Додаткові відомості

Освіта

Одеський національний університет імені Іллі Мечникова (спеціальність «Історія

України»).

Аспірантура Одеського національного університету імені Іллі Мечникова (спеціальність

«Історія України»).

Перелік місць роботи

викладач відділення соціально-економічних дисциплін Одеського автомобільно-дорожнього коледжу Одеського національного політехнічного університету;

молодший, науковий, старший науковим співробітником Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Теми дисертацій (захищених)

«Іван Львович Липа в українському національному русі (кінець ХІХ – початок 20-х років ХХ ст.)» (2016)

Громадська активність
вчений секретар Українського комітету славістів

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
10 2 0 2022.11.29 03:18:27 Перейти на сторінку link

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афілійованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афілійованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
1 0 0 2022.11.21 06:01:50 Перейти до Scopus link

Конференції (10)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
8087 Вісімнадцяті Біографічні читання, присвячені пам’яті засновника і першого директора Інституту біографічних досліджень НБУВ доктора історичних наук, професора Віталія Сергійовича Чишка (1951–2003) Біографічний резонанс: дані гугл-трендів про відомих українців за три місяці війни Київ document.pdf
7317 ФЕНОМЕН СУЧАСНОЇ ЕМІГРАЦІЇ: ГЛОБАЛЬНІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ВИКЛИКИ до 100-річчя «Акції допомоги» президента Чехословаччини Томаша Масарика ДОСВІД ЛЕВА БИКОВСЬКОГО ЯК ЕМІГРАНТА З УКРАЇНИ У МІЖВОЄННУ ДОБУ м. Київ, КУБГ document.docx
6158 Всеукраїнська наукова онлайн-конференція ХІІІ Грінченківські читання Листування Івана Липи: грінченкознавчий та фактографічний аспекти м. Київ, КУБГ document.pdf
5896 П’ята міжнародна наукова конференція кафедри політології "Політичні партії і вибори: українські та світові практики" (пам’яті Юрія Шведи) Мемуари сучасних українських політиків як фактор виборчого процесу Кафедра політології Львівського національного університету імені Івана Франка document.pdf
5691 МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЯ МЕДІАЗНАВЧІ СТУДІЇ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ДІАЛОЗІ: ОСВІТНІЙ ТА НАУКОВИЙ ДИСКУРСИ БІОГРАФІКА НА СТОРІНКАХ ГАЗЕТНОЇ ПЕРІОДИКИ УКРАЇНИ ОСТАННІХ РОКІВ Київський університет імені Бориса Грінченка м. Київ, document.pdf
5516 Міжнародної наукової конференції «БІБЛІОТЕКА. НАУКА. КОМУНІКАЦІЯ. РОЗВИТОК БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ» (6–8 жовтня 2020 р.) Особливості біобібліографічного пошуку в провідних польських та чеських бібліотеках м. Київ, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського document.pdf
5488 V міжнародна українсько-польська наукова конференція «ДЕМІФОЛОГІЗАЦІЯ ІСТОРІЇ ТА ТВОРЕННЯ ПАТРІОТИЧНИХ МІФІВ: ВИКЛИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ» ЧУЖИНЕЦЬ В ЕПІЦЕНТРІ ТВОРЕННЯ ГЕРОЇЧНОГО МІФУ: СПОГАДИ ЛЕВА БИКОВСЬКОГО ПРО ВАРШАВСЬКЕ ПОВСТАННЯ 1944 РОКУ Київський університет імені Бориса Грінченка м. Київ, document.doc
5003 ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ— ХІІ ГРІНЧЕНКІВСЬКІ ЧИТАННЯ "БОРИС ГРІНЧЕНКО: ЛЮДИНА НА ТЛІ ЕПОХИ" Борис Грінченко як ідеолог «Братерства тарасівців» Київський університет імені Бориса Грінченка м. Київ, document.pdf
4465 «БІБЛІОТЕКА. НАУКА. КОМУНІКАЦІЯ: АКТУАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ЦИФРОВУ ЕПОХУ» Теоретичні проблеми польської біографістики на сторінках видання «Polish biographical studies» Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського document.pdf
4466 XVІ МІЖНАРОДНИЙ З’ЇЗД СЛАВІСТІВ У БЕЛГРАДІ Розвиток історико-біографічної славістики в Україні у 90-х рр. ХХ ст м. Белград, Сербія document.pdf

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
32810 Листування Івана Липи (1892−1922) / упор. Ігор Стамбол

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
42521 Новітня політична біографіка у світі і в Україні

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
37396 The trends of Development of Modern Polish Biography (on the Case Study of "Polish Biographical Studies")
32906 Materials for Schevchenko studies in letters to Mykhailo Komarov

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (16)

ID Назва Рік
42370 On obstacles to book publishing, Ukrainian theater and biographies: elements of his own memoirs in journalistic articles by Mykhailo Komarov
42372 The War between Ukraine and Russia in the Intellectual Heritage of Ukrainian Leaders of the Twentieth Century
38992 Big data – librarian: opportunities for Ukraine
38993 Book culture and library affairs in Lesia Ukrainka’s living and creative space
40444 Memories of Lev Bykovski about the Warsaw uprising: biographical and local lore dimension
37429 Olshany Cemetery in Prague as a place of memory of Ukrainians
37396 The trends of Development of Modern Polish Biography (on the Case Study of "Polish Biographical Studies")
38275 Trends development in contemporary biobibliography (Based on All-Ukrainian Biographical rating)
32459 Another argument in the debates about Dmytro Dontsov
31770 Borys Grinchenko as an ideologist of «Taras Brotherhood»
32906 Materials for Schevchenko studies in letters to Mykhailo Komarov
37403 Political biography: the modern dimension.
33196 Slavonik political biography on the «Slovanský přehled» («Slavonic revue») pages
33107 Warsaw archive of Ivan and Yuri Lypa a historical and biographical source
33112 Latest Slavonic biography in Ukraine (based on scientific collection of «Problems of Slavonic studies»)
33110 XVI International Congress of Slavists: Ukrainian perspective

Фахові видання, що затверджені МОН (11)

ID Назва Рік
42372 The War between Ukraine and Russia in the Intellectual Heritage of Ukrainian Leaders of the Twentieth Century
38992 Big data – librarian: opportunities for Ukraine
38993 Book culture and library affairs in Lesia Ukrainka’s living and creative space
37396 The trends of Development of Modern Polish Biography (on the Case Study of "Polish Biographical Studies")
32459 Another argument in the debates about Dmytro Dontsov
31770 Borys Grinchenko as an ideologist of «Taras Brotherhood»
32906 Materials for Schevchenko studies in letters to Mykhailo Komarov
37403 Political biography: the modern dimension.
33196 Slavonik political biography on the «Slovanský přehled» («Slavonic revue») pages
33107 Warsaw archive of Ivan and Yuri Lypa a historical and biographical source
33112 Latest Slavonic biography in Ukraine (based on scientific collection of «Problems of Slavonic studies»)

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (3)

ID Назва Рік
37429 Olshany Cemetery in Prague as a place of memory of Ukrainians
32642 The features of biobibliography search in leading Polish and Czech libraries
33132 Little-known translations of Ivan Lypa's short story "The Sea Divided"

Статті у періодичних наукових виданнях Університету, які не включені до затвердженого Переліку МОН України (не входять до категорії Б) (2)

ID Назва Рік
42373 International activity of the Department of library science and informology of the Institute of journalism at Borys Grinchenko Kyiv University
38275 Trends development in contemporary biobibliography (Based on All-Ukrainian Biographical rating)

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
74 Матеріали до шевченкознавства в листах до Михайла Комарова http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/32906/ 2021

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Scopus ID К-сть публікацій h-індекс (2021) Посилання на Scopus
245 Кафедра бібліотекознавства та інформології 57224559745 1 0 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57224559745

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
331 Інститут журналістики Кафедра бібліотекознавства та інформології 7.9 0 2021 https://www.researchgate.net/profile/Ihor_Stambol

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
357 Новітня політична біографіка у світі і в Україні Колективна (три і більше авторів). Українська біографіка ХХІ століття: мозаїка контекстів і форм монографія https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/42521/ 2022

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
157 Центр Східноєвропейських студій Варшавського університету (Варшава, Польща) Підвищення кваліфікації 28.06.2019-27.07.2019

Діана Бритян

wsl.studium@uw.edu.pl

Учасник програми Stambol.pdf

Заявки на колективні гранти (2)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
250 Чеська біографічна славістика у ХХ столітті Вишеградський фонд Індивідуальний document 2019
251 Чеська біографічна славістика у ХХ столітті Вишеградський фонд Коллективний - 2019

Індивідуальні гранти (8)

ID Назва гранту Грантодавач Статус Документ, що засвідчує Рік
30 Наукове дослідження Вишеградський фонд Виграно Ihor_Stambol_Confirmation_final.pdf 2020
56 «Українська політична біографія в американських джерелах другої половини ХХ – початку ХХІ століття» Kennan Institute’s George F. Kennan Fellowship (США) Подано Документ відсутній 2020
57 «Українська політична біографія в американських джерелах XX - початку XXI століття" Fulbright Foreign Student Program Подано Документ відсутній 2020
58 The Ukrainian question in the Latvian historiography and press of interwar period» Університет Латвії (м. Рига) Подано Документ відсутній 2020
138 Post-socialist" trends in political biography: Polish narrative of the last thirty years Uniwersytet Warszawski (Nagroda im. I. Wyhowskiego) Подано Документ відсутній 2022
139 Oral archives of European countries after the end of the Cold War: coverage of the experience of conflicts and significant events Ca’ Foscari University (Fellowship) (Venice) Подано Документ відсутній 2022
140 The Ukrainian question in the Romanian historiography and press of the interwar period New European College, Bucharest (NEC International Fellowship Program) Подано Документ відсутній 2022
141 The evolution of Library system in European Union European University Institute Подано Документ відсутній 2022

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (6)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
4159 Лідерський модуль Інший модуль document 04.05.2020
4565 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_706_11.11.20.pdf 11.11.2020
4674 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.12.2020
5310 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_301_05.05.21.pdf 05.05.2021
5666 інше Інший модуль document 21.08.2021
6078 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 16.12.2021

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (6)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
812 Бібліографознавство та бібліографічна діяльність (1-2 курс, ІББ, денна) Інститут журналістики Бакалавр Денна 2020 706 11.11.2020
859 Спеціальне документознавство (3 курс, ІББ, денна) Інститут журналістики Бакалавр Денна 2020 812 23.12.2020 21/22 н.р.
860 Інформаційні технології в документознавстві (4 курс, ІББ, денна) Інститут журналістики Бакалавр Денна 2020 812 23.12.2020 21/22 н.р.
1009 Сучасні інформаційні системи і технології в бібліотечно-інформаційній діяльності та в архівах (1-2 курс, ІББ, денна) Інститут журналістики Бакалавр Денна 2021 301 05.05.2021 21/22 н.р.
1209 Університетські студії (1 курс, ВТП, денна) Інститут журналістики Бакалавр Денна 2022 212 02.05.2022
1218 Автоматизація бібліотечно-бібліографічних процесів та архівних технологій (2-3 курс, ІББ, денна) Інститут журналістики Бакалавр Денна 2022 212 02.05.2022

Використання ЕНК (20)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6056 Інститут журналістики Автоматизація бібліотечно-бібліографічних процесів та архівних технологій (2-3 курс, ІББ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
6110 Інститут журналістики Бібліографознавство та бібліографічна діяльність (1 курс, ІББ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
6455 Інститут журналістики Інформаційні технології в документознавстві (4 курс, ІББ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 5 10 10.12.2020
6547 Інститут журналістики Курсова робота (4 курс, ІББ, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
7099 Інститут журналістики Спеціальне документознавство (3 курс, ІББ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10 10.12.2020
7452 Інститут журналістики Курсова робота (2 курс, ІББ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
7929 Інститут журналістики Сучасні інформаційні системи і технології в бібліотечно-інформаційній діяльності та в архівах (1-2 курс, ІББ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
8019 Інститут журналістики Університетські студії (1 курс, ІБА, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
8375 Інститут журналістики Бібліографознавство та бібліографічна діяльність (1-2 курс, ІББ, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується 4 10 31.12.2020
8800 Інститут журналістики Сучасні інформаційні системи і технології в бібліотечно-інформаційній діяльності та в архівах (2 курс, ІББ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується не враховується 31.12.2020
8890 Інститут журналістики Сучасні інформаційні системи і технології в бібліотечно-інформаційній діяльності та в архівах (1-2 курс, ІББ, денна) Бакалавр Денна 9 5 4 10 30.11.2021
9219 Інститут журналістики Автоматизація бібліотечно-бібліографічних процесів та архівних технологій (2-3 курс, ІББ, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
9748 Інститут журналістики Інформаційні технології в документознавстві (4 курс, ІББ, денна) Бакалавр Денна 10 5 4 3 30.11.2021
9791 Інститут журналістики Бібліографознавство та бібліографічна діяльність (1-2 курс, ІББ, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
9904 Інститут журналістики Курсова робота з бібліотечних і архівних технологій (3 курс, ІББ, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10098 Інститут журналістики Практика (4 курс, ІББ, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10259 Інститут журналістики Спеціальне документознавство (3 курс, ІББ, денна) Бакалавр Денна 10 5 5 3 30.11.2021
10989 Інститут журналістики Університетські студії (1 курс, ІБА, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11433 Інститут журналістики Університетські студії (1 курс, ВТП, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
12017 Інститут журналістики Технології управління цифровими проєктами (6 курс, ІБА, денна) Магістр Денна 10 5 не враховується не враховується 31.12.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
3088 Кафедра бібліотекознавства та інформології 4,67 28.12.2019
4070 Кафедра бібліотекознавства та інформології 4,79 28.12.2020
4861 Кафедра бібліотекознавства та інформології 4,62 28.12.2021

Переможці професійного (не наукового) конкурсу, фестивалю (2)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва заходу Місце проведення заходу Рік Тип заходу Призове місце Документ, що засвідчує
143 Овод Лілія Володимирівна Інститут журналістики IV ІІ Всеукраїнський конкурс фото та відео робіт "Lime. Go to read!" Київ 2020 Всеукраїнський III document
249 Ковбаса Валерія Олександрівна Інститут журналістики II Всеукраїнський фестиваль фото та відеоробіт "LIME. Go to read" Київ 2021 Всеукраїнський I document