Додаткові відомості

Освіта

Луганське державне музичне училище (ЗТ-І № 785159, диплом із відзнакою, 1981-1985 рр.);

Харківський інститут мистецтв ім. І. П. Котляревського (МВ-І № 042641, диплом із
відзнакою, 1985-1990 рр.).

Перелік місць роботи
  

З 02.09.2019 р. – донині –
доцент кафедри академічного та естрадного вокалу Факультету музичного мистецтва
і хореографії Київського університету імені Бориса Грінченка.

2003-2019 рр. – викладач
диригентсько-хорових дисциплін Дніпропетровської академії музики
ім. М. Глінки.

2000-2022 рр. – керівник
гуртка Зразковий художній колектив дитячий шоу-кліп театр «Будьмо разом» КПНЗ «Міський
палац дітей та юнацтва» ДМР.

1998-2019 рр. – викладач хорових
дисциплін Дніпропетровської школи української культури та мистецтв
ім. О. Гончара.

2009–2010 рр. – художній
керівник камерного хору Дніпропетровської філармонії ім.Л.Когана.

1999-2004 рр. – хормейстер
Дніпропетровського академічного театру опери та балету.

2001–2002 рр. – викладач
вокального ансамблю Дніпропетровського театрально-художнього коледжу.

2001–2002 рр. – керівник
чоловічого квартету Дніпропетровського Будинку органної та камерної музики.

1989-1998 рр. – викладач
диригентсько-хорових дисциплін Луганського державного музичного училища.

Теми дисертацій (захищених)

Дисертація на тему:
«Тенденції розвитку українського хорового концерту 1980-2010 років» (2012 р.)

Монографія: «Театралізація
в сучасному українському хоровому концерті: теорія і практика» (2017 р.)

Навчальний посібник «Теоретичні та практичні
засади диригентської підготовки» / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2020.URL:https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/32744/1/Y...">https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/32744/1/Y...

  Диригентський клас: Диригування.
Читання партитур для вокального ансамблю. Освітньо-професійна
програма 025.00.02 Сольний спів. Дистанційне навчання. Інститут
мистецтв. [Електронний ресурс] / Київський університет імені Бориса Грінченка.
2021. Режим доступу https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=24556">https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=24556 

 Ансамблевий клас / Камерний клас. Освітньо-професійна
програма 025.00.02 Сольний спів. Дистанційне навчання. Інститут мистецтв.
[Електронний ресурс] / Київський університет імені Бориса Грінченка. 2021.
Режим доступу: https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=6973">https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=6973 

Громадська активність
Член Національної всеукраїнської музичної спілки (з 27.11 2014 р.).
Член журі регіональних, всеукраїнських, міжнародних конкурсів і фестивалів.

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
11 2 0 2022.12.01 02:54:23 Перейти на сторінку link

Конференції (21)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
8646 Модернізація інформаційно-ресурсного забезпечення освітнього процесу, спрямована на підвищення якості освіти Осучаснення духовного потенціалу особистості Онлайн document
8230 Міністерство освіти і науки України [Google для освіти] Курс "Цифрові інструменти Google для освіти" ТОВ "Академія цифрового розвитку" document.pdf
8129 Основи медіації Моє знайомство з основами медіації: що я вже зможу використовувати, а про що варто дізнатися більше Київський університет імені Бориса Грінченка document
8029 ПРОФЕСІЙНА МИСТЕЦЬКА ОСВІТА І ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА: ВИКЛИКИ ХХІ СТОЛІТТЯ Аспекти контексту, підтексту, затексту в хоровому творі Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
7971 МИСТЕЦТВО ТАНЦЮ І ХОРЕОГРАФІЧНА ОСВІТА: ДОСВІД, ТЕНДЕНЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ Елементи сценічної дії в контексті театралізованих вокально-хорових форм Київський університет імені Бориса Грінченка, Інститут мистецтв document.pdf
7587 Теоретичні та практичні аспекти формування сучасних педагогічних технологій Створення буктрейлера: покрокові інструкції, цікаві ідеї Онлайн document.pdf
7330 Диригентсько-хорова освіта: синтез теорії та практики Трансформація педагогічних компетентностей диригента-хормейстера: виклики сьогодення Кафедра хорового диригування Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського document
6755 Технології та принципи дистанційного навчання: формування цифрових компетентностей педагога-тьютора Технології та принципи дистанційного навчання: формування цифрових компетентностей педагога-тьютора флеш-курс document.pdf
6794 Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття" «Сучасні тенденції контамінації у хоровому мистецтві» Київський університет імені Бориса Грінченка document
6714 Globalization of scientific knowledge: international cooperation and integration of sciences Інтермедіальність у сучасній хоровій музиці Відень-ВІнниця document.pdf
6661 Prometheus.courses Зміцнення викладання та організаційного управління в університетах Онлайн-курс document.pdf
6606 Всеукраїнська практична онлайн конференція та тренінг «Міжособистісна взаємодія. Обмін досвідом» «Фасилітація. Методи та прийоми творчого засвоєння інформації» Онлайн-курс document.pdf
6960 Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації у галузі мистецтвознавства..."Музика в системі музичної освіти: взаємини та протидії" Взаємодія тьютора та студента-диригента в умовах дистанційного навчання:комунікативні аспекти Одеська національна музична академія імені А.В.Нежданової document.pdf
5797 "Культурно-мистецьке середовище: творчість та технології" Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної науково-творчої дистанційної конференції ""Перформативна хорова музика у функціональній тріаді "автор - диригент-інтерпретатор - глядач"" Київ document
5458 Всеукраїнська практична онлайн конференція "Організація навчального процесу. Новітній освітній простір" слухач Київ document
5457 Всеукраїнська практична онлайн конференція "Організація навчального процесу. Новітній освітній простір" слухач Київ document
5798 "Coursera" Основи фотографії Онлайн-курс document.pdf
5438 Міжнародний дистанційний музикознавчий семінар \ слухач Одеса document
5273 «Педагогіка мистецтва для культурного зростання особистості впродовж життя» «Особливості образно-емоційного змісту хорового твору та його виконавське тлумачення» м. Мелітополь document
5272 ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Диригентсько-хорова освіта: синтез теорії та практики» «Вокально-хоровий, літературний і видовищний потенціал хорового твору» м. Харків document
8310 Dylematy Wspolczesnej Edukacji «Zaburzenia w procesie edukacji / Zaburzenia procesu edukacji III» Actual problems of musical performance м. Ченстохова, Польща document.pdf

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
40410 Syncretic trends in contemporary western european vocal and choral art:the challenge of today
40413 Impact of digitalization on the media sphere development

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (1)

ID Назва Рік
37006 Інтермедіальність у сучасній хоровій музиці

Фахові видання, що затверджені МОН (4)

ID Назва Рік
41038 Інтермедіальні зв'язки в сучасних хорових композиціях (на прикладі перформансу В.Мужчиля "Подолання")
41041 Адаптація студентів вокально-хорових спеціальностей до умов дистанційного навчання
37004 Управління якістю вищої освіти в умовах євроінтеграційних процесів
37003 «Духовний концерт» М. Скорика: жанрово-стильове репрезентування неорелігійної моделі українського хорового концерту

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (3)

ID Назва Рік
37005 Взаємодія тьютора та студента-диригента в умовах дистанційного навчання: комунікативні аспекти
38671 Трансформація педагогічних компетентностей диригента-хормейстера: виклики сьогодення
33262 Перформативна хорова музика у функціональній тріаді «автор – диригент-інтерпретатор – глядач»

Індексування публікацій у Scopus, WoS (2)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
118 Syncretic trends in contemporary western european vocal and choral art:the challenge of today https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40410/ 2022
123 Impact of digitalization on the media sphere development https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40413/ 2022

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
755 Факультет музичного мистецтва і хореографії Кафедра академічного та естрадного вокалу 3.1 1 2022 https://www.researchgate.net/profile/Yana-Kyrylenko

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
355 Вища лінгвістична школа (Польща) Міжнародне стажування 01-04.07.2019

Ректор

воктор Едита Садовська

Учасник програми Сертифікат (1).pdf

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (7)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
4378 інше Інший модуль document 21.06.2020
5168 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_58_01.02.21.pdf 01.02.2021
5678 інше Інший модуль document 18.05.2021
5740 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) 1.pdf 23.04.2021
5813 інше Інший модуль document 29.11.2021
6350 Лідерський модуль Інший модуль document 13.06.2022
6847 інше Інший модуль document 08.08.2022

Підготовка професійних музичних, хореографічних, театральних проєктів (4)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Роль Назва заходу Місце проведення Рік Документ, що засвідчує
15 Інститут мистецтв Кафедра академічного та естрадного вокалу Педагог-репетитор (підготовка з кількома виконавцями партій, ансамблевих номерів) "Плакала" ( відеокліп) Київ 2020 document
58 Інститут мистецтв Кафедра академічного та естрадного вокалу Педагог-репетитор (підготовка з кількома виконавцями партій, ансамблевих номерів) Я несу в майбутнє слово незабутнє (онлайн-проєкт до Дня української писемності та мови) Київ 2021 document
61 Інститут мистецтв Педагог-репетитор (підготовка з кількома виконавцями партій, ансамблевих номерів) Підготовка онлайн-запису номеру "Плакала" Київ 2021 -
62 Інститут мистецтв Кафедра академічного та естрадного вокалу Режисер Музичний проєкт до 30-річчя незалежності ( гурт "K.A.V.A.) Київ 2021 document

Перемога у мистецьких професійних конкурсах (як виконавця / балетмейстера / художнього керівника / педагога-наставника тощо) (3)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Рівень Назва Місце проведення Рік Документ, що засвідчує
29 Інститут мистецтв Кафедра академічного та естрадного вокалу Всеукраїнський ХІХ Всеукраїнський юніорський конкурс музично-виконавської майстерності імені академіка О. С. Тимошенка, золотий диплом м. Ніжин (Україна) 2021 document
30 Інститут мистецтв Кафедра академічного та естрадного вокалу Всеукраїнський ХІХ Всеукраїнський юніорський конкурс музично-виконавської майстерності імені академіка О. С. Тимошенка м. Ніжин (Україна) 2021 document
31 Інститут мистецтв Кафедра академічного та естрадного вокалу Міжнародний VІІІ Міжнародний хоровий форум імені Анатолія Авдієвського, Гурт K.A.V.A – лауреат 1 ступеня. 04-06.03.2021. Київ 2021 document

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
32744 Теоретичні та практичні засади диригентської підготовки

Сертифіковані ЕНК (2)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
919 Ансамблевий клас. Камерний клас (5-6 курс, ММ(СС), денна) Інститут мистецтв Магістр Денна 2021 58 01.02.2021
1034 Диригенський клас (3-4 курс, ММ(СС), денна) Інститут мистецтв Бакалавр Денна 2021 385 04.06.2021

Використання ЕНК (5)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6098 Інститут мистецтв Ансамблевий клас (5 курс, ММ(СС), денна) Магістр Денна 8 не враховується 4 не враховується 10.12.2020
8371 Інститут мистецтв Ансамблевий клас (5-6 курс, ММ(СС), денна) Магістр Денна 10 не враховується 4 не враховується 31.12.2020
9060 Інститут мистецтв Ансамблевий клас / Камерний клас (5-6 курс, ММ(СС), денна) Магістр Денна 9 5 5 10 30.11.2021
11273 Інститут мистецтв Диригенський клас (3-4 курс, ММ(СС), денна) Бакалавр Денна 7 5 не враховується 10 30.11.2021
11894 Інститут мистецтв Методика викладання сольного співу (охорона голосу) (3 курс, ММ(СС), денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується не враховується 31.12.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2523 Кафедра академічного та естрадного вокалу 4,54 28.12.2019
3748 Кафедра академічного та естрадного вокалу 4,64 28.12.2020
4567 Кафедра академічного та естрадного вокалу 4,30 28.12.2021