Додаткові відомості

Освіта

Київський державний інститут
фізичної культури, 1986 рік.        

Перелік місць роботи

1987-1989 рр. –  ДЮСШ № 14 м. Київ, тренер-викладач дитячо-юнацької спортивної школи1989-1990 рр. – середня школа № 4 м. Київ, викладач позакласної роботи з фізичної
культури1990-2009 рр. – середні школи №№ 249, 204, 176 м. Київ, учитель фізичної
культури2009-2019 рр. – Інститут післядипломної педагогічної освіти
КУБГ, методист НМЦ здоров'я, фізичної та естетичної культури, методист НМЦ гуманітарної освіти та виховання

з 2019 р. – Інститут
післядипломної педагогічної освіти КУБГ, старший викладач кафедри методики та
психології дошкільної і початкової освіти
Теми дисертацій (захищених)

Вітчизняний громадсько-педагогічний рух за розвиток
фізичного виховання дітей та молоді (остання чверть ХІХ ст. –1917 р.)

Громадська активність
1. Член організаційного комітету ІІІ (фінального) туру Всеукраїнського конкурсу "Інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної культури з елементами футболу" - 2020 року (Наказ МОН України від 21.09.2020 № 1155).
2. Член організаційного комітету IIІ (фінального) туру Всеукраїнського конкурсу: «Інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної культури з елементами футболу» 2020 р. (Наказ МОН України від 27.09.2021 № 1024)
3. Голова журі Конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору посібників для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти в 2021 року. Комісія «Фізична культура» (Наказ МОН України від 07.10.2021 р. № 1070).
4. Участь у роботі круглого столу “Здорові діти-здорова нація” в рамках оздоровчої програми Президента України “Здорова Україна” , 20.10.2021.
5. Регіональний координатор з фізичної культури НУШ інноваційного проєкту всеукраїнського рівня за темою: розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Держаного стандарту базової середньої освіти (Наказ МОН України від 02.04.2021 № 406 «Про реалізацію інноваційного проєкту всеукраїнського рівня за темою «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти» та лист ІПО КУ імені Бориса Грінченка від 11.06.2021 № 7-р "Про супровід інноваційного проєкту всеукраїнського рівня за темою«Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти»).

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
7 1 0 2022.11.15 11:58:27 Перейти на сторінку link

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
41967 The impact of using humour on the improvement of teachers’ emotional intelligence during advanced training courses

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (1)

ID Назва Рік
10309 Нормативне забезпечення фізичного виховання учнівської молоді в кінці ХІХ ст.

Фахові видання, що затверджені МОН (6)

ID Назва Рік
10309 Нормативне забезпечення фізичного виховання учнівської молоді в кінці ХІХ ст.
30812 Теоретичні погляди київських педагогів-просвітників на основи фізичного виховання учнівської молоді (кінець XІX - перші десятиліття XX ст.)
30796 Історико-педагогічні аспекти розвитку вітчизняного фізичного виховання (друга половина ХІХ– початок ХХ ст.)
30760 Вітчизняні з'їзди з освіти як вияв консолідації педагогічної громадськості у розвитку фізичного виховання дітей та молоді (кінець XІX - початок XX ст.)
30764 Підготовка професійних кадрів у галузі фізичного виховання кінця XІX - початку XX століття
5219 Внесок вітчизняного громадсько-педагогічного руху в поширенні ідей фізичного виховання молоді (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (17)

ID Назва Рік
40813 Вплив ігрових прийомів на якість проведення уроків фізичної культури в 1-4 класах
36976 Форми, методи, прийоми – інструментарій для творчої самореалізації та самовдосконалення вчителя фізичної культури
32561 Combat horting in general secondary education institutions
30807 Проблеми шкільного фізичного виховання: виступ О.К.Анохіна на Київському педагогічному з'їзді 1916 році
18848 Олександр Костянтинович Анохін: сторінками біографії
14031 Педагогічна сутність фізкультурно-оздоровчих методик О.К. Анохіна
30796 Історико-педагогічні аспекти розвитку вітчизняного фізичного виховання (друга половина ХІХ– початок ХХ ст.)
30760 Вітчизняні з'їзди з освіти як вияв консолідації педагогічної громадськості у розвитку фізичного виховання дітей та молоді (кінець XІX - початок XX ст.)
30651 Внесок лікаря-просвітника В.К.Крамаренка у розвиток ідей і практики тілесного виховання
30763 Діяльність спортивно-гімнастичних товариств як чинник фізичного виховання молоді на українських землях наприкінці XІX - початку XX cт.
30759 Напрями діяльності громадських інституцій з розвитку фізичного виховання дітей і молоді на українських землях (кінець XІX ст. - 1917 р.)
4919 Петро Лесгафт як акме-особистість
4635 Внесок лікаря-просвітника О.К. Анохіна (1882–1920) у розвиток вітчизняного фізичного виховання
30764 Підготовка професійних кадрів у галузі фізичного виховання кінця XІX - початку XX століття
30732 Ідеї П.Лесгафта про взаємообумовленість розвитку людини та її фізичної підготовки
30785 Упровадження ідей П. Лесгафта київськими громадсько-педагогічними подвижниками
2197

Індекс цитування в Research Gate (2)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
332 Інститут післядипломної освіти Кафедра дошкільної та початкової освіти 0.9 0 2020 https://www.researchgate.net/profile/Yurii_Cherpak
668 Інститут післядипломної освіти Кафедра дошкільної та початкової освіти 1.1 0 2021 https://www.researchgate.net/profile/Yurii-Cherpak

Реалізація інноваційних та творчих проєктів (1)

ID Назва заходу Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
102 Телеуроки (ТРК "Київ") Україна, Київ document 31.12.2020

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
57

Дічек Наталія Петрівна,
доктор педагогічних наук, професор, Інститут
педагогіки НАПН України, завідувач відділу історії та філософії освітиВітчизняний громадсько-педагогічний рух за розвиток фізичного виховання дітей і молоді (остання чверть ХІХ ст. – 1917 р.) / 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки Київський університет імені Бориса Грінченка, заочна, 2010-2014 рр. Київський університет імені Бориса Грінченка document 2019

Підвищення кваліфікації (7)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1238 Фаховий модуль (стажування) - document 17.04.2014
1506 Лідерський модуль - document 21.04.2017
2925 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 18.01.2019
5772 інше Інший модуль document 19.10.2021
5795 інше Інший модуль document 25.07.2021
5956 інше Інший модуль document 12.12.2021
6665 інше Інший модуль document 21.06.2022

Викладацька діяльність

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2455 Кафедра дошкільної та початкової освіти 4,5 25.11.2019
3308 Кафедра дошкільної та початкової освіти 4,7 30.11.2020
4241 Кафедра дошкільної та початкової освіти 4.7 06.12.2021

Кураторство академічною групою (5)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
238 керівники гуртків ЗНЗ, ПНЗ спортивного напряму та туристсько-кра I 2 3 2016-2017
402 ВХ04-01, ВХ04-02, ВХ04-03, ВХ04-04, ВХ04-05, ПШ03-12, ВХ05-01 I 2 3 2017-2018
634 Учителі фізичної культури (хореографії), керівники спортивних гу I 2 3 2018-2019
635 Тренери-викладачі з видів спорту (ДЮСШ), керівники спортивних гу I 2 3 2018-2019
673 Керівники гуртків I 2 3 2018-2019