Додаткові відомості

Освіта

Київський державний інститут фізичної культури (1986). Присвоєно кваліфікацію "Викладач фізичної культури"

Перелік місць роботи

1987-1989 рр. –  ДЮСШ № 14 м. Київ, тренер-викладач дитячо-юнацької спортивної школи1989-1990 рр. – середня школа № 4 м. Київ, викладач позакласної роботи з фізичної
культури1990-2009 рр. – середні школи №№ 249, 204, 176 м. Київ, учитель фізичної
культури2009 р. – Інститут післядипломної педагогічної освіти
КУБГ, методист НМЦ здоров'я, фізичної та естетичної культури, методист НМЦ гуманітарної освіти та виховання, старший викладач кафедри методики та
психології дошкільної і початкової освіти

Теми дисертацій (захищених)

Вітчизняний громадсько-педагогічний рух за розвиток
фізичного виховання дітей та молоді (остання чверть ХІХ ст. –1917 р.) - 2018

Громадська активність
1. Член організаційного комітету ІІІ (фінального) туру Всеукраїнського конкурсу "Інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної культури з елементами футболу" - 2020 року (Наказ МОН України від 21.09.2020 № 1155).
2. Член організаційного комітету IIІ (фінального) туру Всеукраїнського конкурсу: «Інноваційний урок фізичної культури та урок
фізичної культури з елементами футболу» 2020 р. (Наказ МОН України від 27.09.2021 № 1024)
3. Голова журі Конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору посібників для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти в 2021 року. Комісія «Фізична культура» (Наказ МОН України від 07.10.2021 р. № 1070).
4. Участь у роботі круглого столу “Здорові діти-здорова нація” в рамках оздоровчої програми Президента України “Здорова Україна” , 20.10.2021.
5. Регіональний координатор з фізичної культури НУШ інноваційного проєкту всеукраїнського рівня за темою: розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Держаного стандарту базової середньої освіти (Наказ МОН України від 02.04.2021 № 406 «Про реалізацію інноваційного проєкту всеукраїнського рівня за темою «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти» та лист ІПО КУ імені Бориса Грінченка від 11.06.2021 № 7-р "Про супровід інноваційного проєкту всеукраїнського рівня за темою«Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти»).
6. Грамота за зразкову організаційну та викладацьку діяльність у справі підвищення кваліфікації педагогів закладів освіти м. Києва (Київський університет імені Бориса Грінченка наказ від 27.09.2022 № 1660)
7. Подяка за вагомий внесок у реалізацію Нової української школи, інноваційну діяльність у сфері освіти України, глибокий творчий потенціал, професійну майстерність та реалізацію програми Президента України "Здорова Україна". (Наказ ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти" від 22.02.2023 № 21/03-17)
8. Грамота Київського університету імені Бориса Грінченка за багаторічну сумлінну працю, зразкову організаційну та викладацьку діяльність та з нагоди Дня працівників освіти (Наказ КУ імені Бориса Грінченка від 19.09.2023 № 1583 - К -ТР)
9. Регіональний тренер за програмою НУШ освітньої галузі "Фізична культура" 2023-2024 н.р.у м. Київ.
10. Член редакційної колегії Матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 97-ї річниці з дня народження Мішеля Фуко "Пайдея в дзеркалі європоцентричних трансформацій українського культурно-освітнього простору"
16-17 березня, 2023, м. Вінниця- Київ, за заг. ред. : В. М. Федорця, Ю. Г. Паламарчук, О. В. Клочко, Т. Р. Браніцької. Вінниця : Видавництво : ТОВ " Друк плюс" 2023. 252 с. (Рекомендовано до друку Вченою радою Комунального закладу вищої освіти "Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж", Протокол № 11 від 15 червня 2023 р.).

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

В значенні "Динаміка цитування" зазначено кількість цитувань за поточний період (на основі фіксованих показників за рейтингом прозорості від 15.03.2023 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
За весь період 12 1 0 3 2023.12.08 12:00:21 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 12 1 0

Індекс цитування в Research Gate (2)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
332 Інститут післядипломної освіти Кафедра дошкільної та початкової освіти 0.9 0 2020 https://www.researchgate.net/profile/Yurii_Cherpak
668 Інститут післядипломної освіти Кафедра дошкільної та початкової освіти 1.2 0 2022 https://www.researchgate.net/profile/Yurii-Cherpak

Конференції (3)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
9591 Педагог ХХІ століття: дослідження та освітні інновації в умовах воєнного стану в Україні Досвід підготовки вчителів фізичної культури в університетах України ІПО КУБГ document.pdf
9593 Пайдея в дзеркалі європоцентричних трансформацій українського культурно-освітнього простору Досвід підготовки вчителів фізичної культури в університетах України м. Вінниця document.pdf
9600 Видатний син українського народу (До 200-річчя від дня народження вчителя вчителів К. Д. Ушинського) Ідеї Костянтина Ушинського про виховання та тілесний розвиток дітей і молоді НАПН України (м. Київ, Україна). document.pdf

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
46904 Building Pedagogical Partnership Competence Among Primary School Teachers
41967 The impact of using humour on the improvement of teachers’ emotional intelligence during advanced training courses

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (1)

ID Назва Рік
10309 Нормативне забезпечення фізичного виховання учнівської молоді в кінці ХІХ ст.

Фахові видання, що затверджені МОН (6)

ID Назва Рік
10309 Нормативне забезпечення фізичного виховання учнівської молоді в кінці ХІХ ст.
30812 Теоретичні погляди київських педагогів-просвітників на основи фізичного виховання учнівської молоді (кінець XІX - перші десятиліття XX ст.)
30796 Історико-педагогічні аспекти розвитку вітчизняного фізичного виховання (друга половина ХІХ– початок ХХ ст.)
30760 Вітчизняні з'їзди з освіти як вияв консолідації педагогічної громадськості у розвитку фізичного виховання дітей та молоді (кінець XІX - початок XX ст.)
30764 Підготовка професійних кадрів у галузі фізичного виховання кінця XІX - початку XX століття
5219 Внесок вітчизняного громадсько-педагогічного руху в поширенні ідей фізичного виховання молоді (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (20)

ID Назва Рік
44846 Ідеї Костянтина Ушинського про виховання та тілесний розвиток дітей і молоді
46409 Навчання фізичної культури учнів 5-6 класів за програмою Нової української школи
43167 Особливості навчання фізичній культурі учнів початкових класів НУШ: виклики та можливості
40813 Вплив ігрових прийомів на якість проведення уроків фізичної культури в 1-4 класах
36976 Форми, методи, прийоми – інструментарій для творчої самореалізації та самовдосконалення вчителя фізичної культури
32561 Combat horting in general secondary education institutions
30807 Проблеми шкільного фізичного виховання: виступ О.К.Анохіна на Київському педагогічному з'їзді 1916 році
18848 Олександр Костянтинович Анохін: сторінками біографії
14031 Педагогічна сутність фізкультурно-оздоровчих методик О.К. Анохіна
30796 Історико-педагогічні аспекти розвитку вітчизняного фізичного виховання (друга половина ХІХ– початок ХХ ст.)
30760 Вітчизняні з'їзди з освіти як вияв консолідації педагогічної громадськості у розвитку фізичного виховання дітей та молоді (кінець XІX - початок XX ст.)
30651 Внесок лікаря-просвітника В.К.Крамаренка у розвиток ідей і практики тілесного виховання
30763 Діяльність спортивно-гімнастичних товариств як чинник фізичного виховання молоді на українських землях наприкінці XІX - початку XX cт.
30759 Напрями діяльності громадських інституцій з розвитку фізичного виховання дітей і молоді на українських землях (кінець XІX ст. - 1917 р.)
4919 Петро Лесгафт як акме-особистість
4635 Внесок лікаря-просвітника О.К. Анохіна (1882–1920) у розвиток вітчизняного фізичного виховання
30764 Підготовка професійних кадрів у галузі фізичного виховання кінця XІX - початку XX століття
30732 Ідеї П.Лесгафта про взаємообумовленість розвитку людини та її фізичної підготовки
30785 Упровадження ідей П. Лесгафта київськими громадсько-педагогічними подвижниками
2197

Реалізація інноваційних та творчих проєктів (1)

ID Назва заходу Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
102 Телеуроки (ТРК "Київ") Україна, Київ document 31.12.2020

Міжнародні, всеукраїнські, регіональні освітні проєкти, програми, педагогічні експерименти (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Рівень Роль Рік
13 Кафедра дошкільної та початкової освіти Регіональний рівень Координатор 2023

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
57

Дічек Наталія Петрівна,
доктор педагогічних наук, професор, Інститут
педагогіки НАПН України, завідувач відділу історії та філософії освітиВітчизняний громадсько-педагогічний рух за розвиток фізичного виховання дітей і молоді (остання чверть ХІХ ст. – 1917 р.) / 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки Київський університет імені Бориса Грінченка, заочна, 2010-2014 рр. Київський університет імені Бориса Грінченка document 2019

Підвищення кваліфікації (13)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1238 Фаховий модуль (стажування) - document 17.04.2014
1506 Лідерський модуль - document 21.04.2017
2925 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 18.01.2019
5772 інше Інший модуль document 19.10.2021
5795 інше Інший модуль document 25.07.2021
5956 інше Інший модуль document 12.12.2021
6665 інше Інший модуль document 21.06.2022
7300 інше Інший модуль document 30.08.2022
7593 Професійно-орієнтований курс для вчителів фізичної культури Інший модуль document 03.03.2023
7880 Лідерський модуль Інший модуль document 12.05.2023
7898 Дидактичний Інший модуль Черпак дидакт.pdf 17.05.2023
8055 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 23.06.2023
8137 Навчання для тренерів-педагогів інститутів післядипломної педагогічної освіти Інший модуль Черпак Сертиф.-30 Фінський пр. груд.-21.pdf 08.12.2021

Викладацька діяльність

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2455 Кафедра дошкільної та початкової освіти 4,5 25.11.2019
3308 Кафедра дошкільної та початкової освіти 4,7 30.11.2020
4241 Кафедра дошкільної та початкової освіти 4.7 06.12.2021
5109 Кафедра дошкільної та початкової освіти 4.8 29.11.2022

Нові освітні програми (ІПО) (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Роль Рік
31 Кафедра дошкільної та початкової освіти Розробник 2023

Заходи для учнів та педагогів (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Роль Рік
2 Кафедра дошкільної та початкової освіти Член журі 2023