Додаткові відомості

Освіта
Закінчила Київський державний інститут імені О.М. Горького (1981 р.) за спеціальністю «Педагогіка і психологія» (дошкільна);

Магістратуру закінчила в Прикарпатському університеті імені Василя Стефаника (2001 р.) за спеціальністю «Дошкільне виховання»
Перелік місць роботи
ДНЗ №256, 755 (вихователь, звання "вихователь-методист), педагогічний коледж імені К.Д. Ушинського (методист, викладач психолого-педагогічних дисциплін), Київський університет імені Бориса Грінченка (завідувач НМЦ педагогічних технологій), старший викладач кафедри дошкільної освіти Київського столичного університету імені Бориса Грінченка
Теми дисертацій (захищених)
Педагогічні умови підготовки дітей старшого дошкільного віку із зоровим відхиленням до навчання у школі
Громадська активність
Профорг Факультету педагогічної освіти
Спікер Всеукраїнського вебінару "Дитина у природному довкіллі: розвиваємо мислення і почуття". 19.03.2021 р.
https://www.youtube.com/watch?v=7Wpccf1yb7s

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
2 2 1 2024.06.16 06:00:14 Перейти до Scopus link

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (3)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
155 Кафедра дошкільної освіти - 1 0 2021 -
287 Кафедра дошкільної освіти AAP-2481-2021 5 1 2022 https://www.webofscience.com/wos/author/record/2289654; https://www.webofscience.com/wos/author/record/30645009
512 Кафедра дошкільної освіти AAP-2481-2021 7 1 2023 https://www.webofscience.com/wos/author/record/2289654; https://www.webofscience.com/wos/author/record/30645009

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 100 7 3 2024.06.14 10:04:05 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 85 7 3

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
150 Факультет педагогічної освіти Кафедра дошкільної освіти 10 2 2023 https://www.researchgate.net/profile/Valentina_Vertugina

Конференції (32)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
9977 V Міжнародна науково-теоретична конференція «Currentissues of science, prospects and challenges» STEM-ОСВІТА В ДОШКІЛЛІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ Сідней, Австралія document.pdf
9681 "Сучасний заклад дошкільної освіти: лідерство, диджиталізація, майбутній капітал" участь м.Київ КУ імені Бориса Грінченка document.pdf
9680 GLOBALIZATION OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE: INTERNATIONAL COOPERATION AND INTEGRATION OF SCIENCES Формування навичок професійної комунікації майбутніх вихователів у групах дітей раннього віку засобом педагогічної практики Вінниця, Україна - Відень, Австрія) document
9635 Круглий стіл «STEАM-освіта: від теорії до практики» обговорення проблем STEАM-освіти м.Київ document.pdf
8630 «Освітній процес в закладах дошкільної освіти в умовах воєнного стану: теорія, практика, інновації" Психолого-педагогічний супровід пізнавального розвитку дітей другого року життя Київ, Інститут проблем виховання document
8147 Дошкільна освіта у сучасному соціокультурному просторі Психолого-педагогічний супровід студентів під час проходження практики в групах дітей раннього віку в умовах дистанційного навчання Полтава, Україна document
8148 психолого-педагогічний супровід майбутніх фахівців у закладах вищої освіти Виробнича практика студентів спеціальності "Дошкільна освіта" в умовах дистанційного навчання Одеса, Україна document
7707 Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовахглобалізації Природне середовище як засіб розвитку пізнавальної діяльності дітей раннього віку Переяслав, Україна document
7477 II International Scientific and Theoretical Conference «FORMATION OF INNOVATIVE POTENTIAL OF WORLD SCIENCE Розвиток емпатії у дітей старшого дошкільного віку у процесі формування уявлень про природне довкілля Тель Авів, ISR document.pdf
8081 4th International scientific and practical conference “Topical issues of modern science, society and education” Формування у дошкільників первинних уявлень про екологічні зв’язки в природі Kharkiv, Ukraine document
7625 Всеукраїнська конференція працівників дошкільної освіти : інноваційний поступ дошкілля в Україні Практична підготовка майбутніх вихователів закладу дошкільної освіти в умовах дистанційного навчання м. Київ document.pdf
6376 Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку" Педагогічні умови організації діяльності дітей дошкільного віку в дослідницькій лабораторії ЗДО Переяслав, Україна document
6091 Професійна діяльність сучасного педагога в умовах парадигмальних змін без доповіді Київ document
6092 Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації ІКТ як інструмент взаємодії педагогів з родинами вихованців Переяслав document
5487 Всеукраїнський педагогічний онлайн-форум НОВІ ВЕКТОРИ ПРОГРАМИ «ДИТИНА» Екопростір розвитку дитини Київ document
4425 Зростаюча особистість у смислоціннісних обрисах Підготовка майбутніх вихователів до роботи в інклюзивному середовищі ЗДО Київ document
4169 Інновації у професійній підготовці в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків Формування уявлення про форму у дітей п'ятого року життя засобом аплікацій (на матеріалі ознайомлення з природою) Київ document
4166 Підготовка фахівців дошкільної та початкової освіти у контексті ідей Нової української школи Педагогічні умови формування фахової компетентності майбутніх вихователів у процесі виробничої практики м. Старобільськ document
4088 Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку Потенціал музики у формуванні природно-екологічної компетентності дошкільника Переяслав-Хмельницький document
4045 Ціннісні засади реалізації ідей Нової української школи Інклюзивні підходи в дошкільній освіті в контексті концепції НУШ Біла Церква document
4087 Zaburzenia w procesie edukacji/Zaburzenia procesu edukacji II Інклюзивна освіта в Україні: Європейський досвід Czestochowa document
4086 DISCOVERING ENTREPRENEURSHIP IN A KNOWLEDGE - BASED ECONOMY Економічне виховання дітей дошкільного віку в Україні Czestochowa - Poland document
3350 Особистість у просторі виховних інновацій Екологічне виховання дітей дошкільного віку на народознавчих природознавчих традиціях Київ document.pdf
3504 Хортінг- національний бренд України у світі : олімпійська перспектива Формування мотиваційно-вольової сфери у дітей старшого дошкільного віку засобом хортингу м.Ірпінь document
2575 Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та концепції нової української школи Дитячі розважальні центри: європейський досвід та українські реалії м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
2576 Гуманітарна парадигма як стратегія інноваційного розвитку освіти Формування просторових уявлень у дітей п'ятого року життя (на матеріалі об'єктів екологічної стежини) м. Рівне, Україна document
2577 Сутність та інноваційний потенціал превентивної педагогіки і інклюзивної освіти дітей та молоді в умовах соціальної згуртованості Підготовка майбутнього вихователя до роботи з дітьми дошкільного віку в інклюзивних групах м. Умань, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини document
117 Використання спадщини С.Ф.Русової у контексті розвитку духовного потенціалу та патріотично налаштованої особистості дитини дошкільного віку Територія дошкільного навчального закладу як чинник формування у дітей позитивного ставлення до рідного краю Прилуки document
1198 Особливості мовленнєвих вад дітей дошкільного, молодшого шкільного віку та їх усунення Формування лексичної компетентності дітей старшого дошкільного віку із зоровим відхиленням у процесі занять з математики Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки document
2579 Інноваційна діяльність педагога в сучасному освітньому просторі різновікового об'єднання дошкільників математика на кухні для дітей третього року життя м. Умань document
2578 Сучасне дошкілля: актуальні проблеми, досвід, перспективи розвитку Підготовка дітей із зоровим відхиленням до навчання у школі: співпраця педагогів і батьків Ніжин document
2580 Пріоритетні напрями розвитку передшкільної освіти на засадах педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського в системі євроінтеграційних процесів Вивчення окремих аспектів підготовки вихователів до роботи з дітьми із зоровим відхиленням м. Миколаїв document

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
18484 Підготовка дітей старшого дошкільного віку з зоровим відхиленням до навчання у школі

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (10)

ID Назва Рік
47809 Organization of psychological and pedagogical support (accompaniment) of students in higher education institutions of Ukraine
44734 Formation of civic competence of future teachers in the educational process of higher education
41169 Pedagogical Conditions of Preparation of Senior Preschoolers with Visual Deviation to Sschool: Psychological and Pedagogical Aaspect
40987 Modern educational technologies in the educational process in higher education institutions
43150 Modernization of the information and educational environment of higher education: a practice-oriented approach
41722 New strategies for professional training of teachers in the context of european integration
38468 Comparative Research in the Field of Professional Education of Preschool Teachers: Comparative Content Analysis as a Method of Authentic Interpretation of Concepts
32398 Progressive Practices of Government Management in Preschool Teachers Professional Training in Western European Countries
39809 The Readiness of Future Specialists of Preschool Education to Creative Self-Realization in Professional Activity
38467 The transformative changes of inclusive education in Ukraine

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (13)

ID Назва Рік
47809 Organization of psychological and pedagogical support (accompaniment) of students in higher education institutions of Ukraine
44734 Formation of civic competence of future teachers in the educational process of higher education
41008 Формування фахової компетентності помічників вихователів: реалії та перспективи
39203 Розвиток емпатії у дітей старшого дошкільноо віку у процесі формування уявлень про природне довкілля
40432 Формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку шляхом використання логічних блоків З. Дьєнеша
31119 Роль педагогічної практики у професійному становленні майбутніх фахівців закладів дошкільної освіти
30584 Preparation of Future Educators for the Formation of Gender Identity of the Child by Means of in Formation and Communication Technologies
24911 Динаміка змін системи цінностей у виборі педагогічної професії
21286 Дитячі розважальні центри: європейський досвід та українські реалії
19447 Інклюзивна освіта дітей дошкільного віку
18482 Підготовка дітей із зоровим відхиленням до навчання у школі: співпраця педагогів і батьків
18484 Підготовка дітей старшого дошкільного віку з зоровим відхиленням до навчання у школі
5969 Педагогичные условия подготовки детей старшего дошкольного возраста со зрительным отклоном к обучению в школе

Фахові видання, що затверджені МОН (13)

ID Назва Рік
48049 Формування пізнавальної активності дітей п'ятого року життя засобом LEGO
47756 Формування навичок професійної комунікації майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти у процесі педагогічної практики
41008 Формування фахової компетентності помічників вихователів: реалії та перспективи
40432 Формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку шляхом використання логічних блоків З. Дьєнеша
30584 Preparation of Future Educators for the Formation of Gender Identity of the Child by Means of in Formation and Communication Technologies
27590 Виробнича (організаційна) практика як важлива складова професійної підготовки магістрів
21859 Формуванн просторових уявлень у дітей п`ятого року життя (на матеріалі об`єктів екологічної стежини)
730 Raising a healthy personality: VO Suhomlinskogo views and present
751 Inclusive Education as part of humane education
8245 Передшкільна освіта дітей із відхиленням зору в умовах сьогодення
8255 Проблема здійснення індивідуалізації навчання і виховання дітей з відхиленнями зору в умовах інклюзивної освіти
11694 До проблеми педагогічного забезпечення підготовки дітей із зоровим відхиленням до навчання в загальноосвітній школі
7743 Проблема виховання і навчання дітей з патологією зору за межами спеціального дошкільного навчального закладу

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (12)

ID Назва Рік
39972 Природне середовище як засіб розвитку пізнавальної діяльності дітей раннього віку
39057 Формування у дошкільників первинних уявлень про екологічні зв'язки у природі
33702 ІКТ як інструмент взаємодії педагогів з родинами вихованців
34272 Педагогічні умови організації дітей дошкільного віку в дослідницькій лабораторії ЗДО
27093 Потенціал музики у формуванні природничо-екологічної компетентності дошкільника
10972 Вивчення окремих аспектів підготовки вихователів до роботи з дітьми із зоровим відхиленням
8634 Засоби підготовки дітей старшого дошкільного віку із зоровим відхиленням до школи
3886 Формування елементарних математичних уявлень у дітей старшого дошкільного віку із зоровим відхиленням
8230 Состояние подготовки детей жошкольного возраста с отклонениями зрения к обучению в общеобразовательной школе
8245 Передшкільна освіта дітей із відхиленням зору в умовах сьогодення
8248 Формування життєвої компетентності дітей старшого дошкільного віку як відображеня організації освітнього простору ДНЗ у світлі сучасних вимог
8257 Впровадження ідей В.О.Сухомлинського а практику роботи з дітьми з вадами зору

Індексування публікацій у Scopus, WoS (2)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
98 The Readiness of Future Specialists of Preschool Education to Creative Self-Realization in Professional Activity https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/34189/ 2021
111 The transformative changes of inclusive education in Ukraine https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/38467/ 2021

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
133 Вища школа лінгвістична в Ченстохові (Польща) Наукове стажування 24.10.2018-21.01.2019

Ректор Вищої лінгвістичної школи

Едіта Садовська


Учасник програми document

Завершені наукові дослідження (2)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
163 Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції Повноцінне дослідження 06.2021 http://surl.li/yrve
333 Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти до педагогічного супроводу формування основ соціально-громадянської компетентності дітей раннього віку Етап дослідження 10.2023 https://fpo.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-fakultetu/kafedra-doshkilnoi-osvity/naukova-robota/naukovi-doslidzhennia.html#naukova-tema-kafedry-zvity

Професійний розвиток

Цифрова компетентність викладачів Університету Грінченка (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Рівень цифрової компетентності Дата
12 Факультет педагогічної освіти Кафедра дошкільної освіти Аналітик-дослідник 05.10.2022

Підвищення кваліфікації (24)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
91 Фаховий модуль (стажування) - document 26.02.2015
284 Модуль з ІКТ - document 24.03.2016
442 Дидактичний модуль - document 16.02.2016
484 Лідерський модуль - document 22.01.2016
1577 Інше - document 01.03.2017
2638 Інше Інший модуль document 30.06.2018
2639 Інше Інший модуль document 31.03.2018
2997 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 25.01.2019
4103 Модуль ІКТ Інший модуль document 04.05.2020
5152 інше Інший модуль document 24.04.2021
5166 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_58_01.02.21.pdf 01.02.2021
5881 інше Інший модуль document 03.11.2021
6256 інше Інший модуль document 07.04.2022
6376 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.06.2022
7297 інше Інший модуль document 23.12.2022
7321 Дослідницький (поглиблений) Інший модуль document 22.12.2022
7387 ІКТ (енк) Інший модуль наказ № 756.pdf 29.12.2022
7640 Лідерський модуль Інший модуль document 12.04.2023
7979 Лідерський модуль Інший модуль nakaz_675_27.10.2023 (1).pdf 27.10.2023
8062 Основні принципи лідерства служіння Інший модуль document 10.05.2023
8426 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_699_02.11.2023_compressed.pdf 02.11.2023
9723 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 25.04.2024
9747 Психологічна витривалість в умовах життєвої турбулентності Інший модуль document 01.04.2024
9782 Лепбук професійного успіху 2024 Інший модуль document 20.04.2024

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
258 Інноваційний проект для вихователів-методистів ДНЗ «Еко-середовище і технічні пристрої: ризики та переваги» науково-методичний семінар Київський міський Будинок природи 23.06.2016 5

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
31897 Дитина. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років

Навчальні та методичні матеріали (6)

ID Назва Рік
36475 Методичні рекомендації до Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років "Дитина"
14622 Дитина. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років
14713 Методичні рекомендації до Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років "Дитина"
8299 Ігрова діяльність у дошкільній освіті п'ятирічних дітей
8233 Інклюзивна освіта як складова гуманного виховання
8302 Методичні рекомендації до Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років "ДИТИНА"

Сертифіковані ЕНК (3)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
918 Основи природничо-математичних наук з методикою (2-3 курс, ПО) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2021 58 01.02.2021 23/24 н.р.; 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
1375 Основи природничо-математичних наук з методикою (1-2 курс, ДО) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2022 756 29.12.2022 23/24 н.р.
1578 Методика пізнавального розвитку дітей дошкільного віку (1-2 курс, ДО, спп) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2023 699 02.11.2023

Використання ЕНК (21)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6155 Педагогічний інститут Виробнича практика (особистісно-професійного становлення) (4 курс, ДО) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
6774 Педагогічний інститут Основи природничо-математичних наук з методикою (1-2 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
6775 Педагогічний інститут Основи природничо-математичних наук з методикою (2-3 курс, ПО) Бакалавр Денна 8 4 не враховується 10.12.2020
7597 Педагогічний інститут Основи природничо-математичних наук з методикою (1-2 курс, ДО) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
7600 Педагогічний інститут Основи природничо-математичних наук з методикою (3 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
8633 Педагогічний інститут Практика виробнича (без відриву) (3 курс, ДО) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 31.12.2020
8648 Педагогічний інститут Практика виробнича (організаційна/управлінська) (6 курс, ДО) Магістр Денна 10 не враховується не враховується 31.12.2020
8968 Педагогічний інститут Основи природничо-математичних наук з методикою (2-3 курс, ПО) Бакалавр Денна 8 5 10 30.11.2021
9338 Педагогічний інститут Основи природничо-математичних наук з методикою (1-2 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11052 Педагогічний інститут Практика виробнича (без відриву) (2-4 курс, ДО) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11089 Педагогічний інститут Виробнича практика (особистісно-професійного становлення) (4 курс, ДО) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11191 Педагогічний інститут Практика виробнича (2-4 курс, ДО, заочна) Бакалавр Заочна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
11965 Педагогічний інститут Практика (Навчальна/ Пропедевтична) (1-2 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 31.12.2021
11971 Педагогічний інститут Практика виробнича (педагогічна, без відриву) (1-2 курс, спп, ДО) Бакалавр Заочна 9 не враховується не враховується 31.12.2021
12165 Факультет педагогічної освіти Основи природничо-математичних наук з методикою (1-2 курс, ДО) Бакалавр Денна 10 не враховується 10 31.12.2022
12368 Факультет педагогічної освіти Основи природничо-математичних наук з методикою (2-3 курс, ПО) Бакалавр Денна 9 4 3 31.12.2022
12644 Факультет педагогічної освіти Конструювання та експериментування в ЗДО (2 курс, спп, ДО) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 31.12.2022
12947 Факультет педагогічної освіти Основи природничо-математичних наук з методикою (1-2 курс, ДО) Бакалавр Денна 10 4 5 31.12.2023
13180 Факультет педагогічної освіти Основи природничо-математичних наук з методикою (2-3 курс, ПО) Бакалавр Денна 10 5 5 31.12.2023
13461 Факультет педагогічної освіти Конструювання та експериментування в ЗДО (2 курс, спп, ДО) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 31.12.2023
13705 Факультет педагогічної освіти Методика пізнавального розвитку дітей дошкільного віку (1-2 курс, ДО, спп) Бакалавр Денна 10 не враховується 15 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
33 Кафедра дошкільної освіти 4,6 20.05.2016
1001 Кафедра дошкільної освіти 4,21 12.01.2017
1863 Кафедра дошкільної освіти 4,41 26.12.2018
3180 Кафедра дошкільної освіти 4,31 28.12.2019
3549 Кафедра дошкільної освіти 4,79 28.12.2020
4544 Кафедра дошкільної освіти 4,67 28.12.2021
5667 Кафедра дошкільної освіти 4,23 30.12.2022
6550 Кафедра дошкільної освіти 4,75 30.12.2023

Підготовка переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва галузі / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
44 Сінозацька Тетяна Петрівна Педагогічний інститут IV Дошкільна освіта III document 2018