Додаткові відомості

Освіта

Одеський національний університет імені Іллі Мечникова (спеціальність «Історія

України»).

Аспірантура Одеського національного університету імені Іллі Мечникова (спеціальність

«Історія України»).

Перелік місць роботи

викладач відділення соціально-економічних дисциплін Одеського автомобільно-дорожнього коледжу Одеського національного політехнічного університету;

молодший, науковий, старший науковим співробітником Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Теми дисертацій (захищених)

«Іван Львович Липа в українському національному русі (кінець ХІХ – початок 20-х років ХХ ст.)» (2016)

Громадська активність
вчений секретар Українського комітету славістів

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
2 0 0 2024.05.19 06:01:56 Перейти до Scopus link

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
412 Кафедра інформаційних комунікацій AAN-2726-2021 2 1 2023 https://www.webofscience.com/wos/author/record/2273178

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 22 2 0 2024.05.13 11:56:00 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 11 2 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
331 Факультет української філології, культури і мистецтва Кафедра інформаційних комунікацій 17.2 1 2023 https://www.researchgate.net/profile/Ihor_Stambol

Конференції (15)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
9943 «ЕПОХА ГРІНЧЕНКА: ПРОСВІТА, НАЦІЯ, ІДЕНТИЧНІСТЬ» (XVI щорічні Грінченківські читання) Родинний альбом Грінченків як історичне та мистецьке джерело Київ document.pdf
9500 VІІІ Всеукраїнська наукова конференція Теоретичні та прикладні аспекти біографістики: до 250-річчя від дня народження Василя Назаровича Каразіна Тематика публіцистичних праць М. Ф. Комарова Харків (онлайн) document.doc
9321 ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ IV ОДЕСАБІБЛІОСАМІТ 9-11 червня 2023 р., Одеса Досвід відеопроєкту «Навколо книги»: чому важливе живе спілкування з авторами під час війни? Одеса, Одеська національна наукова бібліотека document.pdf
8932 IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Filozofia bycia i przetrwania w ego-dokumentach pisarzy, malarzy i filmowców ukraińskich (od czasów Orlika do współczesnych)”. Temat edycji: "Autorzy ego-dokumentów wobec wojny i przemocy". Біографічні нариси Михайла Комарова: мемуарна та дослідницька місія просвітника Warszawa document.pdf
9255 Епоха Голодомору: (пере)осмислення в контексті дослідницьких стратегій краєзнавства, регіоналістики та локальної історії Біографістика та студії Голодомору: потенціал взаємопосилення Київ document.pdf
8087 Вісімнадцяті Біографічні читання, присвячені пам’яті засновника і першого директора Інституту біографічних досліджень НБУВ доктора історичних наук, професора Віталія Сергійовича Чишка (1951–2003) Біографічний резонанс: дані гугл-трендів про відомих українців за три місяці війни Київ document.pdf
7317 ФЕНОМЕН СУЧАСНОЇ ЕМІГРАЦІЇ: ГЛОБАЛЬНІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ВИКЛИКИ до 100-річчя «Акції допомоги» президента Чехословаччини Томаша Масарика ДОСВІД ЛЕВА БИКОВСЬКОГО ЯК ЕМІГРАНТА З УКРАЇНИ У МІЖВОЄННУ ДОБУ м. Київ, КУБГ document.docx
6158 Всеукраїнська наукова онлайн-конференція ХІІІ Грінченківські читання Листування Івана Липи: грінченкознавчий та фактографічний аспекти м. Київ, КУБГ document.pdf
5896 П’ята міжнародна наукова конференція кафедри політології "Політичні партії і вибори: українські та світові практики" (пам’яті Юрія Шведи) Мемуари сучасних українських політиків як фактор виборчого процесу Кафедра політології Львівського національного університету імені Івана Франка document.pdf
5691 МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЯ МЕДІАЗНАВЧІ СТУДІЇ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ДІАЛОЗІ: ОСВІТНІЙ ТА НАУКОВИЙ ДИСКУРСИ БІОГРАФІКА НА СТОРІНКАХ ГАЗЕТНОЇ ПЕРІОДИКИ УКРАЇНИ ОСТАННІХ РОКІВ Київський університет імені Бориса Грінченка м. Київ, document.pdf
5516 Міжнародної наукової конференції «БІБЛІОТЕКА. НАУКА. КОМУНІКАЦІЯ. РОЗВИТОК БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ» (6–8 жовтня 2020 р.) Особливості біобібліографічного пошуку в провідних польських та чеських бібліотеках м. Київ, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського document.pdf
5488 V міжнародна українсько-польська наукова конференція «ДЕМІФОЛОГІЗАЦІЯ ІСТОРІЇ ТА ТВОРЕННЯ ПАТРІОТИЧНИХ МІФІВ: ВИКЛИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ» ЧУЖИНЕЦЬ В ЕПІЦЕНТРІ ТВОРЕННЯ ГЕРОЇЧНОГО МІФУ: СПОГАДИ ЛЕВА БИКОВСЬКОГО ПРО ВАРШАВСЬКЕ ПОВСТАННЯ 1944 РОКУ Київський університет імені Бориса Грінченка м. Київ, document.doc
5003 ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ— ХІІ ГРІНЧЕНКІВСЬКІ ЧИТАННЯ "БОРИС ГРІНЧЕНКО: ЛЮДИНА НА ТЛІ ЕПОХИ" Борис Грінченко як ідеолог «Братерства тарасівців» Київський університет імені Бориса Грінченка м. Київ, document.pdf
4465 «БІБЛІОТЕКА. НАУКА. КОМУНІКАЦІЯ: АКТУАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ЦИФРОВУ ЕПОХУ» Теоретичні проблеми польської біографістики на сторінках видання «Polish biographical studies» Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського document.pdf
4466 XVІ МІЖНАРОДНИЙ З’ЇЗД СЛАВІСТІВ У БЕЛГРАДІ Розвиток історико-біографічної славістики в Україні у 90-х рр. ХХ ст м. Белград, Сербія document.pdf

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
32810 Листування Івана Липи (1892−1922) / упор. Ігор Стамбол

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
42521 Новітня політична біографіка у світі і в Україні

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (3)

ID Назва Рік
47782 Видавниче товариство імені Бориса Грінченка: історія діяльності на шпальтах таборової газети
37396 Тенденції розвитку новітньої польської біографістики (за матеріалами видання «Polish biographical studies»)
32906 Матеріали до шевченкознавства в листах до Михайла Комарова

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (18)

ID Назва Рік
46392 Досягнення Т. Г. Гончарука у розкритті економічної та соціокультурної історії українського Півдня. Рец. на кн.: Тарас Григорович Гончарук : до 50-річчя від дня народження: біобібліогр. покажч.
42372 Війна України з росією в інтелектуальній спадщині лідерів українства ХХ століття
47782 Видавниче товариство імені Бориса Грінченка: історія діяльності на шпальтах таборової газети
42370 Про перешкоди книговиданню, український театр та біографії: елементи власних спогадів у публіцистиці Михайла Комарова
38992 Big data – бібліотекар: можливості для України
38993 Книжкова культура та бібліотечна справа в життєвому і творчому просторі Лесі Українки
40444 Спогади Лева Биковського про Варшавське повстання: біографічний та краєзнавчий вимір
38275 Тенденції розвитку новітньої біобібліографії (За матеріалами всеукраїнського «Біографічного рейтингу»)
37396 Тенденції розвитку новітньої польської біографістики (за матеріалами видання «Polish biographical studies»)
37429 Цвинтар Ольшани у Празі як місце пам’яті українців
32459 Черговий аргумент у дебатах про Дмитра Донцова
31770 Борис Грінченко як ідеолог "Братерства тарасівців"
32906 Матеріали до шевченкознавства в листах до Михайла Комарова
37403 Політична біографія: сучасний вимір
33196 Слов’янська політична біографіка на сторінках журналу «Slovanský přehled»
33107 Варшавський архів Івана та Юрія Лип як історико-біографічне джерело
33110 XVI Міжнародний з’їзд славістів: українська перспектива
33112 Біографічна славістика в Україні останніх десятиліть (за матеріалами наукового збірника «Проблеми слов’янознавства»)

Фахові видання, що затверджені МОН (14)

ID Назва Рік
46392 Досягнення Т. Г. Гончарука у розкритті економічної та соціокультурної історії українського Півдня. Рец. на кн.: Тарас Григорович Гончарук : до 50-річчя від дня народження: біобібліогр. покажч.
42372 Війна України з росією в інтелектуальній спадщині лідерів українства ХХ століття
47782 Видавниче товариство імені Бориса Грінченка: історія діяльності на шпальтах таборової газети
44566 Особливості діяльності бібліотек Одеси під час воєнного стану 2022 року
38992 Big data – бібліотекар: можливості для України
38993 Книжкова культура та бібліотечна справа в життєвому і творчому просторі Лесі Українки
37396 Тенденції розвитку новітньої польської біографістики (за матеріалами видання «Polish biographical studies»)
32459 Черговий аргумент у дебатах про Дмитра Донцова
31770 Борис Грінченко як ідеолог "Братерства тарасівців"
32906 Матеріали до шевченкознавства в листах до Михайла Комарова
37403 Політична біографія: сучасний вимір
33196 Слов’янська політична біографіка на сторінках журналу «Slovanský přehled»
33107 Варшавський архів Івана та Юрія Лип як історико-біографічне джерело
33112 Біографічна славістика в Україні останніх десятиліть (за матеріалами наукового збірника «Проблеми слов’янознавства»)

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (3)

ID Назва Рік
37429 Цвинтар Ольшани у Празі як місце пам’яті українців
32642 Особливості біобібліографічного пошуку в провідних польських та чеських бібліотеках
33132 Маловідомі переклади новели Івана Липи «Море роз’єднало»

Статті у періодичних наукових виданнях Університету, які не включені до затвердженого Переліку МОН України (не входять до категорії Б) (3)

ID Назва Рік
42373 Міжнародна діяльність кафедри бібліотекознавства та інформології Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка
38275 Тенденції розвитку новітньої біобібліографії (За матеріалами всеукраїнського «Біографічного рейтингу»)
42981 Тенденції досліджень у бібліотекознавстві в українській та європейській науці

Індексування публікацій у Scopus, WoS (2)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
74 Матеріали до шевченкознавства в листах до Михайла Комарова http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/32906/ 2021
322 Видавниче товариство імені Бориса Грінченка: історія діяльності на шпальтах таборової газети https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/47782/ 2024

Реєстр наукових публікацій (3)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
357 Новітня політична біографіка у світі і в Україні Колективна (три і більше авторів). Українська біографіка ХХІ століття: мозаїка контекстів і форм монографія https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/42521/ 2022
420 Особливості діяльності бібліотек Одеси під час воєнного стану 2022 року фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/44566/ 2023
490 Видавниче товариство імені Бориса Грінченка: історія діяльності на шпальтах таборової газети фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/47782/ 2023

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
157 Центр Східноєвропейських студій Варшавського університету (Варшава, Польща) Підвищення кваліфікації 28.06.2019-27.07.2019

Діана Бритян

wsl.studium@uw.edu.pl

Учасник програми Stambol.pdf

Заявки на колективні гранти (2)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
250 Чеська біографічна славістика у ХХ столітті Вишеградський фонд Індивідуальний document 2019
251 Чеська біографічна славістика у ХХ столітті Вишеградський фонд Коллективний - 2019

Індивідуальні гранти (10)

ID Назва гранту Грантодавач Статус Документ, що засвідчує Рік
30 Наукове дослідження Вишеградський фонд Виграно Ihor_Stambol_Confirmation_final.pdf 2020
56 «Українська політична біографія в американських джерелах другої половини ХХ – початку ХХІ століття» Kennan Institute’s George F. Kennan Fellowship (США) Подано Документ відсутній 2020
57 «Українська політична біографія в американських джерелах XX - початку XXI століття" Fulbright Foreign Student Program Подано Документ відсутній 2020
58 The Ukrainian question in the Latvian historiography and press of interwar period» Університет Латвії (м. Рига) Подано Документ відсутній 2020
138 Post-socialist" trends in political biography: Polish narrative of the last thirty years Uniwersytet Warszawski (Nagroda im. I. Wyhowskiego) Подано Документ відсутній 2022
139 Oral archives of European countries after the end of the Cold War: coverage of the experience of conflicts and significant events Ca’ Foscari University (Fellowship) (Venice) Подано Документ відсутній 2022
140 The Ukrainian question in the Romanian historiography and press of the interwar period New European College, Bucharest (NEC International Fellowship Program) Подано Документ відсутній 2022
141 The evolution of Library system in European Union European University Institute Подано Документ відсутній 2022
188 Наукове дослідження Вишеградський фонд Виграно document 2022
256 Наукове дослідження Вишеградський фонд Виграно Stambol on line accepted.pdf 2023

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (7)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
4159 Лідерський модуль Інший модуль document 04.05.2020
4565 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_706_11.11.20.pdf 11.11.2020
4674 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.12.2020
5310 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_301_05.05.21.pdf 05.05.2021
5666 інше Інший модуль document 21.08.2021
6078 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 16.12.2021
7055 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_212_02.05.2022.pdf 02.05.2022

Викладацька діяльність

Нові освітні програми (2)

ID Підрозділ Назва Тип освітньої програми Діяльність Дата Документ, що засвідчує
53 Факультет української філології, культури і мистецтва Біографістика і текстологія Міжгалузева Створення програми 30.03.2023 Витяги_ОП_30.03.2023.pdf
58 Факультет української філології, культури і мистецтва Біографістика і текстологія Міжгалузева Набір на програму 30.03.2023 біт-м-д-б.pdf

Сертифіковані ЕНК (6)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
812 Бібліографознавство та бібліографічна діяльність (1-2 курс, ІББ, денна) Інститут журналістики Бакалавр Денна 2020 706 11.11.2020
859 Спеціальне документознавство (3 курс, ІБАС, денна) Факультет української філології, культури і мистецтва Бакалавр Денна 2020 812 23.12.2020 23/24 н.р.; 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
860 Інформаційні технології в документознавстві (4 курс, ІБАС, денна) Факультет української філології, культури і мистецтва Бакалавр Денна 2020 812 23.12.2020 23/24 н.р.; 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
1009 Сучасні інформаційні системи і технології в бібліотечно-інформаційній діяльності та в архівах (1-2 курс, ІБАС, денна) Факультет української філології, культури і мистецтва Бакалавр Денна 2021 301 05.05.2021 23/24 н.р.; 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
1209 Університетські студії (1 курс, ВТП, денна) Факультет української філології, культури і мистецтва Бакалавр Денна 2022 212 02.05.2022 22/23 н.р.
1218 Автоматизація бібліотечно-бібліографічних процесів та архівних технологій (2-3 курс, ІББ, денна) Факультет української філології, культури і мистецтва Бакалавр Денна 2022 212 02.05.2022 22/23 н.р.

Використання ЕНК (28)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6056 Інститут журналістики Автоматизація бібліотечно-бібліографічних процесів та архівних технологій (2-3 курс, ІББ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
6110 Інститут журналістики Бібліографознавство та бібліографічна діяльність (1 курс, ІББ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
6455 Інститут журналістики Інформаційні технології в документознавстві (4 курс, ІББ, денна) Бакалавр Денна 10 5 10 10.12.2020
6547 Інститут журналістики Курсова робота (4 курс, ІББ, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
7099 Інститут журналістики Спеціальне документознавство (3 курс, ІББ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 10 10.12.2020
7452 Інститут журналістики Курсова робота (2 курс, ІББ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
7929 Інститут журналістики Сучасні інформаційні системи і технології в бібліотечно-інформаційній діяльності та в архівах (1-2 курс, ІББ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
8019 Інститут журналістики Університетські студії (1 курс, ІБА, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
8375 Інститут журналістики Бібліографознавство та бібліографічна діяльність (1-2 курс, ІББ, денна) Бакалавр Денна 9 4 10 31.12.2020
8800 Інститут журналістики Сучасні інформаційні системи і технології в бібліотечно-інформаційній діяльності та в архівах (2 курс, ІББ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 31.12.2020
8890 Інститут журналістики Сучасні інформаційні системи і технології в бібліотечно-інформаційній діяльності та в архівах (1-2 курс, ІББ, денна) Бакалавр Денна 9 4 10 30.11.2021
9219 Інститут журналістики Автоматизація бібліотечно-бібліографічних процесів та архівних технологій (2-3 курс, ІББ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
9748 Інститут журналістики Інформаційні технології в документознавстві (4 курс, ІББ, денна) Бакалавр Денна 10 4 3 30.11.2021
9791 Інститут журналістики Бібліографознавство та бібліографічна діяльність (1-2 курс, ІББ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
9904 Інститут журналістики Курсова робота з бібліотечних і архівних технологій (3 курс, ІББ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
10098 Інститут журналістики Практика (4 курс, ІББ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
10259 Інститут журналістики Спеціальне документознавство (3 курс, ІББ, денна) Бакалавр Денна 10 5 3 30.11.2021
10989 Інститут журналістики Університетські студії (1 курс, ІБА, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11433 Інститут журналістики Університетські студії (1 курс, ВТП, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
12017 Інститут журналістики Технології управління цифровими проєктами (6 курс, ІБА, денна) Магістр Денна 10 не враховується не враховується 31.12.2021
12077 Факультет української філології, культури і мистецтва Сучасні інформаційні системи і технології в бібліотечно-інформаційній діяльності та в архівах (1-2 курс, ІББ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 3 31.12.2022
12085 Факультет української філології, культури і мистецтва Теоретико-методологічні засади бібліотекознавства, архівознавства та інформаційної діяльності (5 курс, ІБА, денна) Магістр Денна 9 не враховується не враховується 31.12.2022
12137 Факультет української філології, культури і мистецтва Автоматизація бібліотечно-бібліографічних процесів та архівних технологій (2-3 курс, ІББ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 10 31.12.2022
12274 Факультет української філології, культури і мистецтва Інформаційні технології в документознавстві (4 курс, ІББ, денна) Бакалавр Денна 10 4 3 31.12.2022
12433 Факультет української філології, культури і мистецтва Спеціальне документознавство (3 курс, ІББ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 3 31.12.2022
12729 Факультет української філології, культури і мистецтва Університетські студії (1 курс, ВТП, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 10 31.12.2022
12855 Факультет української філології, культури і мистецтва Сучасні інформаційні системи і технології в бібліотечно-інформаційній діяльності та в архівах (1-2 курс, ІБАС, денна) Бакалавр Денна 10 2 5 31.12.2023
13077 Факультет української філології, культури і мистецтва Інформаційні технології в документознавстві (4 курс, ІБАС, денна) Бакалавр Денна 10 3 5 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
3088 Кафедра бібліотекознавства та інформології 4,67 28.12.2019
4070 Кафедра бібліотекознавства та інформології 4,79 28.12.2020
4861 Кафедра бібліотекознавства та інформології 4,62 28.12.2021
6000 Кафедра інформаційних комунікацій 4,82 30.12.2022
6881 Кафедра інформаційних комунікацій 4,91 30.12.2023

Переможці професійного (не наукового) конкурсу, фестивалю (6)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва заходу Місце проведення заходу Рік Тип заходу Призове місце Документ, що засвідчує
143 Овод Лілія Володимирівна Інститут журналістики IV ІІ Всеукраїнський конкурс фото та відео робіт "Lime. Go to read!" Київ 2020 Всеукраїнський III document
249 Ковбаса Валерія Олександрівна Інститут журналістики II Всеукраїнський фестиваль фото та відеоробіт "LIME. Go to read" Київ 2021 Всеукраїнський I document
416 Гончарова Марічка Анатоліївна Факультет журналістики IV V Всеукраїнський конкурс фото та відеоробіт «LIME. Go to read!» Київ 2023 Всеукраїнський II document
417 Ковбаса Валерія Олександрівна Факультет журналістики IV V Всеукраїнський конкурс фото та відеоробіт «LIME. Go to read!» Київ 2023 Всеукраїнський III document
471 Гордійчук Ірина,
Євтушенко Анастасія,
Карпук Юлія,
Коваленко Аліна,
Шкляренко Інна,
Бриль Марія
Факультет журналістики II Конкурс студентської та учнівської молоді "Лідер українства в серці України" Київ 2023 Всеукраїнський I -
474 Зленко Марія Сергіївна Факультет української філології, культури і мистецтва II Конкурс студентської та учнівської молоді "Лідер українства в серці України" Київ 2023 Всеукраїнський I document