Додаткові відомості

Освіта
Український державний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, 1996 р.
Перелік місць роботи

1996-1998 рр. – лаборант кафедри психології УДПУ імені М.П.Драгоманова, музичний керівник ДНЗ №273 м. Києва;
01.09.1998 р. – 30.10.2003 р. – асистент кафедри дошкільної педагогіки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова;
01.11.2003 р. – 31.08.2006 р. – аспірант кафедри дошкільної педагогіки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова;
01.09.2006 р. – 27.08.2010 р. – старший викладач кафедри теорії та історії дошкільної педагогіки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.
З 2010 р. - 2021 р. -- доцент кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка.
З 2021 р. й донині -- завідувач кафедри дошкільної освіти Факультету педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка

Теми дисертацій (захищених)
«Формування естетичного ставлення до природи засобами образотворчого мистецтва у старших дошкільників (на матеріалі ознайомлення з пейзажним живописом)»
Громадська активність
Член ВГО "Асоціація працівників дошкільної освіти"

2015-2018 рр.
1. Модератор семінару «Педагогіка ніжності», Будинок вчителя, 16 листопада 2015 року.
2. Виступ на першому національному каналі радіо у передачі «Батьківські збори» 05 листопада 2016 року 15:07. Тема «Як виховувати дітей, щоб вони стали справжніми лідерами?».
http://www.nrcu.gov.ua/schedule/play-archive.htm...
3. Виступ на першому національному каналі радіо у передачі «Сім’я – фортеця моя» 09 жовтня 2016 року 10:50. Тема «Культура споживання і вдячності у родині. Ввічливість: від батьків до дітей». http://www.nrcu.gov.ua/schedule/play-archive.htm...
4. Виступ на першому національному каналі радіо у передачі «Батьківські збори» 24.09.2016 року 15:07. Тема «Освіта для сталого розвитку» http://www.nrcu.gov.ua/schedule/play-archive.htm...
5. Виступ на першому національному каналі радіо у передачі «Батьківські збори» 20.08.2016 року 15:07. Тема «Патріотичне виховання дітей та юнацтва».
http://www.nrcu.gov.ua/schedule/play-archive.htm...
6. Виступ на першому національному каналі радіо у передачі «Батьківські збори» 18.06.2016 року 15:21:59. Тема «Лідерство».
http://www.nrcu.gov.ua/schedule/play-archive.htm...
7. Виступ на першому національному каналі радіо у передачі «Батьківські збори» 25 лютого 2017 року 15:07. Тема «Розвиток лідерських якостей в учнів та самоврядування у школі».
http://www.nrcu.gov.ua/schedule/play-archive.htm...
8. Виступ на третьому національному каналі радіо у передачі «Батьківська кухня» 07.10.2017 року 17:00:00.Тема: "Ранній розвиток дитини: потреби дітей і батьківські амбіції.
http://www.nrcu.gov.ua/schedule/play-archive.htm...
9. Виступ на першому національному каналі радіо у передачі «Батьківська кухня» 12 жовтня 2017 року 20:10 - 20:30. Тема «Дошкільна освіта: потреби дітей та амбіції батьків».
http://www.nrcu.gov.ua/schedule/play-archive.htm...
10. Виступ на третьому національному каналі радіо у передачі «Батьківська кухня» 2 грудня 2017 року 17:00 - 17:40. Тема «Самостійність і дисципліна: хочу і можу»
http://www.nrcu.gov.ua/schedule/play-archive.htm...
11. Виступ на першому національному каналі радіо у передачі «Батьківська кухня» 3 грудня 2017 року 12:15 - 12:54. Тема «Дитячі можу і хочу».
http://www.nrcu.gov.ua/schedule/play-archive.htm...
12. Виступ на першому національному каналі радіо у передачі «Батьківська кухня» 14 січня 2018 року 12:15 - 12:55. Тема «Про потреби дітей і батьківські амбіції».

2019
1. Виступ на першому національному каналі радіо у передачі «Батьківська кухня» 12 січня 2019 року 12:15 - 12:55. Тема «Дитина і диво».
2. Методичний семінар «Ознайомлення дітей з природою засобом казки», 16 січня 2019р. на базі ЗДО №706 м. Києва
3. Всеукраїнська науково-практична конференція «Ціннісні засади реалізації ідей Нової української школи», 12 березня 2019 року, м. Біла Церква
4. Методичний конструктор «Упровадження технології образотворення у арт-освіту дітей дошкільного віку», 29 березня 2019р. на базі ЗДО №100 м Києва
5. Методичний тренінг «Як зрозуміти сучасного дошкільника» для вихователів–методистів, вихователів ЗДО м.Києва з актуальних питань дошкільної освіти та просвітництва батьків «Лепбук професійного успіху – 3», 06 квітня 2019 р.
6. Майстер-клас «Секрети аудіального розвитку», м.Богуслав
7. Освітній форум «Ukrainian Education Day», майстер-клас з теми «Технологія образотвореня», 20 квітня 2019 року м.Київ
8. Всеукраїнська науково-практична конференція «Інновації у професійній підготовці педагога в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків», 15 травня 2019 року, м. Київ (модератор майстер-класу «Три кроки ефективної інтеграції в освітньому процесі: педагогічні лайфхаки»).
9. Виступ на національному радіо «Культура» у передачі «Батьківська кухня» 03 серпня 2019 року 12:15 - 12:55. Тема «Дитина і дача».
10. Участь у круглому столі «Виклики сьогодення: необхідність інноваційних змін у фаховій підготовці та перепідготовці вихователя закладу дошкільної освіти», 27 вересня 2019 року, м. Київ
11. Співмодератор футуристичного коучингу «Мистецтво теплих дотиків», 02 жовтня 2019 року, Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка
12. Співмодератор дискус-тренінгу «Підготовка дитини до НУШ: ліквідувати не можна змінити» у рамках освітнього заходу «НУШ-ФЕСТ», Київський університет імені Бориса Грінченка 16 листопада 2019 р.
13. Співмодератор методичного тренінгу для вихователів-методистів, вихователів ЗДО м.Києва з актуальних питань дошкільної освіти та просвітництва батьків «Лепбук професійнго успіху – 4», 19 листопада 2019 р.

Офіційний оппонент:
1. 24 грудня 2019 р. Спеціалізована вчена рада Д 26.454.01 в Інституті проблем виховання Національної академії педагогічних наук України. Здобувач: Коток Марія Олексіївна. Тема дисертації «Виховання особистісної ідентичності у дітей старшого дошкільного віку» подана на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.08 – дошкільна педагогіка.

2020 р.
1. Виступ на національному каналі радіо «Культура» у передачі «Батьківська кухня» 4 січня 2020 року 12:15 - 12:55. Тема «Різдвяне диво: очікування дітей та батьків».
2. Методичний семінар «Мистецтво теплих дотиків: емоційно зорієнтована освіта», 15 січня 2020 р. на базі ЗДО №678 м. Києва
3. Виступ на національному каналі радіо «Культура» у передачі «Батьківська кухня» 19 грудня 2020 року 12:15 - 12:55. Тема «День святого Миколая: виховні моменти події та святковий настрій дітей».
4. Член робочої групи МОН України з робробки стандарту дошкільної освіти БКДО нова редакція 2020.

2021
ОПОНУВАННЯ
13 травня 2021 р. Спеціалізована вчена рада Д 26.454.01 в Інституті проблем виховання Національної академії педагогічних наук України. Здобувач: Солонська Альона Артурівна. Тема дисертації «Батьківсько-виховательська взаємодія як чинник патріотичного виховання дітей старшого дошкільного віку» подана на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання.
ВИСТУПИ
1. Спікер Всеукраїнського круглого столу «Інноваційна стратегія Базового компоненту дошкільної освіти (2021) – нова якість вищої освіти». 18 січня 2021 року, м. Київ
2. Спікер Всеукраїнського вебінару «Освітній напрям «Дитина у світі мистецтва»: діяти професійно і емоційно!» 27 лютого 2021 року, м. Київ
3. Спікер Всеукраїнського вебінару «Сучасні технології формування мистецько-творчої компетентності дітей дошкільного віку». 5 березня 2021 року, м. Київ
4. Спікер Всеукраїнського вебінару МОН України «Особливості змісту освітнього напряму «Дитина у світі мистецтва»». 28 квітня 2021 року, м. Київ
5. Спікер вебінару-практикуму «Художній образ: створювати чи відтворювати? Експериментування – шлях до творчості». 24 квітня 2021 року, м. Київ
6. Гостьова лекція з теми «Освітній напрям «Дитина у світі мистецтва» для студентів НПУ імені М. П. Драгоманова, 14 квітня 2021р.
7. Гостьова лекція з теми «Імплементація Державного стандарту дошкільної освіти: особливості змісту освітнього напряму «Дитина у світі мистецтва» для студентів Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника, 18 травня 2021р.
8. Виступ на VІІ конгресі освітян Донеччини «Освітня реформа Донеччини: рухаємось вперед!», 27 серпня 2021 р.
9. Член робочої групи з розроблення професійних стандартів стандарту «Вихователь закладу дошкільної освіти», «Керівник закладу дошкільної освіти». Наказ МОН України №440 від 20.04.2021р.
10. Виступ на національному радіо «Культура» з теми «Дитина йде до дитячого садка: адаптація малюків, що варто знати і робити батькам», 19 вересня 2021 р. http://schedule.nrcu.gov.ua/schedule/play-archiv...
11. Виступ на національному радіо «Культура» з теми «Батькам про адаптацію малюків до дитячого садка», 23 жовтня 2021 р.
http://www.nrcu.gov.ua/schedule/play-archive.htm...
12.Участь (виступ) у ІV Всеукраїнській науково-практичній конференції «Дитинство ХХІ століття: інноваційна освіта», 22 жовтня 2021 року, м. Кременчук.
13 Участь (виступ «Підготовка сучасних педагогів до артосвіти дітей дошкільного віку») у ІІІ Всеукраїнській науково-практичній онлайн-конференції з міжнародною участю «Нова стратегія підготовки педагогів: суспільні запити та нові виклики», 27 жовтня 2021 року, м. Київ
14. Участь (виступ «Забезпечення екології батьківсько-дитячих стосунків») у Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «Психологічні засади розвитку, психодіагностики та корекції особистості в системі безперервної освіти» 29-30 жовтня 2021, м. Вінниця.
15. .Виступ. Всеукраїнський педагогічний марафон «Інновації в освітньому процесі закладів дошкільної освіти», Інституту проблем виховання НАПН України (13 – 16 грудня 2021р.), Київ. 2021

2022
1. Гостьова лекція Хмельницька гуманітарна академія
Тема: «Артосвіта майбутніх вихователів: як, про що, навіщо», травень 2022
2. Спікер. Вебінар «Лепбук професійного успіху», 28 травня 2022 р.
3. Виступ: Артосвіта майбутніх вихователів: особливості психолого-педагогічного супроводу) Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю «Дошкільна освіта у сучасному соціокультурному просторі», Полтава,
9-10 червня 2022
4. Участь у акції до Дня захисту дітей (проведення майстерок для батьків та дітей раннього та дошкільного віку), Ірпінь, 4 червня 2022.
5. Гостьова лекція. Волинський національний університет імені Лесі Українки. Тема: «Артосвіта майбутнього педагога: орієнтири вивищення фахової компетентності» 26 вересня 2022
6. МІЖНАРОДНИЙ ONLINE–МАРАФОН «ДОШКІЛЬНА ОСВІТА В ЕПОХУ ПОСТМОДЕРНІЗМУ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД, ІННОВАЦІЙНІ ПРАКТИКИ», Київ 27–29 вересня 2022 року. Виступ «Психолого-педагогічний супровід формування мистецько-творчої компетентності дітей»
7. Вебінарний марафон "Працюємо для перемоги", 19 жовтня 2022року. Виступ "Граємо, фантазуємо, творимо: особливості артосвіти дошкільників"
8. Офіційний опонент. 27 грудня 2022 р. Спеціалізована вчена рада Д 26.454.01 в Інституті проблем виховання Національної академії педагогічних наук України. Здобувач: Чередніченко Світлана Володимирівна. Тема дисертації «Розвиток культурологічної складової змісту дошкільної освіти (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)» подана на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.08 – дошкільна педагогіка

2023
1. Спікер Всеукраїнського вебінару «Використання інноваційних технологій у взаємодії з дітьми дошкільного віку» м. Київ, 29 березня 2023 р. Тема «Технологія образотворення – залюблення дітей у красу»
https://www.youtube.com/watch?v=xuQWTLXbGuc
2. Офіційний опонент. 25 квітня 2023 р. Разова Спеціалізована вчена рада ДФ 44.053.025 Здобувач: Крамаренко Валентина Олександрівна. Тема дисертації «Формування креативності у дітей засобами сучасного мистецько-ігрового матеріалу в дошкільних закладах» подана на здобуття ступеня доктора філософії галузі 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 012 Дошкільна освіта.
3. Участь у Огнев'юківських читаннях «Освіта – сутність часу» (пленарне засідання) та у Аналітичному колоквіумі «Освітологічні виміри ціннісно-орієнтованої професіоналізації сучасного фахівця» Київ, 10 квітня 2023.
4. Модератор онлайн-курсу підвищення кваліфікації для ВГО «Асоціація працівників дошкільної освіти» з теми «Комунікація за творами мистецтва: мотивуємо, оптимізуємо, залюблюємо», 16-18 травня 2023 р.
5. Спікер Всеукраїнського вебінару «Формування життєвої компетентності дітей дошкільного віку: питання та відповіді» з теми «Дивитися і бачити, слухати і чути: формуємо базові життєві навички з раннього віку», 31 травня 2023 р.
6. Спікер Всеукраїнського вебінару «Свято в дошкільному закладі: втіха чи примус для дітей» Київ, 1 червня 2023.
7. Спікер Всеукраїнської Літньої онлайн-школи «Освітні ініціативи» – 2023, тема «Артосвіта дітей дошкільного віку – сходинки почуттєвого досвіду», Херсон, 9 червня 2023 року
8. Спікер Всеукраїнського вебінару «Плекаємо в малят любов до України засобами мистецтва» Київ, 22 серпня 2023.
9. Член журі Всеукраїнського фестивалю «Сучасне дошкілля під крилами захисту», 18-22 вересня 2023.
10. Член робочої групи з підготовки проекту Закону України «Про дошкільну освіту» (реєстр. № 8030 від 13.09.2022 р.) до другого читання.
11. Член Методичної ради Українського інституту розвитку освіти (наказ державної установи «Український інститут розвитку освіти» від 12 жовтня 2023 р. № 158-аг)
12. Модератор і спікер методичного меседжу «Як залюбити дітей у красу з раннього віку» для територіальних громад Черкаського району 03 листопада 2023.

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
2 6 2 2024.07.14 06:02:15 Перейти до Scopus link

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (3)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
228 Кафедра дошкільної освіти - 1 0 2021 -
289 Кафедра дошкільної освіти AAA-7340-2022 2 1 2022 https://www.webofscience.com/wos/author/record/2455112
454 Кафедра дошкільної освіти AAA-7340-2022 2 1 2023 https://www.webofscience.com/wos/author/record/2455112

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 573 13 18 2024.07.19 10:12:43 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 505 12 17

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
144 Факультет педагогічної освіти Кафедра дошкільної освіти 24.1 3 2023 https://www.researchgate.net/profile/Olena_Polovina

Конференції (57)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
10558 Всеукраїнська Літня онлайн-школа «Освітні ініціативи» – 2024 «Артгра й дитина: відкриваємо два світи – краси і свого Я» Херсон document
10408 І Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція з міжнародною участю «Інновації в дошкільній освіті: теорія, досвід, перспективи» «Артосвіта дітей раннього віку: секрети педагогічного супроводу» м. Луцьк document.pdf
10189 Міжнародна (заочна) науково-практична конференція «Впровадження сучасних технологій в процесі забезпечення якісної підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти», секція 7 «Актуальні проблеми підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти» «Підготовка майбутніх вихователів до взаємодії з дітьми раннього віку» м. Хмельницький document
9574 VІ Всеукраїнська науково-практичної конференція «Дитинство ХХІ століття: інноваційна освіта» тема доповіді на пленарному засіданні «Підготовка вихователів: дії заради змін» Кременчук document.pdf
9559 Всеукраїнський круглий стіл «Сучасний заклад дошкільної освіти: лідерство, диджиталізація, майбутній капітал» Підготовка вихователя закладу дошкільної освіти в умовах невизначеності: від реакції до дії м.Київ document
9578 Preschool and primary education in European integration and national dimensions Психолого-педагогічний супровід розвитку дитини раннього віку: принципи підготовки фахівців Riga, Latvia document.pdf
9573 Всеукраїнська інтернет-конференція «Освітній процес у закладах дошкільної освіти в умовах воєнного стану: теорія, практика, інноватика» тема виступу на пленарному засіданні «Феномен дитинства в умовах сучасного українського суспільства»; модератор секції «Діти раннього віку: піклування та освітній розвиток» м. Київ document
9524 Навчальний вебінар Плекаємо в малят любов до України м. Київ document.pdf
9354 Подяка за активну участь у підготовці та проведенні Всеукраїнської літньої онлайн-школи "ОСВІТНІ ІНІЦІАТИВИ"-2023 - Херсон document
8872 Тренінг "Психологія травми та навички саморегуляції в рамках проєкту "Звільнена - Я"" - Київський університет імені Бориса Грінченка document
8719 Міжнародна (заочна) науково-практична конференція "Впровадження сучасних технологій в процесі забезпечення якісної підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти" Психолого-педагогічний супровід дітей раннього віку: особливості підготовки майбутніх вихователів м. Хмельницький document
8631 ІV Міжнародна наукова онлайн-конференція «Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: феномен інноваційності вищої освіти» Психолого-педагогічний супровід артосвіти дітей раннього віку: трансформація підготовки вихователів м. Київ document.pdf
8632 Всеукраїнська науково-практичнаї конференція «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ І СОЦІАЛЬНИЙ СУПРОВІД ДИТИНСТВА В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ПАРАДИГМИ ОСВІТИ» ОСОБЛИВОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ АРТОСВІТИ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ Дніпро document
8337 V Всеукраїнська науково-практична конференція «Дитинство ХХІ століття: інноваційна освіта» Мистецтво і війна: бачу, чую, дію м. Кременчук document
8207 VI Міжнародна науково-практична інтернет конференція "Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти" Психолого-педагогічний супровід формування мистецької-творчої компетентності дітей: аксіоми, акценти, атракція м. Вінниця document.pdf
8339 Всеукраїнська інтернет конференція "Освітній процес в закладах дошкільної освіти в умовах воєнного стану: теорія, практика, інновації" Психолого-педагогічний супровід мистецько-творчої діяльності дітей раннього віку: аксіоми, акценти, атракція М. Київ document
8105 Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю «ДОШКІЛЬНА ОСВІТА У СУЧАСНОМУ СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ» Артосвіта майбутніх вихователів: особливості психологопедагогічного супроводу м.Полтава document
8206 Міжнародна науково-практична конференція "Психолого-педагогічний супровід підготовки майбутніх фахівців у закладах вищої освіти" Психолого-педагогічний супровід мистецької-творчої діяльності дітей раннього віку: вектори підготовки майбутніх вихователів м. Одеса document
7517 Методичний кроссінг «Сучасні погляди на проблему імплементації оновленого Державного стандарту дошкільної освіти. Інноваційні підходи до формування мистецько-творчої компетентності дошкільників» Картина світу дитини через призму музичного мистецтва Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти document.pdf
7252 VI Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Психологічні засади розвитку, психодіагностики та корекції особистості в системі безперервної освіти" ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЇ БАТЬКІВСЬКО-ДИТЯЧИХ СТОСУНКІВ Комунальний заклад вищої освіти "Вінницька академія безперервної освіти" document.pdf
7251 ІІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція з міжнародною участю «Нова стратегія підготовки педагогів: суспільні запити та нові виклики» Підготовка сучасних педагогів до артосвіти дітей дошкільного віку Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
7202 Дитинство ХХІ століття: інноваційна освіта "Дитина 2020: вектори парадигмальних змін" Кременчуцький педагогiчний коледж імені А.С. Макаренка document.pdf
7154 Всеукраїнський онлайн-форум: "Актуальні питання психологічного здоров'я людини ХХІ століття" «Використання потенціалу мистецтва як засобу підтримки психічного здоров’я дітей дошкільного віку Вінниця document.pdf
7217 VII Конгрес освітян "Освітня реформа Донеччини: рухаємося вперед" "Вектори супроводу мистецької діяльності у закладах дошкільної освіти" мм. Краматорськ-Покровськ document
7026 VII Конгрес освітян "Освітня реформа Донеччини, рухаємося вперед!" Вектори супроводу мистецької освіти в закладі дошкільної освіти Краматорськ-Покровськ document.PDF
6950 Освіта дітей раннього та дошкільного віку в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку Мистецько-творча компетентність: діяльність у рефлексійному просторі Луцьк document
7877 Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Освітній процес у закладах дошкільної освіти: сутність та інноваційний потенціал» Вектори супроводу мистецької діяльності в освітньому процесі закладу дошкільної освіти Міністерство освіти і науки України document.pdf
6949 Освітній процес у закладах дошкільної освіти: сутність та інноваційний потенціал Вектори супроводу мистецької діяльності у закладах дошкільної освіти Київ document
6878 Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт Конкурсна комісія Бердянськ document
6100 Професійна діяльність сучасного педагога в умовах парадигмальних змін Формування мистецької компетентності у вихователів ЗДО Київ document
5626 Всеукраїнська науково-практична конференція \ Особливості формування мистецької компетентності майбутніх вихователів в умовах дистанційного навчання м. Вінниця document
5586 Всеукраїнський науково-практичний вебінар на тему: Актуальні питання забезпечення психічного здоров'я особистості Використання потенціалу мистецтва як засобу підтримки психічного здоров'я дітей дошкільного віку м. Вінниця document
5587 ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Дитинство ХХІ століття: інноваційна освіта" Особливості формування мистецької компетентності майбутніх вихователів в умовах дистанційного навчання м. Кременчуг document
5475 Всеукраїнський педагогічний онлайн-форум НОВІ ВЕКТОРИ ПРОГРАМИ «ДИТИНА» Етико-естетична домінанта змісту оновленої Програми Київ document
5384 Всеукраїнський науковий онлайн-форум \ Підготовка майбутніх вихователів до формування художньо-продуктивної компетентності дітей дошкільного віку Київ document
5331 VI Міжнародна науково-практична конференція "Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи" Методи та форми організації артосвіти дітей дошкільного віку. Запоріжжя document
5330 Annual Conference Webinar #3: Making a difference through partnerships - Брюсель document
5627 Грамота Видавництво "Свічадо" Мистецька освіта дошкільнят: свобода, творчість, інтеграція Україна document
4427 Зростаюча особистість у смислоціннісних обрисах Арт-освіта як засіб формування ціннісних орієнтацій майбутніх вихователів Київ document
4167 Підготовка фахівців дошкільної та початкової освіти у контексті ідей Нової української школи Методичний супровід арт-освіти дітей дошкільного віку:інтегрований підхід м. Старобільськ document
4046 Ціннісні засади реалізації ідей Нової української школи Підготовка майбутніх вихователів до арт-освіти дошкільників у контексті концепції НУШ Біла Церква document
3344 Дитинство XXI століття: інноваційна освіта Підготовка майбутніх вихователів до мистецької освіти дітей дошкільного віку Кременчук document
3343 Особистість у просторі виховних інновацій Арт-технології у роботі з дітьми дошкільного віку Київ document
3219 III Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною участю "Актуальні проблеми педагогічної освіти : європейський та національний вимір" Інтенсифікація раннього розвитку дитини: очікування і реальність м. Луцьк document
3220 Наукова конференція "Освітологія-2018" "Якість овіти України : сучасні виклаки та пріоритети розвитку" Педагогічний інститут Київского університету імені Бориса Грінченка document
3302 I Міжнародні педагогічні читання пам'яті професора Т. І. Поніманської \ Наступність дошкільної освіти та нової української школи: реалії та перспективи м. Рівне document.pdf
3057 Хортінг- національний бренд України у світі : олімпійська перспектива «Формування почуттєвої сфери особистості у контексті засадничих ідей хортингу» м.Ірпінь document
2514 Освітологічні дебати "Випускник ЗВО : Диплом чи креатив?" Київський університет імені Бориса Грінченка document
2071 Дитинство як цінність:минуле та сучасне Розвиток естетичних почуттів дошкільника: діалог з мистецтвом Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України document
1867 Оновлення системи і змісту дошкільної освіти: нові підходи, нова якість Інтегративна домінанта методики ознайомлення дошкільників з мистецтвом Інститут проблем виховання НАПН України document
1783 Сутність та інноваційний потенціал превентивної педагогіки і інклюзивної освіти дітей та молоді в умовах соціальної згуртованості Підготовка майбутніх вихователів у площині потенціалу "дитина-мистецтво-педагог" Умань document
641 Всеукраїнсько науково-методичний семінар з міжнародною участю Інноваційні підходи розвитку художньо-творчої активності дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в культурно-освітньому просторі Мелітополь document
640 Scientist and Professional Conference Science without boundaries - debelopment in 21st century Осердечення» змісту професійної підготовки як чинник особистісно-професійного зростання майбутніх педагогівдошкільної освіти Budapest document
642 Використання спадщини С.Ф.Русової у контексті розвитку духовного потенціалу та патріотично налаштованої особистості дитини дошкільного віку Формування позитивного образу рідного краю у дітей дошкільного віку у педагогічній спадщині С.Русової Прилуки document
639 Всеукраїнська науково-практична конференція 'Вплив педагогічних ідей С.Ф. Русової на інноваційний розвиток закладу освіти' Основи естетичного виховання дітей дошкільного віку у спадщині С.Ф. Русової Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського document
638 Розвиток обдарованості молодшого школяра: діагностика, проектування, психолого-педагогічний супровід Розвиток обдарованості молодшого школяра Чернігів document
643 Miedzynarodowej naukawi-praktycznej konferencji Особенности формирования творческого потенциала будущих воспитателей Wroclaw-Rzeczpospolita Polska document

Монографії (колективні) (5)

ID Назва Рік
46908 Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції
46380 Психолого-педагогічний супровід розвитку дитини раннього віку: принципи підготовки фахівців
31674 Педагогічні технології підготовки майбутніх вихователів до формування художньо-продуктивної компетентності дітей дошкільного віку
10180 Підготовка майбутніх вихователей до роботи з дітьми дошкільного віку: компетентнісний підхід
14736 Формування художньо-естетичної компетенції дітей дошкільного віку в процесі художньо-педагогічного спілкування

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (4)

ID Назва Рік
42783 Training future pre-school professionals in psycho-pedagogical support for early childhood development
38563 The Use of ICT for Training Future Teachers: An Example of the Course on «Art Education of Preschool Children»
37021 Fostering Artistic Reflection Skills in Student Pre-School Educators Seen as Artistic Competence Development
37022 Postmodern Trends in Teaching Painting to Preschoolers in the Post-Soviet Space

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (18)

ID Назва Рік
48459 Готовність вихователів дітей раннього й дошкільного віку до створення кластерів артспілкувань
45257 Архітектура розвивального середовища у реджіо-підході: формуємо самовираження дітей п’ятого року життя
40945 «Самовираження» дітей п’ятого року життя: реалізація особистісної парадигми в освіті
43567 Артосвіта дітей раннього віку: аспекти психолого-педагогічного супроводу
43038 Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти до пcихолого-педагогічного супроводу розвитку дітей раннього віку
43720 Творчі здібності дітей третього року життя: акценти, інструменти
36627 Живописні перформанси: методичний інструментарій підготовки майбутніх вихователів
31672 Авторський підхід до рівня визначення та формування художньопродуктивної компетенції дітей старшого дошкільного віку
31671 Артосвіта дошкільників: технологія образотворення в дії
31544 Формування мистецької компетентності майбутніх вихователів: мотиваційна компонента
31673 Формування мистецької компетентності майбутніх вихователів: технологічний аспект
27249 Eco-education of children of pre-school age: health-security approach
24914 Актуальні проблеми перспективності змісту сучасної дошкільної освіти
24912 Формування еколого-природничої компетенції дітей дошкільного віку: здоров’язбережувальний підхід
19461 Ранній розвиток дитини у контексті потреб соціуму та батьківських амбіцій
15419 «Осердечення» змісту професійної підготовки як чинник особистісно-професійного зростання майбутніх педагогівдошкільної освіти
10180 Підготовка майбутніх вихователей до роботи з дітьми дошкільного віку: компетентнісний підхід
14736 Формування художньо-естетичної компетенції дітей дошкільного віку в процесі художньо-педагогічного спілкування

Фахові видання, що затверджені МОН (18)

ID Назва Рік
48459 Готовність вихователів дітей раннього й дошкільного віку до створення кластерів артспілкувань
49300 Особливості художньо-педагогічного спілкування як засобу розвитку творчих здібностей дітей третього року життя
45257 Архітектура розвивального середовища у реджіо-підході: формуємо самовираження дітей п’ятого року життя
45603 Природа творчих здібностей дітей третього року життя: філософсько-психологічний аспект
40945 «Самовираження» дітей п’ятого року життя: реалізація особистісної парадигми в освіті
43567 Артосвіта дітей раннього віку: аспекти психолого-педагогічного супроводу
43720 Творчі здібності дітей третього року життя: акценти, інструменти
38131 Формування професійної компетентності магістрів дошкільної освіти: орієнтир на сучасність
36627 Живописні перформанси: методичний інструментарій підготовки майбутніх вихователів
31671 Артосвіта дошкільників: технологія образотворення в дії
31544 Формування мистецької компетентності майбутніх вихователів: мотиваційна компонента
31673 Формування мистецької компетентності майбутніх вихователів: технологічний аспект
27588 Нові підходи до формування художньо-практичної компетентності майбутніх вихователів
24598 Наступність дошкільної освіти та нової української школи
24939 Інтегративна функція мистецтва у формуванні творчої особистості дитини
23428 Поліхудожній розвиток особистості у площині "Дитина-мистецтво"
338 Actual problems of communication between children and adults: Ecology of Childhood
5692 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ П’ЯТИРІЧНИХ ДІТЕЙ

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (50)

ID Назва Рік
46727 Артосвіта малюків: орієнтири для вихователя
45444 Мистецькі спілкування як основа формування культури дошкільників
44288 Музичний репертуар: визначальне і другорядне
45083 Сучасне свято в ЗДО: змінити не можна продовжувати
46728 Як залучити до свята дітей, які довго не відвідували дитсадок
42767 Особливості педагогічного супроводу артосвіти дітей раннього віку
41312 Про що мовчить картина, або Комунікація за творами живопису для дошкільнят
41892 Творче літо без обмежень. Мистецько-творча діяльність дітей улітку
39935 Інтенсифікація розвитку дітей раннього віку: виклики й ризики
37476 Освітня взаємодія по-новому: артпроєкти
36678 Впроваджуємо Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція)
41565 Граємо, фантазуємо, творимо! Або Артігри в дитячому садку
37061 Дитина у світі мистецтва
37849 Освітня взаємодія по-новому: аналізуємо, аргументуємо, апробуємо
36932 Особливості організації художньо-педагогічних спілкувань в умовах закладу дошкільної освіти
37848 Партнерство музичного керівника та вихователя
35376 Програма "Дитина": нові підходи й змістові акценти в дошкільній освіті
36931 Розвиток емоційного інтелекту дітей п’ятого року життя засобом музичного мистецтва
36933 Розвиток творчої активності дітей старшого дошкільного віку засобом артгри
37847 Як побачити красу, або Ознайомлюємо дітей зі світом мистецтва
31842 Артосвіта дошкільників - емоції + творчість
26622 Розвиваємо творчий потенціал дітей під час прогулянки
26620 Мистецька освіта дошкільників: не відтворювати, а творити
27604 Мистецька освіта дошкільнят: свобода, творчість, інтеграція
30621 Мистецька освіта сьогодні: синтез підходів
26621 Свято: розважати чи розважатися?
24917 Ранній розвиток дитини: потреба соціуму чи батьківські амбіції?
24074 Інтенсифікація раннього розвитку дитини:очікування і реальність
24032 5 кроків до вдосконалення діяльності закладу дошкільної освіти
25148 Педагогическое сопровождение формирования культуры лидерства служения у дошкольных педагогов
23327 Педагог для дошкільника: хто він?
23877 Як спонукати дітей бігти на заняття наввипередки
19969 Операція "аплікація": від підготовки до реалізації
19967 Пізнавальні прогулянки з дошкільниками
19968 Традиційне ліплення із нетрадиційних матеріалів
19325 Педагогическое сопровождение изобразительной деятельности младших дошкольников
22849 Цільові прогулянки в природі: моральний аспект
16998 Пейзажний живопис: від милування природою до її усвідомленого поціновування
15434 Педагогічний супровід образотворчої діяльності дітей: розширюємо можливості, збагачуємо досвід
10648 Проблема формування професійно-екологічної компетентності студентів - майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів
10778 Формування естетичних емоцій дітей дошкілього віку в процесі занять з малювання ( на матеріалі нетрадиційних технік)
6319 Особливості формування творчого потенціалу вихователів
4577 Дитина і мистецтво: сучасні аспекти поліхудожнього розвитку
1999 Forming of the aesthetic attitude to nature in pre-school age children using landscape painting
14779 Формирование у детей старшого дошкольного возраста эстетического отношения к природе средствами пейжажной живописи
14738 Теоретичні засади формування творчих здібностей дітей третього року життя
14737 Шляхи збагачення духовної сфери дітей старшого дошкільного віку в процесі спілкування з мистецтвом живопису
346 Piskova therapy: mirages sand pedagogy
2656 Формування емоційного досвіду дошкільника засобами казки
916 Виховна функція мистецтва в освітньому процесі сучасного ДНЗ

Організація міжнародних/всеукраїнських наукових конференцій на базі Університету (1)

ID Назва Підрозділ Тип Місце проведення Роль Рік
21 Феномен раннього дитинства: витоки, виклики, виміри Факультет педагогічної освіти Всеукраїнська науково-практична конференція (з міжнародною участю) Київський університет імені Бориса Грінченка Голова (співголова) оргкомітету 2023

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
380 Творчі здібності дітей третього року життя: акценти, інструменти фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/43720/ 2023

Заявки на колективні гранти (2)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
735 Democracy-Tales Erasmus KA203 Коллективний - 2023
762 Civic-TALES Erasmus KA203 Коллективний - 2023

Завершені наукові дослідження (2)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
200 Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції Повноцінне дослідження 06.2021 http://surl.li/yrve
328 Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти до педагогічного супроводу формування основ соціально-громадянської компетентності дітей раннього віку Етап дослідження 10.2023 https://fpo.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-fakultetu/kafedra-doshkilnoi-osvity/naukova-robota/naukovi-doslidzhennia.html#naukova-tema-kafedry-zvity

Професійний розвиток

Цифрова компетентність викладачів Університету Грінченка (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Рівень цифрової компетентності Дата
278 Факультет педагогічної освіти Кафедра дошкільної освіти Аналітик-дослідник 16.10.2023

Підвищення кваліфікації (15)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
621 Фаховий модуль (стажування) - document 10.11.2017
1508 Лідерський модуль - document 21.04.2017
4373 інше Інший модуль document 31.10.2020
5108 Інше Інший модуль document 24.04.2021
5182 інше Інший модуль document 21.05.2021
5249 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_252_05.04.21.pdf 05.04.2021
5790 інше Інший модуль document 06.11.2021
6136 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 30.12.2021
7051 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_212_02.05.2022.pdf 02.05.2022
7314 інше Інший модуль document 23.12.2022
7868 Лідерський модуль Інший модуль document 27.06.2023
8851 Дидактичний модуль Інший модуль document 21.12.2023
9565 Спілкування без вигорання Лідерський модуль document 01.04.2024
9791 Лепбук професійного успіху 2024 Інший модуль document 20.04.2024
9986 Сертифікація ЕНК Цифровий модуль Наказ 577.pdf 28.06.2024

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (9)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
3 Міжпредметна інтеграція як умова забезпечення якості професійної підготовки майбутніх педагогів Методичний семінар НМЦ практичної підготовки студентів спеціальностей 08.11.2016 2
257 Інноваційний проект для вихователів-методистів ДНЗ «Еко-середовище і технічні пристрої: ризики та переваги» науково-методичний семінар Київський міський Будинок природи 23.06.2016 5
271 Міжвузівський круглий стіл за участі студентів напряму підготовки «Дошкільна освіта» та співробітників НДІ екології людини науково-методичний семінар Кафедра дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка 17.05.2016 5
324 Міський методологічний семінар за програмою «Дитина» «Особливості організації образотворчої діяльності дітей дошкільного віку» науково-методичний семінар Будинок вчителя 18.02.2016 2
327 Всеукраїнська науково-практична конференція «Вплив педагогічних ідей С.Ф. Русової на інноваційний розвиток закладу освіти» науково-практична конференція м. Ріпки 16.02.2016 2
333 Науково-практичний семінар «Особливості мовленнєвих вад у дітей старшого дошкільного, молодшого шкільного віку та їх усунення» науково-практичний семінар м. Луцьк, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 17.02.2016 2
335 Семінар-тренінг «Впровадження ідей освіти для сталого розвитку в дошкільних навчальних закладах» Семінар - тренінг Київський міський Будинок природи 22.03.2016 2
336 Майстер-клас для вихователів-методистів ДНЗ Волинської обл. з питань організації образотворчої діяльності за оновленою програмою Майстер-клас м. Луцьк 26.09.2016 2
337 Методичний семінар «Формування емоційного відгуку на красу природи у дітей молодшого дошкільного віку в образотворчій діяльності науково-методичний семінар м. Київ 17.11.2016 2

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
34925 Освітній напрям «Дитина у світі мистецва». Стандарт дошкільної освіти. Базовий компонент дошкільної освіти

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
31897 Дитина. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років

Навчальні та методичні матеріали (14)

ID Назва Рік
41268 Артосвіта
36475 Методичні рекомендації до Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років "Дитина"
37552 Особливості змісту освітнього напряму "Дитина у світі мистецтва"
23326 Дошкільнятам про світ природи. Діти четвертого року життя (молодший дошкільний вік)
15211 Дитина у світі культури
14622 Дитина. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років
15498 Дошкільнятам про світ природи : діти п'ятого року життя
14713 Методичні рекомендації до Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років "Дитина"
15210 Методичні рекомендації освітньої лінії "Дитина у світі культури"
3867 ДОШКІЛЬНЯТАМ ПРО СВІТ ПРИРОДИ методичний посібник для вихователів дітей дошкільного віку
8299 Ігрова діяльність у дошкільній освіті п'ятирічних дітей
14735 Дошкільнятам про світ природи. Старший дошкільний вік
5688 ВИХОВНА ФУНКЦІЯ МИСТЕЦТВА В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ СУЧАСНОГО ДНЗ.
5683 ВПЛИВ СІМ’Ї НА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ

Сертифіковані ЕНК (3)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
975 Артосвіта дітей дошкільного віку (3 курс, ДО) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2021 252 05.04.2021 23/24 н.р.; 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
1216 Арт-освіта дітей дошкільного віку (1-2 курс, ДО, спп) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2022 212 02.05.2022 23/24 н.р.; 22/23 н.р.
1854 Артосвіта дітей раннього і дошкільного віку (1-2 курс, ДО, 2р10м) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2024 577 28.06.2024

Використання ЕНК (17)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
3631 Педагогічний інститут Альтернативні педагогічні технології в дошкільній освіті (5 курс, ДО, денна) Магістр Денна 6 не враховується не враховується 28.12.2018
6102 Педагогічний інститут Арт-освіта дітей дошкільного віку (3 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
6160 Педагогічний інститут Виробнича практика (особистісно-професійного становлення) (4 курс, ДО) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
7696 Педагогічний інститут Практика виробнича (без відриву) (3 курс, ДО) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
8373 Педагогічний інститут Арт-освіта дітей дошкільного віку (1-2 курс, спп, ДО) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 31.12.2020
8528 Педагогічний інститут Методика ознайомлення дітей з мистецтвом (3-4 курс, ДО) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 31.12.2020
9057 Педагогічний інститут Артосвіта дітей дошкільного віку (3 курс, ДО) Бакалавр Денна 7 5 10 30.11.2021
9785 Педагогічний інститут Арт-освіта дітей дошкільного віку (1-2 курс, спп, ДО) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
10678 Педагогічний інститут Арт-освіта дітей дошкільного віку (6 курс, ПМДО, заочна) Магістр Заочна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11062 Педагогічний інститут Практика виробнича (педагогічна, без відриву) (1-2 курс, спп, ДО) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
11074 Педагогічний інститут Практика виробнича (організаційна/управлінська) (5-6 курс, ДО) Магістр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
11099 Педагогічний інститут Виробнича практика (особистісно-професійного становлення) (4 курс, ДО) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11198 Педагогічний інститут Практика виробнича (педагогічна) (1-2 курс, спп, ДО, заочна) Бакалавр Заочна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
12288 Факультет педагогічної освіти Арт-освіта дітей дошкільного віку (1-2 курс, спп, ДО) Бакалавр Денна 10 5 10 31.12.2022
12708 Факультет педагогічної освіти Артосвіта дітей дошкільного віку (3 курс, ДО) Бакалавр Денна 10 4 3 31.12.2022
13090 Факультет педагогічної освіти Арт-освіта дітей дошкільного віку (1-2 курс, ДО, спп) Бакалавр Денна 10 5 5 31.12.2023
13558 Факультет педагогічної освіти Артосвіта дітей дошкільного віку (3 курс, ДО) Бакалавр Денна 10 4 5 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
629 Кафедра дошкільної освіти 4,02 30.12.2016
1363 Кафедра дошкільної освіти 4,11 12.01.2017
2195 Кафедра дошкільної освіти 4,42 27.12.2018
3158 Кафедра дошкільної освіти 4,58 28.12.2019
3979 Кафедра дошкільної освіти 4,59 28.12.2020
4616 Кафедра дошкільної освіти 4,59 28.12.2021
5670 Кафедра дошкільної освіти 4,69 30.12.2022
6549 Кафедра дошкільної освіти 4,71 30.12.2023