Додаткові відомості

Освіта

Луганський державний педагогічний інститут імені Т.Г. Шевченка Східноукраїнського університету (1992-1996р.р.)

Спеціаліст: вчитель початкових класів.

Київський університет імені Бориса Грінченка (2003-2006 р.р.)

Спеціаліст:вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури

Асіпрантура (2006-2010р.р.)

Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)
"Формування в учнів 5-7 класів умінь доводити в процесі застосування групи дискусійних методів"
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
1 6 1 2024.05.27 06:03:03 Перейти до Scopus link

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
443 Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук G-2752-2017 2 1 2023 https://www.webofscience.com/wos/author/record/164798

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 96 5 1 2024.05.21 11:44:32 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 73 4 1

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
155 Факультет педагогічної освіти Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук 17 1 2023 https://www.researchgate.net/profile/Margarita_Kozir

Конференції (29)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
9625 «Провідництво і нова Просвіта – місія освіти ХХⅠ століття» «ФІЛОСОФІЯ СЕРЦЯ»: ОСОБЛИВОСТІ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ В КРИЗОВИХ УМОВАХ Бердянський державний педагогічний університет (евакуйована філія) document.pdf
9609 Всеукраїнська науково-практична конференція "Ціннісні орієнтири сучасної освіти в умовах сьогодення крізь призму хартії вільної людини"" "Інноваційні практики розвитку вищої освіти в Україні" м.Тернопіль document
9488 Всеукраїнська науково-практична конференція " VII Ґеретівські читання" КОНСУЛЬТАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ПРОФЕСІЙНИЙ ВЕКТОР КОУЧА В ОСВІТІ ДОРОСЛИХ м.Тернопіль document.pdf
9486 ХІІІ Міжнародні та ХХХ Всеукраїнські педагогічні читання "Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю. Грані особистості педагога у вимірах сьогодення" АБЕТКА МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ: ПОГЛЯД НА СУЧАСНУ ЛЮДИНУ В УМОВАХ ВІЙНИ Київ document.pdf
9487 "Innovation Education: взаємодія держави та ІТ-бізнесу" "ІКТ у вищій освіті" Київ document.pdf
9003 ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Особистість, університет, суспільство: взаємодія в умовах змін» Цифрова трансформація освіти: основні тенденції та концепції Інститут вищої освіти НАПН України document.pdf
9000 Огнев'юківські читання "Освіта - сутність часу" "Гуманізм і аполітичність як принципи ціннісно-орієнтованої професіоналізації в ситуації невизначеності" КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені БОРИСА ГРІНЧЕНКА document.pdf
8988 Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференціїя (з міжнародною участю) ІННОВАЦІЙНІ ОСВІТНІ ПРАКТИКИ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА» ЦИФРОВЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені БОРИСА ГРІНЧЕНКА document.pdf
8987 Міжнародного науково-практичного онлайн-форуму «Педагог ХХІ століття: дослідження та освітні інновації в умовах воєнного стану в Україні» ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ТА ПРИКЛАДНІ ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ ДОРОСЛИХ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені БОРИСА ГРІНЧЕНКА document.docx
8308 Всеукраїнська науково-практична конференція "Освітня спільнота як середовище формування українського громадянина в контексті Української Хартії вільної людини" "Розвиток лідерських якостей як інноваційний метод навчання персоналу в умовах сучасного корпоративного середовища" м.Тернопіль document.pdf
8282 ХІІ Міжнародні та ХХІХ Всеукраїнські педагогічні читання "Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю. Шлях до серця дитини в травматичних ситуаціях життя" Формування в учнів національної свідомості: самоідентифікція сучасного українця в умовах війни м. Чернігів document.pdf
7951 ОСВІТОЛОГІЯ — 2022. ЯКІСТЬ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ: МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ДИСКУРС Дизайн-мислення як запорука якості університетської освіти КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені БОРИСА ГРІНЧЕНКА document.pdf
7942 «ІННОВАЦІЙНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ У ГАЛУЗІ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ» Психолого-педагогічні аспекти взаємодії учасників освітнього процесу в умовах парадигмальних змін КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, м. Запорiжжя document.pdf
7275 Василь Сухомлинський у діалозі із сучасністю. Розмірковуємо про художньо-емоційний світ дитинства Дитяча усмішка: досвід співпраці школи, університету і бібліотеки (на прикладі літературної спадщини В. Сухомлинського). Закарпатський ІППО document.pdf
6927 ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Молода наука – 2021: соціально-освітні розвідки» Модернізація форм навчання у ЗВО в умовах парадигмальних змін НПУ імені М. Драгоманова document.pdf
6928 IX International Scientific and Practical Conference «Science and Practice: Implementation to Modern Society» Партнерська взаємодія закладу дошкільної освіти та школи у підготовці дітей до навчання у НУШ Manchester, Great Britain document.pdf
5861 «ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА В УМОВАХ ПАРАДИГМАЛЬНИХ ЗМІН» "Інформаційна педагогіка в умовах НУШ" Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка document
5860 ПЕДАГОГІКА У МІЖДИСЦИПЛІНАРНОМУ ВИМІРІ: АНДРАГОГІЧНІ ЗАСАДИ СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ ІКТ ДЛЯ ПОДОЛАННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ І ОСВІТНІХ БАР’ЄРІВ ПРИ ВЗАЄМОДІЇ ЛЮДИНИ І КОМП’ЮТЕРА Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка document.pdf
5589 "STEM, STEAM, STREAM: від концепції до практичного втілення" "Наскрізні навички сучасного педагога у змішаному навчанні" Освітній портал "На Урок" document.pdf
5519 «Василь Сухомлинський у діалозі із сучасністю. Ідеї Василя Сухомлинського крізь призму сучасних освітніх практик: набутий досвід і перспективи» Eмоційний інтeлeкт: потенційний вектор розвитку майбутніх філологів (на матeріалі літературної спадщини В.О. Сухомлинського) ДНПБ України імені В.О. Сухомлинського document
5591 "Нова українська школа 2020: досвід і перспективи" "Практичні методи і прийоми дистанційного навчання" Освітній портал "На Урок" document.pdf
5399 "Якість професійної підготовки сучасного педагога: український та європейський виміри" «Теоретико-методологічні основи інтеграції інформаційно-комунікаційної педагогіки у простір вищої школи» Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка document.pdf
5520 Технології розвитку мовної особистості: освітні трансформації Інформаційні технології: виклики часу до мовної особистості викладача Інститут післядипломної освіти Університета Грінченка document
5398 «Ефективна взаємодія в освіті: інструменти та прийоми» «Інструменти та прийоми сучасного вчителювання» Освітній портал "На Урок" document.pdf
5400 "Мислення логічне, креативне, критичне" "Методи фоомування критичного мислення" Освітній портал "На Урок" document.pdf
4243 "Інновації у професійній підготовці педагога в умовах євроінтеграції освітнього процесу: Погляд науковців і практиків" "Використання ідей В.О. Сухомлинського у професійній підготовці сучасного педагога-філолога" Київ document.pdf
2617 Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики Інформаційна педагогіка як аспект прикладної інформології Дніпро document
2585 Проблеми сучасного підручника Інформаційна педагогіка: новий формат педагогічної освіти Київ document
2584 Актуальні проблеми педагогічної освіти:європейський і національний вимір Інформаційна педагогіка: теорія і практика Луцьк document

Монографії (колективні) (4)

ID Назва Рік
49010 Інноваційність розвитку вищої педагогічної освіти: від теорії до практики
47132 Cybersecurity in the educational process: challenges and threats of the digital environment
41168 Модернізація організаційних форм навчання у ЗВО в умовах парадигмальних змін: теоретичні основи
11447 Вища освіта: досвід і перспективи

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (3)

ID Назва Рік
40890 Проблема суб’єкта та суб’єктивності в психолого-педагогічних науках у контексті підготовки майбутніх викладачів
37179 Psychophysiological Mechanisms of Grammatical Structuring in the Speech Activity of a Preschool Child
32778 The Ways Of Psychological and Pedagogical Barriers Overcoming Between Teachers And Students During COVID-19 Pandemic

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (21)

ID Назва Рік
48938 Professionalization of Pedagogical Activity of Future Teachers, Formation of Communicative Competence as an Aspect of Neuropedagogy
47853 The alphabet of moral values: a view of modern man in conditions of war
43587 Use of ICT and media resources by students of philology in the educational process of high school: models and strategies
42998 The problem of forming the national consciousness of modern schoolchildren (on the example of the ideas of patriotic education of V.O. Sukhomlynskyi)
41686 Formation of national consciousness in 5-6 grade students in Ukrainian language and literature lessons
41437 Pedagogical innovation in the content of training future teachers of higher education
40890 Проблема суб’єкта та суб’єктивності в психолого-педагогічних науках у контексті підготовки майбутніх викладачів
38722 Modernization of organizational forms of education in ZVO as the first basis of quality of modern education
38339 Application of interactive learning technologies in the educational process of higher education institutions
37179 Psychophysiological Mechanisms of Grammatical Structuring in the Speech Activity of a Preschool Child
36712 Підготовка дітей до навчання в Новій українській школі: партнерська взаємодія освітніх установ і здобувачів освіти
33400 Розвиток мотивації школярів до навчання засобами ІКТ
32989 Педагогічні умови використання казок В.О. Сухомлинського як засобу формування морально-етичних понять у старших дошкільників
32880 Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку засобами дидактичної гри
31730 Проєктування систем використання інформаційно-комунікаційних технологій в освіті
15208 Теоретико-методологічні основи інтеграції інформаційно-комунікаційної педагогіки в освітній простір ВНЗ
12080 ІКТ-педагогіка – складова освітнього процесу
11447 Вища освіта: досвід і перспективи
7779 Теоретичні аспекти прикладної інформології у процесі формування інформаційної компетентності
8906 Information as a category of pedagogical process of formation of information competence
36824 Інтелектуальні можливості в інформаційній компетентності суб’єктів педагогічної взаємодії

Фахові видання, що затверджені МОН (32)

ID Назва Рік
47853 The alphabet of moral values: a view of modern man in conditions of war
45599 Цифрові технології як інструмент консультативної діяльності в освіті дорослих
48384 Виклики та ризики впровадження інноваційних практик у вищу освіту України
43587 Use of ICT and media resources by students of philology in the educational process of high school: models and strategies
42998 The problem of forming the national consciousness of modern schoolchildren (on the example of the ideas of patriotic education of V.O. Sukhomlynskyi)
41686 Formation of national consciousness in 5-6 grade students in Ukrainian language and literature lessons
41437 Pedagogical innovation in the content of training future teachers of higher education
41438 Theoretical bases of modernization of organizational forms of training in HSE in crisis conditions
38722 Modernization of organizational forms of education in ZVO as the first basis of quality of modern education
38339 Application of interactive learning technologies in the educational process of higher education institutions
36712 Підготовка дітей до навчання в Новій українській школі: партнерська взаємодія освітніх установ і здобувачів освіти
33400 Розвиток мотивації школярів до навчання засобами ІКТ
32989 Педагогічні умови використання казок В.О. Сухомлинського як засобу формування морально-етичних понять у старших дошкільників
31728 Теоретико-методологічні основи інтеграції інформаційно-комунікаційної педагогіки у простір вищої освіти
31729 Інтерактив як педагогічна інновація в умовах інформаційного суспільства
29451 Уміння доводити власну думку в процесі розвитку критичного мислення молодших школярів
24780 "Казкова кімната": Педагогічний інтерактив майбутніх філологів у роботі з дітьми (на матеріалі літературної спадщини В.О. Сухомлинського)
24777 "Педагогіка серця": Упровадження педагогічних ідей В.О. Сухомлинського у практику освітнього процесу ЗВО
24591 Розвиток емоційного інтелекту майбутніх педагогів (на матеріалі творів В.О. Сухомлинського)
27586 Формування мотивації старшокласників до вивчення математики у процесі застосування ІКТ
21995 Розвиток критичного мислення у форматі інформаційної педагогіки
15204 Інформаційний менеджмент - підґрунтя якості освітнього процесу ВНЗ
12080 ІКТ-педагогіка – складова освітнього процесу
12059 Інформаційна компетентність – обов’язковий актив сучасного школяра
11480 Інформаційна педагогіка як розділ прикладної інформології
7503 Психолого-педагогічні особливості формування аргументаційних умінь молодших школярів у процесі інтелектуально-комунікативної діяльності на уроках української мови
11483 Формування аргументаційних умінь учнів 5-7 класів у процесі інформаційно-комунікаційної діяльності: психолого-педагогічний аспект
8906 Information as a category of pedagogical process of formation of information competence
36824 Інтелектуальні можливості в інформаційній компетентності суб’єктів педагогічної взаємодії
8903 The structure and process of practical argumentation
8902 Публічне мовлення як різновид аргументаційного тексту
8911 The theory of argumentation in the formation of the students ability to prove during the critical debate

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (19)

ID Назва Рік
47269 Innovative practices of higher education development in Ukraine
46466 Advisory activity as a professional coach vector in adult education
41179 Психолого-педагогічні аспекти взаємодії учасників освітнього процесу в умовах парадигмальних змін
31730 Проєктування систем використання інформаційно-комунікаційних технологій в освіті
14418 Управління інформацією: компетентнісний аспект вищої освіти
15205 Формування інформаційної компетентності викладачів в умовах нової економіки, яка ґрунтується на знаннях
12080 ІКТ-педагогіка – складова освітнього процесу
12304 Інформаційна компетентність як пріоритет успішного менеджменту у сучасному освітньому просторі
12059 Інформаційна компетентність – обов’язковий актив сучасного школяра
12109 Формування інформаційної компетентності особистості в кризових умовах
11483 Формування аргументаційних умінь учнів 5-7 класів у процесі інформаційно-комунікаційної діяльності: психолого-педагогічний аспект
36834 Аргументація як інтелектуально-комунікативна діяльність учнів 5-7 класів на уроках української мови
8897 Formation of the students 5-7 grade speech and communication skills by means of interaction at the Ukrainian lessons
36822 Формування в учнів 5-7 класів мовленнєво-комунікативних умінь засобами інтеракції на уроках української мови
8924 Development of students' skills prove classes 5-7 on the lessons of coherent speech in the context of methodological heritage Medushevskiy A.P.
8998 Linguodidactic features of the development of students' skills to bring 5-7 classes at lessons of the native language
8911 The theory of argumentation in the formation of the students ability to prove during the critical debate
8912 Speech activity as a fundamental principle of formation of skills to bring in students grades 5-7 in the CEI study of the morphology
2320 Інтерактивна компетенція як складова комунікативної компетенції в процесі вивчення української мови

Відповідальний секретар, випусковий редактор наукових періодичних видань Університету (1)

ID Назва видання Тип фахового видання Рік підтвердження фаховості Додано
7 Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка - 2015

Забезпечення виходу періодичного наукового видання Університету, що входить до категорії Б Переліку наукових видань, затвердженого МОН України (6)

ID Підрозділ Назва видання Тип відповідальності Роль у виданні Випуск Дотримання графіка виходу випуску та принципів академічної доброчесності Рік
45 Педагогічний інститут Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка. Технічний супровід Відповідальний секретар № 35(1) Дотримано 2021
56 Педагогічний інститут Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка. Технічний супровід Відповідальний секретар № 36 (2) Дотримано 2021
118 Факультет педагогічної освіти Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка. Технічний супровід Випусковий редактор № 37 (1) Дотримано 2022
133 Факультет педагогічної освіти Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка. Технічний супровід Випусковий редактор № 38 (2) Дотримано 2022
200 Факультет педагогічної освіти Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка. Технічний супровід Випусковий редактор № 39 (1) Дотримано 2023
209 Факультет педагогічної освіти Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка. Технічний супровід Випусковий редактор № 39 (2) Дотримано 2023

Реєстр наукових публікацій (2)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
63 Формування мотивації старшокласників до вивчення математики у процесі застосування ІКТ фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27586/ 2019
184 Інтерактив як педагогічна інновація в умовах інформаційного суспільства фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31729/ 2020

Індивідуальні гранти (2)

ID Назва гранту Грантодавач Статус Документ, що засвідчує Рік
83 Ініціативи для підвищення уваги до прав людини SIMschool – Teaching Human Rights with Simulation Games Подано Документ відсутній 2021
279 Treating / work with anxiety using the method of Body-Oriented therapy Common metrics in mental health research Подано Документ відсутній 2023

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
60 Зміст і технології забезпечення якості неперевної педагогічної освіти в умовах євроінтеграції Повноцінне дослідження 02.2021 https://pi.kubg.edu.ua/images/Звіт.pdf

Професійний розвиток

Цифрова компетентність викладачів Університету Грінченка (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Рівень цифрової компетентності Дата
105 Факультет педагогічної освіти Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук Аналітик-дослідник 02.05.2023

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (2)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
51 Модератор соціального проекту від кафедри теорії та історії педагогіки 2016 1
221 Системна робота впродовж півріччя 2017 5

Підвищення кваліфікації (30)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
265 Модуль з ІКТ - document 24.03.2016
373 Лідерський модуль Інший модуль document 01.11.2018
1077 Фаховий модуль (стажування) - document 21.11.2013
1243 Дидактичний модуль - DM.pdf 02.07.2015
3142 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 07.05.2019
3405 ІКТ Інший модуль Сертифікат Козир .pdf 25.06.2019
3980 інше Інший модуль document 25.05.2020
4221 Інше Інший модуль document 06.10.2020
4222 Інше Інший модуль document 29.05.2020
4303 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) 5555.pdf 09.10.2020
4730 інше Інший модуль document 07.12.2020
4892 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_812_23.12.20.pdf 23.12.2020
5095 Лідерський модуль Інший модуль document 29.03.2021
5387 інше Інший модуль document 14.05.2021
5388 інше Інший модуль document 30.03.2021
5617 інше Інший модуль document 11.11.2021
6101 Лідерський модуль Інший модуль document 08.12.2021
6249 інше Інший модуль document 13.03.2022
6398 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.06.2022
6808 інше Інший модуль document 13.11.2022
6837 інше Інший модуль document 20.11.2022
6993 інше Інший модуль document 18.11.2022
7203 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_335_30.06.2022.pdf 30.06.2022
7866 фаховий модуль Фаховий модуль (в Україні) - 06.04.2023
7889 Дидактичний Інший модуль Козир_Дидакт_compressed.pdf 03.06.2023
8175 Створення та розвиток ІТ-продуктів Інший модуль Сертифікат_Козир_ІТ_2023.pdf 21.07.2023
8725 ШІ майбутнє освіти Інший модуль Козир Маргарита_ШІ_2023.pdf 23.11.2023
8731 Дослідницький модуль Інший модуль наказ №782_.pdf 04.12.2023
9556 Спілкування без вигорання Лідерський модуль document 01.04.2024
9676 Застосування травма-інформованого підходу в навчанні здобувачів освіти Дослідницький модуль document 01.04.2024

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
13 Міжпредметна інтеграція як умова забезпечення якості професійної підготовки майбутніх педагогів Методичний семінар НМЦ практичної підготовки студентів спеціальностей "Дошкільна освіта" і "Початкова освіта" (вул. Березняківська, 4 а) 08.11.2016 2

Зимові та літні школи (2)

ID Підрозділ Тип школи Назва Місце проведення Роль Рік Документ, що засвідчує
4 Факультет педагогічної освіти Зимова VІІ Міжнародна Грінченківська наукова школа для докторантів, аспірантів, молодих вчених та магістрантів у галузі знань «Освіта / Педагогіка». Київський університет імені Бориса Грінченка Член робочої групи 2022 наказ № 306.pdf
52 Факультет педагогічної освіти Зимова VIIІ міжнародна наукова школа для докторантів, аспірантів, молодих учених та магістрантів з галузі знань 01 «Освіта / Педагогіка» Київський університет імені Бориса Грінченка Член робочої групи 2023 наказ №727.pdf

Керівництво науковим гуртком (2)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
37 Бути успішним педагогом Упродовж 2016 року (1 раз на місяць) 10 Не зазначено 23.03.2016
98 Школа успішного педагога упродовж 2017 року (1 раз на місяць) 15 Не зазначено 18.01.2017

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
40105 Pedagogical innovation

Сертифіковані ЕНК (5)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
175 Методика виховної роботи (3 курс, Ф(А), з.ф.н.) Педагогічний інститут Бакалавр Заочна 2015 255 03.06.2015
212 Педагогіка загальна (2 курс, з.ф.н.) Педагогічний інститут Бакалавр Заочна 2015 317 08.07.2015
246 Педагогіка вищої школи (5 курс, ПВШм) Педагогічний інститут Магістр Денна 2016 200 13.04.2016
834 Педагогічна інноватика (5 курс, ПВШ) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2020 812 23.12.2020 21/22 н.р.
1258 Педагогіка (2 курс, УМЛ, денна) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2022 335 30.06.2022 23/24 н.р.; 22/23 н.р.

Використання ЕНК (9)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
166 Факультет інформаційних технологій та управління Педагогіка загальна (2 курс, МА) Бакалавр Денна 2 5 не враховується 25.11.2016
168 Педагогічний інститут Педагогіка загальна (3 курс) Бакалавр Денна 2 5 не враховується 25.11.2016
372 Педагогічний інститут Педагогіка вищої школи (5 курс, ПВШм, з.ф.н.) Магістр Заочна 4 не враховується не враховується 30.12.2016
379 Педагогічний інститут Педагогіка загальна (2 курс, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 1 не враховується не враховується 30.12.2016
11170 Педагогічний інститут Практика виробнича (асистентська) (5-6 курс, ПВШ) Магістр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
12372 Факультет педагогічної освіти Педагогіка (2 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 10 31.12.2022
12560 Факультет педагогічної освіти Педагогічна інноватика (5 курс, ПВШ) Магістр Денна 9 не враховується не враховується 31.12.2022
13049 Факультет педагогічної освіти Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями (5-6 курс, ПО) Магістр Денна 10 5 не враховується 31.12.2023
13185 Факультет педагогічної освіти Педагогіка (2 курс, УМЛ, денна) Бакалавр Денна 10 4 5 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
600 Кафедра теорії та історії педагогіки 4,71 30.12.2016
1591 Кафедра теорії та історії педагогіки 5,00 12.01.2017
2019 Кафедра теорії та історії педагогіки 4,75 26.12.2018
2627 Кафедра теорії та історії педагогіки 4,89 28.12.2019
3768 Кафедра теорії та історії педагогіки 4,91 28.12.2020
4815 Кафедра теорії та історії педагогіки 5,00 28.12.2021
5705 Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук 4,85 30.12.2022
6590 Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук 4,96 30.12.2023