Додаткові відомості

Освіта

Українська сільськогосподарська академія, м. Київ      1987.  Вчений-агроном. Диплом НВ № 868793Інститут землеробства УААН, смт. Чабани, Київська область. 1992.   PhD., кандидат наук, Диплом  КН № 009902Київський державний торговельно-економічний університет.   2000.  Економіст-фінансист.     Диплом МБ НХ № 008700Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна. Докторантура. 2013.       

Перелік місць роботи

Технічний університет «Метінвест
політехніка», каф. екології та економіки природокористування. м. Маріуполь,
Україна. 2020 – 2021, доцентНаціональний університет фізичного
виховання і спорту України. м. Київ, Україна. 2014 – 2020  доцентНаціональний авіаційний університет,
кафедра безпеки життєдіяльності.м. Київ, Україна. 2009 - 2013 докторантНаціональний авіаційний університет,
кафедра безпеки життєдіяльності.м. Київ, Україна. 2004 - 2009 доцентКиївський національний
торговельно-економічний університет, кафедра інженерно-технічних дисциплін.м.
Київ, Україна. 2000 - 2004 доцентВінницький торговельно-економічний інститут
Київського державного торговельно-економічного університету, кафедра
товарознавства та маркетингу.м. Вінниця, Україна. 1999 - 2000 доцентВінницький торговельно-економічний інститут
Київського державного торговельно-економічного університету, кафедра
товарознавства та маркетингу.м. Вінниця, Україна. 1998 - 1999 старший
викладачВінницький факультет Київського державного
торговельно-економічного університету, кафедра товарознавства та маркетингу. м.
Вінниця, Україна. 1997 - 1998 старший викладачВінницька обласна державна
сільськогосподарська дослідна станція.м. Вінниця, Україна. 1996 - 1997 начальник
інформаційно- консультаційного центруВінницька обласна державна
сільськогосподарська дослідна станція.м. Вінниця, Україна. 1992 - 1996 старший
науковий співробітникІнститут землеробства Української академії
аграрних наук.смт. Чабани, Київська область, Україна. 1989
- 1992 аспірантІнститут кормів Української академії
аграрних наук, відділ добрив і гербіцидів.м. Вінниця, Україна. 1988 - 1989 старший
лаборантКолгосп ім. Чапаєва. Якимівський район,
Запорізька область, Україна 1987-1988 головний агрономУкраїнська сільськогосподарська академія, м.
Київ 1984-1987 студентЛьвівський сільськогосподарський інститут, смт.
Дубляни, Львівська область 1982-1984 студентКолгосп ім. Т. Г. Шевченка, Самбірського
району, Львівської обл. 1982 - 1982 інструктор по спортуВінницький завод «Кристал». м. Вінниця. 1981
- 1982 вантажник

Теми дисертацій (захищених)

«Агроекологічно
ефективність валів-терас та продуктивність озимої пшениці на сірих лісових
еродованих ґрунтах». Кандидат наук. 

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

В значенні "Динаміка цитування" зазначено кількість цитувань за поточний період (на основі фіксованих показників за рейтингом прозорості від 15.03.2023 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
За весь період 713 13 16 72 2023.12.05 10:32:55 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 275 8 6

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
837 Інститут післядипломної освіти Кафедра природничо-математичної освіти та технологій 17.7 1 2022 https://www.researchgate.net/profile/Vasyl-Zaplatynskyi

Конференції (24)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
9693 Безпека і здоров’я учасників освітнього процесу в умовах сьогодення ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ З БЕЗПЕКИ Суми document.docx
9692 16th annual International Conference of Education, Research and Innovation PROSPECTS OF HEALTH AND SAFETY EDUCATION IN SCHOOLS OF UKRAINE Seville (Spain) document.pdf
9270 Освіта та наука крізь виклики сьогодення БЕЗПЕКА ДИСТАНЦІЙНОГО, ЗМІШАНОГО ТА ОЧНОГО НАВЧАННЯ В УМОВАХ ВІЙНИ Київ-Запоріжжя document
9271 Security Forum 2023 Teaching prevention of military risks in Ukrainian schools Krakow document.pdf
9146 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОХОРОНИ ПРАЦІ, БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ Освіта з питань радіаційної безпеки в умовах війни Одеса document.docx
9126 ІХ Всеукраїнська заочноанауково-практична конференціїя «ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ: СУЧАСНІ РЕАЛІЇ УКРАЇНИ» МОДЕЛЬНІ ПРОГРАМИ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «ЗДОРОВ’Я, БЕЗПЕКА ТА ДОБРОБУТ» 5-6 КЛАСИ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ Київ document
9057 Crisis of the Modern International Security System: Ukrainian Peace Formula Роль освіти в сучасній війні на прикладі російської агресії проти України Львів document.docx
9056 АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ STEAM- ОСВІТИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ ЕЛЕМЕНТИ STEM-ОСВІТИ В ІНТЕГРОВАНОМУ КУРСІ «ЗДОРОВЯ, БЕЗПЕКА ТА ДОБРОБУТ» м. Кропивницький document.pdf
9155 ПЕДАГОГ ХХІ СТОЛІТТЯ: ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОСВІТНІ ІННОВАЦІЇ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ ДОПОВНЕННЯ КУРСУ "ОСНОВ ЗДОРОВ'Я" ТЕМАТИКОЮ ВОЄННИХ НЕБЕЗПЕК Київ document.pdf
8968 Education, Administration, and Self-Government in Crisis Years The influence of war dangers on Ukrainian education Zamość document.pdf
8919 ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ: \ ТЕМАТИКА КІБЕРНЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ У ІНТЕГРОВАНОМУ КУРСІ «ЗДОРОВ’Я, БЕЗПЕКА ТА ДОБРОБУТ» ТА ПРЕДМЕТІ «ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я» Кропивницький document
8823 BEZPEČNÉ SLOVENSKO A EURÓPSKA ÚNIA Changes in education in Ukraine in connection with the Russian-Ukrainian war Košice. Slovenska Republika document.pdf
8418 STEM-ОСВІТА: ДОСВІД, ВИКЛИКИ, ІДЕЇ ТА РІШЕННЯ Перспективи STEM-освіти в інтегрованому курсі «Здоров’я, безпека та добробут» НУШ Запоріжжя document
8313 Safe and Secure Society "Bezpečná společnost 2022" Bezpečnosť vzdelávania na Ukrajine počas vojny Vodňany Чехія document.pdf
8056 LXIII CICA – XVII SECURITY FORUM KRAKÓW World security in the context of the Russian-Ukrainian war Krakow document.docx
8055 Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій Актуальні питання підготовки педагогів з інтегрованого курсу "Безпека, здоров'я та добробут" Глухів document.pdf
8054 Інноваційні аспекти систем безпеки праці, захисту інтелектуальної власності Необхідність доповнення Державних стандартів та освітніх програм компетентностями з питань безпе-ки Полтава document
7921 15TH ANNUAL INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE SECURITY FORUM 2022 Ukrainian-Russian relations current state and prospects of development Banska Bystrica document.pdf
7898 “Potential Russian-Ukrainian conflict and possible geopolitical consequences" Russian-Ukrainian conflict - a view from Ukraine Сербія, он лайн document
7889 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ У СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ НЕОБХІДНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ З ПИТАНЬ БЕЗПЕКИ ТА ЗДОРОВ’Я Біла Церква document.pdf
7582 РЕГІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СЕМІНАР «ТЕХНОЛОГІЧНА ОСВІТА В КОНТЕКСТІ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЗАСАД НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ» Місце питань безпеки та здоров’я людини в модельних програмах із «Технології» (5–6 класи) Глухів document.pdf
7115 Udržiittellný rozvojj XII:: „Evropa 2030 – ambiice,, viize a realliita“ Analysis of the System and Content of Training of Ukrainian Schoolchildren on Safety and Basics of Health České Budějovice. document
7300 V Всеукраїнськfнауково-практичнf конференціz з міжнародною участю «РОЗВИТОК СУЧАСНОЇ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ: РЕАЛІЇ, ПРОБЛЕМИ ЯКОСТІ, ІННОВАЦІЇ» Порівняльна характеристика модельних навчальних программ «здоров’я, безпека та добробут» (5-6 класи) за формальними ознаками Запоріжжя document
7061 MODERN ASPECTCS OF MANAGEMENT” INNOVATIONS IN SAFETY AND BASICS OF HEALTH EDUCATION Marmaris - Turkey document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
41205 Early determination and evaluation of technogenic risks within the water purification systems of TSs and TPSs

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (4)

ID Назва Рік
46736 Аналіз доповнень та змін у програмі предмету «Основи здоров’я» 6-9 класів у зв’язку з війною
41201 Russian-Ukrainian war – causes, prospects and lessons
41202 Українсько-Російська війна – причини, перспективи та уроки
41200 “Look out the window”: the view of Kyiv

Фахові видання, що затверджені МОН (2)

ID Назва Рік
46736 Аналіз доповнень та змін у програмі предмету «Основи здоров’я» 6-9 класів у зв’язку з війною
41197 Порівняльний аналіз модельних програм інтегрованого курсу «Здоров’я, безпека та добробут» 5-6 класи

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (13)

ID Назва Рік
46761 Summer in Ukraine and infectious diseases
46752 Безпека дистанційного, змішаного та очного на-вчання в умовах війни
46737 Воєнні небезпеки агровиробництва
46735 Модельні програми інтегрованого курсу «Здоров’я, безпека та добробут» 5-6 класи нової української школи
46755 Освіта з питань радіаційної безпеки в умовах війни
46758 Управління безпекою роботи систем водоочищення
46734 Changes in education in Ukraine in connection with the Russian-Ukrainian war
45968 The issue of security in the education system of Ukraine in connection with the Russian-Ukrainian war
41211 Нагальні питання освіти з питань безпеки у зв’язку з війною в Україні
41203 Необхідність доповнення Державних стандартів та освітніх програм компетентностями з питань безпеки
42570 Перспективи Stem-освіти в інтегрованому курсі «Здоров’я, безпека та добробут» НУШ
40055 Місце питань безпеки та здоров’я людини у модельних програмах із «Технології» (5–6 класи)
41212 Порівняльна характеристика модельних навчальних програм «Здоров’я, безпека та добробут» (5 – 6 класи) за формальними ознаками

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (6)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
5496 інше Інший модуль document 25.09.2021
6361 інше Інший модуль document 18.05.2022
6362 інше Інший модуль document 17.06.2022
6462 Лідерський модуль Інший модуль document 07.06.2022
7588 Професійно-орієнтований курс для науково-педагогічних та педагогічних працівників закладів вищої освіти Інший модуль document 01.03.2023
7784 Basic Servant Leadership Principles in Educational Context Інший модуль document 01.03.2023

ГО та професійні об’єднання педагогічних працівників (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Роль Рік
1 Кафедра природничо-математичної освіти та технологій Співзасновник, керівник ГО 2023

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (2)

ID Назва Рік
41680 Методичні рекомендації і приклади реалізації НУШ у 5-6 класах на основі досвіду освітян столиці: природнича, математична,інформатична, технологічна, соціальна і здоров'язбережувальна галузі
45966 Методичні рекомендації і приклади реалізації НУШ у 5-6 класах на основі досвіду освітян столиці: природнича, математична,інформатична, технологічна, соціальна і здоров'язбережувальна галузі

Рейтинг викладачів серед студентів (2)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
4215 Кафедра природничо-математичної освіти та технологій 4.6 06.12.2021
5148 Кафедра природничо-математичної освіти та технологій 4.8 30.11.2022

Рейтинг викладача за проведення очних занять для педколективів закладів освіти (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Кількість занять Рік
2 Кафедра природничо-математичної освіти та технологій 4 2023

Рейтинг викладачів серед педагогів (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Оцінка Рік
14 Кафедра природничо-математичної освіти та технологій 48 2023

Нові освітні програми (ІПО) (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Роль Рік
3 Кафедра природничо-математичної освіти та технологій Розробник 2023

Заходи для учнів та педагогів (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Роль Рік
5 Кафедра природничо-математичної освіти та технологій Голова оргкомітету 2023