Додаткові відомості

Освіта

Київський інститут культури імені О. Корнійчука (спеціальність «Бібліотекознавство та бібліографія»), диплом з відзнакою.

Перелік місць роботи

Викладала у Київському національному університеті культури і мистецтв з 1989 року  

до 2012 рік

З 2012 року до сьогоднішнього дня в Київському університеті імені Бориса Грінченка

Теми дисертацій (захищених)
Друкована книга  XVI -XVIII ст. як фактор спадкоємності духовної культури України
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 31 2 1 2024.05.21 12:45:09 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 21 2 1

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
377 Факультет української філології, культури і мистецтва Кафедра інформаційних комунікацій 1 0 2023 https://www.researchgate.net/profile/Mariia_Makarova3

Конференції (8)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
9958 у Всеукраїнській науковій конференції (ХVI Грінченківські читання) «ЕПОХА ГРІНЧЕНКА: ПРОСВІТА, НАЦІЯ, ІДЕНТИЧНІСТЬ» Борис Грінченко — знакова постать в європейському культурному просторі Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
8284 ІНФОРМАЦІЯ, КОМУНІКАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ В ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ АНАЛІТИКА ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 23-24 червня, 2022, м.Київ document.docx
5858 Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Медіазнавчі студії в європейському діалозі: освітній та науковий дискурси» Комп'ютерна віртуальна реальність як передумова появи нових видів творчості та форм діяльності інформаційних працівників Київський університет імені Бориса Грніченка, м. Київ document.pdf
3539 Круглий стіл "Бібліотека: місце традицій, простір інновацій Історичні умови і тенденції розвитку друкарства кінця XVI - середини XVII ст. на західних землях Київ document
3547 XX Міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки в умовах євроінтеграції" Інституціональна основа культури та міжкультурної комунікації Біла Церква document.pdf
3538 Науковий семінар "Бібілотека. Книга. Наука" Інформаційна культура студента в контексті індивідуальної самореалізації Київ document
2914 ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Соціальні комунікації в інтеркультурному просторі" Співвідношення культури і комунікації м. Київ, Україна document.pdf
2913 ХІХ Міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки в умовах євроінтеграції" Підготовка сучасних бібліотечних фахівців - трансформація в компетентісно-орієнтований освітній процес м. Біла Церква document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (4)

ID Назва Рік
48086 Культурно-мистецькі заходи бібліотек України в умовах війни
43819 Взаємозв’язок глобалізації та культури у сучасному світі
43086 Шляхи й форми розповсюдження книжкової продукції на Правобережжі та в Західній Україні у ХVІ- ХVІІІ ст.
33238 Типи міжпоколінної комунікації як механізму соціокультурної спадкоємності

Фахові видання, що затверджені МОН (9)

ID Назва Рік
48782 Питання національного бібліографічного обліку крізь призму європейського досвіду
48086 Культурно-мистецькі заходи бібліотек України в умовах війни
47606 Соціальні мережі як провідні джерела інформації в умовах війни
43819 Взаємозв’язок глобалізації та культури у сучасному світі
43086 Шляхи й форми розповсюдження книжкової продукції на Правобережжі та в Західній Україні у ХVІ- ХVІІІ ст.
33084 Типи міжпоколінної комунікації як механізму соціокультурної спадкоємності
33238 Типи міжпоколінної комунікації як механізму соціокультурної спадкоємності
22848 Інформаційна культура: суспільні та особистісні аспекти пізнання
22673 Міжкультурні комунікації в контексті євроінтеграційних процесів ХХІ століття

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (11)

ID Назва Рік
26168 Історичні умови і тенденції розвитку друкарства кінця XVI ст. на західних землях
26154 Інформаційна культура студента в контексті індивідуальної самореалізації
24461 Бібліотека і книга в цифровому медіасвіті
22671 Підготовка сучасних бібліотечних фахівців - трансформація компетентнісно-орієнтований освітній процес
22672 Співвідношення культури і комунікації
16056 Видавничі осередки на західноукраїнських землях XVI-XVII ст., їх роль у збереженні української духовної культури
4904 Компетентнісний підхід до підготовки магістрів в галузі бібліотечної справи та інформації
1049 Книга і періодика в інформаційно-комунікативному комплексі сучасного суспільства.
1052 Національно – культурне значення та використання стародруків Києво – Печерської лаври.
1057 Вплив друкованої книги на поширення української духовної культури ХVI – ХVIII ст..
1047 Формирование стратегии и направлений подготовки менеджеров для издательського дела.

Реєстр наукових публікацій (2)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
45 Трансформація змісту бібліотечно-інформаційної діяльності в умовах глобалізації фахове службова 2018
385 Взаємозв’язок глобалізації та культури у сучасному світі фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/43819/ 2023

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (7)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
690 Фаховий модуль (стажування) - document 22.05.2013
2900 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 03.01.2019
3258 ІКТ Інший модуль nakaz_446_27.06.2019.pdf 27.06.2019
7210 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_335_30.06.2022.pdf 30.06.2022
8023 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_137_21.03.2023.pdf 21.03.2023
9601 Інноваційні інструменти для дослідницької та публікаційної діяльності науковця. БК Дослідницький модуль document 01.04.2024
9847 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 15.05.2024

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (4)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
612 ІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Бібліотека і книга в цифровому медіасвіті» Конференція Університет Грінченка, Інститут журналістики 23.09.2016 2
636 Театралізований захід «Казковий світ Бориса Грінченка» читання Університет Грінченка, бібліотека 07.12.2016 2
1060 Відкритий простір поезії Тараса Шевченка: «Читаємо Шевченка іноземними мовами» Літературно-мистецькі студії Університет Грінченка 07.03.2017 2
1061 Літературна, видавнича та культурологічна діяльність Бориса Грінченка у дисертаційних дослідженнях Лекторій Університет Грінченка 07.12.2017 2

Керівництво творчим, театральним гуртком (1)

ID Назва спортивної секції, назва команди Період роботи секції, команди Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
68 Творча група студентів "Читаємо Шевченка іноземними мовами" 2017 3 - 07.03.2017

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (6)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
500 Книгознавство (1 курс, ІББ, денна) Факультет журналістики Бакалавр Денна 2019 446 27.06.2019 -
538 Культура і комунікація (5 курс, РЗГ, денна) Інститут журналістики Магістр Денна 2019 605 20.09.2019
1267 Архівознавство (2 курс, ІБАС, денна) Факультет української філології, культури і мистецтва Бакалавр Денна 2022 335 30.06.2022 23/24 н.р.; 22/23 н.р.
1407 Управлінське документознавство (2 курс, ІБАС, денна) Факультет української філології, культури і мистецтва Бакалавр Денна 2023 137 21.03.2023 23/24 н.р.
1468 Книгознавство (1 курс, ІББ, денна) Факультет журналістики Бакалавр Денна 2023 244 08.05.2023
1505 Керування документацією (3 курс, ІББ, денна) Факультет української філології, культури і мистецтва Бакалавр Денна 2023 308 06.06.2023

Використання ЕНК (23)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
5249 Інститут журналістики Культура і комунікація (5 курс, РЗГ, денна) Магістр Денна 6 не враховується 10 27.12.2019
6104 Інститут журналістики Архівознавство (2 курс, ІББ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
6495 Інститут журналістики Керування документацією (3 курс, ІББ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
6496 Інститут журналістики Керування документацією (4 курс, ІББ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
6503 Інститут журналістики Книгознавство (1 курс, ІББ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
6541 Інститут журналістики Культура і комунікація (5 курс, РЗГ, денна) Магістр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
7293 Інститут журналістики Управлінське документознавство (2 курс, ІББ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
7294 Інститут журналістики Управлінське документознавство (2 курс, ІББ, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
9256 Інститут журналістики Книгознавство (1 курс, ІББ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
9786 Інститут журналістики Архівознавство (2 курс, ІББ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
9863 Інститут журналістики Керування документацією (3 курс, ІББ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
10358 Інститут журналістики Управлінське документознавство (2 курс, ІББ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
10763 Інститут журналістики Медіакультура (5 курс, ІБА, денна) Магістр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11787 Інститут журналістики Культура і комунікація (5 курс, РЗГ, денна) Магістр Денна 10 не враховується не враховується 31.12.2021
12289 Факультет української філології, культури і мистецтва Архівознавство (2 курс, ІББ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 10 31.12.2022
12907 Факультет української філології, культури і мистецтва Інформаційне обслуговування користувачів бібліотек, архівів та інформаційних установ (2 курс, ІББ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 31.12.2023
12931 Факультет української філології, культури і мистецтва Книгознавство (1 курс, ІББ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 15 31.12.2023
13091 Факультет української філології, культури і мистецтва Архівознавство (2 курс, ІБАС, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 5 31.12.2023
13130 Факультет української філології, культури і мистецтва Керування документацією (3 курс, ІББ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 15 31.12.2023
13243 Факультет української філології, культури і мистецтва Спеціальне документознавство (3 курс, ІБАС, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 31.12.2023
13272 Факультет української філології, культури і мистецтва Управлінське документознавство (2 курс, ІБАС, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 15 31.12.2023
13744 Факультет української філології, культури і мистецтва Методологія бібліотекознавства, архівознавства та інформології (5 курс, ІБА, денна) Магістр Денна 10 не враховується не враховується 31.12.2023
13801 Факультет української філології, культури і мистецтва Документознавство (1 курс, ІБАС, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
553 Кафедра бібліотекознавства та інформології 4,51 30.12.2016
1250 Кафедра бібліотекознавства та інформології 4,87 12.01.2017
2095 Кафедра бібліотекознавства та інформології 4,62 27.12.2018
3096 Кафедра бібліотекознавства та інформології 4,51 28.12.2019
3864 Кафедра бібліотекознавства та інформології 4,23 28.12.2020
5056 Кафедра бібліотекознавства та інформології 4,31 28.12.2021
5998 Кафедра інформаційних комунікацій 4,51 30.12.2022
6877 Кафедра інформаційних комунікацій 4,67 30.12.2023

Переможці професійного (не наукового) конкурсу, фестивалю (4)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва заходу Місце проведення заходу Рік Тип заходу Призове місце Документ, що засвідчує
141 Команда студентів спеціальності "Інформаційна,
бібліотечна та архівна справа"
Інститут журналістики II ІІ Всеукраїнський конкурс фото та відео робіт "Lime. Go to read!" Київ 2020 Всеукраїнський I document
251 Бабенко Анастасія Романівна,
Стрижак Анна Ігорівна
Інститут журналістики IV Всеукраїнський фестиваль фото та відеоробіт "LIME. Go to read" Київ 2021 Всеукраїнський II document
290 Сакало Марія Ігорівна Факультет журналістики III IV Всеукраїнський конкурс фото та відеоробіт «LIME. Go to read!» Київ 2022 Всеукраїнський grand_prix Сакало Марія та Андрій (1).pdf
291 Лисюк Вадим Анатолійович Факультет журналістики I IV Всеукраїнський конкурс фото та відеоробіт «LIME. Go to read!» Київ 2022 Всеукраїнський III Лисюк Вадим.pdf