Додаткові відомості

Освіта
Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича, 1989
Перелік місць роботи
Миколаївський державний педагогічний інститут
Київський славістичний університет
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Теми дисертацій (захищених)
Художня трансформація античності в українській поезії 1920-1930-х років: типологічні моделі
Громадська активність
Відповідальна за профорієнтаційну роботу.

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
2 0 0 2023.01.28 06:00:12 Перейти до Scopus link

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

В значенні "Динаміка цитування" вказано кількість цитувань за поточний рік (на основі фіксованих показників за рейтингом прозорості – 04.01-30.12.2022 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
55 4 1 -6 2023.01.25 10:08:55 Перейти на сторінку link

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
17 Факультет української філології, культури і мистецтва Кафедра світової літератури 22 1 2022 https://www.researchgate.net/profile/Oksana_Halchuk

Конференції (15)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
8708 Українська культура в контексті світової Колективний портрет у національному інтер'єрі: образотворчі презентації "свого" і "чужого" Київ document.pdf
7967 III Correspondence International Scientific and Practical Conference Інтертекстуальні наративи "Пампушки" Гі де Мопассана Vinnitsa (Ukraine) - Vienna (Austria) document.docx
7291 ХІІ Міжнародні Чичерінські читання "Травмований митець" і проблема ідентичності в прозі постмодернізму Львів document
7612 Linguistic, Educational and Intercultural Research 2021 (LEIC Research 2021) "Діти порубіжжя: образ і метафора дитини в в літературі межі ХХ століття" Вільнюс (Литва) document.pdf
7206 Сонячні кларнети: танець, музика, театр у літературних проекціях Ерос і Танатос у топосі танцю: авторські моделі в літературі порубіжжя Бердянськ document
7006 Humanities and Social Sciences in the Era of Globalization Типологія жінки-персонажа античної літератури Будапешт document
6711 Formation of innovative potential of world science Людина в сучасному світі у творах письменників "покоління Х" Тель-Авів document.pdf
5714 "Citins, Altins, Fortins!": феномен спорту в літературі та культурі" Феномен Роккі як персонажа, міфологеми, ідеологеми Бердянськ document
5217 «Actual Problems of Science and Education» «Кохання – смерть – краса» в подвійному кодуванні Джона Голсуорсі (на матеріалі новели «Цвіт яблуні») Будапешт document
4634 ХІ Міжнародні Чичерінські читання \ "Античні міфологеми як ідеологеми в українській поезії зрілого модернізму" Львів document
4635 Х Міжнародна наукова конференція "Літературний процес: моделі, матриці, категорії" "Образ трагічного блазня в літературі ХХ століття" Київ document
1582 Літературний процес: трансгресії революції Митець і революція: до питання типології взаємин Київ document.pdf
1319 Світова література у сучасному науковому дискурсі Антична топіка в сучасній українській поезії Харків document
1321 Анализ и интерпретация художественного текста: проблемы, стратегии, опыты Міфопоетика як модус метатексту англійського неоромантизму Київ document.docx
1320 Літературний процес: становлення ідентичностей Рецепція Максимом Рильським світової художньої спадщини як спосіб збереження «свого» в «чужому» Київ document

Монографії (одноосібні) (2)

ID Назва Рік
27530 Тексти по колу: Пізнати Себе в Іншому
7192 "...Не минає міт!": Античний текст у поетичному просторі українського модернізму 1920-1930-х років

Монографії (колективні) (4)

ID Назва Рік
40931 The intertext of Charles Baudelaire’s poetry as the universal language of the author’s typology of identities
41933 Children of fin de siècle: the image and metaphor of the child in the literature at the turn of the twentieth century
37738 "Інший" у Бомарше і Г. Квітки-Основ'яненка: особливості авторських репрезентацій
37066 Hunger and thirst as an emblems of the being of modern-day poet: French and Ukrainian versions

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
37406 James Joyce's Dubliners and Nataliia Kobrynska's Galicians: Concurrences, Mirrorings and Differences
32665 Apple Blossoms and The Apple Tree: Two Perspectives Typological and Ideological Similarities in Short Stories by Mykhailo Kotsiubynskyi and John Galsworthy

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (10)

ID Назва Рік
41001 Інтертекстуальні наративи "Пампушки" Гі де Мопассана
42251 Features of animalistic codes of the prose of Edgar Allan Poe
36727 Woman-character and woman-author in ancient Greek and Roman literature: an attempt at the typology
37055 ANTIQUE FEMALE MASKS IN UKRAINIAN LITERARY MODERNIST PROJECT
31125 “Love – death – beauty” in the double coded by John Galsworthy (on the novella The Apple Tree)
34156 MYTHOLOGICAL PARAMETERS OF THE BOXER PROTAGINIST ROCKY BALBOA
30620 ANTIQUITY IN UKRAINIAN MYTHO-IDEOLOGY OF 1920s–1930s
24020 World’s models in literary texts of 20th century: specifics of author’s variants
22453 The «Road Map» of the Lyrical Hero in Ukrainian Poetry of High Modernism: «Routes» Typology
6230 Античність в ліриці Юрія Клена: дзеркало і задзеркалля

Фахові видання, що затверджені МОН (29)

ID Назва Рік
42251 Features of animalistic codes of the prose of Edgar Allan Poe
38036 The reminiscences of salome’s dance and the dance macabre in authors’ models of the late 19th — early 20th centuries literature
34156 MYTHOLOGICAL PARAMETERS OF THE BOXER PROTAGINIST ROCKY BALBOA
32409 TRAGIC FOOL OF FRENCH LITERATURE AS A TOPOS OF IDENTITY (FROM VICTOR HUGO AND PAUL VERLAINE ARTISTIC EXPERIENCE)
30620 ANTIQUITY IN UKRAINIAN MYTHO-IDEOLOGY OF 1920s–1930s
27869 Tanatologicalreception of the motif of love in Antique 'text': two versions by Guy de Maupassant
25934 The polivariability of the bastard motif in the short stories by Guy de Maupassant: a character in search of self-identification
24020 World’s models in literary texts of 20th century: specifics of author’s variants
21881 A poet by Volodymyr Bazylevskyy: anique outlines of imagery paradigm
19875 A poet by Volodymyr Bazylevskyy: anique outlines of imagery paradigm
19823 Antique topics in modern Ukrainian poetry
19883 Creator and revolution: to the problem of the relationship typology
19311 Creator and revolution:to the problem of the relationship typology
24002 Panteleimon Kulish as an image, theme and concept in transpositive poetry of 20th century
21704 The metamorphosis of the image of centaur in Ukrainian literature of high modernism
15026 Mythopoetics as modus of metatext of english noe-romanticism
15025 UKRAINIAN ANTIQUITY IN CRITICAL REFLECTION: STAGES AND TENDENCIES
15304 Мыкола Зеров и Томас Стернз Элиот: точки пересечения
13613 (Ре)конструкция барочного мифа об античности в украинской лирике зрелого символизма
14039 WORLD OF PAVLO PYCHYNA’S WORLDS: INTERPRETATION VARIANTS (BASED ON “INSTEAD OF SONNETS AND OCTAVES”)
9735 «Ефект Мідаса», або До естетичної проблематики української лірики високого модернізму
13631 Рецептивный горизонт мифологии Сатурна в лирике Михайля Семенко
8403 „Чуже” життя як інтертекст: античні біографії в українській інтерпретації
18457 Євген Плужник і античність: експресіоністський акцент у неоромантичній інтерпретації
5794 Античний вимір ліричного героя любовної лірики Максима Рильського
5806 Античний космос поезії Миколи Бажана
7210 Мотиваційні засади історичного дискурсу української античності
6178 Своєрідність української поетичної фаустіани як відображення духовних шукань 20-30-х років ХХ ст.
7076 "Заклинаю Вас нашою спільною любов'ю до античності..." (з листів Олександра Білецького до Миколи Зерова)

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (14)

ID Назва Рік
40998 Особливості інтертекстуального аналізу «Гостини старої дами» Ф. Дюренматта
31125 “Love – death – beauty” in the double coded by John Galsworthy (on the novella The Apple Tree)
24003 Концептуалізація ідейно-художнього статусу цирку в прозі ХХ століття
8358 Діоген і Робінзон Крузо в Шевченковій парадигмі ідеальних героїв
5835 Poetic Parameters of the Polylogue of Ukrainian Lyrics of Late Modernism With the Antique Heritage
5800 "… І в хаосі творить скарби": античні образи й мотиви в поетичній інтерпретації Павла Тичини
6556 “Сalendarium” М. Філянського як український варіант Овідієвих “Фастів”
5635 Античний інтертекст у символістській поетиці Дмитра Загула
7232 Современность как фикция в поэзии киевских неоклассиков
7438 Лірична сповідь Миколи Вінграновського
6821 Втеча від великих ловів, або Дві смерті Миколи Зерова
6967 Слово, пропущене крізь серце: Олена Теліга і Микола Зеров
7432 Трагічний Прометей: від Есхіла до Тичини
7436 Героїчна людина чи людяний герой? (Трансформація агіографічних мотивів у західноєвропейській та українській прозі XVIII – XIX ст.)

Публікація статті у журналі Q1 Scopus за показниками SJR (1)

ID Назва статті Назва видання Посилання Рік Рік внесення
8 James Joyce's Dubliners and Nataliia Kobrynska's Galicians: Concurrences, Mirrorings and Differences Life Writing https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/37406/ 2022 2022

Реєстр наукових публікацій (3)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
23 Пантелеймон Куліш як образ, тема і концепт у транспозитивній ліриці ХХ століття фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/24002/ 2018
73 Античний "текст" танатологічної рецепції мотиву кохання: дві версії Гі де Мопассана фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27869/ 2019
186 Античність в українській міфоідеології 1920-1930-х років фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/30620/ 2020

Заявки на колективні гранти (1)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
12 «Міфологічний реверс сьогодення: модуси міфосценаріїв в українській і литовській художній літературі та публіцистиці» МОН України - - 2017

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (16)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
925 Модуль з ІКТ - document 01.12.2017
1083 Фаховий модуль (стажування) - document 26.06.2014
1176 Лідерський модуль - Rosporiadjennia.pdf 07.04.2015
2525 Лідерський модуль Інший модуль document 01.11.2018
2834 Інше Інший модуль document 31.05.2018
3044 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 11.04.2019
3192 ІКТ Інший модуль nakaz_397_03.06.2019.pdf 03.06.2019
3519 Інше Інший модуль document 26.10.2019
3520 Інше Інший модуль document 31.05.2019
4642 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.12.2020
4744 Інше Інший модуль document 10.12.2020
4886 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_812_23.12.20.pdf 23.12.2020
5170 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_58_01.02.21.pdf 01.02.2021
6381 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.06.2022
6930 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) 2.pdf 11.03.2022
7037 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_212_02.05.2022.pdf 02.05.2022

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
190 Видання науково-методичного часопису “Manuscript: класична спадщина і сучасний літературний процес» (в електронному форматі, дві Електронне фахове видання м.Київ, вул. Тимошенка, 13-Б 24.11.2016 10

Керівництво науковим гуртком (1)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
80 Буття художнього твору у світовому літературному континуумі упродовж 2017 року (Щомісяця) 8 Не зазначено 11.04.2017

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (5)

ID Назва Рік
41691 Літературна історія ранніх епох: Практикум
22452 Історія зарубіжної літератури першої половини ХХ століття: Практикум
30694 Історія зарубіжної літератури ХХ ст. ("Бертольт Брехт")
30697 Історія зарубіжної літератури ХХ ст. ("Томас Манн")
5959 Антична література

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
15175 Інтегрований курс. Література (російська і зарубіжна). Підручник для 8 класу знз з навчанням російською мовою

Навчальні та методичні матеріали (2)

ID Назва Рік
43380 Магістерська робота: основні вимоги до написання і оформлення
6858 Дипломна робота : методичні рекомендації до написання дипломних робіт із зарубіжної літератури

Сертифіковані ЕНК (9)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
168 Історія зарубіжної літератури (2 курс, ВСР) Інститут філології Бакалавр Денна 2015 255 03.06.2015
287 Історія зарубіжної літератури (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) (3 курс) Інститут філології Бакалавр Денна 2016 728 30.12.2016
302 Історія зарубіжної літератури першої половини ХХ століття (4 курс, ФУб) Інститут філології Бакалавр Денна 2017 249 10.04.2017
457 Компаративний аналіз художнього твору (4 курс, ФУ, денна) Інститут філології Бакалавр Денна 2019 397 03.06.2019 -
602 Компаративістські студії українського та зарубіжного літературознавства (5 курс, ЗЛСХК, денна) Інститут філології Магістр Денна 2019 882 21.12.2019 -
862 Історія світової художньої культури (5 курс, ЗЛСХК, денна) Інститут філології Магістр Денна 2020 812 23.12.2020
920 Спецкурс з літературознавства (6 курс, ЗЛСХК, денна) Інститут філології Магістр Денна 2021 58 01.02.2021 21/22 н.р.
1092 Компаративістські студії українського та зарубіжного літературознавства (5 курс, ЗЛСХК, денна) Інститут філології Магістр Денна 2021 785 25.11.2021
1222 Історія світової художньої культури (5-6 курс, ЗЛСХК, денна) Інститут філології Магістр Денна 2022 212 02.05.2022

Використання ЕНК (25)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
46 Інститут філології Історія зарубіжної літератури (2 курс, ВСР) Бакалавр Денна 5 4 не враховується 25.11.2016
493 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (3 курс, ФІН, денна) Бакалавр Денна 2 5 не враховується 28.12.2017
678 Інститут філології Історія зарубіжної літератури (4 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 3 5 не враховується 29.12.2017
3717 Інститут філології Історія зарубіжної літератури (4 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 25 28.12.2018
3727 Інститут філології Історія світової літератури: Історія зарубіжної літератури (3,4 курс) Бакалавр Денна 3 10 25 28.12.2018
3927 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (3 курс) Бакалавр Денна 5 не враховується 25 28.12.2018
5201 Інститут філології Історія світової художньої культури (5 курс, ЗЛСХК, денна) Магістр Денна 7 не враховується не враховується 27.12.2019
6472 Інститут філології Історія зарубіжної літератури (5 курс, ЗЛСХК, денна) Магістр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
6484 Інститут філології Історія світової художньої культури (5 курс, ЗЛСХК, денна) Магістр Денна 7 4 10 10.12.2020
6514 Інститут філології Компаративістські студії українського та зарубіжного літературознавства (5 курс, ЗЛСХК, денна) Магістр Денна 9 4 не враховується 10.12.2020
7101 Інститут філології Спецкурс з літературознавства (6 курс, ЗЛСХК, денна) Магістр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
7403 Інститут філології Історія світової літератури: Історія зарубіжної літератури (3 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
7464 Інститут філології Літературознавчі студії: Історія зарубіжної літератури (1 курс, ФІЯ, денна) Бакалавр Денна 8 4 не враховується 10.12.2020
7465 Інститут філології Літературознавчі студії: Історія зарубіжної літератури (1 курс, ФК, денна) Бакалавр Денна 8 4 не враховується 10.12.2020
7467 Інститут філології Літературознавчі студії: Історія зарубіжної літератури (2 курс, ФІЯ, денна) Бакалавр Денна 6 5 не враховується 10.12.2020
8475 Інститут філології Історія зарубіжної літератури (4 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується 31.12.2020
8478 Інститут філології Історія світової літератури (4 курс, ФУ, заочна) Бакалавр Заочна 9 5 не враховується 31.12.2020
8959 Інститут філології Компаративістські студії українського та зарубіжного літературознавства (5 курс, ЗЛСХК, денна) Магістр Денна 10 5 10 30.11.2021
9274 Інститут філології Літературознавчі студії (1-4 курс, ФІЯ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
9275 Інститут філології Світова література (1-2 курс, ФІЯ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
9762 Інститут філології Історія зарубіжної літератури (5 курс, ЗЛСХК, денна) Магістр Денна 7 не враховується не враховується 30.11.2021
10495 Інститут філології Історія світової художньої культури (5 курс, ЗЛСХК, денна) Магістр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
10864 Інститут філології Спецкурс з літературознавства (6 курс, ЗЛСХК, денна) Магістр Денна 10 не враховується 10 30.11.2021
11520 Інститут філології Історія світової літератури (1-4 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
12762 Факультет української філології, культури і мистецтва Історія світової художньої культури (5-6 курс, ЗЛСХК, денна) Магістр Денна 9 5 10 31.12.2022

Рейтинг викладачів серед студентів (7)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
385 Кафедра світової літератури 4,42 29.12.2016
1025 Кафедра світової літератури 4,48 12.01.2017
1885 Кафедра світової літератури 4,62 26.12.2018
3255 Кафедра світової літератури 4,99 28.12.2019
3612 Кафедра світової літератури 4,70 28.12.2020
4653 Кафедра світової літератури 4,91 28.12.2021
6011 Кафедра світової літератури 4,99 30.12.2022

Заходи мистецького спрямування (1)

ID Назва заходу Вид участі / підготовки Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
257 авторський вечір українського гурту "Теорія простору"(соліст - Андрій Клименко). link Підготовка та проведення творчого вечора із залученням студентів під егідою Університету Київський університет імені Бориса Грінченка Посилання 20.02.2017