Додаткові відомості

Освіта
Рівненський державний інститут культури, 1995
Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)
Діяльність шкільних бібліотек по забезпеченню інформаційних потреб старшокласників
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
49 4 1 2021.09.15 11:35:25 Перейти на сторінку link

Конференції (36)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6258 КОМПЕТЕНТНІСНЕ СПРЯМУВАННЯ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ Книга і читання – важливий чинник саморозвитку та самовдосконалення педагога Київ document.docx
5864 Українська бібліотечна асоціація – виклики, дії, рішення Роль бібліотек у розбудові Нової української школи Київ document.pdf
5610 «Монтессорі-педагогіка: історія, теорія, перспективи розвитку» (до 150-річчя від дня народження М. Монтессорі)» НОВЕ «ЖИТТЯ» МЕТОДИКИ МАРІЇ МОНТЕССОРІ (НА ПРИКЛАДІ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО МУЗЕЮ УКРАЇНИ) Херсон document.docx
5609 КИЇВ І КИЯНИ У СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ МІСЬКОГО ПОВСЯКДЕННЯ Історія першої в Україні дитячої бібліотеки в іменах (перша половина XX ст.) Київ document.pdf
5608 ІСТОРІЯ ОСВІТИ, НАУКИ І ТЕХНІКИ В УКРАЇНІ ФОРМУВАННЯ УЯВЛЕНЬ ПРО ПРИРОДОЗНАВСТВО В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ФОНДІВ ПЕДАГОГІЧНОГО МУЗЕЮ УКРАЇНИ) Київ document.pdf
5607 «Забезпечення якості вищої освіти у країнах Європейського Союзу» За підсумками реалізації Модулю «Якість вищої освіти та експертний супровід її забезпечення: рух України до Європейського Союзу» програми «Еразмус+: Жан Моне» Забезпечення якості вищої освіти на прикладі діяльності пункту європейської інформації в ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського Київ document.pdf
4878 Музейна педагогіка в науковій освіті Обмін педагогічним досвідом у форматі PedCamp: музейно-педагогічне чаювання для вчителів Київ document.pdf
4712 Директор бібліотеки: ступінь готовності до управління сучасною бібліотекою Теорія поколінь: чому ми різні та як порозумітися один з одним Київ document.pdf
4711 БИБЛИОТЕКИ И МУЗЕИ В СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ: СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИЙ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ Комуникационное пространство Педагогического музея Украины Минск document.pdf
4741 Світоглядні горизонти місії вчителя Нової української школи Місія вчителя сучасної школи Одеса document.pdf
4710 Відродження сімейних цінностей як важливий напрямок державної сімейної політики України Освітньо-виховний потенціал дозвілля: від народних традицій до сучасності Київ document.pdf
4708 ПРОФОРІЄНТАЦІЯ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУПРОФОРІЄНТАЦІЯ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ Профорієнтаційний вернісаж: як знайти своє покликання (в рамках презентації соціального проекту «Педагогіка позитиву») Київ document.pdf
4877 Бібліотеки року 2018: освітні студії та промоції читання Популяризація читання в шкільних бібліотеках Київ document.pdf
4709 Місія музею ХХІ століття Соціальний освітній проект «Педагогіка позитиву» як інноваційна форма музейно-педагогічної діяльності Полтава document.pdf
4876 Інформаційно-цифровий освітній простір України: трансформаційні процеси: перспективи розвитку Роль шкільної бібліотеки в інформаційно-освітньому просторі навчального закладу Київ document.pdf
3699 Творча спадщина Василя Сухомлинського у вітчизняному та міжнародному вимірах Виховання культури читання у спадщині видатних педагогів В.О.Сухомлинського та Б.Д.Грінченка Кропивницький-Павлиш document.pdf
3502 Всеукраїнський день дошкілля Наступність поколінь Київ document.doc
3500 ІХ Львівський міжнародний бібліотечний форум "Бібліотека-творимо свободу" Бібліотека Нової української школи: реалії та перспективи Львів document.docx
3503 ІІ Київський освітній форум" Нова українська школа: разом до успіху" Педагогіка дитинства Київський університет імені Бориса Грінченка document.docx
3698 Психолого-педагогічний супровід професійног8о розвитку педагогічних працівників: стан і перспективи Педагогічний супровід неперервної професійної освіти шкільних бібліотекарів Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
3484 Бібліотека.Книга.Наука Шкільна бібліотека-інформаційна платформа для набуття знань Київський національний університет культури і мистецтв document.pdf
3122 Національна розмова: "Розвиток медіаграмотності в Україні" Медіаосвіта і медіаграмотність у післядипломній освіті ( з досвіду роботи) Київ document.pdf
2398 Стратегії розвитку бібліотек: від ідеї до втілення Шкільна бібліотека: стратегія розвитку Київ document.pdf
2571 НАЦІОНАЛЬНЕ ТА ДУХОВНЕ ВІДРОДЖЕННЯ У СПАДЩИНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА Борис Грінченко в оцінці В’ячеслава Чорновола Київ document.pdf
2715 РОЗВИТОК КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ОСОБИСТОСТІ У МЕЖАХ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ Читацька грамотність – важлива складова програми міжнародного оцінювання учнів PISA Київ document.doc
2305 Партнерство-розвиток-дія Впровадження принципів академічної доброчесності в освітянських бібліотеках Київ document.pdf
2304 Медіаграмотність в українському суспільстві Медіаграмотність: сучасні виміри Київ document
2548 Бібліотека в інформаційно-освітньому середовищі: інформаційні ресурси, технології, проекти Бібліотечно-інформаційне забезпечення освітнього процесу: на прикладі бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів Київ-Переяслав_Хмельницький document.pdf
2296 Наукова спадщина академіка Івана Зязюна у вимірах сучасності й майбутнього Бібліотека-музей як інформаційний, культурний та освітній ресурс сучасного суспільства Київ document.pdf
2300 Формування патріота в вимірі революції гідності та пріоритетів "Нової школи" Національно-патріотичне виховання слухачів курсів підвищення кваліфікації засобами музейної педагогіки Суми document.pdf
2301 Гра в бісер: комунікаційні ігри сучасності Бібліоміст до читача Луцьк document.pdf
2302 Організація і методика створення галузевих бібліотечно-інформаційних ресурсів для освітянської галузі України Бібліотечне краєзнавство як засіб патріотичного виховання Київ document.pdf
2297 Короленківські читання 2016 "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" Музейна андрагогіка як напрям співпраці Педагогічного музею України та Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка Харків document.pdf
2547 Економічна секюритологія в умовах глобальних трансформаційних процесів Сучасні тенденції розуміння ролі шкільної бібліотеки Київ document.pdf
2298 Міжнародна діяльність бібілотек як складова європейського вибору держави Сучасна система бібліотечної освіти в Київському університеті імені Бориса Грінченка Одеса document.pdf
2303 Тиждень освіти дорослих в Україні Економічний функціонал бібліотечної справи в Україні Київ document.pdf

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
25002 Патріотичне виховання — пріоритетний напрям краєзнавчої діяльності бібліотек

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (2)

ID Назва Рік
34275 Персональні бібліографічні покажчики як достовірне джерело історико-біографічних досліджень
26937 Літературна творчість Бориса Грінченка у пензлі відомих художників

Фахові видання, що затверджені МОН (7)

ID Назва Рік
7037 Шкільна бібліотека – осередок виховання в учнів загальнолюдських цінностей
3839 Бібліотечна педагогіка
1125 Роль шкільних бібліотек в системі освіти з обдарованими учнями
1121 Дизайн та інтер’єр бібліотеки як соціокультурна проблема
3124 Бібліотека як соціокультурний інститут: освітньо-виховна місія
3125 Тенденції розвитку соціокультурної діяльності бібліотек
3784 Вплив медіапростору на формування світогляду сучасної молоді

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (39)

ID Назва Рік
34279 Книга і читання – важливий чинник саморозвитку та самовдосконалення педагога
32360 Формування уявлень про природознавство в історії української освіти (за матеріалами фондів Педагогічного музею України)
29329 Комунікаційний простір Педагогічного музею України
29915 Обмін педагогічним досвідом у форматі PedCamp: музейно-педагогічне чаювання для вчителів
30402 Соціальний освітній проект “Педагогіка позитиву” як інноваційна форма музейно-педагогічної діяльності
25579 X, Y, Z - цікавий шкільний сюжет
25593 Матвійчук Оксана Євгенівна. Соціокультурна діяльність бібліотек: термінологічний аспект
25588 Підсумки реалізації музейного соціальногго проекту "Педагогіка дитинства: нове життя "старих" методик навчання і виховання" (вересень 2017- червень 2018 р.)
25555 Професійний розвиток освітян засобами музейної педагогіки
25576 Теорія поколінь: чому ми різні та як порозумітися одне з одним
25022 Шкільна бібліотека- інформаційна платформа для набуття знань
20698 Ілюстратори книжкових видань Бориса Грінченка
19976 Бібліоміст до читача
24461 Бібліотека і книга в цифровому медіасвіті
23831 Бібліотека–музей як інформаційний, культурний та освітній ресурс сучасного суспільства
19973 Бібліотечне краєзнавство – важливий напрям патріотичного виховання учнів
21331 Деякі питання читацької грамотності школярів
22359 Медіаосвіта та медіаграмотність як один із напрямів роботи сучасних бібліотек
21614 Музейна андрагогіка як напрям співпраці Педагогічного музею України та Інституту післядипломної педагогічного освіти Київського університету імені Бориса Грінченка
19974 Національно-патріотичне виховання слухачів курсів підвищення кваліфікації
21342 Сучасна система бібліотечної освіти в Київському університеті імені Бориса Грінченка
21618 Створення і презентація свого родоводу
14798 Інституційний репозитарій Київського університету імені Бориса Грінченка: особливості і переваги використання
18852 Варіант відповіді на питання «Навіщо читати?»
19975 Бібліотечна педагогіка, або виховання книжкою
19977 Бібліотечно-інформаційний супровід навчального процесу в ІППО
29326 Виховання культури читача в педагогічній спадщині Софії Русової
21612 Місія шкільної бібліотеки в сучасному суспільстві
18937 Підготовка та підвищення кваліфікації фахівців бібліотечної сфери в Київському університеті імені Бориса Грінченка
18938 Соціокультурна діяльність бібліотек
4920 Соціокультурна динаміка діяльності бібліотеки Київського університету імені Бориса Грінченка
6813 Бібліотека Київського університету імені Бориса Грінченка в інноваційному освітньому просторі
3786 Соціокультурна діяльність бібліотек: контент-аналіз інформаційних ресурсів
3748 Діяльність бібліотек – соціокультурних центрів у зарубіжних країнах
3051 Соціально-культурні функції бібліотек
3050 Соціокультурна діяльність бібліотек: термінологічний аспект
3052 Бібліотечно-інформаційне забезпечення самостійної роботи студентів
3095 Дозвіллєва діяльність бібліотек
3094 Формування інформаційної культури користувачів у бібліотеках вищих навчальних закладів

Міжнародні науково-дослідні проєкти (1)

ID Роль учасника Організація, що впроваджує Назва проєкту Координатор проєкту Документ, що засвідчує Період реалізації
31 Учасник проекту Британська Рада в Україні Формування готовності викладачів до здійснення навчання, заснованого на дослідженні Брит.Рада.pdf 20.01.2016-31.05.2017

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
358 Інститут післядипломної освіти Кафедра освітнього лідерства 0 5.5 2020 https://www.researchgate.net/profile/Oksana_Matviichuk

Професійний розвиток

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (1)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
367 разова участь грудень 2018 1

Підвищення кваліфікації (14)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
107 Фаховий модуль (стажування) - document 18.09.2015
240 Лідерський модуль - document 25.04.2018
341 Інше - Сертифікат_ Матвійчук.pdf 20.06.2017
440 Дидактичний модуль - document 16.02.2016
1783 Інше - Sertif_Mont.pdf 17.03.2017
1927 Інше - document 06.12.2017
2248 Дослідницький модуль Інший модуль document 30.05.2018
2534 Модуль з ІКТ Інший модуль document 01.11.2018
2694 Інше Інший модуль Sertificat.pdf 25.04.2018
2695 Інше Інший модуль Sertificat3.pdf 15.05.2018
2872 Інше Інший модуль Sertificat2.pdf 03.11.2018
4478 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 02.10.2020
4609 інше Інший модуль document 02.11.2020
4610 інше Інший модуль document 25.11.2020

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (2)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
1325 ІІ КИЇВСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ФОРУМ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА: РАЗОМ ДО УСПІХУ» постійно діючий Університет імені Бориса Грінченка, навчальний корпус № 1 23.08.2018 2
1357 Майстер-клас "Дослідження, присвячені науковій, літературній та видавничій діяльності Бориса Грінченка" разовий Університет імені Бориса Грінченка, навчальний корпус № 1 06.12.2018 2

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
29335 Грінченківські етюди. "Україна! В цьому слові для мене все"

Рейтинг викладачів серед студентів (2)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2480 4,7 27.11.2019
3358 Кафедра освітнього лідерства 4,8 30.11.2020

Кураторство академічною групою (3)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
449 ВХ10-02 I 2 3 2017-2018
640 Бібліотекарі закладів загальної середньої освіти I 2 3 2018-2019
679 Вч.християнської етики I 2 3 2017-2018

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (4)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
250 Джерело творчості ( у номінації Методист 2018 ) Київ 20.02.2018
253 Всеукраїнський конкурс рукописів навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти у 2018 році Київ 16.03.2018
256 Всеукраїнський конкурс майстерності педагогічних працівників закладів позашкільної освіти «Джерело творчості» у номінації «Керівник гуртка – 2019» СШ № 81 25.12.2018
300 Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів Київського територіального відділення Малої академії наук України (Київської Малої академії наук учнівської молоді) у 2018-2019 навчальному році м.Київ 23.02.2019