Додаткові відомості

Освіта

Київське вище інженерне радіотехнічне училище ППО, 1988 р.

Національний університет оборони України, 2006 р. 
Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
46 4 3 2022.11.15 12:34:18 Перейти на сторінку link

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
2 0 0 2022.12.03 23:37:37 Перейти до Scopus link

Конференції (1)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
7303 ІІІ Всеукраїнська конференція «Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів і комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці» Використання ТРМ-модулів з метою підвищення захищеності інформаційно-телекомунікаційних систем м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document.doc

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
37001 Approach of the Attack Analysis to Reduce Omissions in the Risk Management
41949 Exposing Deviations in Information Processes using Multifractal Analysis

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (3)

ID Назва Рік
35731 Increasing the Level of Security of Internet Things Network Systems due to Encryption of Data on Devices with Limited Computer Systems
40422 EXPERIMENTAL DETERMINATION OF OPTIMAL PARAMETERS OF MOBILE TELECONFERENCES
40421 Method of marketplace legitimate user and attacked profiling

Фахові видання, що затверджені МОН (4)

ID Назва Рік
35731 Increasing the Level of Security of Internet Things Network Systems due to Encryption of Data on Devices with Limited Computer Systems
40422 EXPERIMENTAL DETERMINATION OF OPTIMAL PARAMETERS OF MOBILE TELECONFERENCES
40421 Method of marketplace legitimate user and attacked profiling
38335 The problems of controlling the security of corporate networks and solutions

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
200 Exposing Deviations in Information Processes using Multifractal Analysis https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41949/ 2022

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Scopus ID К-сть публікацій h-індекс (2021) Посилання на Scopus
215 Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка 57226689780 1 0 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57226689780

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
575 Факультет інформаційних технологій та математики Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка 24.9 0 2022 https://www.researchgate.net/profile/Valerii_Kozachok

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (3)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
5000 Лідерський модуль Інший модуль document 05.03.2021
5631 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 25.10.2019
5977 Дослідницький модуль Інший модуль document 30.11.2021

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
38746 Прикладні аспекти аналізу та синтезу політик безпеки

Використання ЕНК (2)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
10170 Факультет інформаційних технологій та управління Прикладні аспекти побудови комплексу технічного захисту інформації (2 курс, КБ, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10176 Факультет інформаційних технологій та управління Програмні комплекси захисту АС від несанкціонованого доступу (3 курс, КБ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується не враховується 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (1)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
4807 Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка 4,26 28.12.2021