Додаткові відомості

Освіта
Луганський державний педагогічний інститут ім. Т. Г. Шевченка, спеціальність «Українська мова і література», кваліфікація «Вчитель української мови і літератури», 1993 р.
Луганський державний педагогіний інститут Східноукраїнського державного університету, магістратура, спеціальність "Українська мова і література", кваліфікація "Магістр української мови і літератури", 1997 р.
Перелік місць роботи
1993 – 1994 рр. – учитель української мови та літератури СШ № 25 м. Луганська;
1994 – 1998 рр. – асистент кафедри української літератури Луганського державного педагогічного інституту ім. Т. Г. Шевченка;
1998 – 2001 рр. – аспірант кафедри української літератури, асистент кафедри української літератури Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка (за сумісництвом);
2001 р. – асистент кафедри української літератури Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка;
2001 р. – присуджено науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності «Українська література»;
2001 – 2002 рр. – старший викладач кафедри української літератури Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка;
2002 – 2008 рр. доцент кафедри української літератури Луганського національного університету імені Тараса Шевченка; заступник декана факультету української філології з навчальної роботи (за сумісництвом);
2003 р. – присуджено звання доцента кафедри української літератури;
2008 – 2011 рр. – докторант кафедри теорії літератури та компаративістики Інституту філології Київського університету імені Тараса Шевченка, доцент кафедри української літератури Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (за сумісництвом);
2011 – 2012 рр. – доцент кафедри доцент кафедри теорії літератури та компаративістики Луганського національного університету імені Тараса Шевченка;
2012 р. – присуджено науковий ступінь доктора філологічних наук зі спеціальності «Теорія літератури»;
2012 – 2014 рр. – професор кафедри теорії літератури та компаративістики Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.
2013 р. – присуджено вчене звання професора кафедри теорії літератури та компаративістики;
2014 р. –професор кафедри української літератури, компаративістики і соціальних комунікацій Київського університету імені Бориса Грінченка.
2015 р. - професор кафедри української літератури і компаративістики Київського університету імені Бориса Грінченка.
10 жовтня 2016 - завідувач кафедри української літератури і компаративістики
Теми дисертацій (захищених)
«Лірика Миколи Руденка. Проблеми поетики» (2001, спеціальність 10.01.01 – українська література);
«Вставна новела в українській літературі: типологія і модифікації» (2012, спеціальність 10.01.06 – теорія літератури)
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
2 0 0 2024.05.26 06:03:06 Перейти до Scopus link

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (2)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
61 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства - 1 0 2021
523 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства AAO-2032-2021 1 0 2024 https://www.webofscience.com/wos/author/record/2280887

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 169 6 3 2024.05.25 10:00:05 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 85 4 1

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
210 Факультет української філології, культури і мистецтва Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 31.9 0 2023 https://www.researchgate.net/profile/Olena_Brovko2

Конференції (15)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
8415 Кримський міжнародний форум: філологія та журналістика\ Літературна альтернативістика початку 2000-х років у контексті технології гібридної війни Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського document.pdf
8414 «Erasmus+ Jean Monnet Module “European Values in Literary Arts”» (599918-ЕРР-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE EUVOLIA) Gender-Oriented Strategy of Philological Higher Education: Experience and Challenges Запорізький національний університет document
8404 Proceedings of the International Conference on New Trends in Languages, Literature and Social Communications (ICNTLLSC 2021) Comparative Projections of “Life is a Fair” Model in Artistic Consciousness at the Turn of the Nineteenth–Twentieth Centuries: Realistic and Modernist Tendencies м. Криворізький державний педагогічний університет (онлайн) document.pdf
5000 Міжнародний форум "Інформаційна безпека: актуальні тренди_2019 участь у секції "Digital та психотехнології" Київський університет імені Бориса Грінченка document
4999 Всеукраїнська наукова конференція XII щорічні Грінченківські читання "Борис Грінченко: людина на тлі епохи" Грінченкознавчі студії на Луганщині: здобутки і втрати Київський університет імені Бориса Грінченка document
2829 Всеукраїнська наукова конференція "Національне та духовне відродження у спадщині Бориса Грінченка" Критерії оцінки художнього твору в літературно-критичних розмислах Бориса Грінченка Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ document
2806 Михайло Івасюк - письменник, педагог, громадянин (до 100-річчя від дня народження) Аксіологічні домінанти буковинського тексту в романі М.Івасюка \ Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці document
2831 Міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція "Комунікативний дискурс у полікультурному просторі" Геральдична конструкція в типології метатексту: культурна пам"ять і гра" Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського document
2825 ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Роль освіти у сталому розвитку гірського регіону" Культурний ландшафт карпатського тексту в сучасній українській літературі Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника document
2826 Міжнародна наукова конференція "Літературний процес: трансгресія революцій" Урбаністичні коди української новелістики 20-х рр. ХХ ст. Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ document
1402 VII Міжнародна наукова конференція «Літературний процес: становлення ідентичностей» «Свій — чужий» у сучасній українській літературі: неоколоніальний дискурс Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
73 Міднародна наукова конференція 'Ewangelia w jezyku matki. Inspiracje dziedzictwem sw. Cyryla i Metodego w wychowaniu i edukacji – wschodnioeuropejskie doswiadczenia w kontekscie aktualnych wyzwan Молитовний жанр у сучасній українській ліриці: у пошуках ідентичності Ягеллонський університет, м. Краків (Польща) document
74 Всеукраїнська науково-практична конференція „Слобожанська беседа – 8. Екологія мови – екологія людських стосунків” 'Свій - чужий' у сучасній українській ліриці: неоколоніальний дискурс ДЗ 'Луганський національний університет імені Тараса Шевенка' (м. Старобільськ) document
75 Міжнародна науково-практична конференція 'Масова література: проблеми інтерпретації, змісту та форми' Rizoma versus trees: естетичні можливості колажної поетики Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського document
72 Міжнародна наукова конференція «Літературний процес: на перехресті глобалізаційних викликів» Міждисциплінарні підходи до літератури: проблеми методології Київський університет імені Бориса Грінченка document

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
36044 Novella in the structure of Ukrainian prose: modifications and functions

Монографії (колективні) (6)

ID Назва Рік
43699 Інформаційно-комунікаційна безпека: сучасні тренди
37982 Gender-Oriented Strategy of Philological Higher Education: Experience and Challenges
39174 Метафора їжі як чинник трансгресивних сюжетів у творах Вальтера Беньяміна і Якова Голосовкера
24608 Мистецька ідентичність і самоідентичність митця в романах Ірен Роздобудько «Ґудзик» і «Ґудзик–2»
24903 Повернення можливе: роман Ірини Власенко «Чужі скарби»
29337 Травмована ідентичність персонажів в українській літературі 1920-1930-х рр.: гендер та ідеологія

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (3)

ID Назва Рік
44460 Axiological Fundamental Pillars of the Formation of Public Opinion in the Media
42093 The Specifics of Creating Student Multimedia Projects in University Humanitarian Education under the Conditions of the Pandemic
23818 Genre modifications of the modern novel

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (8)

ID Назва Рік
39664 An alternative look at an alternative story
39179 Typological convergences of wokrs by Olena Zvychayna and Eileen Chang: motives for constructing characters' identities
39205 Інтермедіальне прочитання української лтератури
35575 Методологія та інтерпретаційні моделі української літератури у працях Магдалини Ласло-Куцюк
23444 Культурний ландшафт художнього тексту як вияв етнічної ідентичності: технологія вивчення
17132 Поетичний світ Миколи Руденка
11009 Homo sacredos:bewteen sacred and profane (the church and its clergymen in the artistic discourse)
11489 Fenomenologiya of body is in prose of Bohdan Rubchak

Фахові видання, що затверджені МОН (18)

ID Назва Рік
39179 Typological convergences of wokrs by Olena Zvychayna and Eileen Chang: motives for constructing characters' identities
39205 Інтермедіальне прочитання української лтератури
35575 Методологія та інтерпретаційні моделі української літератури у працях Магдалини Ласло-Куцюк
34047 Карта-і-територія сучасної геопоетики: джерела і художня практика
31055 Літературний театр у навчальному процесі: досвід роботи Університетського коледжу та підготовки фахівців на нефілологічних спеціальностях
31948 Літературний театр у навчальному процесі: досвід роботи Університетського коледжу та підготовки фахівців на нефілологічних спеціальностях.
23444 Культурний ландшафт художнього тексту як вияв етнічної ідентичності: технологія вивчення
20700 Конструкти текстів-абеток у художній літературі : традиції та деконструкція
20900 Поліфонія сучасної української епіки: традиція і деконструкція
20981 Проблема жанрових модифікацій: сучасна репрезентація
15462 Міфологічний сценарій у літературознавчому дискурсі
15198 Жанрово-коппозиційна специфіка ліричної прози: дискусії тривають
17131 Філософсько-естетичні аспекти тілесності в оповіданнях Богдана Рубчака
4050 Metatekstual of the poetic of novel „Snow” by Orhan Pamuk
4051 Буквар нашого часу: між сакральним і профанним
5532 Сучасні версії українського роману в новелах: інтермедіальний вимір
4053 “Obituary” by I. M. Bilohub in a context of the camp and prison literature
11007 Novelistic composition of novel «Olga» by Yakiv Kachura

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (17)

ID Назва Рік
41767 Comparative Projections of “Life is a Fair” Model in Artistic Consciousness at the Turn of the Nineteenth–Twentieth Centuries: Realistic and Modernist Tendencies
32606 "Життя - це картина в картині": типологія текстів у текстах у художній прозі 20-30-хрр. ХХ ст.
29332 Микола Руденко. Поет, правозахисник і філософ з Луганщини
29322 Художні моделі ідентичності у творах учасників "Коронації слова"
22890 Геральдична конструкція в типології метатексту: культурна пам"ять і гра
15197 Мемуари І.М.Білогуба як художньо-документальний твір
15200 «Свій – чужий» у сучасній українській ліриці : неоколоніальний дискурс
17132 Поетичний світ Миколи Руденка
11187 A genre of prayer is in the modern Ukrainian lyric poetry: in search of identity
11370 Rhizome versus trees: aesthetically beautiful possibilities of poetics of collage
5531 Originality of the inserted short stories in the russian narratives of Taras Shevchenko
5530 Альтернативні художні версії минулого в літературі сьогодення: спроба типологізації
4048 Artistic version of opposition “nature – civilization” in the works J.-M. G. Le Cljzio
4055 A problem of alternative analogue formation of history is in literature of post-modernisz
4049 Ethnographic constituent of Kulish’s and M. Starytsky’s romantic epic
4056 Heraldry and emblems: study of literature projections
4052 Literary history of Kharkiv is in the novel of Oles Dosvitniy „Quartzite”

Міжнародні науково-дослідні проєкти (1)

ID Роль учасника Організація, що впроваджує Назва проєкту Координатор проєкту Документ, що засвідчує Період реалізації
20 Учасник проекту Британська Рада в Україні Формування готовності викладачів до здійснення навчання, заснованого на дослідженні Брит.Рада.pdf 20.01.2016-31.05.2017

Індексування публікацій у Scopus, WoS (2)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
17 Genre modifications of the modern novel. Художні моделі сучасного роману: типологія і модифікації http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/23818/ 2019
259 Axiological Fundamental Pillars of the Formation of Public Opinion in the Media https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/44460/ 2023

Організація міжнародних/всеукраїнських наукових конференцій на базі Університету (1)

ID Назва Підрозділ Тип Місце проведення Роль Рік
24 (XVI Грінченківські читання) "Епоха Грінченка: нація, ідентичність, просвіта" Факультет української філології, культури і мистецтва Всеукраїнська наукова конференція (з міжнародною участю) Київський університет імені Бориса Грінченка Член оргкомітету 2023

Реєстр наукових публікацій (3)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
31 Культурний ландшафт художнього тексту як вияв етнічної ідентичності: технологія вивчення фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/23444/ 2018
32 Художні моделі сучасного роману: типологія і модифікації наукове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/23818/ 2018
108 Травмована ідентичність персонажів в українській літературі 1920-1930-х рр.: гендер та ідеологія монографія http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/29337/ 2020

Заявки на колективні гранти (2)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
191 Модуль Жана Моне «Українська література в контексті європейських досліджень» Європейська комісія, програма ім. Жана Моне Коллективний - 2019
376 The formation of the modern image of women: national tradition and European experience Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (12)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
539 Фаховий модуль (стажування) - document 31.08.2016
892 Модуль з ІКТ - sert_kurs_600_18_12_15.pdf 18.12.2015
1150 Лідерський модуль - document 01.02.2017
1913 Інше - document 06.12.2017
2132 Дидактичний модуль Інший модуль document 13.04.2018
4938 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) Brovko O.O..pdf 01.01.2021
5131 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 05.05.2021
6919 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) 3.pdf 31.01.2022
7266 інше Інший модуль document 12.05.2022
7899 Лідерський модуль Інший модуль document 27.06.2023
8083 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_244_08.05.2023_compressed.pdf 08.05.2023
9294 Професійно-орієнтований курс для науково-педагогічних та педагогічних працівників ЗВО Інший модуль Бровко_Сертифікат.pdf 01.03.2023

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (2)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
174 «Сучасні компаративні студії: художня література в інтермедіальному вимірі» (спільно з Ірпінським історико-краєзнавчим музеєм). дослідницький проект м.Київ, вул. Тимошенка, 13-Б 25.05.2016 10
175 Всеукраїнський науковий колоквіум «Феномен міста: вітчизнчяний та зарубіжний досвід» (співпраця з Інститутом суспільства) науковий колоквіум м.Київ, вул. Тимошенка, 13-Б 24.05.2016 10

Перемога у мистецьких професійних конкурсах (як виконавця / балетмейстера / художнього керівника / педагога-наставника тощо) (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Рівень Назва Місце проведення Рік Документ, що засвідчує
22 Інститут філології Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства Всеукраїнські конкурси "Костенкіана-2020", конкурс відеопоезії Кропивницький, Україна 2020 document

Керівництво науковим гуртком (2)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
31 Перший крок у науку: літературознавчі студії Упродовж 2016 року (1 раз на місяць) 14 Не зазначено 24.03.2016
72 Перший крок у науку: літературознавчі студії Упродовж 2016 року (Щомісяця) 15 Не зазначено 24.04.2016

Керівництво творчим, театральним гуртком (1)

ID Назва спортивної секції, назва команди Період роботи секції, команди Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
5 Науковий гурток «Перший крок у науку: літературознавчі студії» 2016-2017 рр. 15 - 24.03.2016

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (2)

ID Назва Рік
11199 Foreign literature and methodology of her teaching: state attestation
5523 ОСНОВИ КОМПАРАТИВІСТИКИ: Навчально-методичний посібник для організації самостійної роботи та підготовки до модульних робіт студентів спеціальностей “Українська мова і література”, “Українська мова і література. Мова і література (англійська)”, “Українська мова і література. Мова і література (російська)”

Сертифіковані ЕНК (4)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
226 Теорія літератури (5 курс, УМЛ, з.ф.н.) Інститут філології Магістр Заочна 2015 600 18.12.2015
359 Сучасна теорія та історія літератури: Сучасна теорія літератури (5 курс, УМ, денна) Інститут філології Магістр Денна 2018 264 16.04.2018
789 Сучасна теорія та історія літератури (5 курс, УМ, денна) Факультет української філології, культури і мистецтва Магістр Денна 2020 706 11.11.2020
1444 Сучасна теорія та історія літератури (5 курс, УМЛ, денна) Факультет української філології, культури і мистецтва Магістр Денна 2023 244 08.05.2023 23/24 н.р.

Використання ЕНК (21)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
435 Інститут філології Теорія літератури (5 курс, УМЛ, з.ф.н.) Магістр Заочна 8 не враховується не враховується 30.12.2016
436 Інститут філології Аналіз художнього тексту (5 курс, з.ф.н.) Магістр Заочна 9 не враховується не враховується 30.12.2016
669 Інститут філології Сучасна теорія літератури (5 курс, УМм) Магістр Денна 5 5 не враховується 29.12.2017
670 Інститут філології Сучасна теорія літератури (5 курс, УМЛ, з.ф.н.) Магістр Денна 5 5 не враховується 29.12.2017
3961 Інститут філології Сучасна теорія та історія літератури: Сучасна теорія літератури (5 курс) Магістр Денна 5 10 25 28.12.2018
5855 Інститут філології Університетські студії: Вступ до літературознавства (1 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 27.12.2019
7102 Інститут філології Спецкурс з літературознавства (5 курс, УМЛЗЛ, заочна) Магістр Заочна 9 5 не враховується 10.12.2020
7136 Інститут філології Сучасна теорія та історія літератури (5 курс, УМ, денна) Магістр Денна 7 5 10 10.12.2020
7280 Інститут філології Університетські студії: Вступ до літературознавства (1 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
8480 Інститут філології Історія української літератури і літературної критики: Українська література і літературна Бакалавр Заочна 9 4 не враховується 31.12.2020
8688 Інститут філології Практикум з літературної критики (5 курс, ЛТ, денна) Магістр Денна 9 5 не враховується 31.12.2020
8791 Інститут філології Сучасна теорія та історія літератури: Сучасна теорія літератури (5 курс, УМ, денна) Магістр Денна 7 5 не враховується 31.12.2020
9104 Інститут філології Університетські студії (1 курс, ФУ, заочна) Бакалавр Заочна 6 не враховується не враховується 30.11.2021
9394 Інститут філології Практикум з літературної критики (5 курс, ЛТ, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
9891 Інститут філології Критичний дискурс новітньої української літератури (5 курс, УМЛЗЛ, заочна) Магістр Заочна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
10261 Інститут філології Спецкурс з літературознавства (5 курс, УМЛЗЛ, заочна) Магістр Заочна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
10487 Інститут філології Університетські студії (1 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
10511 Інститут філології Сучасна теорія та історія літератури (5 курс, УМ, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
11396 Інститут філології Навчальна практика (літературно-краєзнавча) (1 курс, ФУ) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11899 Інститут філології Історія української літератури і літературної критики (3-4 курс, ФУ, заочна) Бакалавр Заочна 8 не враховується не враховується 31.12.2021
13339 Факультет української філології, культури і мистецтва Сучасна теорія та історія літератури (5 курс, УМ, денна) Магістр Денна 10 5 15 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
372 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,72 29.12.2016
976 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,83 12.01.2017
1839 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,83 26.12.2018
3071 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,71 28.12.2019
3513 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,92 28.12.2020
4462 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,87 28.12.2021
6023 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,93 30.12.2022
6904 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,91 30.12.2023

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (3)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
75 Відкритий конкурс читців «Із Янголом на плечі» Київський університет імені Бориса Грінченка 17.12.2017
76 Міжнародний конкурс «Коронація слова» Київ 01.02.2017
280 Міський тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2018» НВК«Домінанта» 20.01.2018

Підготовка переможця студентського наукового конкурсу, турніру, проєкту тощо (2)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва конкурсу Рівень Документ, що засвідчує Рік
14 Соколовська Тетяна Володимирівна IV Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт пам'яті професора Віталія Кейса Всеукраїнський рівень document 2018
24 Дідук Марина Олександрівна VI Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт пам'яті Віталія Кейса Всеукраїнський рівень document 2019

Переможці професійного (не наукового) конкурсу, фестивалю (3)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва заходу Місце проведення заходу Рік Тип заходу Призове місце Документ, що засвідчує
176 Мельник Ганна Інститут філології IV Конкурс відеопоезії "Костенко-2020" з нагоди 90-річчя Ліни Костенко Центральноукраїнський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка 2020 Всеукраїнський II -
342 Вайскоп Єгор Сергійович Факультет української філології, культури і мистецтва II Відкритий патріотичний фестиваль-конкурс «Народ-герой героїв появляє» Київ 2022 Всеукраїнський I document
348 Мартиненко Марія Максимівна Факультет української філології, культури і мистецтва II Відкритий патріотичний фестиваль-конкурс «Народ-герой героїв появляє» Київ 2022 Всеукраїнський II Мартиненко Марія_Диплом.pdf