Додаткові відомості

Освіта
Луганський державний педагогічний інститут, 1992
Перелік місць роботи
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 1993-2014
Теми дисертацій (захищених)
Тенденції постмодернізму в педагогічні теорії та практиці США (60-90-ті роки ХХ століття)
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 26 3 1 2024.05.21 11:28:55 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 10 2 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
1039 Факультет романо-германської філології Кафедра лінгвістики та перекладу 1.2 1 2023 https://www.researchgate.net/profile/Oksana-Milova

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
41765 Language Portfolio for Professional Purposes: interdisciplinary effect on professional competence for prospective specialist in Ukrainian and Chinese Universities

Фахові видання, що затверджені МОН (2)

ID Назва Рік
41439 Educational translation internship: project approach
12001 TEACHING CONVERSATION IN ENGLISH LANGUAGE CLASSROOM: CONVERSATIONAL TECHNIQUES

Міжнародні науково-дослідні проєкти (1)

ID Роль учасника Організація, що впроваджує Назва проєкту Координатор проєкту Документ, що засвідчує Період реалізації
33 Учасник проекту Британська Рада в Україні Формування готовності викладачів до здійснення навчання, заснованого на дослідженні Брит.Рада.pdf 20.01.2016-20.02.2017

Професійний розвиток

Цифрова компетентність викладачів Університету Грінченка (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Рівень цифрової компетентності Дата
111 Факультет романо-германської філології Кафедра лінгвістики та перекладу Аналітик-дослідник 25.04.2023

Підвищення кваліфікації (6)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1205 Лідерський модуль - Rosporiadjennia.pdf 07.04.2015
1674 Дидактичний модуль - document 27.01.2017
2192 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 25.05.2018
6412 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.06.2022
6640 інше Інший модуль document 08.08.2022
6938 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) 5.pdf 18.11.2022

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (4)

ID Назва Рік
47206 Як написати перекладознавчу роботу. Методичні вказівки з написання курсових та дипломних робіт. Для студентів та магістрантів освітньо-професійної програми “Переклад”
39151 Практична граматика англійської мови: система часів
21281 Перекладацька практика: методичні рекомендації
16485 Практика усного та писемного мовлення для студентів 2 курсу за спеціальністю 6. 020303 Філологія (переклад)

Використання ЕНК (10)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
525 Інститут філології Навчальна (перекладацька) практика (2 курс, ФП) Бакалавр Денна 3 5 не враховується 29.12.2017
718 Інститут філології Навчальна (перекладацька) практика (3 курс, ФП) Бакалавр Денна 2 5 не враховується 29.12.2017
6553 Інститут філології Лінгвістичні перекладацькі студії: Мовознавчі й перекладацькі методології (5 курс, ФП, денна) Магістр Денна 7 5 не враховується 10.12.2020
6923 Інститут філології Практична граматика (англійська мова) (2 курс, ФП, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
8616 Інститут філології Практика (2 курс, ФП, денна) Бакалавр Денна 6 3 не враховується 31.12.2020
8693 Інститут філології Практична граматика (англійська мова) (1 курс, ФП, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 31.12.2020
9398 Інститут філології Практична граматика (англійська мова) (1-2 курс, ФП, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
10096 Інститут філології Виробнича (асистентська/без відриву) практика (5-6 курс, ФП, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
10460 Інститут філології Лінгвістичні перекладацькі студії (5 курс, ФП, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
11628 Інститут філології Навчальна (перекладацька) практика (2-3 курс, ФП, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
439 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,24 29.12.2016
1287 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,33 12.01.2017
2124 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,66 27.12.2018
2652 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,83 28.12.2019
3899 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,80 28.12.2020
4311 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,73 28.12.2021
5887 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,84 30.12.2022
6757 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,79 30.12.2023