Додаткові відомості

Освіта
Мелітопольський державний педагогічний університет, 2006
Перелік місць роботи
ДШМ № 7, 2006-2011
Теми дисертацій (захищених)
Формування художніх смаків старшокласників у процесі вивчення вокальної спадщини українських композиторів
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
1 0 0 2023.12.05 06:03:29 Перейти до Scopus link

Індекси цитування Google Академії

В значенні "Динаміка цитування" зазначено кількість цитувань за поточний період (на основі фіксованих показників за рейтингом прозорості від 15.03.2023 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
За весь період 68 5 2 19 2023.12.05 10:04:19 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 56 5 1

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
203 Факультет музичного мистецтва і хореографії Кафедра академічного та естрадного вокалу 2.9 1 2022 https://www.researchgate.net/profile/Julia_Merezhko

Конференції (12)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
9322 VII Міжнародні науково-практичні читання пам'яті Анатолія Авдієвського Науковий тезаурус формування фахової майстерності майбутніх викладачів вокалу в процесі професійної підготовки Український державний університет імені Михайла Драгоманова document.pdf
8892 Педагогіка мистецтва для збереження, розвитку, психічного і фізичного здоров'я особистості та культурного зростання впродовж життя Методика формування стійкого інтересу школярів до класичної музики Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького document.pdf
2220 Science without boundaries – development in 21st century - 2017 Вокально-виконавська підготовка майбутніх артистів-вокалістів у вищій школі на основі міждисциплінарної інтеграції Будапешт document
2221 Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття Вокально-методична підготовка майбутніх вчителів музичного мистецтва у вищих навчальних закладах освіти Київський університет імені Бориса Грінченка document
525 II Міжнародна науково-практична конференція Стимулювання творчої самореалізації майбутнього вчителя музичного мистецтва у процесі вокально-виконавської діяльності Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
527 Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття Стимулювання творчої самореалізації майбутнього вчителя музичного мистецтва у процесі вокально-виконавської діяльності Київський університет імені Бориса Грінченка document
526 Культурно-мистецькі обрії - 2016 Борис Грінченко: роль у реформуванні національної освіти Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв document
531 Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XIX століття Інтегрований спецкурс у формуванні загальнокультурної компетентності майбутніх учителів музики Київський університет імені Бориса Грінченка
530 Мистецька освіта у вимірах сучасності Художньо-виховний потенціал вокальної спадщини західноукраїнських композиторів кінця XIX - початку XX століття НПУ імені М.П. Драгоманова
529 Мистецька освіта в Україні: проблеми теорії і практики Виховання художніх смаків майбутніх вчителів музики у процесі вивчення вокальної спадщини українських композиторів НПУ імені М.П. Драгоманова
528 Тенденції і перспективи розвитку світового хореографічного і музичного мистецтва Способи педагогічного моніторингу результативності методики формування художніх смаків старшокласників у процесі вивчення української вокальної музики Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
532 Мистецька освіта як чинник людиноставлення Педагогічні умови формування художніх смаків старшокласників у процесі вивчення вокальної спадщини українських композиторів Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Монографії (колективні) (3)

ID Назва Рік
36973 Bulding of ethnocultural competence of the future teacher of musical art in higher educational institutions
31601 Formation of professional competence of the future vocal teacher by means of multimedia technologies
19416 Musical - didactic game as a part of musical education, upbringing and development of modern preschool children

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
40844 Technological competence of future music teachers: diagnostic and formative methods
31448 Experimental and Research Verification of the Methodology of Forming the High School Students’ Artistic Taste for the Vocal Heritage (Late XIX-Early XX Century)

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (13)

ID Назва Рік
42058 Pedagogical conditions for building of ethnocultural competence of the future vocal coaches in higher education institutions
41708 The method of formingfuture artists-vocalists' independent work skills in the process of professional training
40844 Technological competence of future music teachers: diagnostic and formative methods
40891 Development of Aural Recall of the Novice Singers in Musical and Theoretical Cycle Classes
37016 Features of professional mobility formation of future vocal teachers in the process of professional training
27752 The artistic heritage of Ukrainian composers of the late XIX -early XX century: vocal and performance aspect
25149 Вокальний розвиток співаків-початківців у досуговій діяльності
23886 Експериментальна методика формування художніх смаків старшокласників у процесі вивчення української вокальної спадщини (кінця XIX –початку XX століття)
20756 Vocal and performing training of future artists-vocalists in high school based on interdisciplinary integration
19416 Musical - didactic game as a part of musical education, upbringing and development of modern preschool children
15417 Інноваційна діяльність як складова професійної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва
13749 Формування інтересу у старшокласників на основі ознайомлення з вокальною спадщиною українських композиторів
12729 The formation of interest students to the musical heritage of the ukrainian composers

Фахові видання, що затверджені МОН (15)

ID Назва Рік
42058 Pedagogical conditions for building of ethnocultural competence of the future vocal coaches in higher education institutions
41667 Electronic training courses in solo singing: advantages and disadvantages
41708 The method of formingfuture artists-vocalists' independent work skills in the process of professional training
40891 Development of Aural Recall of the Novice Singers in Musical and Theoretical Cycle Classes
37016 Features of professional mobility formation of future vocal teachers in the process of professional training
31600 Development of artistic mentality of novice singers in the classes of music and theoretical disciplines
27752 The artistic heritage of Ukrainian composers of the late XIX -early XX century: vocal and performance aspect
29250 Formation of the skills of independent study of future teachers of music art on voice placement
23881 Художній смак як наукова дефініція: філософсько-історичний аспект
15413 Формування художніх смаків молодших школярів на прикладах національної вокальної спадщини
12141 Педагогічна діяльність українських композиторів кінця XIX - початку XX століття в контексті розвитку теорії та методики музичної освіти
5364 Художньо-виховний потенціал вокальної спадщини західноукраїнських композиторів кінця XIX - початку XX століття
5365 Іетерактивні методи та прийоми роботи зі старшокласниками на основі вивчення української вокальної музики
5356 Педагогічні умови формування художніх смаків старшокласників у процесі вивчення вокальної спадщини українських композиторів
6384 Забезпечення культурологічної основи осягнення старшокласниками української вокальної творчості (II половини XIX – початку XX століття)

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (17)

ID Назва Рік
43853 Methodology of formation of schoolchildren's sustained interest in classical music
45668 Pedagogical conditions for the formation of self-reflection of future vocal teachers in the process of professional training
46029 Реалізація міждисциплінарних зв'язків у процесі методичної підготовки майбутнього викладача мистецької школи
20754 Formation of vocal-stage mastery of the future singer-novice on vocal lessons
15416 Музично-дидактична гра як складова музичного виховання, навчання та розвитку сучасних дітей дошкільного віку
14621 Стимулювання творчої самореалізації майбутнього вчителя музичного мистецтва у процесі вокально-виконавської діяльності
14719 Boris Grinchenko:role in reforming national education
18217 Інноваційна діяльність як складова професійної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва
11315 Інноваційна діяльність як складова професійної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва
5302 Інтегрований спецкурс у формуванні загальнокультурної компетентності майбутніх учителів музики
8035 Вокальний брейн-ринг Конкурсно-ігрова програма для учнів старшої школи
8029 Комплексні, інтегровані, бінарні музичні заняття: у чому відмінність?
8033 Інтерактивні методи навчання старшокласників на позакласних заняттях співу
8967 Підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва до використання інтегрованих типів уроків у професійній діяльності
5631 Способи педагогічного моніторингу результативності методики формування художніх смаків старшокласників у процесі вивчення української вокальної музики
8972 Інтонаційно-слуховий аналіз творів вокального мистецтва як засіб формування художніх смаків старшокласників
6370 Активізація творчого самовираження старшокласників у процесі виконання творів українських композиторів

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
128 Technological competence of future music teachers: diagnostic and formative methods https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40844/ 2022

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
312 Розвиток ладового відчуття у співаків-початківців на заняттях музично-теоретичного циклу фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40891/ 2022

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
105 Університет Пули (Хорватія) Підвищення кваліфікації 07.05 – 12.05.2018

Загребська школа економіки, менеджменту і права, м. Пула, Хорватія

Учасник проекту document

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (13)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
480 Лідерський модуль - document 26.01.2016
939 Модуль з ІКТ - sert_kurs_03_06_15_d1.pdf 03.06.2015
1031 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 29.03.2018
1755 Інше - document 01.03.2017
2350 Інше Інший модуль document 22.01.2018
2351 Інше Інший модуль document 12.05.2018
4128 Лідерський модуль Інший модуль document 04.05.2020
4448 інше Інший модуль document 28.02.2019
7600 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 04.04.2023
7683 Цифрові інструменти Google для освіти Інший модуль document 12.02.2023
7684 Цифрові інструменти Google для освіти (середній, поглиблений рівень) Інший модуль document 26.02.2023
8169 Цифровий модуль Фаховий модуль (за кордоном) nakaz_308_06.06.2023_compressed (1).pdf 06.06.2023
8587 Зміцнення викладання та організаційного управління в університетах Інший модуль Мережко.pdf 21.11.2023

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
37015 Вокальні твори українських композиторів кінця XIX – початку XXI століття

Сертифіковані ЕНК (2)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
184 Теорія музичної освіти (5 курс, ММ, з.ф.н.) (НОВИЙ) Інститут мистецтв Магістр Заочна 2015 255 03.06.2015
1507 Методика викладання сольного співу (охорона голосу) (3 курс, ММ(СС), денна) Факультет музичного мистецтва і хореографії Бакалавр Денна 2023 308 06.06.2023

Використання ЕНК (6)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
253 Інститут мистецтв Теорія музичної освіти (5 курс, ММ) Магістр Денна 4 не враховується не враховується 26.11.2016
425 Інститут мистецтв Теорія музичної освіти (5 курс, ММ, з.ф.н.) (НОВИЙ) Магістр Заочна 5 не враховується не враховується 30.12.2016
8521 Інститут мистецтв Методика викладання дисциплін з музичного мистецтва (методика викладання вокалу у вищій школі) (5 курс, ММ(СС), денна) Магістр Денна 6 не враховується не враховується 31.12.2020
8522 Інститут мистецтв Методика викладання сольного співу (3 курс, ММ(СС), денна) Бакалавр Денна 7 5 не враховується 31.12.2020
10451 Інститут мистецтв Методика викладання сольного співу (охорона голосу) (3 курс, ММ(СС), денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
11599 Інститут мистецтв Методика викладання дисциплін з музичного мистецтва (методика викладання вокалу у вищій школі) (5-6 курс, ММ(СС), денна) Магістр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
122 Кафедра музикознавства та музичної освіти 5.0 20.05.2016
1274 Кафедра академічного та естрадного вокалу 4,98 12.01.2017
2114 Кафедра академічного та естрадного вокалу 4,67 27.12.2018
2582 Кафедра академічного та естрадного вокалу 4,93 28.12.2019
3887 Кафедра академічного та естрадного вокалу 4,90 28.12.2020
5499 Кафедра академічного та естрадного вокалу 4,89 30.12.2022

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (1)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
94 член журі Четвертого міського фестивалю-конкурсу дитячого та юнацького виконавського мистецтва "Кампанелла" м. Київ 11.05.2017