Додаткові відомості

Освіта

Університет імені Горького, 1985 р.

Перелік місць роботи
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

В значенні "Динаміка цитування" вказано кількість цитувань за поточний рік (на основі фіксованих показників за рейтингом прозорості – 04.01-30.12.2022 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
15 2 1 16 2023.01.31 22:06:22 Перейти на сторінку link

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
865 Факультет української філології, культури і мистецтва Кафедра світової літератури 0 0 2022 https://www.researchgate.net/profile/Tatiana-Dynnychenko

Конференції (1)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
7557 LEIC Research 2021 Features of the Psychoanalytic Method in M. Zoshchenko's Story “Before Sunrise” Литва, Вільнюс document.pdf

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (2)

ID Назва Рік
39537 Psychoanalytic aspect of Fitzgerald's novel "Gentle Night"
11706 Motivic construct of "garden" topos in the A.Gide's novel "Isabelle"

Фахові видання, що затверджені МОН (13)

ID Назва Рік
39531 Methaphoric modelling of mental disorder in A. France's novel "The Gods are Athirst"
39528 Intertextual echo of A. Gide's novel "Isabelle" and A. Chekhov's play "The Cherry Orchard"
25677 Aesthetics and politics in А. France novel "Тhe gods are athirst"
25457 Manifestation of an archetypes in the novel by A. France «The gods are athirst»
25455 Genre aspect of intertextures in the M. Vargas Llosa novel «Travesuras de la niña mala» («The bad girl»)
25458 Algorithm of action of the collective unconscious in the novel by A. France "The Gods Are Athirst"
25557 Parody methods in A. Gide's soti "The Vatican Cellars"
18247 Functions of non-artistic components in the french modernist prose (based on A. Gide novels)
11703 Specificity of intertextuality in the A.Gide's novel "Isabelle"
8178 Postmodern currents in the A.Gide's novel "The Counterfeiters"
8442 Biographical subtext Andre Gide stories „Strait is the gate” and „The Pastoral symphony”
8441 Function of precedent names in the Andre Gide's novel "The Counterfeiters"
8289 The novel as a genre: Problems of interpretation in the works of Andre Gide

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (1)

ID Назва Рік
25679 "Language" of art in A. France's novel "The gods are athirst"

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
5 Кузьменко Володимир Іванович, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри романо-германських мов Національної академії Служби безпеки України
«Типологія форм інтертекстуальності у французькій модерністській прозі (на матеріалі творів Андре Жіда)» 2012-2015 рр. Київський університет імені Бориса Грінченка - 2016

Підвищення кваліфікації (3)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
983 Модуль з ІКТ - stazh_16_06_14.pdf 16.06.2014
1181 Лідерський модуль - Rosporiadjennia.pdf 07.04.2015
6844 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 21.11.2022

Керівництво творчим, театральним гуртком (1)

ID Назва спортивної секції, назва команди Період роботи секції, команди Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
54 «Поетична студія» 2017 12 - 15.09.2017

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
8361 История зарубежной литературы ХVІІ–ХVІІІ веков. Практикум

Використання ЕНК (11)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
476 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (2 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 2 не враховується не враховується 28.12.2017
478 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (2 курс, ФІН, денна) Бакалавр Денна 3 не враховується не враховується 28.12.2017
3718 Інститут філології Історія зарубіжної літератури (4 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 28.12.2018
3923 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (2 курс) Бакалавр Денна 3 не враховується не враховується 28.12.2018
3928 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (3 курс) Бакалавр Денна 5 не враховується не враховується 28.12.2018
5661 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (1 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 27.12.2019
7400 Інститут філології Історія світової літератури: Історія зарубіжної літератури (2 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 7 4 не враховується 10.12.2020
9478 Інститут філології Світова література. Історія зарубіжної літератури (1-2 курс, ФН, денна) Бакалавр Денна 7 5 не враховується 30.11.2021
9766 Інститут філології Історія української і зарубіжної літератури (1 курс, ІББ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11523 Інститут філології Історія світової літератури (1-4 курс, ФУ, заочна) Бакалавр Заочна 6 не враховується не враховується 30.11.2021
11673 Інститут філології Світова література. Історія зарубіжної літератури (1-2 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (7)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
60 Кафедра світової літератури 4,4 20.05.2016
1080 Кафедра світової літератури 4,46 12.01.2017
1933 Кафедра світової літератури 4,81 26.12.2018
2698 Кафедра світової літератури 4,72 28.12.2019
3671 Кафедра світової літератури 4,48 28.12.2020
4797 Кафедра світової літератури 4,81 28.12.2021
6003 Кафедра світової літератури 4,45 30.12.2022

Кураторство академічною групою (2)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
92 ФІНб-2-14-4.0д III 3 5 2016
423 ФІНб-2-14-4.0д IV 3 1 2017-2018