Додаткові відомості

Освіта

2015 р. – закінчила Київський університет імені Бориса Грінченка Інститут людини з відзнакою, отримала кваліфікацію «Бакалавра соціальної роботи, соціального працівника»; спеціалізація: спеціальна психологія

2017 р. – закінчила Київський університет імені Бориса Грінченка Інститут людини з відзнакою, отримала кваліфікацію «Магістр соціальної роботи,  Викладач вищого навчального закладу»

з 01 вересня 2017 – аспірант кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Київського університету імені Бориса Грінченка (денна форма навчання).

Перелік місць роботи

2013-2017 рр. – лаборант кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

2017-2019 рр. – асистент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

2019 року – викладач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка


Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
8 1 0 2021.09.20 10:40:22 Перейти на сторінку link

Конференції (13)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6609 Дослідження молодих вчених: від ідеї до реалізації Програма соціально-психологічної підтримки осіб, які постраждали від збройного конфлікту в територіальній громаді міста Києва Київ document.pdf
6437 Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій: наукові підходи та сучасні практики Результати впровадження комплексної програми «Соціальна підтримка сімей учасників АТО/ООС» Київ document.pdf
5321 Професійна мобільність як чинник соціальної адаптації і творчої самоорганізації особистості в умовах суспільних трансформацій Організація груп взаємодопомоги для дружин учасників бойових дій м. Харків document
5322 Актуальні проблеми педагогічної освіти: новації, досвід та перспективи Соціально-педагогічна підтримка дружин і дітей учасників бойових дій в умовах громадських організацій м. Запоріжжя document.pdf
5323 Непомічені підлітки Соціально-психологічний стан дітей учасників бойових дій Київ document
4117 Соціальна робота і сучасність: теорія та практика вирішення проблем учасників і постраждалих у збройних конфліктах Соціально-психологічна реабілітація учасників бойових дій Київ document.pdf
3447 Реабілітація учасників бойових дій в Україні: досвід та перспективи Особливості роботи груп самодопомоги для жінок учасників бойових дій м. Хмельницький, Україна document.pdf
3129 Актуальні питання деменції у ХХІ столітті: зарубіжний та вітчизняний досвід Діяльність спеціалістів Новоград-Волинського територіального центру соціального обслуговування з людьми похилого віку: результати дослідження м. Київ, Україна document
2633 Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій: наукові підходи та сучасні практики Ознаки посттравматичного стресового розладу в учасників антитерористичної операції м. Київ, Україна document.PDF
2634 Підтримка та реабілітація учасників АТО в Україні: досвід та перспективи Особливості впровадження Комплексної програми «Соціальна підтримка сімей учасників антитерористичної операції» м. Хмельницький, Україна document.PDF
2188 Другі соціально-педагогічні читання імені І. Д. Звєрєвої - м. Київ, Україна document.PDF
1957 Сучасні підходи до формування професійної самосвідомості фахівців соціальної сфери в умовах реалізації гендерної політики в Україні Інновації у дозвіллєвій діяльності дітей учасників АТО Харків document.PDF
1956 Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління Соціальна підтримка сімей учасників антитерористичної операції Маріуполь, Україна document.pdf

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
27102 Особливості соціальної підтримки учасників бойових дій та їх сімей в зарубіжних країнах та в Україні

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
26952 Проблеми та потреби сімей учасників антитерористичної операції: результати глибинних інтерв’ю

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (1)

ID Назва Рік
32041 Підготовка майбутніх соціальних працівників до здійснення соціальної роботи з військовослужбовцями та їх сім’ями

Фахові видання, що затверджені МОН (3)

ID Назва Рік
23871 Основні етапи надання соціальної підтримки сім’ям учасників АТО
20701 Функціонування сімей учасників антитерористичної операції
23260 Роль громадських організацій в здійсненні соціальної підтримки сімей учасників антитерористичної операції

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (8)

ID Назва Рік
31426 Види сімей учасників ато/оос на сході України та особливості соціальної роботи з ними
32041 Підготовка майбутніх соціальних працівників до здійснення соціальної роботи з військовослужбовцями та їх сім’ями
27272 Соціально-психологічна реабілітація учасників бойових дій
24894 Особливості роботи груп самодопомоги для жінок учасників бойових дій
23737 Взаємовідносини членів сімей учасників АТО
22410 Особливості впровадження комплексної програми "Соціальна підтримка сімей учасників антитерористичної операції"
20703 Соціальна підтримка сімей учасників антитерористичної операції
20704 Інновації у дозвіллєвій діяльності дітей учасників АТО

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра Scopus ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання на Scopus
25 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 57208213486 1 0 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57208213486&zone=

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
95 Інститут людини Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 1.99 12.6 2020 https://www.researchgate.net/profile/Alina_Dulia

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
223 National Louis University (USA) Наукове стажування 05.04-10.05.2021

Larysa Koval

ICEA President, professor

Учасник програми Дуля.pdf

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
138 Особистість в умовах суспільних трансформацій сучасної України Повноцінне дослідження 04.2021 https://il.kubg.edu.ua/informatsiya/diialnist/naukova-robota/osobystist-v-umovakh-suspilnykh-transformatsii-suchasnoi-ukrainy/3089-zvit-pro-vykonannia-naukovoi-temy-instytutu-liudyny.html 40

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (17)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1681 Лідерський модуль - document 12.10.2017
1732 Інше - Алина Дуля.pdf 12.03.2017
1733 Дослідницький модуль - document 01.01.2017
2009 Дослідницький модуль - document 20.12.2017
2085 Модуль з ІКТ Інший модуль document 02.03.2018
2135 Інше Інший модуль document 27.12.2017
2354 Інше Інший модуль document 04.04.2018
2482 Модуль з ІКТ Інший модуль 05-06_18_sert_kurs.pdf 04.09.2018
2641 Інше Інший модуль document 23.11.2018
3314 ІКТ Інший модуль наказ № 605 - ЕНК.pdf 20.09.2019
3635 ІКТ Інший модуль ЕНК_735_31.10.2019.pdf 31.10.2019
4024 Дидактичний модуль Інший модуль document 12.05.2020
4269 інше Інший модуль document 09.10.2020
4526 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_464_01.09.20.pdf 01.09.2020
5142 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 10.05.2021
5345 Дослідницький модуль Інший модуль наказ № 356.pdf 24.05.2021
5466 модуль ІКТ(ЕНК) Інший модуль nakaz_448_06.30.2021.pdf 30.06.2021

Керівництво науковим гуртком (1)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
113 Професійне самовдосконалення фахівця соціальної сфери упродовж 2017 року (1 раз на місяць) 25 Не зазначено 20.04.2017

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (7)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
364 Соціальна молодіжна політика (4 курс, СП, денна) Інститут людини Бакалавр Денна 2018 264 16.04.2018
380 Соціальна політика в Україні: Модуль 1. Соціальна сімейна та молодіжна політика (3 курс, СР, денна) Інститут людини Бакалавр Денна 2018 549 04.09.2018
396 Соціальна робота з різними категоріями отримувачів послуг: Соціальна робота з біженцями, мігрантами та внутрішньо переміщеними особами (2 курс, СР, денна) Інститут людини Бакалавр Денна 2018 736 13.11.2018
530 Менеджмент соціальної роботи (2 курс, СР, денна) Інститут людини Бакалавр Денна 2019 605 20.09.2019
567 Університетські студії (1 курс, СР, денна) Інститут людини Бакалавр Денна 2019 735 31.10.2019
570 Соціальна робота з різними категоріями отримувачів послуг (2 курс, СР, денна) Інститут людини Бакалавр Денна 2019 735 31.10.2019
773 Соціальна політика в Україні (2 курс, СР, денна) Інститут людини Бакалавр Денна 2020 464 01.09.2020

Використання ЕНК (21)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
3811 Інститут людини Основи соціальної роботи: Теорія соціальної роботи (1 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 7 9 не враховується 28.12.2018
3937 Інститут людини Соціальна політика в Україні: Модуль 1. Соціальна сімейна та молодіжна політика (3 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 15 10 25 28.12.2018
3941 Інститут людини Соціальна робота з різними категоріями отримувачів послуг: Соціальна робота з біженцями, мігрантами та внутрішньо переміщеними о Бакалавр Денна 14 9 25 28.12.2018
3942 Інститут людини Соціальна робота у сфері зайнятості населення (4 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 11 не враховується не враховується 28.12.2018
3974 Інститут людини Сучасні теорії та практики неформальної освіти: Професійне самовдосконалення соціального педагога та попередження професійного в Магістр Денна 11 не враховується не враховується 28.12.2018
3995 Інститут людини Технології соціально-педагогічної діяльності Магістр Заочна 14 не враховується не враховується 28.12.2018
4014 Інститут людини Університетські студії: Вступ до спеціальності (1 курс) Бакалавр Денна 4 9 не враховується 28.12.2018
5307 Інститут людини Менеджмент соціальної роботи (3 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 27.12.2019
5700 Інститут людини Соціальна робота з різними категоріями отримувачів послуг (2 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 10 4 10 27.12.2019
5703 Інститут людини Соціальна робота з різними категоріями отримувачів послуг (4 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 10 4 не враховується 27.12.2019
5847 Інститут людини Університетські студії (1 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 10 4 10 27.12.2019
6619 Інститут людини Менеджмент соціальної роботи (2 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 6 5 не враховується 10.12.2020
6620 Інститут людини Менеджмент соціальної роботи (3 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
6861 Інститут людини Практика (2 курс, СП, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
6862 Інститут людини Практика (2 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
7080 Інститут людини Соціальна геронтологія (1 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 10 4 не враховується 10.12.2020
7083 Інститут людини Соціальна політика в Україні (2 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 8 5 10 10.12.2020
7167 Інститут людини Творча майстерня соціального педагога (4 курс, СП, денна) Бакалавр Денна 9 4 не враховується 10.12.2020
7276 Інститут людини Університетські студії (1 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
8483 Інститут людини Кваліфікаційна магістерська робота (6 курс, СП, денна) Магістр Денна 7 не враховується не враховується 31.12.2020
8484 Інститут людини Кваліфікаційна магістерська робота (6 курс, СП, заочна) Магістр Заочна 6 не враховується не враховується 31.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
1088 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 4,26 12.01.2017
1943 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 4,44 26.12.2018
2734 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 3,89 28.12.2019
3682 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 4,72 28.12.2020

Кураторство академічною групою (1)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
514 СПб-1-14-4.0д IV 2 3 2017-2018