Додаткові відомості

Освіта
Київський державний педагогічний інститут ім. О.М.Горького закінчила в 1980 році
Перелік місць роботи
Методичний кабінет Жовтневого відділу освіти м. Києва 1985-1998
Теми дисертацій (захищених)
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СПІЛКУВАННЯ ДІТЕЙ В РІЗНОВІКОВИХ ГРУПАХ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Громадська активність
1. Член редакційної колегії щомісячного науково-методичного журналу Міністерства освіти і науки України "Дошкільне виховання".
2. Член експертної ради щомісячного спеціалізованого журналу "Вихователь-методист дошкільного закладу". Журнал виходить за інформаційної підтримки Міністерства освіти і науки України.

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
72 5 2 2022.12.01 13:56:42 Перейти на сторінку link

Конференції (29)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
8654 ОСВІТА В КОНТЕКСТІ НОВИХ ВИКЛИКІВ ЧАСУ: УКРАЇНСЬКИЙ ТА ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД Особливості адаптації дитини до умов дошкільного закладу: україно-канадський досвід Київський університет імені Бориса Грінченка document.docx
8650 Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи дослідження Соціально-психологічна допомога дітям інклюзивних груп Київський національний університет імені Тараса Шевченка document
8652 Польські королівські резеденції Краків історія у віках м. Київ посольство Польщі в Україні document
8132 Методологічний семінар Розвиток обдарованої особистості: світовий та вітчизняний контексти Обдарована дитина дошкільного віку: особливості виховання м. Київ document.pdf
7088 Колегія Павла Галагана в культурному й освітньому просторі кінця ХIХ-початку ХХ століть Колегія Павла Галагана як модель елітної української школи м. Київ Національний музей літератури України document
7065 Інновації тіловиховання 2.0 Організація фізичного виховання в умовах закладу дошкільної освіти м. Київ Інститут модернізації змісту освіти document
7066 Мистецтво в дії. Арт-терапія в практиці польських спеціалістів Арт-терапія в практиці закладів дошкільної освіти м. Київ Посольство Польщі в Україні document.pdf
6533 Всеукраїнська наукова онлайн конференція Ефективна взаємодія в освіті. Інструменти та прийоми. Розвиток емоційного інтелекту у дітей дошкільного віку м. Київ document.pdf
8133 КОМПЕТЕНТНІСНЕ СПРЯМУВАННЯ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ Адаптація дітей раннього віку до дошкільного закладу в умовах пандемії Київський університет імені Бориса Грінченка document.docx
6415 КОМПЕТЕНТНІСНЕ СПРЯМУВАННЯ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ Адаптація дітей раннього віку до дошкільного закладу в умовах пандемії м. Київ document
6106 Всеукраїнський відкритий науково-практичний онлайн-форум Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії Інноваційні процеси в дошкільній освіті м. Київ Інститут обдарованої дитини НАПН України document.pdf
6260 Другий Всеукраїнський відкритий науково-практичний онлайн-форум Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії Інноваційні процеси в дошкільній освіті Мала академія наук України document.pdf
5947 Всеукраїнський круглий стіл Реформа - шлях до школи моєї мрії застосування інноваційних технологій в освіті м. Київ Інститут соціальної та політичної психології document.pdf
5948 Всеукраїнська науково-практична конференція ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ ЩОДО ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОЛЬОРО-ТЕРАПІЇ В РОБОТІ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ м. Київ Інститут соціальної та політичної психології document.pdf
5883 Всеукраїнська науково-практична конференція ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ ЩОДО ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОЛЬОРО-ТЕРАПІЇ В РОБОТІ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ м. Київ Інститут соціальної та політичної психології document.pdf
5884 Розвиток інформаційно-аналітичної компетентності педагога в умовах трансформаційних змін суспільства методичні засади застосування інноваційних технологій Навчально-науковий інститут менеджменту та психології ДЗВО "Університет менеджменту освіти" document
4515 ПРОФОРІЄНТАЦІЯ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ Гендерні стереотипи та особливості професійного розвитку вихователів-методистів закладів дошкільної освіти Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України document.docx
4513 Академічна мобільність, дослідницькі проекти та грандові програми: досвід, можливості, перспективи Особливості академічної мобільності у післядипломній освіті Національна академія наук України document.docx
3735 Вебінар Організація ігор і вправ спрямованих на розвиток спілкування у дітей Всеосвіта document
2824 Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи Присвячується пам`яті Ігоря Каньковського Педагогічний тренінг - ефективна форма підвищення кваліфікації вихователів-методистів Хмельницький національний університет document
2823 Дошкільна і початкова освіта: сьгодення і перспективи розвитку Організація курсів підвищення кваліфікації вихователів-методистів дошкільних закладів Київський університет імені Бориса Грінченка Інститут післядипломної педагогічної освіти document
2822 Наукова спадщина академіка Івана Зязюна у вимірах сучасності й майбутнього Особливості вивчення і узагальнення передового педагогічного досвіду в дошкільній освіті Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова document
2819 Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації Особливості кар`єрного розвитку вихователів-методистів дошкільних навчальних закладів Національний університет біоресурсів і природокористування України document
1071 Програма Педагогіка мистецтва і мистецтво педагогічної дії Мистецтво педагогічної дії вихователя сучасного дошкільного навчального закладу Київ document
1070 Міжнародна науково-практична конференція Психологічні чинники професійного розвитку педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів у системі післядипломної освіти Ужгород document
2818 Професійна підготовка майбутніх вихователів до реалізації завдань фізичного виховання дітей дошкільного віку в світлі сучасних освітніх вимог Підготовка інструкторів з фізичної культури до процесу формування фізичних якостей у дошкільників Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка document
1069 Освіта татового життя Інструктування дітей дошкільного віку з фізичного самозбереження як нова місія інструкторів фізичної культури ДНЗ України Київ document
1068 Методи і технології соціальної психології та психотерапії в умовах сучасного суспільства Методи дослідження спілкування дітей в умовах різновікової групи Київ document
8649 Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи дослідження Соціально-психологічна допомога дітям інклюзивних груп Національний університет ім. Тараса Шевченка document.pdf

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
40983 Effective education in the conditions of noosphere existence of mankind with objective and virtual realities
36473 Alacrity of Preschool Education Teachers to Work with Children in Inclusive Groups

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (1)

ID Назва Рік
10193 Methods of communication in different age groups of children

Фахові видання, що затверджені МОН (8)

ID Назва Рік
24265 Features of innovative activityin pre-school establishments
4505 Research methods of communication of children in various age groups
24310 Specificity of practical psychology consulting with parents Preschool Educational Institution
3737 Features of the development intellectual feelings of psychology students
3739 Andragogical approaches training educators Methodist preschools
2721 Psychological characteristics of adult learning
2557 Forming the multiage communication at children preschool age in the game
2559 Research a real and desirable relations-circle of children in conditions of group with variable age

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (24)

ID Назва Рік
36979 Adaptation of young children to preschool in a pandemic
31482 Features of use color therapy in work with children at preschool age
27977 Summer landscapes of Kiev Conversations on paintings with senior group of preschool children
26192 Conversations with preschool children
24294 Bring up patriotic feelings of the preschoolers
24303 Features of the development of mental processes in young children
24306 New educational tools - new opportunities
19900 How to create a positive microclimate in a different age group
20243 Organization of training courses for educators - methodologists of preschool institutions
22182 Features of studying and generalization of advanced pedagogical experience in preschool education
15066 Correct plan - a key to success. Advice for preschool psychologist
12293 Communicative games as a means of adaptation of first-graders to school
10332 Method of projects in working with parents
9262 New discoveries - every day! The organization of cognitive activity of children
3869 Health-saving and health-forming technology
3738 Implementation idea’s Rusova S.F. about social and moral education of preschool children
2957 Developing fine motor and sensory skills of children
3122 How our children are drawing
2635 It is important to understand each other
32387 Communicative activity as a means of moral education of preschoolers
2559 Research a real and desirable relations-circle of children in conditions of group with variable age
2636 Teach children to communicate
1863 Features of communication junior and senior preschool children in various activities
1668 Methodic of studying interaction of children in various age groups of the preschool

Індекс цитування в Research Gate (2)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
316 Інститут післядипломної освіти Кафедра дошкільної та початкової освіти 40.9 0 2020 https://www.researchgate.net/profile/Halyna_Smolnykova
704 Інститут післядипломної освіти Кафедра дошкільної та початкової освіти 185.9 0 2021 https://www.researchgate.net/profile/Halyna-Smolnykova

Дослідно-експериментальна робота (1)

ID Назва дослідно-експериментальної роботи База (навчальний заклад) Вид участі Документ, що засвідчує Період реалізації
38 Виховуємо киянина на основі впровадження програми розвитку дітей старшого дошкільного віку "Я-киянин" ДНЗ 565, 17, 107, 688. 762, 810, НВК "Оріана", 696 - 84-050216.pdf

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (10)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
614 Фаховий модуль (стажування) - document 19.09.2014
3350 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 13.09.2019
4671 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.12.2020
5486 інше Інший модуль document 07.09.2021
5508 інше Інший модуль document 22.08.2021
5712 інше Інший модуль document 20.11.2021
6147 інше Інший модуль document 19.12.2021
6315 інше Інший модуль document 27.01.2022
6494 Лідерський модуль Інший модуль document 07.06.2022
6663 інше Інший модуль document 17.06.2022

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (2)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
1209 Університет науково-педагогічних знань «Педагогічні практики адаптивної освіти» постійно діючий Університет імені Бориса Грінченка, навчальний корпус № 1 28.12.2017 2
1307 ІІ КИЇВСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ФОРУМ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА: РАЗОМ ДО УСПІХУ» постійно діючий Kiev 23.08.2018 2

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (7)

ID Назва Рік
15278 Guidelines to the educational program for children 2 to 7 years "Child"
15030 Counseling psychology
15253 «Child» the educational program for children from 2 to 7 years
12305 I - from Kiev: regional partial program of preschool children
8312 About animals for kids: Album with story in pictures for preschool age children
8305 Counseling psychology
24933 Child. The program of education and training of children from two to seven years

Навчальні та методичні матеріали (6)

ID Назва Рік
29611 I'm a Kievite
25338 I-Kiyanin: regional partial program for the development of children of the senior preschool age
10169 Mixed-age group in preschool
4512 Algorithm of writing analytical report of work in the preschool on the academic year
5218 Dominant classes in physical education with children preschool age (predominant use of a certain kind of sports equipment)
2955 Studying the state of the educational process

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2452 Кафедра дошкільної та початкової освіти 4,6 25.11.2019
3303 Кафедра дошкільної та початкової освіти 4,0 30.11.2020
4239 Кафедра дошкільної та початкової освіти 4.8 06.12.2021
5107 Кафедра дошкільної та початкової освіти 4.8 29.11.2022

Кураторство академічною групою (5)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
310 завідувачі ДНЗ I 2 3 2016-2017
311 вихователі ДНЗ I 2 3 2016-2017
403 ВХ09-01, УП03-01, ДШ01-17, ДШ01-18, УП03-02 I 2 3 2017-2018
625 Вихователі закладів дошкільної освіти I 2 3 2018-2019
639 Інструктори з фізичної культури закладів дошкільної освіти I 2 3 2018-2019