Додаткові відомості

Освіта
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 1988
Перелік місць роботи
ЗОШ №5, м.Бровари, Відділ у справах сім'ї та молоді Броварської міської ради, Поліцейський фінансово-правовий коледж, м.Бровари
Теми дисертацій (захищених)

«Формування соціокультурних знань учнів основної школи у процесі вивчення географії України»(2005)

Теоретичні і методичні засади управління професійною підготовкою фахівців в освітньому середовищі університетського коледжу (2018)

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
2 0 0 2023.12.05 06:05:01 Перейти до Scopus link

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
220 Кафедра теорії та історії педагогіки - 1 0 2021 -

Індекси цитування Google Академії

В значенні "Динаміка цитування" зазначено кількість цитувань за поточний період (на основі фіксованих показників за рейтингом прозорості від 15.03.2023 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
За весь період 494 11 11 95 2023.12.07 10:00:32 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 384 10 10

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
296 Факультет педагогічної освіти Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук 120.4 5 2023 https://www.researchgate.net/profile/Maria_Bratko

Конференції (27)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
8640 Всеукраїнської науково-практична конференція «Управління розвитком ЗП(ПТ)О на засадах педагогічної логістики: стан, реалії, досвід» Освітнє середовище закладу професійної (професійно-технічної) освіти як логістична система м. Київ, Україна document.pdf
8641 ІV Міжнародна наукова онлайн-конференція «Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: феномен інноваційності вищої освіти» Педагогічна інноватика як сучасний освітній тренд. Технології підтримки здобувачів освіти в центрах академічного успіху в університетах США м. Київ, Україна document.pdf
8639 ІІІ Науково-практична конференціія «ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА: СУЧАСНІ ТРЕНДИ» ІІI CONFERENCE ОN PROFESSIONAL DEVELOPMENT IN THE DIGITIZED SOCIETY: CURRENT TRENDS (PDDig–2022) Управління талантами (talent- menegement) як актуальна стратегія навчання ірозвитку педагогічного персонналу освітньої організації. м. Київ, Україна document.pdf
8673 Міжнародна конференція “Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта 2022”. Центри академічного успіху в унверситетах США як чинник забезпечення якості вищої освіти. м. Київ, Україна document
8642 VІ Всеукраїнський науково-методичний семінар “Підготовка майстра виробничого навчання, викладача професійного навчання до впровадження в освітній процес інноваційних технологій. Освітнє середовище закладу післяшкільної освіти як освітній ресурсний центр розвитку людського капіталу м. Глухів, Україна document.pdf
8643 Обласна конференція педагогічних працівників закладів професійних (професійно-технічної) освіти Чернівецької області “Освіта можливостей: нові горизонти професійної(професійно-технічної) освіти у Чернівецькій області «Роль освітнього менеджменту в діяльності педагога ЗП(ПТ)О» м. Чернівці, Україна document
8644 ІV-а Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми педагогічної освіти: реалії, нові ідеї та перспективи” Сторітелінг (storytelling) у підготовці фахівців із корпоративної освіти та розвитку персоналу. м. Львів , Україна document.pdf
8645 Всеукраїнська науково-практична конференція «Пріоритетні напрями модернізації освіти : досвід, реалії, перспективи» Коучинг в освіті: тези до розуміння змісту поняття. м. Дрогобич, Україна document.pdf
2770 семінар "Ефективна комунікація в команді:актуальні питання і шляхи їх вирішення" Технологія Agile:нові методи організації роботи в команді київ document
2771 семінар "Шляхи ефективної участі громадськості в управлінні містом:бюджет участі та міський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування" Як написати програму розвитку освітньої організації Київ document
2766 методологічний семінар "Нові тенденції і явища у дитячому і молодіжному середовищі в Україні:цивілізаційний, культорологічний, інформаційний виміри Сучасні цивілізаційні виклики як соціокультурний контекст підготовки фахівців в коледжах України київ document
2769 семінар "актуальні питання лідерства та організації командної роботи" Організація управління освітньою організацією на засадах лідерства київ document
2772 семінар "Питання захисту прав жителів органнами самоорганізації населення:теоретичний аналіз та практичний вимір" Шляхи реалізації прав місцевої громади в організації освітнього середовища Київ document
2768 семінар "Актуальні питання участі організацій громадянського суспільства у формуванні та реалізації державної політики Роль місцевої громади у формуванні соціального запиту до освітніх закладів київ document
2764 Теоретико-методичні основи підготовки конкурентноздатних фахівців у контексті сучасного ринку праці Сучасний контекст управління підготовкою фахівців у професійних та вищих навчальних закладах Кривий Ріг document
2774 Всеукраїнська науково-практична-конференція "Формування мовної особистості інформаційної доби" Мовні стратегії в освітньому середовищі вищого навчального закладу Київ document
2767 Міжнародної науково-практичної конференції памяті професора Петра Столярчука.Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи Конкурентоспроможність випускника як показник якості освітнього середовища вищого навчального закладу Львів document
2763 Міжнародна науково-практична конференція \ Реалізація ідей педагогіки добра І.Зязюна в освітньому середовищі Університетського коледжу Київ document
2761 Восьма міжнародна виставка \ Інноваційні підходи у формуванні якості підготовки конкурентноздатних фахівців в Університетському коледжі Київ document
2765 регіональний теоретико-практичний семінар "Наступність дошкільної та початкової освіти в контексті соціальної мобільності" Підготовка конкурентноспроможного вчителя початкової школи в умовах освітнього середовища Університетського коледжу Львів document
1222 педагогіка у міждисциплінарному вимірі:від традиці до інновацій Методика оцінки якості освітнього седедовища кооледжу Київський університет імені Бориса Грінченка document
1220 всеукраїнська науково-практична конференція \ Середовищний підхід до управління професійною підготовкою фахівців в умовах коледжу НАПН ДВНЗ \ document
1221 \ управління професійною підготовкою фахівців в освітньому середовищі Університетського коледжу:практичний аспект Херсон document
71 ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародна співпраця державних і громадських організацій: досвід, реалії, перспективи» 10 листопада 2015 р. Розвиток управлінського потенціалу педагогічного колективу через міжнародну програму лідерство-служіння м.Київ document
70 Міжнародна науково-практична конференція 'Компетентнісно зорієнтована освіта:якісні виміри' Теоретичні засади середовищного підходу у вищій освіті м.Київ document
68 Всеукраїнської Інтернет-конференції «Актуальні проблеми університетської та професійної післядипломної освіти в кризових умовах » / НАПН України; Унт.менедж. освіти. Освітнє середовище вищого навчального закладу як детермінанта якості освіти Київ document
69 Международная научно-практическая конференция 'Новое слово в науке и практике' Университетский колледж как составляющая учебно-методического научно-производственного образовательного комплекса г.Санкт-Петербург, РФ document

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
21296 Управління професійною підготовкою фахівців в освітньому середовищі університетського коледжу: теорія і практика

Монографії (колективні) (5)

ID Назва Рік
44758 Organization of the educational process in the schools of the city of Kyiv under martial law
27958 High school teacher competence in change
25384 Компетенції викладачів вищої школи в добу змін: діагностика та аналітика (за результатами дослідження в Київському університеті імені Бориса Грінченка)
25084 Освітнє середовище закладу вищої освіти як провідний чинник відкритої освіти (пункт 4.1)
11299 Компетентнісно зорієнтована освіта: якісні виміри

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (3)

ID Назва Рік
45320 Psychoemotional problems of participants in the educational process under martial law: from emergence to overcoming
39522 Waste management and prospects for the development of circular economy technologies
26962 The Study of the Higher School Lecturer's Competence in Ukraine: Diagnostics and Analytics

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (23)

ID Назва Рік
47057 Актуальний стан та тренди вищої освіти США
43591 Технології підтримки здобувачів освіти в центрах академічного успіху в університетах США
41437 Pedagogical innovation in the content of training future teachers of higher education
41694 Академічний коучинг: зміст поняття та сутність діяльності
39522 Waste management and prospects for the development of circular economy technologies
39666 Фахові коледжі як освітній ресурсний центр розвитку людського капіталу
37602 Academic Integrity as a Phenomenon of Legal Culture
43230 Expert-led research on the educational environment of a higher education institution: findings and analysis
32961 The research on educational environment of institution of higher education involving experts: results and analysis.
32964 Підготовка майбутніх учителів до формування фінансової грамотності учнів початкової школи
25030 Моніторинг стану освітнього середовища університетського коледжу: підходи та параметри
26032 Модель педагогічної освіти сучасного університету
21298 Особливості підготовки майбутніх фахівців у коледжах США
18538 Управління професійною підготовкою фахівців в умовах університетського коледжу: теоретичний аспект
14081 Сущностные характеристики образовательной среды университетского колледжа
12682 Environmental approach in higher education: Methodological aspects
10547 Methodology of the environmental approach in higher education
11299 Компетентнісно зорієнтована освіта: якісні виміри
10367 Освітнє середовище вищого навчального закладу: функціональний аспект
13076 Становлення теорії управління освітою в США: сутнісні риси, персоналії, ідеї
10350 Управління освітою в США (перша половина XX століття): персоналії та ідеї
5574 Университетский колледж как составляющая учебно-методического научно-производственного образовательного комплекса
5570 Управління освітнім середовищем вищого навчального закладу: сутність поняття

Фахові видання, що затверджені МОН (23)

ID Назва Рік
47057 Актуальний стан та тренди вищої освіти США
43591 Технології підтримки здобувачів освіти в центрах академічного успіху в університетах США
41437 Pedagogical innovation in the content of training future teachers of higher education
41694 Академічний коучинг: зміст поняття та сутність діяльності
41214 Особливості правового регулювання трудових відносин працівників закладів дошкільної освіти
41213 Сторітеллінг як ефектівна технологія викладання курсу «Лідерство в освіті» для магістрів
39522 Waste management and prospects for the development of circular economy technologies
39666 Фахові коледжі як освітній ресурсний центр розвитку людського капіталу
25034 Історія становлення та сучасна соціальна роль комм’юніті (громадських) коледжів США
29048 Громадські (комм'юніті)коледжі як складова системи вищої освіти США
26032 Модель педагогічної освіти сучасного університету
22726 Система освіти США: структура, традиції управління, особливості вищої освіти
18538 Управління професійною підготовкою фахівців в умовах університетського коледжу: теоретичний аспект
18505 Підготовка фахівців у коледжах: сучасні виміри та перспективи
18442 Управління підготовкою майбутніх учителів початкової школи та вихователів дошкільних закладів в освітньому середовищі Університетського коледжу
12682 Environmental approach in higher education: Methodological aspects
10367 Освітнє середовище вищого навчального закладу: функціональний аспект
13076 Становлення теорії управління освітою в США: сутнісні риси, персоналії, ідеї
5576 Структура освітнього середовища вищого навчального закладу
12314 Теорія управління освітою в Україні в пострадянський період (1991 – початок ХХІ ст.): вектори розвитку
8617 Освітнє середовище вищого навчального закладу: пошук стратегій управління
5570 Управління освітнім середовищем вищого навчального закладу: сутність поняття
838 Essential Concept of “Learning Environment of Higher Education Establishment”

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (9)

ID Назва Рік
43594 Центри академічного успіху в університетах США як чинник забезпечення якості вищої освіти
32961 The research on educational environment of institution of higher education involving experts: results and analysis.
32963 Фахові коледжі України: на дорозі до успіху
22723 Сучасний контекст управління підготовкою фахівців у професійних та вищих навчальних закладах
22722 Конкурентноспроможність випускника як показник якості освітнього середовища вищого навчального закладу
21300 Підготовка конкурентоспроможного вчителя початкової школи в умовах освітнього середовища Університетського коледжу
22721 Реалізація ідей педагогіки добра І. Зязюна в освітньому середовищі університетського коледжу
22701 Сучасний контекст управління підготовкою фахівців у професійних та вищих навчальних закладах
5574 Университетский колледж как составляющая учебно-методического научно-производственного образовательного комплекса

Статті у науково-методичних та методичних виданнях (8)

ID Назва Рік
41317 Коучинг як сучасний метод навчання у системі фахової передвищої освіти
40455 Тренди корпоративної культури та їх характеристика
36922 Вплив інноваційного навчання на формування лідерських якостей студентів.
36923 Розвиток лідерських якостей персоналу в умовах сучасного корпоративного середовища.
36921 Стратегії підвищення результативності освітнього процесу в умовах фахового коледжу
36924 Особливості організації освітнього процесу в умовах вимушеного дистанційного навчання: погляд студентів.
40464 Якість дистанційного навчання очима студентів
22724 Мовні стратегії в освітньому середовищі вищого навчального закладу

Міжнародні науково-дослідні проєкти (1)

ID Роль учасника Організація, що впроваджує Назва проєкту Координатор проєкту Документ, що засвідчує Період реалізації
172 Учасник проєкту Національне агентство освіти Фінляндії Розвиток кар’єрного радництва для України CARE Carita Cruz, Career Guidance Counsellor , HAMK наказ №667.pdf 01.08.2023-31.12.2025

Реєстр наукових публікацій (2)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
94 Громадські (комм’юніті) коледжі як складова системи вищої освіти США фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/29048/ 2019
371 Expert-led research on the educational environment of a higher education institution: findings and analysis наукове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/43230/ 2022

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (3)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
62 Посольство США в Україні Community college administrator program with Ukraine 08.09.2018-15.10.2018

Посольство США в Україні,

Віра Терновська
Учасник проекту letter_from_MoES.pdf
298 Uniwersytet Łódzki, Rzeczpospolita Polska Міжнародне стажування 18.09.2021 - 18.12.2021

Bogusław Śliwerski, dr hab., profesor, kierownik katedry Teorii Wychowania,

kierownik Zakładu Pedagogiki Porównawczej

Uniwersytetu Łódzkiego

Учасник програми Bratko_2021_UL_000325 стажування Польща.pdf
518 Університет прикладних наук, Хяме (Фінляндія) «Розвиток кар’єрного радництва для України CARE» 08-14.10.2023

Carita Cruz, EDU Research Unit, HAMK,  carita.cruz@hamk.fi

Учасник проєкту document

Рамкові міжнародні науково-дослідні проєкти (1)

ID Назва програми Номер проєкту Організація грант-холдер Назва проєкту Період реалізації Роль учасника Додано
26 Малі гранти 21720008 Вишеградський фонд Компетенції викладача вищої школи в добу змін 01.12.2017 – 31.12.2018 р. Учасник проекту

Заявки на колективні гранти (1)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
317 Міждисциплінарний підхід до професійної підготовки майбутніх учителів суспільних дисциплін: європейський досвід Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020

Індивідуальні гранти (1)

ID Назва гранту Грантодавач Статус Документ, що засвідчує Рік
215 Проєкт SG54709 «Підтримка сталості аналітичного центру «ОсвітАналітика» Київського університету імені Бориса Грінченка». Міжнародний фонд «Відродження» Виграно Документ відсутній 2022

Професійний розвиток

Цифрова компетентність викладачів Університету Грінченка (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Рівень цифрової компетентності Дата
125 Факультет педагогічної освіти Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук Аналітик-дослідник 17.05.2023

Захист співробітником Університету докторської дисертації (1)

ID Ім'я співробітника Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
16 Братко Марія Василівна "Теоретичні і методичні засади управління професійною підготовкою фахівців в освітньому середовищі університетського коледжу" / 13.00.04; 13.00.06 - Державний вищий навчальний заклад "Університет менеджемнту освіти" НАПН України document 2019

Підвищення кваліфікації (20)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
80 Фаховий модуль (стажування) - document 01.03.2016
317 Лідерський модуль - document 02.07.2015
677 Дидактичний модуль - document 28.11.2016
1873 Інше - document 18.02.2017
2460 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 14.10.2018
2469 Інше Інший модуль document 14.10.2018
3867 інше Інший модуль Братко.pdf 14.04.2020
3868 інше Інший модуль document 21.02.2020
3898 інше Інший модуль Братко М.В..pdf 05.05.2020
4882 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_812_23.12.20.pdf 23.12.2020
5187 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_181_05.03.21.pdf 05.03.2021
5399 інше Інший модуль document 09.06.2021
6064 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) 1.pdf 15.12.2021
6990 інше Інший модуль document 06.10.2022
7029 інше Інший модуль document 04.12.2022
7267 дидактичний Інший модуль document 24.12.2022
8226 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_398_03.07.2023_compressed.pdf 03.07.2023
8378 Особливості впровадження змішаного навчання в закладах фахової передвищої та професійної освіти в умовах воєнного стану Інший модуль Братко_квітень_6_.pdf 22.03.2023
8379 Особистісно розвивальні педагогічні технології як сучасна освітня зброя » Інший модуль Братко_квітень1_6_.pdf 13.04.2023
8380 Дидактичний модуль Інший модуль Братко М.В..pdf 16.11.2023

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
40105 Pedagogical innovation

Нові освітні програми (2)

ID Підрозділ Назва Тип освітньої програми Діяльність Дата Документ, що засвідчує
4 Педагогічний інститут Корпоративна освіта та розвиток персоналу Не міжгалузева Створення програми 27.02.2020 nakaz_2020_153.pdf
5 Педагогічний інститут Корпоративна освіта та розвиток персоналу Не міжгалузева Набір на програму 27.02.2020 nakaz_2020_794_s.pdf

Сертифіковані ЕНК (3)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
834 Педагогічна інноватика (5 курс, ПВШ) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2020 812 23.12.2020 21/22 н.р.
926 Лідерство в освіті (5 курс, КОРП, заочна) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Заочна 2021 181 05.03.2021 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
1552 Освітній дизайн змісту та технологій навчання дорослих (5 курс, ОДК, денна) Факультет педагогічної освіти Магістр Денна 2023 398 03.07.2023

Використання ЕНК (6)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
9037 Педагогічний інститут Лідерство в освіті (5 курс, КОРП, заочна) Магістр Заочна 10 4 10 30.11.2021
10617 Педагогічний інститут Педагогічна інноватика (5 курс, ПВШ) Магістр Денна 10 не враховується 3 30.11.2021
11064 Педагогічний інститут Практика виробнича (методична) (5 курс, КОРП, заочна) Магістр Заочна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
11973 Педагогічний інститут Практика виробнича (педагогічна) (5-6 курс, КОРП, заочна) Магістр Заочна 8 не враховується не враховується 31.12.2021
12559 Факультет педагогічної освіти Педагогічна інноватика (5 курс, ПВШ) Магістр Денна 9 не враховується не враховується 31.12.2022
12649 Факультет педагогічної освіти Лідерство в освіті (5 курс, КОРП, заочна) Магістр Заочна 9 не враховується 3 31.12.2022

Рейтинг викладачів серед студентів (7)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
597 Кафедра теорії та історії педагогіки 4,85 30.12.2016
969 Кафедра теорії та історії педагогіки 5,00 12.01.2017
1833 Кафедра теорії та історії педагогіки 4,73 26.12.2018
3046 Кафедра теорії та історії педагогіки 4,60 28.12.2019
3506 Кафедра теорії та історії педагогіки 4,88 28.12.2020
4448 Кафедра теорії та історії педагогіки 4,94 28.12.2021
5709 Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук 4,89 30.12.2022

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (8)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
125 Четвертий міський фестиваль-конкурс дитячого та юнацького виконавського мистецтва «КАМПАНЕЛЛА» Київський університет імені Бориса Грінченка 11.05.2017
127 Перший конкурс молодих хорових диригентів «BREVIS» Київський університет імені Бориса Грінченка 13.12.2017
128 Конкурс інструментально-виконавської майстерності «Capriccio» Київський університет імені Бориса Грінченка 15.12.2017
308 Міський фестиваль-конкурс дитячого та юнацького виконавського мистецтва «Кампанелла» Фаховий коледж "Універсум" 10.10.2020
313 Міський конкурс хореографічного мистецтва «KYIV COLLEGE DANCE» Київ 12.12.2020
321 Восьмий міський фестиваль-конкурс дитячого та юнацького виконавського мистецтва «Кампанелла» Київ 15.05.2021
326 Міський конкурс хореографічного мистецтва «KYIV COLLEGE DANCE» Київ 11.12.2021
338 Міський дитячо-юнацький конкурс образотворчого мистецтва "ArtSpace" Київ 20.12.2021

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Університету (1)

ID Шифр ради Назва спеціальностей Рік
1 Д 26.133.06 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти 2019