Додаткові відомості

Освіта

Університет імені Горького, 1985 р.

Перелік місць роботи
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 27 3 1 2024.05.13 11:36:36 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 25 2 1

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
865 Факультет української філології, культури і мистецтва Кафедра світової літератури 0 0 2023 https://www.researchgate.net/profile/Tatiana-Dynnychenko

Конференції (1)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
7557 LEIC Research 2021 Features of the Psychoanalytic Method in M. Zoshchenko's Story “Before Sunrise” Литва, Вільнюс document.pdf

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (2)

ID Назва Рік
39537 Психоаналітичний аспект романа Ф. С. Фіцджеральда «Ніч ніжна»
11706 МОТИВНЫЙ КОНСТРУКТ ТОПОСА «САД» В ПОВЕСТИ А. ЖИДА «ИЗАБЕЛЬ»

Фахові видання, що затверджені МОН (13)

ID Назва Рік
39531 Метафоричне моделювання психічного розладу в романі А. Франса «Боги жадають»
39528 Інтертекстуальний перегук повісті А. Жіда «ізабель» і п’єси А. Чехова «Вишневий сад»
25677 Естетика і політика в романі А. Франса «Боги жадають»
25457 Архетипна складова в художньому світі роману А. Франса «Боги жадають»
25455 Жанровий аспект інтертекстури роману М. Варгаса Льйоси "Походеньки поганого дівчиська"
25458 Алгоритм дії колективного неусвідомленого в романі А. Франса «Боги жадають»
25557 Прийоми пародіювання в соті А. Жіда «Підвалини Ватикану»
18247 Функції нехудожніх компонентів у прозі французького модернізму (на матеріалі творів А. Жіда)
11703 Специфика интертекстуальности в повести А.Жида "Изабель"
8178 Постмодерністські тенденції в романі А.Жіда "Фальшивомонетники"
8442 Биографический подтекст повестей Андре Жида „Тесные врата” и „Пасторальная симфония”
8441 Функция прецедентных имен в романе Андре Жида «Фальшивомонетчики»
8289 Роман як жанр: проблеми інтерпретації в творчості Андре Жіда

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (1)

ID Назва Рік
25679 «Мова» мистецтва в романі А. Франса «Боги жадають»

Професійний розвиток

Цифрова компетентність викладачів Університету Грінченка (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Рівень цифрової компетентності Дата
186 Факультет української філології, культури і мистецтва Кафедра світової літератури Аналітик-дослідник 30.04.2023

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
5 Кузьменко Володимир Іванович, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри романо-германських мов Національної академії Служби безпеки України
«Типологія форм інтертекстуальності у французькій модерністській прозі (на матеріалі творів Андре Жіда)» 2012-2015 рр. Київський університет імені Бориса Грінченка - 2016

Підвищення кваліфікації (4)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
983 Модуль з ІКТ - stazh_16_06_14.pdf 16.06.2014
1181 Лідерський модуль - Rosporiadjennia.pdf 07.04.2015
6844 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 21.11.2022
7924 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_381_28.06.2023[2].pdf 28.06.2023

Керівництво творчим, театральним гуртком (1)

ID Назва спортивної секції, назва команди Період роботи секції, команди Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
54 «Поетична студія» 2017 12 - 15.09.2017

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
8361 Історія зарубіжної літератури ХVІІ–ХVІІІ століття. Практикум

Використання ЕНК (11)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
476 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (2 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 2 не враховується не враховується 28.12.2017
478 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (2 курс, ФІН, денна) Бакалавр Денна 3 не враховується не враховується 28.12.2017
3718 Інститут філології Історія зарубіжної літератури (4 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 28.12.2018
3923 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (2 курс) Бакалавр Денна 3 не враховується не враховується 28.12.2018
3928 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (3 курс) Бакалавр Денна 5 не враховується не враховується 28.12.2018
5661 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (1 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 27.12.2019
7400 Інститут філології Історія світової літератури: Історія зарубіжної літератури (2 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 7 4 не враховується 10.12.2020
9478 Інститут філології Світова література. Історія зарубіжної літератури (1-2 курс, ФН, денна) Бакалавр Денна 7 5 не враховується 30.11.2021
9766 Інститут філології Історія української і зарубіжної літератури (1 курс, ІББ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11523 Інститут філології Історія світової літератури (1-4 курс, ФУ, заочна) Бакалавр Заочна 6 не враховується не враховується 30.11.2021
11673 Інститут філології Світова література. Історія зарубіжної літератури (1-2 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
60 Кафедра світової літератури 4,4 20.05.2016
1080 Кафедра світової літератури 4,46 12.01.2017
1933 Кафедра світової літератури 4,81 26.12.2018
2698 Кафедра світової літератури 4,72 28.12.2019
3671 Кафедра світової літератури 4,48 28.12.2020
4797 Кафедра світової літератури 4,81 28.12.2021
6003 Кафедра світової літератури 4,45 30.12.2022
6890 Кафедра світової літератури 4,86 30.12.2023