалу Хормейстер, керівник ансамблю (постановник хорових, ансамблевих номерів) Я несу в майбутнє слово незабутнє… Vol 2 Україна, Київ 2022 Концерт до Дня української писемності та мови _Я несу в майбутнє слово незабутнє... Vol.2_..html
124 Факультет музичного мистецтва і хореографії Кафедра академічного та естрадного вокалу Хормейстер, керівник ансамблю (постановник хорових, ансамблевих номерів) До Дня Києва Україна, Київ 2022 До Дня Києва.html
236 Факультет музичного мистецтва і хореографії Кафедра академічного та естрадного вокалу Хормейстер, керівник ансамблю (постановник хорових, ансамблевих номерів) Мистецький захід у НДСЛ «Охматдит» Україна, Київ 2023 Мистецький захід у НДСЛ «Охматдит» — святкова казка для дітей !.html
239 Факультет музичного мистецтва і хореографії Кафедра академічного та естрадного вокалу Хормейстер, керівник ансамблю (постановник хорових, ансамблевих номерів) «В Європу з Україною в серці» Україна, Київ 2023 _В Європу - з Україною в серці_.html
243 Факультет музичного мистецтва і хореографії Кафедра академічного та естрадного вокалу Хормейстер, керівник ансамблю (постановник хорових, ансамблевих номерів) «Нація нескорених» Україна, Київ 2023 Найталановитіші студенти та викладачі Факультету музичного мистецтва і хореографії - майбутнє України.html
250 Факультет музичного мистецтва і хореографії Кафедра академічного та естрадного вокалу Хормейстер, керівник ансамблю (постановник хорових, ансамблевих номерів) «НЕЗЛАМНІ» Україна, Київ 2023 КОНЦЕРТНА ПРОГРАМА КАФЕДРИ ХОРЕОГРАФІЇ «НЕЗЛАМНІ».html

Перемога у мистецьких професійних конкурсах (як виконавця / балетмейстера / художнього керівника / педагога-наставника тощо) (3)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Рівень Назва Місце проведення Рік Документ, що засвідчує
29 Інститут мистецтв Кафедра академічного та естрадного вокалу Всеукраїнські конкурси ХІХ Всеукраїнський юніорський конкурс музично-виконавської майстерності імені академіка О. С. Тимошенка, золотий диплом м. Ніжин (Україна) 2021 document
30 Інститут мистецтв Кафедра академічного та естрадного вокалу Всеукраїнські конкурси ХІХ Всеукраїнський юніорський конкурс музично-виконавської майстерності імені академіка О. С. Тимошенка м. Ніжин (Україна) 2021 document
31 Інститут мистецтв Кафедра академічного та естрадного вокалу Міжнародні конкурси за кордоном VІІІ Міжнародний хоровий форум імені Анатолія Авдієвського, Гурт K.A.V.A – лауреат 1 ступеня. 04-06.03.2021. Київ 2021 document

Підготовка музичних, театральних, хореографічних проєктів (як режисер-постановник) (4)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
147 "Гімн білій зимі" Музичний Україна, Київ Привітання з Днем Святого Миколая.html 19.12.2022
148 Кавер-версія «Обійми» Музичний Україна, Київ 365 ДНІВ СТІЙКОСТІ!.html 24.02.2023
150 До Дня музики та Дня працівників освіти Музичний Україна,Київ Привітання з Днем музики та Днем працівників освіти!.html 01.10.2023
151 До Дня Незалежності Музичний Україна,Київ 24 серпня - День Незалежності України!.html 24.08.2023

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
32744 Теоретичні та практичні засади диригентської підготовки

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
46777 Сучасні аранжування композицій для вокального ансамблю a cappella

Сертифіковані ЕНК (3)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
919 Ансамблевий клас. Камерний клас (5-6 курс, ММ(СС), денна) Інститут мистецтв Магістр Денна 2021 58 01.02.2021
1034 Диригенський клас (3-4 курс, ММ(СС), денна) Факультет музичного мистецтва і хореографії Бакалавр Денна 2021 385 04.06.2021 22/23 н.р.
1455 Ансамблевий клас/Оперний клас (5-6 курс, ММ(СС), денна) Факультет музичного мистецтва і хореографії Магістр Денна 2023 244 08.05.2023

Використання ЕНК (6)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6098 Інститут мистецтв Ансамблевий клас (5 курс, ММ(СС), денна) Магістр Денна 8 4 не враховується 10.12.2020
8371 Інститут мистецтв Ансамблевий клас (5-6 курс, ММ(СС), денна) Магістр Денна 10 4 не враховується 31.12.2020
9060 Інститут мистецтв Ансамблевий клас / Камерний клас (5-6 курс, ММ(СС), денна) Магістр Денна 9 5 10 30.11.2021
11273 Інститут мистецтв Диригенський клас (3-4 курс, ММ(СС), денна) Бакалавр Денна 7 не враховується 10 30.11.2021
11894 Інститут мистецтв Методика викладання сольного співу (охорона голосу) (3 курс, ММ(СС), денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 31.12.2021
12681 Факультет музичного мистецтва і хореографії Диригенський клас (3-4 курс, ММ(СС), денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 3 31.12.2022

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2523 Кафедра академічного та естрадного вокалу 4,54 28.12.2019
3748 Кафедра академічного та естрадного вокалу 4,64 28.12.2020
4567 Кафедра академічного та естрадного вокалу 4,30 28.12.2021
5501 Кафедра академічного та естрадного вокалу 4,91 30.12.2022