Додаткові відомості

Освіта

Закінчила в 1985 р. Дніпропетровський державний університет ім. О. Гончара. Філолог, викладач російської мови та літератури. Кандидат філологічних наук з 1992 року. Кандидатську дисертацію захистила в 1991 р. у спеціалізованій вченій раді Інституту літератури АН України – кандидат філологічних наук за спеціальністю «теорія літератури».

Доктор наук із соціальних комунікацій з 2013 року. Дисертацію захистила в 2012  в Київському національному університеті ім. Т. Шевченка.

Професор ВАК з  2015 р.

Перелік місць роботи

1986-1987 р. ассистент кафедри зарубіжної літератури Криворізького педагогічного інституту.

1987- 1990 р. –аспірантка відділу теорії літератури Інституту літератури АН України.

1991-1994 р.– старший викладач кафедри видавничої справи та редагування Київського політехнічного інституту.

1994-1997р. – докторантка відділу теорії літератури Інституту літератури НАН України.

1997-1999 р. – доцент кафедри романо-германської  філології Інституту бізнесу (м. Черкаси).

1990-2000 р. – доцент кафедри засобів масової інформації Інституту соціального управління та права (м. Черкаси).

2000- 2002 р. – завідувач кафедри мовної підготовки Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля.

2002-2004 р. – завідувач кафедри засобів масової комунікації Черкаського національного університету ім.. Б.Хмельницького.

2004-2005-р. доцент кафедри засобів масової комунікації Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького.

2005-2006 р. – завідувач кафедри видавничої справи та редагування Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького.

2006 –2013 р. доцент кафедри видавничої справи та редагування Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького

2013 – 2020 р.  професор, завідувач кафедри медіакомунікацій Українського католицького університету.

2020 – професор кафедри журналістики та нових медіа Університету ім. Б. Грінченка.

Теми дисертацій (захищених)

 1991 - Методологічні проблеми літературознавства в журналі "Критика" (1928-1940 рр.) - кандидат філологічних наук, теорія літератури. НАН України. Інститут літератури ім. Т. Шевченка.

2012 - Феномен медіакультури в сфері соціальних комунікацій.  - доктор наук із соціальних комунікацій, теорія та історія соціальних комунікацій. КНУ ім. Т. Шевченка. Інститут журналістики.

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
133 6 4 2022.11.23 13:45:08 Перейти на сторінку link

Конференції (4)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
8482 Міжнародний круглтй стіл «Міжнародні медіакомунікації у цифрову епоху» Доксинг і вігілантизм - явища сучасного інтернет-дискурсу Київський університет Імені Бориса Грінченка 10 листопада 2022 року document.pdf
8116 EXPRESSIONS OF INFORMATION AND COMUNICATION THEORY AND PRACTICE 2 "Media control as an instrument of social compulsion" 2022, 28-29 April 2022 in Vilnius, Lithuania document.pdf
6484 Журналістика в епоху цивілізаційних трансформацій «ХАОС» ТА «СКЛАДНІСТЬ» ЯК СИСТЕМАТИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ СУЧАСНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ. Харків document.pdf
6485 МЕДІАЗНАВЧІ СТУДІЇ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ДІАЛОЗІ: ОСВІТНІЙ ТА НАУКОВИЙ ДИСКУРСИ Медіакультура як об’єкт медіаосвіти Київ document.pptx

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
42093 The Specifics of Creating Student Multimedia Projects in University Humanitarian Education under the Conditions of the Pandemic

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (2)

ID Назва Рік
41745 Narrative Strategies of Modern Media Text
41747 Медіа як інструмент медіаконтролю і як засіб соціального примусу

Фахові видання, що затверджені МОН (2)

ID Назва Рік
41747 Медіа як інструмент медіаконтролю і як засіб соціального примусу
39859 «Хаос» та «складність» як систематичні інструменти для вивчення сучасного інформаційного простору

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
720 Інститут журналістики Кафедра журналістики та нових медіа 0.7 0 2021 https://www.researchgate.net/profile/Nina-Zrazhevska

Заявки на колективні гранти (1)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
593 Media Education Without Borders: European Studies Програма імені Жана Моне Коллективний - 2021

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
232 Неформальна медіаосвіта в Україні та країнах ЄС Етап дослідження 12.2021 https://ij.kubg.edu.ua/informatsiya/naukovtsiam/konferentsii/naukova-tema-instytutu-kafedr.html 25

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (1)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
5151 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) 4654544.pdf 28.12.2021

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
39862 Теорія медій та суспільства

Використання ЕНК (7)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
7487 Інститут журналістики Масова комунікація та інформація (3 курс, ЖУР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
8419 Інститут журналістики Дослідження медіаринку (5 курс, ЖУР, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується не враховується 31.12.2020
9939 Інститут журналістики Масова комунікація та інформація (3 курс, ЖУР, МЖур, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10309 Інститут журналістики Теорія масової культури сучасного суспільства (3 курс, ЖУР, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10999 Інститут журналістики Теорія мережевої комунікації (5 курс, КПЦМП, денна) Магістр Денна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11848 Інститут журналістики Масова комунікація та інформація (3 курс, ЖУР, заочна) Бакалавр Заочна 10 5 не враховується не враховується 31.12.2021
11916 Інститут журналістики Дослідження медіаринку (5 курс, ЖУР, денна) Магістр Денна 8 5 не враховується не враховується 31.12.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (2)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
3720 Кафедра журналістики та нових медіа 4,78 29.12.2020
4412 Кафедра журналістики та нових медіа 4,63 28.12.2021