Додаткові відомості

Освіта
Київський університет імені Бориса Грінченка (2011 р.)
Перелік місць роботи

З 2013 р. працюю викладачем кафедри іноземних мов і методик їх навчання Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка

З 2022 р. працюю старшим викладачем кафедри іноземних мов і методик їх навчання Факультету педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка

Теми дисертацій (захищених)
Підготовка вчителів початкової школи до застосування інноваційних технологій навчання іноземних мов
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 95 5 4 2024.05.21 10:20:24 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 64 5 2

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
889 Факультет педагогічної освіти Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 19.8 0 2023 https://www.researchgate.net/profile/Yuliia-Rudnik

Конференції (18)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
10061 Сучасні тенденції іншомовної підготовки педагога: глобальні виклики та перспективи Чат-бот із штучним інтелектом як інноваційний та інтерактивний засіб для вивчення іноземних мов м. Київ (Київський університет імені Бориса Грінченка) document.pdf
9320 IV Міжнародна науково-теоретична конференція "FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE IN THE PANDEMIC’S ERA" Діджиталізація традиційних технологій у навчанні іноземних мов м. Берлін, Німеччина document.pdf
9319 XIX Міжнародна науково-практична конференція "INNOVATIVE APPROACHES TO SOLVING SCIENTIFIC PROBLEMS" Специфіка застосування технологій доповненої реальності у навчанні іноземних мов м. Токіо, Японія document
9318 I Міжнародна наукова конференція "Актуальні питання розвитку галузей науки" Інтеграція імерсивних технологій у навчання іноземних мов м. Чернігів document.pdf
9317 V Міжнародна науково-практична конференція "Science of post-industrial society: globalization and transformation processes" Підготовка студентів спеціальності 012 «Дошкільна освіта» до застосування технологій доповненої реальності у навчанні іноземних мов. м. Вінниця document.pdf
9316 V International Scientific and Theoretical Conference Theory and Practice of Modern Science Дидактичний потенціал застосування додатку доповненої реальності Metaverse Studio у навчанні іноземних мов Республіка Польща document.pdf
8666 ІV Міжнародна наукова конференція «Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: феномен інноваційності вищої освіти» Підготовка студентів спеціальності 012 Дошкільна освіта до застосування цифрових інструментів на заняттях з іноземної мови у ЗДО м. Київ document.pdf
8110 IV KONFERENCJA STUDENCKA „Bezpieczeństwo Na Co Dzień, Zarządzanie W Codzienności” Praktyczne Sposoby Nauczania Podstaw Bezpieczeństwa W Klasach Wielojęzycznych Poznan, Poland document.pdf
3491 II Міжнародна наукова конференція "Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: варіативність моделей неперервної педагогічної освіти" Методичний інструментарій формування готовності майбутніх учителів початкової школи до застосування інноваційних технологій навчання іноземних мов м. Київ (Київський університет імені Бориса Грінченка) document
3197 Міжнародна науково-практична інтернет конференція «Професійна підготовка сучасного педагога: виміри міжнародного співробітництва» Цифровий контент підготовки вчителів початкової школи до застосування інноваційних технологій навчання іноземних мов м. Київ (Київський університет імені Бориса Грінченка) document
3112 V Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні проблеми підготовки і професійного удосконалення педагогів" Результати дослідно-експериментальної перевірки ефективності моделі підготовки вчителів початкової школи до застосування інноваційних технологій навчання іноземних мов Чергнігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка (м. Чернігів) document
3196 ХХІII щорічна національна конференція IATEFL Ukraine для вчителів англійської мови - м. Київ (Київський університет імені Бориса Грінченка) document
2524 Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та концепції нової української школи" Структура змісту професійної підготовки вчителів початкової школи у Фінляндській Республіці: традиції та інновації Київський університет імені Бориса Грінченка document
2420 Всеукраїнська науково-практична конференція «Професійна підготовка педагогів в умовах євроінтеграції: проблеми та перспективи» Моделювання професійної підготовки вчителів початкової школи до застосування інноваційних технологій навчання іноземних мов Київський університет імені Бориса Грінченка document
671 Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: від традицій до інновацій Формування фахових компетентностей педагога у змісті спецкурсу 'Інноваційні технології навчання іноземних мов' м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
668 Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки Програмно-методичне забезпечення підготовки майбутніх учителів початкової школи до застосування інноваційних технологій навчання іноземних мов Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ document
669 VIII Всеукраїнська науково-практична конференція «Інформаційні технології в освіті та науці» Критеріальний підхід до визначення рівня готовності майбутніх учителів початкової школи до застосування інноваційних технологій навчання іноземних мов м. Мелітополь document
670 ХХІ щорічна національна конференція IATEFL Ukraine для вчителів англійської мови - м. Київ (Київський університет імені Бориса Грінченка) document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
46956 An adaptive system of teaching a foreign language to students of pedagogical specialties: European experience
46958 Corpus linguistics in building professional communicative competencies of graduates of higher educational institutions

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (9)

ID Назва Рік
44618 The use of Augmented Reality and Virtual Reality Technologies in Teaching Foreign Languages
47685 The use of HyFlex technology in teaching foreign languages to students of pedagogical specialties under modern challenges
44998 The use of the Metaverse studio application in foreign language teaching as an innovative AR technology
43701 Development of first educational level 012 Preschool education specialty students’ digital literacy skills within a discipline «Modern Technologies of Teaching a Foreign Language to Preschool Children»
42320 Professional communication in a foreign language: experience in designing the curriculum for 024 Choreography specialty
44613 Teacher students training to implement AR and VR technologies in foreign language teaching
21691 Структура змісту професійної підготовки вчителів початкової школи у Фінляндській Республіці: традиції та інновації
4686 Методика застосування технології "Mind maps" на уроках іноземної мови в початковій школі
3202 Метод контекстно-мовного інтегрованого навчання у школах Фінляндії: організаційний дискурс

Фахові видання, що затверджені МОН (16)

ID Назва Рік
44618 The use of Augmented Reality and Virtual Reality Technologies in Teaching Foreign Languages
45558 The specifics of future teachers training to the use of immersive technologies in foreign language teaching
47685 The use of HyFlex technology in teaching foreign languages to students of pedagogical specialties under modern challenges
44998 The use of the Metaverse studio application in foreign language teaching as an innovative AR technology
43701 Development of first educational level 012 Preschool education specialty students’ digital literacy skills within a discipline «Modern Technologies of Teaching a Foreign Language to Preschool Children»
42320 Professional communication in a foreign language: experience in designing the curriculum for 024 Choreography specialty
44613 Teacher students training to implement AR and VR technologies in foreign language teaching
23268 Модель підготовки вчителів початкової школи до застосування інноваційних технологій навчання іноземних мов: технологізація процесу
23813 Результати дослідно-експериментальної перевірки ефективності моделі підготовки вчителів початкової школи до застосування інноваційних технологій навчання іноземних мов
18069 Критеріальний підхід до визначення рівня готовності майбутніх учителів початкової школи до застосування інноваційних технологій навчання іноземних мов
18825 Моделювання процесу підготовки вчителів початкової школи до застосування інноваційних технологій навчання іноземних мов
17934 Формування фахових компетентностей педагога у змісті спецкурсу «Інноваційні технології навчання іноземних мов у початковій школі»
4687 Актуалізація проблеми застосування інноваційних технологій у навчанні іноземних мов
3855 Теоретичний аналіз змісту поняття «інноваційні технології» у контексті навчання іноземних мов
2896 Впровадження методики предметно-мовного інтегрованого навчання: за і проти (світовий досвід)
1838 Навчання іноземних мов у школах Швеції: організаційний дискурс

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (15)

ID Назва Рік
45454 Інтеграція імерсивних технологій у навчання іноземних мов
45451 Діджиталізація традиційних технологій у навчанні іноземних мов
45452 Дидактичний потенціал застосування додатку доповненої реальності Metaverse Studio у навчанні іноземних мов
45453 Підготовка студентів спеціальності 012 «Дошкільна освіта» до застосування технологій доповненої реальності у навчанні іноземних мов
45450 Специфіка застосування технологій доповненої реальності у навчанні іноземних мов
14826 Програмно-методичне забезпечення підготовки майбутніх учителів початкової школи до застосування інноваційних технологій навчання іноземних мов
10968 Концептуальні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи до застосування інноваційних технологій навчання іноземних мов
9223 Критерії готовності майбутніх учителів початкової школи до застосування інноваційних технологій навчання іноземних мов
9760 Організаційно-педагогічні умови формування готовності майбутнього вчителя початкової школи до застосування інноваційних технологій навчання на уроках іноземних мов
3549 Інноваційні технології навчання іноземних мов
5076 Змістовно-методичне забезпечення процесу підготовки вчителів початкової школи до застосування інноваційних технологій навчання іноземних мов
3201 Іншомовна освіта вчителів Фінляндії
2590 Методика предметно-мовного інтегрованого навчання (CLIL): світовий досвід
2589 Навчання іноземних мов в обов’язковій школі: шведський досвід
2591 Організація навчання іноземних мов у Швеції

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
425 Професійна підготовка студентів педагогічних спеціальностей до застосування AR та VR технологій у навчанні іноземних мов фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/44613/ 2023

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (2)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
524 Університет Масарика, Брно (Чехія) Strengthening the capacities of pedagogical universities in Ukraine 18-22.09.2023

Zdenka Vágnerová and Lenka Gulová

pum2017.info@gmail.com

Учасник програми document
625 Університет імені Масарика, Брно (Чехія) Міжнародне стажування 04.10-22.11.2023

Zdenka Vagnerova, IRO coordinator

Учасник програми document

Заявки на колективні гранти (2)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
50 Підготовка вчителя англійської мови майбутнього Європейська комісія, Програма ім. Жана Моне - - 2017
126 Підготовка вчителя іноземної мови для майбутнього Європейського Союзу (FuTurEs) Європейська комісія, Програма ім. Жана Моне Коллективний - 2018

Професійний розвиток

Цифрова компетентність викладачів Університету Грінченка (3)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Рівень цифрової компетентності Дата
64 Факультет педагогічної освіти Кафедра іноземних мов і методик їх навчання Аналітик-дослідник 01.10.2022
293 Факультет педагогічної освіти Кафедра іноземних мов і методик їх навчання Інтегратор 27.10.2023
294 Факультет педагогічної освіти Кафедра іноземних мов і методик їх навчання Експерт 23.02.2024

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
89 Котенко Ольга Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, директор Педагогічного інституту
«Підготовка вчителів почат.школи до застосування інноваційних технологій навчання іноземних мов» / 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти Київський університет імені Бориса Грінченка Київський університет імені Бориса Грінченка Rudnik.pdf 2018

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (1)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
149 Модератор соціального проекту 2016 5

Підвищення кваліфікації (28)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
854 Модуль з ІКТ - nakaz_sert_11_16.pdf 11.11.2016
1437 Лідерський модуль - document 01.02.2017
1864 Інше - document 31.10.2017
1877 Інше - document 30.03.2017
1881 Інше - document 14.12.2017
2889 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 18.12.2018
6427 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.06.2022
6487 Лідерський модуль Інший модуль document 07.06.2022
6534 Медіаосвіта Інший модуль document 24.06.2022
6760 інше Інший модуль document 25.08.2022
6761 інше Інший модуль document 17.04.2022
6762 інше Інший модуль document 08.08.2022
6763 інше Інший модуль document 22.08.2022
7052 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_212_02.05.2022.pdf 02.05.2022
7479 Цифровий модуль Інший модуль наказ № 748.pdf 27.12.2022
7831 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 17.05.2023
8219 Дидактичний модуль Інший модуль document 24.02.2023
8275 WasedaX: Japanese Pronunciation for Communication Інший модуль document 21.02.2023
8276 UQx: Academic English: How to Write an Essay Інший модуль document 30.01.2023
8277 UQx: English Grammar and Style Інший модуль document 11.02.2023
8439 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_699_02.11.2023_compressed.pdf 02.11.2023
8685 ШІ майбутнє освіти Інший модуль document 23.11.2023
8855 Дидактичний модуль Інший модуль document 21.12.2023
8995 Інший Інший модуль document 22.11.2023
9049 Цифровий модуль Інший модуль наказ №842.pdf 25.12.2023
9408 ШІ Цифровий модуль document 01.04.2024
9486 Побудова індивідуальної траєкторії викладача в контексті інтернаціоналізації Дослідницький модуль document 01.04.2024
9654 Методика створення тестів для організації онлайн-тестування Дидактичний модуль document 15.04.2024

Керівництво науковим гуртком (1)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
96 English speaking club упродовж 2017 року (1 раз на місяць) 10 Не зазначено 24.10.2017

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (6)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
123 Іноземна мова (1 курс, ПО, з.ф.н.) Педагогічний інститут Бакалавр Заочна 2014 582 24.12.2014
268 Іноземна мова з методикою навчання (1 курс, ПО) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2016 347 30.06.2016
278 Іноземна мова з методикою навчання (1 курс, ДО) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2016 611 11.11.2016
1208 Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, ХОР, денна) Факультет педагогічної освіти Магістр Денна 2022 212 02.05.2022 23/24 н.р.; 22/23 н.р.
1577 Іноземна мова (англійська мова) (1 курс, ХОР, денна) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2023 699 02.11.2023
1610 Сучасні технології навчання дітей дошкільного віку іноземної мови (2-4 курс, ДО, денна) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2023 786 04.12.2023

Використання ЕНК (13)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
15 Педагогічний інститут Іноземна мова (1 курс, Х) Бакалавр Денна 9 4 не враховується 25.11.2016
18 Педагогічний інститут Іноземна мова (поглиблене вивчення) (3 курс, ПО, Х) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 25.11.2016
21 Педагогічний інститут Іноземна мова з методикою навчання (1 курс, ДО) Бакалавр Денна 7 4 не враховується 25.11.2016
24 Педагогічний інститут Іноземна мова з методикою навчання (1 курс, ПО) Бакалавр Денна 7 4 не враховується 25.11.2016
25 Педагогічний інститут Іноземна мова з методикою навчання (2 курс, ДО) Бакалавр Денна 7 5 не враховується 25.11.2016
245 Педагогічний інститут Сучасна англійська мова з практикумом Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 26.11.2016
297 Педагогічний інститут Іноземна мова (1 курс, ПО, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 3 не враховується не враховується 30.12.2016
12407 Факультет педагогічної освіти Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, ХОР, денна) Магістр Денна 10 5 10 31.12.2022
12445 Факультет педагогічної освіти Сучасні технології навчання дітей дошкільного віку іноземної мови (2-4 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 31.12.2022
12899 Факультет педагогічної освіти Іноземна мова (англійська мова) (1 курс, ХОР, денна) Бакалавр Денна 10 4 15 31.12.2023
13066 Факультет педагогічної освіти Іноземна мова (англійська мова) (1 курс, ГД, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 31.12.2023
13210 Факультет педагогічної освіти Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, ХОР, денна) Магістр Денна 10 5 5 31.12.2023
13249 Факультет педагогічної освіти Сучасні технології навчання дітей дошкільного віку іноземної мови (2-4 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 10 5 15 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
157 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4.6 20.05.2016
1393 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,66 12.01.2017
2225 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,92 27.12.2018
5692 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,83 30.12.2022
6573 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,95 30.12.2023