Додаткові відомості

Освіта

2015 р. – закінчила Київський університет імені Бориса Грінченка Інститут людини з відзнакою, отримала кваліфікацію «Бакалавра соціальної роботи, соціального працівника»; спеціалізація: спеціальна психологія

2017 р. – закінчила Київський університет імені Бориса Грінченка Інститут людини з відзнакою, отримала кваліфікацію «Магістр соціальної роботи,  Викладач вищого навчального закладу»

з 01 вересня 2017 – аспірант кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Київського університету імені Бориса Грінченка (денна форма навчання).

Перелік місць роботи

2013-2017 рр. – лаборант кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

2017-2019 рр. – асистент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

2019 року – викладач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка


Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
0 0 0 2019.01.17 21:43:05 Перейти на сторінку link

Конференції (8)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
4117 Соціальна робота і сучасність: теорія та практика вирішення проблем учасників і постраждалих у збройних конфліктах Соціально-психологічна реабілітація учасників бойових дій Київ document.pdf
3447 Реабілітація учасників бойових дій в Україні: досвід та перспективи Особливості роботи груп самодопомоги для жінок учасників бойових дій м. Хмельницький, Україна document.pdf
3129 Актуальні питання деменції у ХХІ столітті: зарубіжний та вітчизняний досвід Діяльність спеціалістів Новоград-Волинського територіального центру соціального обслуговування з людьми похилого віку: результати дослідження м. Київ, Україна document
2633 Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій: наукові підходи та сучасні практики Ознаки посттравматичного стресового розладу в учасників антитерористичної операції м. Київ, Україна document.PDF
2634 Підтримка та реабілітація учасників АТО в Україні: досвід та перспективи Особливості впровадження Комплексної програми «Соціальна підтримка сімей учасників антитерористичної операції» м. Хмельницький, Україна document.PDF
2188 Другі соціально-педагогічні читання імені І. Д. Звєрєвої - м. Київ, Україна document.PDF
1957 Сучасні підходи до формування професійної самосвідомості фахівців соціальної сфери в умовах реалізації гендерної політики в Україні Інновації у дозвіллєвій діяльності дітей учасників АТО Харків document.PDF
1956 Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління Соціальна підтримка сімей учасників антитерористичної операції Маріуполь, Україна document.pdf

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
27102 Особливості соціальної підтримки учасників бойових дій та їх сімей в зарубіжних країнах та в Україні

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
26952 Проблеми та потреби сімей учасників антитерористичної операції: результати глибинних інтерв’ю

Фахові видання, що затверджені МОН (3)

ID Назва Рік
23871 Основні етапи надання соціальної підтримки сім’ям учасників АТО
20701 Функціонування сімей учасників антитерористичної операції
23260 Роль громадських організацій в здійсненні соціальної підтримки сімей учасників антитерористичної операції

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (6)

ID Назва Рік
27272 Соціально-психологічна реабілітація учасників бойових дій
24894 Особливості роботи груп самодопомоги для жінок учасників бойових дій
23737 Взаємовідносини членів сімей учасників АТО
22410 Особливості впровадження комплексної програми "Соціальна підтримка сімей учасників антитерористичної операції"
20703 Соціальна підтримка сімей учасників антитерористичної операції
20704 Інновації у дозвіллєвій діяльності дітей учасників АТО

Керівництво науковим гуртком (1)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації Нарахований бал
113 Професійне самовдосконалення фахівця соціальної сфери упродовж 2017 року (1 раз на місяць) 25 20.04.2017 4

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (11)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1681 Лідерський модуль - document 12.10.2017
1732 Інше - Алина Дуля.pdf 12.03.2017
1733 Дослідницький модуль - document 01.01.2017
2009 Дослідницький модуль - document 20.12.2017
2085 Модуль з ІКТ Інший модуль document 02.03.2018
2135 Інше Інший модуль document 27.12.2017
2354 Інше Інший модуль document 04.04.2018
2482 Модуль з ІКТ Інший модуль 05-06_18_sert_kurs.pdf 04.09.2018
2641 Інше Інший модуль document 23.11.2018
3314 Модуль з ІКТ Інший модуль наказ № 605 - ЕНК.pdf 20.09.2019
3635 ІКТ Інший модуль ЕНК_735_31.10.2019.pdf 31.10.2019

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (6)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу
364 Соціальна молодіжна політика (4 курс, СП, денна) Інститут людини Бакалавр Денна 2018 264 16.04.2018
380 Соціальна політика в Україні: Модуль 1. Соціальна сімейна та молодіжна політика (3 курс, СР, денна) Інститут людини Бакалавр Денна 2018 549 04.09.2018
396 Соціальна робота з різними категоріями отримувачів послуг: Соціальна робота з біженцями, мігрантами та внутрішньо переміщеними особами (2 курс, СР, денна) Інститут людини Бакалавр Денна 2018 736 13.11.2018
530 Менеджмент соціальної роботи (2 курс, СР, денна) Інститут людини Бакалавр Денна 2019 605 20.09.2019
567 Університетські студії (1 курс, СР, денна) Інститут людини Бакалавр Денна 2019 735 31.10.2019
570 Соціальна робота з різними категоріями отримувачів послуг (2 курс, СР, денна) Інститут людини Бакалавр Денна 2019 735 31.10.2019

Використання ЕНК (7)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
3811 Інститут людини Основи соціальної роботи: Теорія соціальної роботи (1 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 7 9 не оцінено 28.12.2018
3937 Інститут людини Соціальна політика в Україні: Модуль 1. Соціальна сімейна та молодіжна політика (3 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 15 10 25 28.12.2018
3941 Інститут людини Соціальна робота з різними категоріями отримувачів послуг: Соціальна робота з біженцями, мігрантами та внутрішньо переміщеними о Бакалавр Денна 14 9 25 28.12.2018
3942 Інститут людини Соціальна робота у сфері зайнятості населення (4 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 11 не оцінено не оцінено 28.12.2018
3974 Інститут людини Сучасні теорії та практики неформальної освіти: Професійне самовдосконалення соціального педагога та попередження професійного в Магістр Денна 11 не оцінено не оцінено 28.12.2018
3995 Інститут людини Технології соціально-педагогічної діяльності Магістр Заочна 14 не оцінено не оцінено 28.12.2018
4014 Інститут людини Університетські студії: Вступ до спеціальності (1 курс) Бакалавр Денна 4 9 не оцінено 28.12.2018

Затверджені робочі програми (4)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
5234 Тренерська студія Денна Бакалавр 1454/17 04.09.2017
5331 Соціальна політика в Україні Денна Бакалавр 1551/17 04.09.2017
7070 Соціальна молодіжна політика Денна Бакалавр 0505/18 18.01.2018
7282 Виробнича, переддипломна практика Денна Бакалавр 0715/18 11.04.2018

Рейтинг викладачів серед студентів (2)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
1088 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 4,26 12.01.2017
1943 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 4,44 26.12.2018

Кураторство академічною групою (1)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
514 СПб-1-14-4.0д IV 2 3 2017-2018