Додаткові відомості

Освіта

         У 1988 році з відзнакою закінчила Київське міське педагогічне училище № 2 імені К. Д. Ушинського.

У 1993 році з відзнакою закінчила Київський державний педагогічний інститут імені М.П. Драгоманова за спеціальністю "Педагогіка і психологія (дошкільна)". Професійна кваліфікація «Викладач дошкільної педагогіки та психології, методист дошкільного виховання».

1994 – 1998 рр. – навчалась в аспірантурі Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

У 2019 році здобула кваліфікацію магістра соціальної роботи за освітньою програмою «Соціальна робота. Управління соціальним закладом»  в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя.

Перелік місць роботи

1997-2002 рр. викладач кафедри дошкільної педагогіки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова;

2002-2008 рр. старший науковий співробітник центру дослідження дитинства Державного інституту проблем сім'ї та молоді; 

викладач кафедри соціальної педагогіки Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди (за сумісництвом);

З 2008 р. доцент кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти Інституту психології та соціальної педагогіки (на даний час кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Інститут людини) Київського університету імені Бориса Грінченка.


Теми дисертацій (захищених)
Формування уявлень дітей старшого дошкільного віку про історію України.
Громадська активність
член Європейської Асоціації з проблем Безпеки (освіта та безпека) з 2012 року

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
64 4 1 2021.09.15 11:03:54 Перейти на сторінку link

Конференції (16)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
4047 ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ДОШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ» ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ НАСИЛЬСТВУ В СІМ’Ї: РОБОТА З БАТЬКАМИ В УМОВАХ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ м. Переяслав-Хмельницький document.pdf
3886 ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Партнерська взаємодія у системі інститутів соціальної сфери" Партнерська взаємодія в роботі з людьми похилого віку Ніжин document.pdf
3088 Міжнародна практична конференція “Актуальні питання деменції у ХХІ столітті: зарубіжний та вітчизняний досвід” Пісочна терапія у роботі з людьми похилого віку м. Київ document
1995 Актуальні проблеми теоретичної та консультативної психології Соціальна підтримка сімей з дітьми, які перебувають в складних життєвих умовах Київ document
1996 Другі соціально-педагогічні читання імені І.Д.Звєрєвої Творча діяльність соціальних педагогів Київ document
1333 Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики Дискусія як метод підготовки соціальних працівників в університетській системі освіти м. Дніпро document.pdf
1269 Партнерська взаємодія у системі інститутів соціальної сфери Підготовка фахівців соціальної сфери до здійснення соціально-педагогічної підтримки батьків, які виховують дітей з інвалідністю Ніжин document
1273 Простір арт-терапії: палітра почуттів Використання арт-терапії в соціальній сфері: піготовка фахівціві Київ document.pdf
187 V Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ І ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ І МОЛОДІ ХХІ СТОРІЧЧЯ: СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО ЗДІЙСНЕННЯ МЕНТОРСЬКОЇ ПІДТРИМКИ ДІТЕЙ м. Переслав-Хмельницький document
186 «БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ» Просвітницька робота з батьками з питання організації безпеки життєдіяльності дитини м. Переяслав-Хмельницький document
181 Міжнародна науково-практична конференція «Соціальна парадигма виховання: сутність та шляхи реалізації». Використання комп’ютерних технологій в організації самостійної роботи студентів спец. «Соціальна педагогіка» з курсу «Основи сімейного виховання». м.Ніжин
180 IV Міжнародна науково-практична конференція «Безпека життєдіяльності і охорона здоров’я дітей і молоді XXI сторіччя: сучасний стан, проблеми та перспективи» Соціально-педагогічна робота з батьками щодо адаптації дітей до дошкільного навчального закладу. м.Переялав-Хмельницький document
182 II Міжнародний науково-методичний семінар-практикум «Безпека життєдіяльності та охорона здоров’я дітей дошкільного віку» Робота з батьками з організації безпеки життєдіяльності дитини м. Переяслав-Хмельницький
185 Mezinarodna Konference 'VI olomoucke sympozium ukrajinistu stredni a vychodni Evropy' Формування культури спілкування майбутніх соціальних педагогів з сім'єю вихованців. Olomouc, Chehia document
183 Miedzynarodowej Konferencji Naukowej Social and pedagogical work with families that ensure the safety of their life activities. Wroclaw, Poland document
184 Міжнародна конференція з інформаційної безпеки Організація безпечного середовища (в умовах сім’ї). Глівіца, Польща document

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
32987 Діагностика як ключовий етап соціально-педагогічної роботи з сім’ями, що виховують дітей з ДЦП

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (6)

ID Назва Рік
33145 Використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у роботі з батьками, які виховують дитину з інвалідністю
34271 Формування здорового способу життя дітей молодшого шкільного віку в закладах загальної середньої освіти
29788 Організація дозвілля людей похилого віку в громадських та державних установах
29827 Соціалізація дітей молодшого шкільного віку в умовах віртуального середовища
20492 Особливості підготовки дівчат-підлітків до усвідомленого материнства
23738 Міжнародний досвід деінституалізації та реформування соціальних послуг

Фахові видання, що затверджені МОН (4)

ID Назва Рік
33145 Використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у роботі з батьками, які виховують дитину з інвалідністю
32645 Розуміння майбутніми соціальними працівниками та соціальними педагогами сутності та особливостей процесу деінституціалізації
23738 Міжнародний досвід деінституалізації та реформування соціальних послуг
16005 Професійна підготовка майбутнійх соціальніх педагогів та фахівців соціальної сфери до здійснення соціально-педагогічної підтримки батьків, які виховують дітей з інвалідністю

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (8)

ID Назва Рік
16741 Дискусія як метод підготовки соціальних працівників в університетській системі освіти
16739 Підготовка фахівців соціальної сфери до здійснення соціально-педагогічної підтримки батьків, які виховують дітей з інвалідністю
11699 Виховання дітей в дусі миру на матеріалах історії України
1366 Формування культури спілкування майбутніх соціальних педагогів з сім’єю вихованців
1374 Формування поведінкової компетенції у майбутніх соціальних педагогів
1357 Організація безпечного середовища для дітей дошкільного віку (в умовах сім’ї)
1363 Підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи з сім’ями, що виховують дітей раннього віку
1436 Формування психолого-педагогічної культури майбутніх соціальних педагогів засобами навчальних ігор

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
52 Інститут людини Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 1.18 3 2020 https://www.researchgate.net/profile/Olena_Denysiuk

Реєстр наукових публікацій (2)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
1 Міжнародний досвід деінституалізації та реформування соціальних послуг фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/23738/ 2018
124 Соціалізація дітей молодшого шкільного віку в умовах віртуального середовища наукове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/29827/ 2020

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (2)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
48 Західно-Фінляндський коледж м. Гуйттінен, Фінляндія. Освітній проект «Школа з англійської мови + стажування для освітян», 01.05.-07.05.2017 р.

Захід організовано Інститутом
Міжнародної Академічної і Наукової Співпраці та Західно-Фінляндським коледжем з
метою опанування проектного підходу в організації навчального процесу у
закладах освіти Фінляндії у поєднанні з інтенсивним вивченням англійської мови
у Західно-Фінляндському коледжі в
міжнаціональному мультикультурному середовищі з використанням активних
комунікаційних методик та пізнанням культури Фінляндії.Учасник проекту document
229 National College of Education (USA) Наукове стажування 05.04-10.05.2021

Larysa Koval

ICEA President, professor

Учасник програми Денисюк.pdf

Заявки на колективні гранти (1)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
291 Наукове стажування House of Europe Індивідуальний - 2019

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
137 Особистість в умовах суспільних трансформацій сучасної України Повноцінне дослідження 04.2021 https://il.kubg.edu.ua/informatsiya/diialnist/naukova-robota/osobystist-v-umovakh-suspilnykh-transformatsii-suchasnoi-ukrainy/3089-zvit-pro-vykonannia-naukovoi-temy-instytutu-liudyny.html 35

Професійний розвиток

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (2)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
10 Творча майстерня “Чарівниця осінь”. 08 жовтня 2016р. 3
272 Системна робота впродовж відповідного етапу 2017 5

Підвищення кваліфікації (23)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
131 Фаховий модуль (стажування) - document 30.04.2016
473 Дидактичний модуль - document 16.02.2016
497 Лідерський модуль - document 26.01.2016
1348 Модуль з ІКТ - Мои достижения.pdf 31.12.2016
1354 Дослідницький модуль - document 01.01.2016
1546 Інше - document 06.05.2017
1740 Інше - document 29.09.2017
1900 Інше - document 06.12.2017
2105 Інше Інший модуль document 23.03.2018
2567 Інше Інший модуль Certificate_недискримінаційний підхід_16_09.pdf 16.09.2018
2585 Інше Інший модуль document 02.11.2018
2590 Інше Інший модуль document 08.09.2018
2667 Інше Інший модуль document 23.11.2018
2677 Інше Інший модуль document 13.12.2018
3309 ІКТ Інший модуль наказ № 605 - ЕНК.pdf 20.09.2019
3493 Інше Інший модуль Денисюк-об'єднано.pdf 12.10.2019
4025 Дидактичний модуль Інший модуль document 12.05.2020
4259 інше Інший модуль document 09.10.2020
4419 інше Інший модуль document 05.11.2020
4420 інше Інший модуль document 01.10.2020
4422 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 01.01.2020
5138 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 10.05.2021
5197 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_181_05.03.21.pdf 05.03.2021

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (10)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
25 «Соціально-педагогічна підтримка батьків, які виховують дітей з інвалідністю» Дискусія Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 16.05.2016 2
147 Вдкриття Арт-майстерні Відкриття Арт-майстерні Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 01.09.2016 2
148 «Наукова тема Інституту людини: індикатори моніторингу та оцінки» Виїздний корпоративний семінар для викладачів Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка Пуща-озерна 20.05.2016 2
154 Наставництво (менторство): мета, форми, результати» Гостьова лекція Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 01.11.2016 2
156 «Світлова пісочниця як засіб розвитку дрібної моторики» Майстер-клас Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 03.11.2016 2
227 “Актуальні проблеми соціально-педагогічної підтримки батьків, які виховують дітей з інвалідністю” Круглий стіл Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 24.05.2016 2
618 «Життєпис Бориса Грінченка» ІІ тур командної гри Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 09.12.2016 2
832 «Становлення особистості в умовах суспільних трансформацій: сутність та ризики» за участі національної тренерки, менеджера трені семінар-зустріч Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 20.12.2016 2
1125 Деінституалізація та розвиток системи соціальних послуг у місті Києві: виклики та перспективи Круглий стіл Київський університет імені Бориса Грінченка 01.11.2017 2
1186 Історії успіху молодих науковців Наукова цукерня, Жива бібліотека Київський університет імені Бориса Грінченка 15.05.2017 2

Керівництво науковим гуртком (1)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
112 Наукова студія «Соціальний експериментаріум» упродовж 2017 року (2 рази на місяць) 28 Не зазначено 29.09.2017

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (2)

ID Назва Рік
5543 Соціальна педагогіка
8446 Вступ до спеціальності:соціальна педагогіка.

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
529 Соціальна робота з сім`єю (2 курс, СР, денна) Інститут людини Бакалавр Денна 2019 605 20.09.2019

Використання ЕНК (12)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
333 Інститут людини Вступ до спеціальності (1 курс, СП, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 3 не враховується не враховується 30.12.2016
3943 Інститут людини Соціально-педагогічна діяльність з різними категоріями дітей, молоді та сімей Бакалавр Денна 10 9 не враховується 28.12.2018
5708 Інститут людини Соціальна робота з сім`єю: Соціальна профілактика насильства в сім’ї та щодо дітей (2 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 7 4 не враховується 27.12.2019
5717 Інститут людини Соціально-педагогічна діяльність з різними категоріями дітей, молоді та сімей (4 курс, СП, денна) Бакалавр Денна 8 4 не враховується 27.12.2019
5724 Інститут людини Соціально-педагогічна діяльність з сім`єю (3 курс, СП, денна) Бакалавр Денна 9 4 не враховується 27.12.2019
6103 Інститут людини Арт-практики в соціально-педагогічній діяльності (2 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
6857 Інститут людини Практика (1 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
7091 Інститут людини Соціально-педагогічна діяльність у різних соціальних інституціях (3 курс, СП, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
8355 Інститут людини Виробнича/навчально-технологічна практика (4 курс, СП, заочна) Бакалавр Заочна 9 5 не враховується 31.12.2020
8401 Інститут людини Виробнича/в закладах освіти практика (3 курс, СП, денна) Бакалавр Денна 7 5 не враховується 31.12.2020
8779 Інститут людини Соціальна робота з сім`єю (2 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 31.12.2020
8780 Інститут людини Соціально-педагогічна діяльність з сім`єю (3 курс, СП, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 31.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
671 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 4,33 30.12.2016
1078 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 4,54 12.01.2017
1930 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 4,72 26.12.2018
2682 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 4,38 28.12.2019
3670 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 4,86 28.12.2020

Кураторство академічною групою (2)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
205 СПб -1-15 - 4.0д II 3 - 2016
508 СПб-1-15-4.0д III 2 3 2017-2018

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (1)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
34 ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студенстьких наукових робіт у галузі "Корекційна та соціальна педагогіка" Київський університет імені Бориса Гргінченка 29.03.2017