Додаткові відомості

Освіта

Вища Київський державний університет
ім. Т.Г.Шевченка, спеціальність – “хімік, викладач”.З 1974 -1979 р.р.Школа резерву
керівників навчальних закладів  при
Головному управлінні освіти і науки Київської міської державної адміністрації. 2001-2002р.р. Державний вищий навчальний
заклад “Університет менеджменту освіти”, 
спеціальність – “менеджмент організацій”, кваліфікація магістр з менеджменту організацій. 2007-2009 р.р.

Перелік місць роботи

1979-2009 р.р. - вчитель хімії, організатор, заступник директора з виховної роботи, заступник директора з навчально-виховної роботи, директор школи.

 2010-2016 р.р. - методист науково-методичного центру професійного розвитку Інституту суспільства, викладач на Програмі підвищення кваліфікації керівних кадрів загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва ІППО, викладач кафедри державного управління та управління освітою Інститут суспільства, старший викладач кафедри методики суспільно-гуманітарної освіти й виховання ІППО Київського університету імені Бориса Грінченка.

2017-2019 р.р. - директор ліцею Київського міжнародного університету.

2019-2020 р.р. - доцент кафедри освітнього лідерства ІПО Київського університету імені Бориса Грінченка.

З серпня 2020 року - старший науковий співробітник НДЛ експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій ІПО Київського університету імені Бориса Грінченка.

Теми дисертацій (захищених)

2016 рік - "Організація самоосвітньої діяльності учнів вечірньої школи"

Спеціальність: 13.00.09 – теорія навчання (диплом № ДК 038753 від 29.09.2016 р.)

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 12 2 0 2023.03.16 15:08:37 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 3 1 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
917 Інститут післядипломної освіти 0.2 0 2022 https://www.researchgate.net/profile/Olena-Lavrinenko

Конференції (2)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
8228 "Scientific and technological revolution of the XXI century '2022 " (Германия, июнь) ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА В СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ: ПІДХОДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ У СУЧАСНОМУ ПРОСТОРІ ІННОВАЦІЙНИХ ЗМІН. (Германия, июнь) document.htm
6899 ІV Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності» “Можливості коучингу у менеджменті педагогічних інновацій системи післядипломної освіти”. Тернопіль document.pdf

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (2)

ID Назва Рік
41790 Визначення інноваційної траєкторії розвитку сучасного закладу освіти: ціннісно-смислові орієнтації
41807 Дослідно-експериментальна робота в середній школі: підходи та інструменти у сучасному просторі інноваційних змін

Фахові видання, що затверджені МОН (2)

ID Назва Рік
41790 Визначення інноваційної траєкторії розвитку сучасного закладу освіти: ціннісно-смислові орієнтації
8664 Столичні вечірні школи

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (4)

ID Назва Рік
41807 Дослідно-експериментальна робота в середній школі: підходи та інструменти у сучасному просторі інноваційних змін
41787 Можливості коучингу у менеджменті педагогічних інновацій системи післядипломної освіти
4732 Столичні вечірні школи. Проблеми функціонування та перспективи розвитку
8344 Організація самоосвітної діяльності в контексті розвитку організаційної культури навчального закладу

Міжнародні, всеукраїнські, регіональні освітні проєкти, програми, педагогічні експерименти (3)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Рівень Роль Рік
23 НДЛ експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій Всеукраїнський рівень Координатор 2023
24 НДЛ експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій Всеукраїнський рівень Тьютор, розробник змісту, вчитель-консультант 2023
25 НДЛ експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій Регіональний рівень Тьютор, розробник змісту, вчитель-консультант 2023

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (4)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
5524 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) 1.pdf 17.09.2021
7355 Дослідницький (базовий) Інший модуль document 22.12.2022
8736 Дослідницький модуль Інший модуль наказ №782_.pdf 04.12.2023
9754 Психологічна витривалість в умовах життєвої турбулентності Інший модуль document 01.04.2024

Викладацька діяльність