Додаткові відомості

Освіта
Київський державний педагогічний інститут ім.М.П.Драгоманова, 1993
Перелік місць роботи

Київський міський педагогічний коледж ім.К.Д.Ушинського (1992-1994), викладач

Інститут історії України НАН України (1994-1999), аспірант, м.н.с.

Міжрегіональна академія управління персоналом (1999-2001), завідувач відділу міжнародної освіти, регіональний директор

НВНЗ "Університет сучасних знань" (2001-2006), ректор

НВНЗ "Київський славістичний університет" (2006-2008), завідувач навчального відділу ЗВО


Теми дисертацій (захищених)
Італійська еміграція в Україні: джерела та шляхи формування, міжнародні зв'язки (80-ті роки XVIII ---- перша третина XIX cт.)
Громадська активність
Асоційований член Центру досліджень меншин (CERM) Університету Інсумбрія (м.Комо, Італія) з 2021 р.

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 18 2 1 2024.05.25 10:11:40 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 5 1 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
182 Факультет музичного мистецтва і хореографії Кафедра музикознавства та музичної освіти 7 1 2023 https://www.researchgate.net/profile/Kostyantyn_Batsak

Конференції (9)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
7872 Ювілейні та пам'ятні дати 2021 року Опери Вінченцо Белліні в репертуарі одеських італійських труп (1832-1872) Національна музична академія ім.П.І.Чайковського document.pdf
7885 Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття Італійський оперний театр в Україні ХІХ - початку ХХ ст. як соціокультурний об'єкт: проблема комплексного дослідження Україна, Київ document
6467 Ювілейні та пам'ятні дати 2020 року Опери П.Чайковського в репертуарі італійських труп в Україні (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) Україна, Київ document.pdf
6466 Conferinţa ştiinţifică internaţională „Învăţământul artistic – dimensiuni culturale Гастролі італійської опери в Кишиневі в повідомленнях міланської преси 1900-1912 рр. Молдова, Кишинів document.docx
2815 Всеукраїнська наукова конференція (Х щорічні Грінченківські читання) "Національне та духовне відродження у спадщині Бориса Грінченка" "Борис Грінченко та імперська цензура: сторінками справ архівного фонду окремого цензора внутрішньої цензури в Одесі" Україна, м. Київ document
2809 VII Міжнародна наукова конференція "Соціально-комунікаційний простір італійської опери Одеси ХІХ століття (до 205-річчя італійських оперних вистав в Одесі" Київ document
2812 ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція \ Антреприза родини Андросових в Одесі 1850-х років Україна, м. Рівне document
29 'Професійна мистецька освіта і художня культура виклики XXI століття' II Міжнародна науково-практична конференція Київ document
30 Архів, історія, сучасність. II МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ м. Одеса document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (5)

ID Назва Рік
40463 Тhе Italian opera tours tо Chisinau in 1900-1912 reflected in press reports from Milan
30472 Сезони італійської опери в Одесі 1855–1857 років: репертуар, виконавці, реконструкція антрепризи
25377 «Золота доба» італійської опери Одеси : антреприза родини Андросових у сезоні 1851–1852 років
21268 Социальное пространство итальянской оперы первой половины XIX века
19773 Перші італійські оперні антрепризи Одеси: організація, персоналії, репертуар (1812-1820 рр)

Фахові видання, що затверджені МОН (15)

ID Назва Рік
34326 Парадокс оперної антрепризи Луїджі Буонавольї в Одесі: сценічний успіх на тлі негараздів театрального менеджменту
34327 Італійські оперні зірки харківської сцени 80-х років ХІХ – початку ХХ ст
30474 Одеська італійська опера та Східна війна: особливості театрального сезону 1854–1855 років
30472 Сезони італійської опери в Одесі 1855–1857 років: репертуар, виконавці, реконструкція антрепризи
25374 Італійська оперна антреприза В. Андросова — Є. Кехрібарджі в міському театрі Одеси (квітень 1853 — березень 1854)
25378 Музично-комунікативне середовище італійської опери в Одесі (досвід театрального сезону 1852-1853 троків)
25377 «Золота доба» італійської опери Одеси : антреприза родини Андросових у сезоні 1851–1852 років
25375 «Золота доба» італійської опери Одеси: антреприза Гаврила Андросова у сезоні 1850–1851 років
22870 Італійська опера Одеси сезонів 1847– 1850 років під орудою імпресаріо Ніколо Жульєна.
14606 Italian opera stage ODESSA (1831 - 1838 years.)
19769 Італійська опера Одеси 1844-1847 рр.: блиск і злиденність антрепризи Йосифа Жульєна
15541 Итальянская оперная антреприза О. Сарато и Д. Маринковича в Одессе 1838–1844 гг.: на сцене и за кулисами
14596 Особливості формування та забезпечення діяльності італійських оперних труп у міському театрі Одеси 1820 – поч. 1870-х рр.
12769 Італійські оперні виконавці на театральних та концертних сценах Львова (остання третина ХІХ –початок ХХ ст.)
13455 Італійська оперна антреприза у Києві 1863-1866 років:PRO ET CONTRA

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (6)

ID Назва Рік
15003 Італійська опера Одеси (1811 - 1873 рр.) в документах фондів державного архіву одеської області
16506 Социальное пространство итальянской оперы Одессы первой половины XIX в.
12769 Італійські оперні виконавці на театральних та концертних сценах Львова (остання третина ХІХ –початок ХХ ст.)
10216 Італійська опера Одеси 1825-1831 рр.: антреприза без антрепренера
3964 Итальянская опера в Одессе пушкинской поры: на сцене и в повседневности
882 ІТАЛІЙЦІ КРИМУ В ІСТОРИЧНИХ ДЖЕРЕЛАХ І СТУДІЯХ (ХХ – початок ХХІ ст.)

Реєстр наукових публікацій (2)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
11 «Золота доба» італійської опери Одеси : антреприза родини Андросових у сезоні 1851–1852 років фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/25377/ 2018
12 «Золота доба» італійської опери Одеси: антреприза Гаврила Андросова у сезоні 1850–1851 років фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/25375/ 2018

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (4)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
318 Лідерський модуль - document 02.07.2015
774 Фаховий модуль (стажування) - document 19.01.2015
4952 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 11.03.2021
9547 Освітнє лідерство в кризових умовах Лідерський модуль document 01.04.2024

Підготовка музичних, театральних, хореографічних проєктів (як режисер-постановник) (2)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
35 Постановка опери С.С.Гулака-Артемовського "Запорожець за Дунаєм" (директор вистави) Музичний Україна, м. Київ - 17.05.2018
46 Постановка опери С.С.Гулака-Артемовського "Запорожець за Дунаєм" (директор вистави) Музичний Україна, м. Київ - 05.06.2018

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
10361 Італійська еміграція в Україні наприкінці XVIII-у першій третині XIX століття XI

Підручники, навчальні посібники (колективні) (3)

ID Назва Рік
46143 Я — студент
41852 Я — студент
37185 Я — студент

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
689 Кафедра образотворчого мистецтва 4,84 30.12.2016
938 Кафедра образотворчого мистецтва 4,84 12.01.2017
1804 Кафедра образотворчого мистецтва 4,89 26.12.2018
2784 Кафедра музикознавства та музичної освіти 4,85 28.12.2019
3433 Кафедра музикознавства та музичної освіти 4,75 28.12.2020
4357 Кафедра музикознавства та музичної освіти 4,81 28.12.2021
5561 Кафедра музикознавства та музичної освіти 4,90 30.12.2022
6445 Кафедра музикознавства та музичної освіти 4,77 30.12.2023