Додаткові відомості

Освіта

Київський педагогічний коледж при університеті ім. Т. Г. Шевченка,
1996 р.,  соціальний педагог, організатор соціально-педагогічної
допомоги населенню.

Київський міжрегіональний інститут удосконалення вчителів ім. Б.
Грінченка, 1998 р.,  соціальний педагог.

Київський педагогічний університет ім. Б. Грінченка, 2011
р., соціальний педагог, викладач соціальної педагогіки.

Київський педагогічний університет ім. Б. Грінченка, 2014р.,
аспірантура.

Перелік місць роботи

Середня загальноосвітня школа №226 м. Києва,
педагог-організатор, 1993 - 1998 рр.

Спілка дитячих та юнацьких організацій м. Києва «СПОК», головний
редактор журналу «Велика гра», Відповідальний секретар Виконкому
Ради, 1998 - 1999 рр.

Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Київської міської
державної адміністрації, начальник відділу соціальних ініціатив, начальник
відділу соціальної роботи з дітьми та молоддю з функціональними обмеженнями,
начальник відділу соціального інспектування та соціальної роботи, начальник
відділу соціальних технологій, 1999 - 2013 рр.

Всеукраїнське молодіжне громадське об’єднання «Національна Організація
Скаутів України», національний секретар, 2013-2014 рр.

Київський університет ім. Бориса Грінченка, викладач сумісник
кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини, 2014
- 2018 рр. 

Київський університет ім. Бориса Грінченка, старший викладач
кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту
людини, 2018 

Теми дисертацій (захищених)
Розвиток особистісного потенціалу підлітків у скаутських громадських об'єднаннях
Громадська активність
Учасник розробки та впровадження освітньо-виховної Молодіжної програми Всеукраїнського молодіжного громадського об'єднання "Національна організація скаутів України";
Організатор та керівник літнього наметового табору "Зелена Стежка" (Чернігівська область, Козелецький район, с. Вовчок)

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
9 2 0 2021.09.15 12:06:33 Перейти на сторінку link

Конференції (15)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
3579 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ЄВРОПЕЙСЬКІ Й НАЦІОНАЛЬНІ СТАНДАРТИ ТА ІНДИКАТОРИ Стан соціально-педагогічної підтримки вагітних жінок в Україні та закордоном м. Старобільськ document.pdf
3317 Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій: наукові підходи та сучасні практики Умови розвитку особистісного потенціалу підлітків у скаутських громадських об'єднаннях м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
3327 Забезпечення якості вищої освіти: Європейські й національні стандартита індикатори Роль дорослих лідерів-скаутів у розвитку особистісного потенціалу підлітків-членів скаутських громадських об'єднань м. Старобельск, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка document
3316 Інклюзія в новій українській школі: виклики сьогодення Розвиток особистісного потенціалу дітей з особливостями психофізичного розвитку засобами скаутингу м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
3318 Другі соціально-педагогічні читання імені І.Д.Звєрєвої Організація практики майбутніх соціальних педагогів та соціальних працівників у викликах часу м. Київ, Інститут проблем виховання НАПН України document
3326 Забезпечення якості вищої освіти: Європейські й національні стандарти та індикатори Програма розвитку особистісного потенціалу підлітків Національної організації скаутів України м. Старобельск, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка document
3324 Шості сіверянські соціально-психологічні читання Напрями розвитку особистісного потенціалу підлітків у скаутських громадських об'єднаннях м. Чернігів document
3328 Социально-педагогическая деятельность: сферы сотрудничества и взаимодействия Развитие личностного потенциала подростков в скаутских общественных объединениях г. Кострома, document
3321 Соціальна робота як правозахисна професія Скаутські громадські об'єднання як інститути соціального виховання підлітків м. Чернівці, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича document
3325 Наука, освіта, технології в сучасному світі Милосердя, як передумова розвитку системної благодійної діяльності в Україіні США, м. Масачусетс document
3322 Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору Роль скаутських громадських об'єднань у розвитку особистісного потенціалу підлітків м. Київ document
3323 Соціальна робота: теорія, історія, інноватика Сучасні підходи до сутності особистісного потенціалу підлітків м. Київ, Національний технічний університет України "КПІ" document
3330 Проблеми соціалізації та ресоціалізації особистості Соціальне служіння як складова скаутського методу виховання дітей та молоді м. Луцьк, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки document
3320 100 років українському скаутингу: історія та перспективи розвитку Соціалізація особистості у скаутському русі м. Київ document
3319 Формування світоглядної позиції підлітків у дитячих об'єднаннях Досвід соціалізації підлітків в літньому скаутському наметовому таборі \ м. Київ, Інститут проблем виховання НАПН України document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (2)

ID Назва Рік
33259 Особливість емоційного стану дітей із ментальними порушеннями в закладах дошкільної освіти
10639 Милосердя як передумова розвитку системної благодійної діяльності в Україні

Фахові видання, що затверджені МОН (8)

ID Назва Рік
33259 Особливість емоційного стану дітей із ментальними порушеннями в закладах дошкільної освіти
25243 Стан соціально-педагогічної підтримки вагітних жінок в Україні та закордоном
24507 Моніторинг і оцінка розвитку особистісного потенціалу підлітків у скаутських громадських об’єднаннях
24501 Соціально-педагогічні умови розвитку особистісного потенціалу підлітків у скаутських громадських об’єднаннях
24483 Роль дорослих лідерів-скаутів у розвитку особистісного потенціалу підлітків-членів скаутських громадських об’єднань
24477 Принципи побудови програми особистісного потенціалу підлітків у скаутських громадських об’єднаннях
24484 Програма розвитку особистісного потенціалу підлітків Національної Організації Скаутів України
24505 Напрями розвитку особистісного потенціалу підлітків у скаутських громадських об’єднаннях

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (1)

ID Назва Рік
1199 Досвід соціалізації підлітків в літньому скаутському наметовому таборі „Витоки”

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
77 Інститут людини Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 0 0 2020 https://www.researchgate.net/profile/Svitlana_Sapiha

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
227 National College of Education (USA) Наукове стажування 05.04-10.05.2021

Larysa Koval

ICEA President, professor

Учасник програми Сапіга.pdf

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
142 Особистість в умовах суспільних трансформацій сучасної України Повноцінне дослідження 04.2021 https://il.kubg.edu.ua/informatsiya/diialnist/naukova-robota/osobystist-v-umovakh-suspilnykh-transformatsii-suchasnoi-ukrainy/3089-zvit-pro-vykonannia-naukovoi-temy-instytutu-liudyny.html 40

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
36

Лях Тетяна Леонідівна, кандидат педагогічних наук, доцент, заступник директора з наукової роботи Інституту людини Київський університет імені Бориса Грінченка

РОЗВИТОК ОСОБИСТІСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДЛІТКІВ У СКАУТСЬКИХ ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАННЯХ / 13.00.05 - Київський університет імені Бориса Грінченка document 2018

Підвищення кваліфікації (10)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
2563 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 23.10.2018
3026 Лідерський модуль Інший модуль document 27.03.2019
3508 Інше Інший модуль document 12.10.2019
3659 Інше Інший модуль document 08.11.2019
4014 Дидактичний модуль Інший модуль document 05.02.2020
4268 інше Інший модуль document 09.10.2020
5139 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 10.05.2021
5349 Дослідницький модуль Інший модуль наказ № 356.pdf 24.05.2021
5384 інше Інший модуль document 07.04.2021
5482 інше Інший модуль document 14.09.2021

Викладацька діяльність

Використання ЕНК (7)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
5049 Інститут людини Дослідження актуальних соціальних проблем з практикумом (5 курс, МОСП, денна) Магістр Денна 10 не враховується не враховується 27.12.2019
6125 Інститут людини Виробнича (в закладах освіти) практика (3 курс, СП, заочна) Бакалавр Заочна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
7092 Інститут людини Соціально-педагогічна профілактика та реабілітація: Соціально-педагогічна реабілітація дітей та молоді (2 курс, СП, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
7670 Інститут людини Практика (1 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується 10.12.2020
8267 Інститут людини Виробнича (соціально-реабілітаційна) практика (3 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
8269 Інститут людини Виробнича (в закладах освіти) практика (3 курс, СП, заочна) Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується 10.12.2020
8545 Інститут людини Молодіжна робота в ОТГ України (3 курс, СП, СР, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 31.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
1409 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 4,72 12.01.2017
2243 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 4,98 27.12.2018
2819 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 4,87 28.12.2019
4027 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 4,75 28.12.2020