Додаткові відомості

Освіта

Національний авіаційний університет ( рік закінчення - 2015)

Київський університет імені Бориса Грінченка (аспірантура) (2020р. по тепершній час)

Перелік місць роботи
  • Економіст в ТОВ «Грін Тейдинг»(2018-2019р.р.)
  • Викладач кафедри фінансів та економіки Київського університету імені Бориса Грінченка (2020р. по тепершній час)
  • Заступник декана Факультету економіки та управління  із науково-методичної та соціально-гуманітарної роботи 
Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
Голова асоціації економістів м. Києва (з 2020р. по теперішній час)
Член ГО «Європейська асоціація економістів» (з 2017 р. по теперішній час)
Член ГО «За комфортне життя» (з 2020 р. по теперішній час)
Асоційований член Української асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти (УАРМБО) (з2021р.)

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

В значенні "Динаміка цитування" зазначено кількість цитувань за поточний період (на основі фіксованих показників за рейтингом прозорості від 15.03.2023 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
За весь період 0 0 0 0 2023.03.16 15:04:04 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 0 0 0

Індекс цитування в Research Gate (2)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
570 Факультет інформаційних технологій та управління Кафедра фінансів та економіки 2.2 0 2021 https://www.researchgate.net/profile/Valentyna_Rudenko
829 Факультет економіки та управління Кафедра міжнародної економіки 5.3 1 2022 https://www.researchgate.net/profile/Valentyna-Rudenko/stats

Конференції (1)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
7290 МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ "ЕКОНОМІКА, ОБЛІК, ФІНАНСИ, МЕНЕДЖМЕНТ І ПРАВО: ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ" МАЛЕ ТА СЕРЕДНЄ ПІДПРИЄМНИЦТВО М. КИЄВА, ЯК ПОКАЗНИК СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ МІСТА В УМОВАХ ПАНДЕМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ Полтава document.pdf

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
36307 Аналітичні аспекти впливу пандемії на розвиток бізнесу в Україні на засадах соціальної безпеки

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
37739 Critical Infrastructure of the Housing Sector of the National Economy: Economic and Legal Aspect

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (3)

ID Назва Рік
40940 Динаміка розвитку домогосподарств міста Києва як складової соціальної безпеки міста
31622 Динаміка розвитку будівельних підприємств України та міста Києва в контексті забезпечення економічної безпеки
31620 Розвиток домогосподарств України як складової економічної безпеки національної економіки

Фахові видання, що затверджені МОН (4)

ID Назва Рік
45706 Тенденції змін та розвиток механізму забезпечення життєдіяльності українського суспільства в розрізі соціальної безпеки країни
40940 Динаміка розвитку домогосподарств міста Києва як складової соціальної безпеки міста
31622 Динаміка розвитку будівельних підприємств України та міста Києва в контексті забезпечення економічної безпеки
31620 Розвиток домогосподарств України як складової економічної безпеки національної економіки

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (5)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
4719 Лідерський модуль Інший модуль document 04.12.2020
5832 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 11.10.2021
6110 Лідерський модуль Інший модуль document 08.12.2021
6523 Медіаосвіта Інший модуль document 24.06.2022
8404 Україна і ЄС: кандидатський статус і перспективи євроінтеграції Інший модуль document 23.06.2023

Викладацька діяльність

Використання ЕНК (5)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
9838 Факультет інформаційних технологій та управління Економіка підприємства І (2 курс, ЕК, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
9840 Факультет інформаційних технологій та управління Економіка підприємства ІІ (2 курс, ЕК, денна) Бакалавр Денна 10 4 не враховується 30.11.2021
10065 Факультет інформаційних технологій та управління Податковий менеджмент (2 курс, ФІК, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
10732 Факультет інформаційних технологій та управління Економіка міста (3 курс, ЕК, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
12306 Факультет економіки та управління Економіка підприємства ІІ (2 курс, ЕК, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 31.12.2022

Рейтинг викладачів серед студентів (1)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
4863 Кафедра фінансів та економіки 4,82 28.12.2021