Додаткові відомості

Освіта

Київський національний університет імені Тараса Шевченка: спеціальність - магістр філології, українська мова і література (2000 р.)

Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
13 2 0 2020.01.08 22:19:14 Перейти на сторінку link

Фахові видання, що затверджені МОН (12)

ID Назва Рік
26487 Давньоєгипетська «Пісня арфіста»: художній переклад на українську
19288 Давньоєгипетська поема «Бесіда зневіреного зі своїм ба»: художній переклад на українську
19810 Біблійна тілесність в контексті давньосхідних міфічних уявлень
14228 Юлія Кристева Читати Біблію
10981 Еволюція близнюкового міфу в давньохідній традиції
19211 Дописемна доба розвитку літератури
2345 Дописемна доба розвитку літератури
19209 Феномен старозавітної премудрості у контексті давньосхідних літератур
1711 Феномен старозавітної премудрості у контексті давньосхідних літератур
2712 Старозавітна повістева притча: історико-літературний контекст
2711 Біблійна космогонія на тлі давньосхідних міфічних систем
7005 Інтенсифікація процесу навчання українській мові іноземців

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (9)

ID Назва Рік
23485 Навчальний словник сполучуваності авіаційних термінів
24576 Принцип системності та його реалізація в лінгвокраїнознавчому коментуванні
19668 Українська література в системі навчання іноземних студентів-філологів
15700 Тілесність в ТаНаХу
5304 Вавилонська поема «Про безневинного страждальця» (фрагмент): художній переклад на українську
5306 Феномен давньосхідного пророцтва у контексті ТаНаХу
5217 Антропогонія Книги Буття (філологічні рефлексії)
2713 Антропогонія Книги Буття (філологічні рефлексії)
2710 Поняття Бога в біблійних текстах

Керівництво науковим гуртком (1)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації Нарахований бал
71 Література і час упродовж 2017 року (Щомісяця) 23 09.11.2017 4

Керівництво творчим, театральним гуртком (2)

ID Назва спортивної секції, назва команди Період роботи секції, команди Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації Нарахований бал
9 Творчий гурток «Література і час» 2010-2017 рр. 15 - 15.03.2016 5
35 Література і час 2017 23 - 14.11.2017 5

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра h-індекс (без самоцитування) Нарахований бал Дата створення Посилання
211 Інститут філології Кафедра української літератури і компаративістики 0 5 31.05.2019 https://www.researchgate.net/profile/Lutsiuk_Mykola

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
82 Давньоєгипетська «Пісня арфіста»: художній переклад на українську фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/26487/ 2019

Словники, енциклопедії (2)

ID Назва Рік
27687 Тора
27534 Старий Завіт

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (9)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
214 Модуль з ІКТ - document 08.04.2015
215 Дидактичний модуль - document 29.04.2016
216 Фаховий модуль (стажування) - document 26.12.2014
1411 Лідерський модуль - document 27.02.2017
2510 Інше Інший модуль document 31.05.2018
2710 Модуль з ІКТ Інший модуль document 13.11.2018
3036 Інше Інший модуль document 27.12.2018
3222 ІКТ Інший модуль nakaz_397_03.06.2019.pdf 03.06.2019
3333 Інше Інший модуль document 31.05.2019

Підготовка музичних, театральних, хореографічних проектів (як режисер-постановник) (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
79 Летаратурний конкурс "Молода коронація" Театральний Україна - 27.12.2018

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (2)

ID Назва Рік
8746 Українська мова в таблицях
5212 "Поет краси страждання...". Художня творчість Миколи Вороного

Навчальні та методичні матеріали (2)

ID Назва Рік
27189 Методичні вказівки щодо виконання та захисту випускних кваліфікаційних робіт
7499 Методичні рекомендації до написання курсових і дипломних робіт

Сертифіковані ЕНК (2)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу
129 Література Стародавнього Сходу (1 курс, Ф, з.ф.н.) Інститут філології Бакалавр Заочна 2015 168 08.04.2015
458 Світова література (1 курс, ФІН, заочна) Інститут філології Бакалавр Заочна 2019 397 03.06.2019

Використання ЕНК (18)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
111 Інститут філології Література Стародавнього Сходу (1 курс, Ф) Бакалавр Денна 4 5 не враховується 25.11.2016
353 Інститут філології Література Стародавнього Сходу (1 курс, Ф, з.ф.н.) Магістр Заочна 5 не враховується не враховується 30.12.2016
550 Інститут філології Світова література: Література Стародавнього світу (1 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 4 4 не враховується 29.12.2017
551 Інститут філології Світова література: Література Стародавнього світу (1 курс, ФІН, заочна) Бакалавр Заочна 5 5 не враховується 29.12.2017
707 Інститут філології Світова література: Література Стародавнього світу (1 курс, ФІН, денна) Бакалавр Денна 3 4 не враховується 29.12.2017
708 Інститут філології Історія світової літератури: Література стародавнього світу (1 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 3 4 не враховується 29.12.2017
709 Інститут філології Літературознавчі студії: Література Стародавнього Сходу (1 курс, ФІН, денна) Бакалавр Денна 3 4 не враховується 29.12.2017
710 Інститут філології Історія світової літератури: Література стародавнього світу (1 курс, ФУ, заочна) Бакалавр Заочна 5 4 не враховується 29.12.2017
3736 Інститут філології Літературознавчі студії: Література Стародавнього Сходу (1 курс) Бакалавр Денна 11 10 25 28.12.2018
3931 Інститут філології Світова література: Література стародавнього світу (1 курс) Бакалавр Заочна 11 9 не враховується 28.12.2018
5200 Інститут філології Історія світової літератури: Література стародавнього світу (1 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 8 4 не враховується 27.12.2019
5265 Інститут філології Літературознавчі студії: Література Стародавнього Сходу (1 курс, ФІЯ, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 27.12.2019
5266 Інститут філології Літературознавчі студії: Література Стародавнього Сходу (1 курс, ФК, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 27.12.2019
5651 Інститут філології Рецепція Біблії в українській і світовій літературі (5 курс, УМ, заочна) Магістр Заочна 8 5 не враховується 27.12.2019
5681 Інститут філології Світова література: Література стародавнього світу (1 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 27.12.2019
5683 Інститут філології Світова література: Література стародавнього світу (1 курс, ФІС, денна) Бакалавр Денна 8 4 не враховується 27.12.2019
5684 Інститут філології Світова література: Література стародавнього світу (1 курс, ФН, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 27.12.2019
5923 Інститут філології Художня майстерність письменника: Теорія і практика літературної творчості (5 курс, ЛТ, денна) Магістр Денна 8 5 не враховується 27.12.2019

Затверджені робочі програми (21)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
329 Історія світової літератури: Література Стародавнього Сходу, Історія зарубіжної літератури Денна Бакалавр 1766 27.09.2016
336 Теорія і практика літературної творчості Денна Бакалавр 2466 27.09.2016
337 Мовно-літературна майстерність Денна Бакалавр 2467 27.09.2016
500 Сучасні стратегії науки і техніки Денна Бакалавр 0203 02.02.2016
501 Загальна теорія тексту (Теорія медіатексту) Денна Бакалавр 0363 09.02.2016
531 Художня майстерність письменника (Інтертекстуальність в художній словесності, Психологія творчості,Теорія і практика літературно Денна Магістр 0991 12.10.2015
3845 Стратегії розвитку науки Денна Бакалавр 0110/17 09.02.2017
3858 Теорія медіатексту: Загальна теорія тексту Денна Бакалавр 0123/17 09.02.2017
3861 Творчий семінар: поезія Денна Магістр 0126/17 09.02.2017
4139 Теорія і практика літературної творчості Денна Магістр 0405/17 09.02.2017
4358 Сучасні стратегії розвитку філології Денна Бакалавр 0617/17 09.02.2017
4834 Літературознавчі студії: Література Стародавнього Сходу Денна Бакалавр 1051/17 04.09.2017
4835 Історія світової літератури: Література стародавнього світу Денна Бакалавр 1052/17 04.09.2017
4837 Мовно-літературна майстерність Денна Бакалавр 1054/17 04.09.2017
4838 Художня майстерність письменника: Психологія творчості Денна Магістр 1055/17 04.09.2017
4841 Актуальні проблеми літературознавства: Сучасний літературний процес в країнах Сходу Денна Магістр 1058/17 04.09.2017
4844 Художня майстерність письменника: Теорія і практика літературної творчості Денна Магістр 1061/17 04.09.2017
5961 Творчі майстерні (виробнича, безвідривна) Денна Магістр 2403/17 04.09.2017
6070 Світова література Денна Бакалавр 1855/17 04.09.2017
6970 Основи художнього перекладу Денна Бакалавр 0405/18 18.01.2018
7143 Творчий семінар: поезія Денна Магістр 0578/18 18.01.2018

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
223 Кафедра української літератури і компаративістики 3,9 20.05.2016
1241 Кафедра української літератури і компаративістики 4,44 12.01.2017
2086 Кафедра української літератури і компаративістики 4,33 26.12.2018
3060 Кафедра української літератури і компаративістики 4,54 28.12.2019

Заходи мистецького спрямування (2)

ID Назва заходу Вид участі / підготовки Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
84 Біблія як літературний твірlink Підготовка та проведення творчого вечора із залученням студентів під егідою Університету Київський університет імені Бориса Грінченка Майстер-класи_ ІФ 07.12.2017.rtf 07.12.2017
86 фестиваль "Поетична осінь" особиста участь Київський національний університет імені Тараса Шевченка - 14.11.2017

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (1)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
73 І етап VIII Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка Київський університет імені Бориса Грінченка 12.10.2017