Додаткові відомості

Освіта
Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича, 1989
Перелік місць роботи
Миколаївський державний педагогічний інститут
Київський славістичний університет
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Теми дисертацій (захищених)
Художня трансформація античності в українській поезії 1920-1930-х років: типологічні моделі
Громадська активність
Відповідальна за профорієнтаційну роботу.

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
3 0 0 2024.05.15 06:00:21 Перейти до Scopus link

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 111 5 1 2024.05.18 10:00:16 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 66 4 1

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
17 Факультет української філології, культури і мистецтва Кафедра світової літератури 36.1 1 2023 https://www.researchgate.net/profile/Oksana_Halchuk

Конференції (19)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
10327 Літературний процес: територія пам'яті Образ українця як Іншого/Чужого в російській літературі ХХ ст. Київ document.pdf
9966 XVI Грінченківські читання Моделі відчуження в дитячій прозі Бориса Грінченка: текст і контекст Київ document.pdf
9738 Світова література в літературознавчому дискурсі ХХІ століття "Хто я?/Хто ми? в античній літературі: питання ідентичності в поемах Гомера і Вергілія Львів document.pdf
9224 Літературний процес: від нації колонізованої до нації-переможця Людина і війна: очима поета і воїна Київ document.pdf
8708 Українська культура в контексті світової Колективний портрет у національному інтер'єрі: образотворчі презентації "свого" і "чужого" Київ document.pdf
7967 III Correspondence International Scientific and Practical Conference Інтертекстуальні наративи "Пампушки" Гі де Мопассана Vinnitsa (Ukraine) - Vienna (Austria) document.docx
7291 ХІІ Міжнародні Чичерінські читання "Травмований митець" і проблема ідентичності в прозі постмодернізму Львів document
7612 Linguistic, Educational and Intercultural Research 2021 (LEIC Research 2021) "Діти порубіжжя: образ і метафора дитини в в літературі межі ХХ століття" Вільнюс (Литва) document.pdf
7206 Сонячні кларнети: танець, музика, театр у літературних проекціях Ерос і Танатос у топосі танцю: авторські моделі в літературі порубіжжя Бердянськ document
7006 Humanities and Social Sciences in the Era of Globalization Типологія жінки-персонажа античної літератури Будапешт document
6711 Formation of innovative potential of world science Людина в сучасному світі у творах письменників "покоління Х" Тель-Авів document.pdf
5714 "Citins, Altins, Fortins!": феномен спорту в літературі та культурі" Феномен Роккі як персонажа, міфологеми, ідеологеми Бердянськ document
5217 «Actual Problems of Science and Education» «Кохання – смерть – краса» в подвійному кодуванні Джона Голсуорсі (на матеріалі новели «Цвіт яблуні») Будапешт document
4634 ХІ Міжнародні Чичерінські читання \ "Античні міфологеми як ідеологеми в українській поезії зрілого модернізму" Львів document
4635 Х Міжнародна наукова конференція "Літературний процес: моделі, матриці, категорії" "Образ трагічного блазня в літературі ХХ століття" Київ document
1582 Літературний процес: трансгресії революції Митець і революція: до питання типології взаємин Київ document.pdf
1319 Світова література у сучасному науковому дискурсі Антична топіка в сучасній українській поезії Харків document
1321 Анализ и интерпретация художественного текста: проблемы, стратегии, опыты Міфопоетика як модус метатексту англійського неоромантизму Київ document.docx
1320 Літературний процес: становлення ідентичностей Рецепція Максимом Рильським світової художньої спадщини як спосіб збереження «свого» в «чужому» Київ document

Монографії (одноосібні) (2)

ID Назва Рік
27530 Тексти по колу: Пізнати Себе в Іншому
7192 "...Не минає міт!": Античний текст у поетичному просторі українського модернізму 1920-1930-х років

Монографії (колективні) (6)

ID Назва Рік
48945 Питання ідентичності в античній літературі:"Хто я?" і "Хто ми?" у творах Гомера, Софокла і Вергілія
44008 «Мій дідусь був черешнею» Анджели Нанетті як зразок «нової» дитячої прози
40931 Інтертекст поезії Шарля Бодлера як універсальна мова авторської типології ідентичностей
41933 Children of fin de siècle: the image and metaphor of the child in the literature at the turn of the twentieth century
37738 "Інший" у Бомарше і Г. Квітки-Основ'яненка: особливості авторських репрезентацій
37066 Голод і спрага як емблеми буття поета доби модерну: французька і українська версії

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (3)

ID Назва Рік
46402 “An Artist With Trauma” in Search of Identity: The Postmodernist Options in Ukrainian and Turkish Literatures
37406 James Joyce's Dubliners and Nataliia Kobrynska's Galicians: Concurrences, Mirrorings and Differences
32665 Apple Blossoms and The Apple Tree: Two Perspectives Typological and Ideological Similarities in Short Stories by Mykhailo Kotsiubynskyi and John Galsworthy

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (16)

ID Назва Рік
48764 Про тих, хто в дорозі: художні екзистенціали «30 віршів про любов і залізницю» Сергія Жадана
48242 Провідні мотиви й образи поетичної книги Павла Вишебаби «Тільки не пиши мені про війну»
46315 Топоси світової літератури в інтерпретації Тараса Шевченка-художника
48762 Художні моделі відчуження в дитячих оповіданнях Бориса Грінченка: текст і контекст
46402 “An Artist With Trauma” in Search of Identity: The Postmodernist Options in Ukrainian and Turkish Literatures
41001 Інтертекстуальні наративи "Пампушки" Гі де Мопассана
44051 Образотворчі портрети нації: "свій" і "чужий" Іллі Рєпіна
42251 Особливості анімалістичних кодів прози Едгара Аллана По
36727 Жінка-персонаж і жінка-автор в античній літературі: спроба типології
37055 Античні жіночі маски в проєкті українського поетичного модернізму
31125 «Кохання – смерть – краса» у подвійному кодуванні Джона Голсуорсі (на матеріалі новели «Цвіт яблуні»)
34156 Міфологічні параметри кіногероя-боксера Роккі Бальбоа
30620 Античність в українській міфоідеології 1920-1930-х років
24020 Моделі світу в художніх текстах ХХ століття: особливості авторських варіантів
22453 «Дорожня карта» ліричного героя української поезії високого модернізму: типологія «маршрутів»
6230 Античність в ліриці Юрія Клена: дзеркало і задзеркалля

Фахові видання, що затверджені МОН (35)

ID Назва Рік
48764 Про тих, хто в дорозі: художні екзистенціали «30 віршів про любов і залізницю» Сергія Жадана
48242 Провідні мотиви й образи поетичної книги Павла Вишебаби «Тільки не пиши мені про війну»
46315 Топоси світової літератури в інтерпретації Тараса Шевченка-художника
48762 Художні моделі відчуження в дитячих оповіданнях Бориса Грінченка: текст і контекст
45953 Художня реалізація мотиву «гра в Бога»: специфіка неоромантичних інтерпретацій
44051 Образотворчі портрети нації: "свій" і "чужий" Іллі Рєпіна
42251 Особливості анімалістичних кодів прози Едгара Аллана По
38036 Ремінісценції танцю Саломеі і танцю cмерті в авторських моделях літератури порубіжжя
34156 Міфологічні параметри кіногероя-боксера Роккі Бальбоа
32409 Трагічний блазень французької літератури як топос ідентичності (з художнього досвіду Віктора Гюго і Поля Верлена)
30620 Античність в українській міфоідеології 1920-1930-х років
27869 Античний "текст" танатологічної рецепції мотиву кохання: дві версії Гі де Мопассана
24020 Моделі світу в художніх текстах ХХ століття: особливості авторських варіантів
25934 Поліваріативність мотиву бастарда в новелістиці Гі де Мопассана: герой у пошуку власної ідентичності
19823 Антична топіка в сучасній українській поезії
21704 Метаморфози образу кентавра в українській літературі високого модернізму
19883 Митець і революція: до питання типології взаємин
19311 Митець і революція: до питання типології взаємин
24002 Пантелеймон Куліш як образ, тема і концепт у транспозитивній ліриці ХХ століття
19875 Поет Володимира Базилевського: античні обриси образної парадигми
21881 Поет Володимира Базилевського: античні обриси образної парадигми
15025 Критична рефлексія української античності: етапи і тенденції
15026 Міфопоетика як модус метатексту англійського неоромантизму
15304 Микола Зеров і Томас Стернз Еліот: точки перетину
13613 (Ре)конструкція барокового міфу про античність у світі української лірики зрілого символізму
9735 «Ефект Мідаса», або До естетичної проблематики української лірики високого модернізму
13631 Рецептивний горизонт міфології Сатурна в ліриці Михайля Семенка
14039 Світ світів Павла Тичини: варіанти інтерпретацій (на матеріалі "Замість сонетів і октав")
8403 „Чуже” життя як інтертекст: античні біографії в українській інтерпретації
18457 Євген Плужник і античність: експресіоністський акцент у неоромантичній інтерпретації
5794 Античний вимір ліричного героя любовної лірики Максима Рильського
5806 Античний космос поезії Миколи Бажана
7210 Мотиваційні засади історичного дискурсу української античності
6178 Своєрідність української поетичної фаустіани як відображення духовних шукань 20-30-х років ХХ ст.
7076 "Заклинаю Вас нашою спільною любов'ю до античності..." (з листів Олександра Білецького до Миколи Зерова)

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (14)

ID Назва Рік
40998 Особливості інтертекстуального аналізу «Гостини старої дами» Ф. Дюренматта
31125 «Кохання – смерть – краса» у подвійному кодуванні Джона Голсуорсі (на матеріалі новели «Цвіт яблуні»)
24003 Концептуалізація ідейно-художнього статусу цирку в прозі ХХ століття
8358 Діоген і Робінзон Крузо в Шевченковій парадигмі ідеальних героїв
5835 Poetic Parameters of the Polylogue of Ukrainian Lyrics of Late Modernism With the Antique Heritage
5800 "… І в хаосі творить скарби": античні образи й мотиви в поетичній інтерпретації Павла Тичини
6556 “Сalendarium” М. Філянського як український варіант Овідієвих “Фастів”
5635 Античний інтертекст у символістській поетиці Дмитра Загула
7232 Современность как фикция в поэзии киевских неоклассиков
7438 Лірична сповідь Миколи Вінграновського
6821 Втеча від великих ловів, або Дві смерті Миколи Зерова
6967 Слово, пропущене крізь серце: Олена Теліга і Микола Зеров
7432 Трагічний Прометей: від Есхіла до Тичини
7436 Героїчна людина чи людяний герой? (Трансформація агіографічних мотивів у західноєвропейській та українській прозі XVIII – XIX ст.)

Публікація статті у журналі Q1 Scopus за показниками SJR (1)

ID Назва статті DOI Назва видання Профіль журналу на порталі Scimago Посилання на статтю в репозиторії Рік публікації Рік внесення до реєстру
8 James Joyce's Dubliners and Nataliia Kobrynska's Galicians: Concurrences, Mirrorings and Differences https://doi.org/10.1080/14484528.2021.1945240 Life Writing Посилання Посилання 2022 2022

Реєстр наукових публікацій (4)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
23 Пантелеймон Куліш як образ, тема і концепт у транспозитивній ліриці ХХ століття фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/24002/ 2018
73 Античний "текст" танатологічної рецепції мотиву кохання: дві версії Гі де Мопассана фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27869/ 2019
186 Античність в українській міфоідеології 1920-1930-х років фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/30620/ 2020
391 Образотворчі портрети нації: "свій" і "чужий" Іллі Рєпіна фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/44051/ 2023

Заявки на колективні гранти (1)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
12 «Міфологічний реверс сьогодення: модуси міфосценаріїв в українській і литовській художній літературі та публіцистиці» МОН України - - 2017

Професійний розвиток

Цифрова компетентність викладачів Університету Грінченка (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Рівень цифрової компетентності Дата
175 Факультет української філології, культури і мистецтва Кафедра світової літератури Аналітик-дослідник 28.04.2023

Підвищення кваліфікації (19)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
925 Модуль з ІКТ - document 01.12.2017
1083 Фаховий модуль (стажування) - document 26.06.2014
1176 Лідерський модуль - Rosporiadjennia.pdf 07.04.2015
2525 Лідерський модуль Інший модуль document 01.11.2018
2834 Інше Інший модуль document 31.05.2018
3044 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 11.04.2019
3192 ІКТ Інший модуль nakaz_397_03.06.2019.pdf 03.06.2019
3519 Інше Інший модуль document 26.10.2019
3520 Інше Інший модуль document 31.05.2019
4642 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.12.2020
4744 Інше Інший модуль document 10.12.2020
4886 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_812_23.12.20.pdf 23.12.2020
5170 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_58_01.02.21.pdf 01.02.2021
6381 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.06.2022
6930 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) 2.pdf 11.03.2022
7037 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_212_02.05.2022.pdf 02.05.2022
7921 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_381_28.06.2023[2].pdf 28.06.2023
7985 Лідерський модуль Інший модуль nakaz_675_27.10.2023 (1).pdf 27.10.2023
8416 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_612_05.10.23.pdf 05.10.2023

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
190 Видання науково-методичного часопису “Manuscript: класична спадщина і сучасний літературний процес» (в електронному форматі, дві Електронне фахове видання м.Київ, вул. Тимошенка, 13-Б 24.11.2016 10

Керівництво науковим гуртком (1)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
80 Буття художнього твору у світовому літературному континуумі упродовж 2017 року (Щомісяця) 8 Не зазначено 11.04.2017

Оригінальні заходи (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Рік Назва Дата затвердження на засіданні ректорату Університету
2 Факультет української філології, культури і мистецтва Кафедра світової літератури 2023 Онлайн-лекція «Словом, пензлем і олівцем: Шевченко-художник і світова література» 27.12.2023

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (6)

ID Назва Рік
45587 Англійський і американський неоромантизм в постатях і текстах
41691 Літературна історія ранніх епох: Практикум
22452 Історія зарубіжної літератури першої половини ХХ століття: Практикум
30694 Історія зарубіжної літератури ХХ ст. ("Бертольт Брехт")
30697 Історія зарубіжної літератури ХХ ст. ("Томас Манн")
5959 Антична література

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
15175 Интегрированный курс. Литература (русская и зарубежная). Учебник для 8 класса общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском языке

Навчальні та методичні матеріали (2)

ID Назва Рік
43380 Магістерська робота: основні вимоги до написання і оформлення
6858 Дипломна робота : методичні рекомендації до написання дипломних робіт із зарубіжної літератури

Сертифіковані ЕНК (10)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
168 Історія зарубіжної літератури (2 курс, ВСР) Інститут філології Бакалавр Денна 2015 255 03.06.2015
287 Історія зарубіжної літератури (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) (3 курс) Інститут філології Бакалавр Денна 2016 728 30.12.2016
302 Історія зарубіжної літератури першої половини ХХ століття (4 курс, ФУб) Інститут філології Бакалавр Денна 2017 249 10.04.2017
457 Компаративний аналіз художнього твору (4 курс, ФУ, денна) Інститут філології Бакалавр Денна 2019 397 03.06.2019 -
602 Компаративістські студії українського та зарубіжного літературознавства (5 курс, ЗЛСХК, денна) Інститут філології Магістр Денна 2019 882 21.12.2019 -
862 Історія світової художньої культури (5 курс, ЗЛСХК, денна) Інститут філології Магістр Денна 2020 812 23.12.2020
920 Спецкурс з літературознавства (6 курс, ЗЛСХК, денна) Факультет української філології, культури і мистецтва Магістр Денна 2021 58 01.02.2021 21/22 н.р.
1092 Компаративістські студії українського та зарубіжного літературознавства (5 курс, ЗЛСХК, денна) Інститут філології Магістр Денна 2021 785 25.11.2021
1222 Історія світової художньої культури (5-6 курс, ЗЛ, денна) Факультет української філології, культури і мистецтва Магістр Денна 2022 212 02.05.2022 23/24 н.р.
1559 Спецкурс з літературознавства (6 курс, ЗЛ, денна) Факультет української філології, культури і мистецтва Магістр Денна 2023 612 05.10.2023

Використання ЕНК (27)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
46 Інститут філології Історія зарубіжної літератури (2 курс, ВСР) Бакалавр Денна 5 4 не враховується 25.11.2016
493 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (3 курс, ФІН, денна) Бакалавр Денна 2 5 не враховується 28.12.2017
678 Інститут філології Історія зарубіжної літератури (4 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 3 5 не враховується 29.12.2017
3717 Інститут філології Історія зарубіжної літератури (4 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 25 28.12.2018
3727 Інститут філології Історія світової літератури: Історія зарубіжної літератури (3,4 курс) Бакалавр Денна 3 10 25 28.12.2018
3927 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (3 курс) Бакалавр Денна 5 не враховується 25 28.12.2018
5201 Інститут філології Історія світової художньої культури (5 курс, ЗЛСХК, денна) Магістр Денна 7 не враховується не враховується 27.12.2019
6472 Інститут філології Історія зарубіжної літератури (5 курс, ЗЛСХК, денна) Магістр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
6484 Інститут філології Історія світової художньої культури (5 курс, ЗЛСХК, денна) Магістр Денна 7 4 10 10.12.2020
6514 Інститут філології Компаративістські студії українського та зарубіжного літературознавства (5 курс, ЗЛСХК, денна) Магістр Денна 9 4 не враховується 10.12.2020
7101 Інститут філології Спецкурс з літературознавства (6 курс, ЗЛСХК, денна) Магістр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
7403 Інститут філології Історія світової літератури: Історія зарубіжної літератури (3 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
7464 Інститут філології Літературознавчі студії: Історія зарубіжної літератури (1 курс, ФІЯ, денна) Бакалавр Денна 8 4 не враховується 10.12.2020
7465 Інститут філології Літературознавчі студії: Історія зарубіжної літератури (1 курс, ФК, денна) Бакалавр Денна 8 4 не враховується 10.12.2020
7467 Інститут філології Літературознавчі студії: Історія зарубіжної літератури (2 курс, ФІЯ, денна) Бакалавр Денна 6 5 не враховується 10.12.2020
8475 Інститут філології Історія зарубіжної літератури (4 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується 31.12.2020
8478 Інститут філології Історія світової літератури (4 курс, ФУ, заочна) Бакалавр Заочна 9 5 не враховується 31.12.2020
8959 Інститут філології Компаративістські студії українського та зарубіжного літературознавства (5 курс, ЗЛСХК, денна) Магістр Денна 10 5 10 30.11.2021
9274 Інститут філології Літературознавчі студії (1-4 курс, ФІЯ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
9275 Інститут філології Світова література (1-2 курс, ФІЯ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
9762 Інститут філології Історія зарубіжної літератури (5 курс, ЗЛСХК, денна) Магістр Денна 7 не враховується не враховується 30.11.2021
10495 Інститут філології Історія світової художньої культури (5 курс, ЗЛСХК, денна) Магістр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
10864 Інститут філології Спецкурс з літературознавства (6 курс, ЗЛСХК, денна) Магістр Денна 10 не враховується 10 30.11.2021
11520 Інститут філології Історія світової літератури (1-4 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
12762 Факультет української філології, культури і мистецтва Історія світової художньої культури (5-6 курс, ЗЛСХК, денна) Магістр Денна 9 5 10 31.12.2022
13425 Факультет української філології, культури і мистецтва Спецкурс з літературознавства (6 курс, ЗЛ, денна) Магістр Денна 10 не враховується 15 31.12.2023
13634 Факультет української філології, культури і мистецтва Історія світової художньої культури (5-6 курс, ЗЛ, денна) Магістр Денна 9 5 5 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
385 Кафедра світової літератури 4,42 29.12.2016
1025 Кафедра світової літератури 4,48 12.01.2017
1885 Кафедра світової літератури 4,62 26.12.2018
3255 Кафедра світової літератури 4,99 28.12.2019
3612 Кафедра світової літератури 4,70 28.12.2020
4653 Кафедра світової літератури 4,91 28.12.2021
6011 Кафедра світової літератури 4,99 30.12.2022
6892 Кафедра світової літератури 4,97 30.12.2023

Заходи мистецького спрямування (1)

ID Назва заходу Вид участі / підготовки Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
257 авторський вечір українського гурту "Теорія простору"(соліст - Андрій Клименко). link Підготовка та проведення творчого вечора із залученням студентів під егідою Університету Київський університет імені Бориса Грінченка Посилання 20.02.2017