Додаткові відомості

Освіта

Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка, випуск -2002 р. 

Киівський національний лінгвістичний університет, аспірантура

 (2009 -2012 рр) 

Перелік місць роботи

Вчитель англійської мови - ліцей № 22 м. Чернігова 2000-2001


Викладач кафедри методики викладання іноземних мов Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т. Г. Шевченка 2002-2018


Завідуюча канцелярією, перекладач, маркетолог та піар -менеджер приватного виробничо- торговельного підприємства ДЖІ-ЕН-ЕЛ 2018-2020
Теми дисертацій (захищених)
Професійно-орієнтоване навчання майбутніх учителів вживання англійських інтонем у говорінні
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 16 3 0 2024.07.08 12:40:19 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 6 2 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
561 Факультет права та міжнародних відносин Кафедра іноземних мов 0 0 2021 https://www.researchgate.net/profile/Natalia-Huryna

Конференції (6)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
10566 X Міжнародна науково-практична конференція «INNOVATIVE DEVELOPMENT OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND EDUCATION» THE IMPORTANCE OF LEARNING ENGLISH FOR CYBER SECURITY STUDENTS Ванкувер, Канада document
10293 міжнародній науково-практичній конференції «Полілог культур: освітній, філологічний, культурологічний аспекти» INTERACTIVE PLATFORMS IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING FOR STUDENTS OF NON-LINGUAL MAJORITIES Чернігів, Україна document.pdf
10291 XII International Science Conference "Modern Education - accessibility,quality, recognition and problems". Interactive platforms in foreign language learning for students of non-lingual majorities Helsinki, Finland document
10292 XVI Міжнародна науково-практична конференція «Methods of solving complex problems in science», Навчання англійського ритму на практичних заняттях з першої іноземної мови студентів 1 курсу факультету права та міжнародних відносин Прага, Чехія document
8448 Actual problems of science and Education APSE-2022 Англомовна комунікативна стратегія ухилення та пом’якшення: інтонаційний аспект Budapest, Hungary document.docx
8449 «III Международная научно-практическая конференция "SOCIETY AND SCIENCE» КОМУНІКАТИВНА СТРАТЕГІЯ НАТЯКУ У НАВЧАННІ АНГЛОМОВНОЇ ІНТОНАЦІЇ London, England document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (1)

ID Назва Рік
47885 Англомовна комунікативна стратегія ухилення та пом’якшення: інтонаційний аспект

Фахові видання, що затверджені МОН (1)

ID Назва Рік
49334 Interactive platforms in foreign language learning for students of non-lingual majorities

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (1)

ID Назва Рік
40669 Комунікативна стратегія натяку у навчанні англійської інтонації

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (3)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
5969 Дослідницький модуль Інший модуль document 30.11.2021
8955 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 01.12.2023
9662 Basic Principles of Servant Leadership in Educational Context Intesive Course Лідерський модуль document 01.04.2024

Викладацька діяльність

Використання ЕНК (8)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6413 Факультет права та міжнародних відносин Іноземна мова за професійним спрямуванням (1-2 курс, РЗГ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
6819 Факультет права та міжнародних відносин Перша іноземна мова (англійська) (1 курс, МВСК, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
7553 Факультет права та міжнародних відносин Міжнародні екзамени з англійської мови (3 курс, КВД, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
9138 Факультет права та міжнародних відносин Іноземна мова за професійним спрямуванням (1-2 курс, РЗГ, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
10422 Факультет права та міжнародних відносин Перша іноземна мова (англійська) (1-2 курс, МВСК, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11504 Факультет права та міжнародних відносин Іноземна мова за професійним спрямуванням (1-3 курс, ІББ, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
11587 Факультет права та міжнародних відносин Міжнародні екзамени з англійської мови (3 курс, КВД, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
12104 Факультет романо-германської філології Іноземна мова за професійним спрямуванням (1-2 курс, РЗГ, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 31.12.2022

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
3662 Кафедра іноземних мов 4,60 29.12.2020
4740 Кафедра іноземних мов 4,83 28.12.2021
5883 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,77 30.12.2022
6749 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,63 30.12.2023