Додаткові відомості

Освіта
Київський державний педагогічний інститут ім. О.М.Горького закінчила в 1980 році
Перелік місць роботи
Методичний кабінет Жовтневого відділу освіти м. Києва 1985-1998
Теми дисертацій (захищених)
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СПІЛКУВАННЯ ДІТЕЙ В РІЗНОВІКОВИХ ГРУПАХ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Громадська активність
1. Член редакційної колегії щомісячного науково-методичного журналу Міністерства освіти і науки України "Дошкільне виховання".
2. Член експертної ради щомісячного спеціалізованого журналу "Вихователь-методист дошкільного закладу". Журнал виходить за інформаційної підтримки Міністерства освіти і науки України.

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
2 0 0 2023.11.29 06:00:31 Перейти до Scopus link

Індекси цитування Google Академії

В значенні "Динаміка цитування" зазначено кількість цитувань за поточний період (на основі фіксованих показників за рейтингом прозорості від 15.03.2023 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
За весь період 128 6 5 14 2023.11.22 10:32:49 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 84 5 3

Індекс цитування в Research Gate (2)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
316 Інститут післядипломної освіти Кафедра дошкільної та початкової освіти 40.9 0 2020 https://www.researchgate.net/profile/Halyna_Smolnykova
704 Інститут післядипломної освіти Кафедра дошкільної та початкової освіти 253.9 0 2022 https://www.researchgate.net/profile/Halyna-Smolnykova

Конференції (31)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
9669 ПЕДАГОГ ХХІ СТОЛІТТЯ: ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОСВІТНІ ІННОВАЦІЇ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ НАВЧАННЯ ФАХІВЦІВ ІЗ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ НА КУРСАХ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ У ВОЄННИЙ ЧАС Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
8710 РЕАЛІЗАЦІЯ В ДОШКІЛЬНІЙ ТА ПОЧАТКОВІЙ ОСВІТІ ПРИНЦИПІВ ДЕМОКРАТІЇ: ЗВАЖЕНІСТЬ, ОБІЗНАНІСТЬ, ДОСВІД Особливості управління закладом дошкільної освіти на принципах демократії Київський університет імені Бориса Грінченка document.docx
8654 ОСВІТА В КОНТЕКСТІ НОВИХ ВИКЛИКІВ ЧАСУ: УКРАЇНСЬКИЙ ТА ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД Особливості адаптації дитини до умов дошкільного закладу: україно-канадський досвід Київський університет імені Бориса Грінченка document.docx
8650 Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи дослідження Соціально-психологічна допомога дітям інклюзивних груп Київський національний університет імені Тараса Шевченка document
8652 Польські королівські резеденції Краків історія у віках м. Київ посольство Польщі в Україні document
8132 Методологічний семінар Розвиток обдарованої особистості: світовий та вітчизняний контексти Обдарована дитина дошкільного віку: особливості виховання м. Київ document.pdf
7088 Колегія Павла Галагана в культурному й освітньому просторі кінця ХIХ-початку ХХ століть Колегія Павла Галагана як модель елітної української школи м. Київ Національний музей літератури України document
7065 Інновації тіловиховання 2.0 Організація фізичного виховання в умовах закладу дошкільної освіти м. Київ Інститут модернізації змісту освіти document
7066 Мистецтво в дії. Арт-терапія в практиці польських спеціалістів Арт-терапія в практиці закладів дошкільної освіти м. Київ Посольство Польщі в Україні document.pdf
6533 Всеукраїнська наукова онлайн конференція Ефективна взаємодія в освіті. Інструменти та прийоми. Розвиток емоційного інтелекту у дітей дошкільного віку м. Київ document.pdf
8133 КОМПЕТЕНТНІСНЕ СПРЯМУВАННЯ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ Адаптація дітей раннього віку до дошкільного закладу в умовах пандемії Київський університет імені Бориса Грінченка document.docx
6415 КОМПЕТЕНТНІСНЕ СПРЯМУВАННЯ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ Адаптація дітей раннього віку до дошкільного закладу в умовах пандемії м. Київ document
6106 Всеукраїнський відкритий науково-практичний онлайн-форум Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії Інноваційні процеси в дошкільній освіті м. Київ Інститут обдарованої дитини НАПН України document.pdf
6260 Другий Всеукраїнський відкритий науково-практичний онлайн-форум Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії Інноваційні процеси в дошкільній освіті Мала академія наук України document.pdf
5947 Всеукраїнський круглий стіл Реформа - шлях до школи моєї мрії застосування інноваційних технологій в освіті м. Київ Інститут соціальної та політичної психології document.pdf
5948 Всеукраїнська науково-практична конференція ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ ЩОДО ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОЛЬОРО-ТЕРАПІЇ В РОБОТІ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ м. Київ Інститут соціальної та політичної психології document.pdf
5883 Всеукраїнська науково-практична конференція ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ ЩОДО ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОЛЬОРО-ТЕРАПІЇ В РОБОТІ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ м. Київ Інститут соціальної та політичної психології document.pdf
5884 Розвиток інформаційно-аналітичної компетентності педагога в умовах трансформаційних змін суспільства методичні засади застосування інноваційних технологій Навчально-науковий інститут менеджменту та психології ДЗВО "Університет менеджменту освіти" document
4515 ПРОФОРІЄНТАЦІЯ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ Гендерні стереотипи та особливості професійного розвитку вихователів-методистів закладів дошкільної освіти Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України document.docx
4513 Академічна мобільність, дослідницькі проекти та грандові програми: досвід, можливості, перспективи Особливості академічної мобільності у післядипломній освіті Національна академія наук України document.docx
3735 Вебінар Організація ігор і вправ спрямованих на розвиток спілкування у дітей Всеосвіта document
2824 Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи Присвячується пам`яті Ігоря Каньковського Педагогічний тренінг - ефективна форма підвищення кваліфікації вихователів-методистів Хмельницький національний університет document
2823 Дошкільна і початкова освіта: сьгодення і перспективи розвитку Організація курсів підвищення кваліфікації вихователів-методистів дошкільних закладів Київський університет імені Бориса Грінченка Інститут післядипломної педагогічної освіти document
2822 Наукова спадщина академіка Івана Зязюна у вимірах сучасності й майбутнього Особливості вивчення і узагальнення передового педагогічного досвіду в дошкільній освіті Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова document
2819 Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації Особливості кар`єрного розвитку вихователів-методистів дошкільних навчальних закладів Національний університет біоресурсів і природокористування України document
1071 Програма Педагогіка мистецтва і мистецтво педагогічної дії Мистецтво педагогічної дії вихователя сучасного дошкільного навчального закладу Київ document
1070 Міжнародна науково-практична конференція Психологічні чинники професійного розвитку педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів у системі післядипломної освіти Ужгород document
2818 Професійна підготовка майбутніх вихователів до реалізації завдань фізичного виховання дітей дошкільного віку в світлі сучасних освітніх вимог Підготовка інструкторів з фізичної культури до процесу формування фізичних якостей у дошкільників Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка document
1069 Освіта татового життя Інструктування дітей дошкільного віку з фізичного самозбереження як нова місія інструкторів фізичної культури ДНЗ України Київ document
1068 Методи і технології соціальної психології та психотерапії в умовах сучасного суспільства Методи дослідження спілкування дітей в умовах різновікової групи Київ document
8649 Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи дослідження Соціально-психологічна допомога дітям інклюзивних груп Національний університет ім. Тараса Шевченка document.pdf

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (3)

ID Назва Рік
45898 Moodle-Based Development of Primary Education under Martial Law
40983 Effective education in the conditions of noosphere existence of mankind with objective and virtual realities
36473 Alacrity of Preschool Education Teachers to Work with Children in Inclusive Groups

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (1)

ID Назва Рік
10193 Методи дослідження спілкування дітей у різновікових групах

Фахові видання, що затверджені МОН (9)

ID Назва Рік
45265 Діагностика сформованості компетентності педагогічного партнерства у вчителів початкової школи
24265 Особливості інноваційної діяльності в закладах дошкільної освіти
4505 Методи дослідження спілкування дітей в умовах різновікової групи
24310 Специфіка консультативної діяльності практичного психолога з батьками в дошкільному навчальному закладі
3737 Особливості розвитку інтелектуальних почуттів у студентів-психологів
3739 Андрагогічні засади навчання вихователів – методистів дошкільних закладів
2721 Психологічні особливості навчання дорослих
2557 Формування якостей різновікового спілкування дошкільників засобами гри
2559 Вивчення реального і бажаного кола спілкування дітей в умовах різновікової групи

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (24)

ID Назва Рік
36979 Адаптація дітей раннього віку до дошкільного закладу в умовах пандемії
31482 Особливості використання кольоро-терапії в роботі з дітьми дошкільного віку
27977 Літні пейзажі Києва Бесіди за творами живопису з дітьми старшої групи
26192 Бесіди з дітьми старшої групи
24294 Виховуємо патріотичні почуття змалку
24306 Нові освітні засоби – нові можливості
24303 Особливості розвитку психічних процесів у дітей раннього віку
19900 How to create a positive microclimate in a different age group
20243 Організація курсів підвищення кваліфікації вихователів-методистів дошкільних закладів
22182 Особливості вивчення і узагальнення передового педагогічного досвіду в дошкільній освіті
15066 Вдалий план - запорука успіху Поради практичному психологу
12293 Комунікативні ігри як засіб адаптації першокласників до школи
10332 Метод проектів у роботі з батьками
9262 Нові відкриття – щодня! Організація пізнавальної діяльності дітей
3869 Здоров’язбережувальні та здоров’яформувальні технології
3738 Впровадження ідей С. Русової спрямованих на соціально-моральне виховання дошкільників
2957 Розвиваймо у малят сенсорику та дрібну моторику
3122 Як малюють наші діти
2635 Важливо зрозуміти одне одного
32387 Комунікативна діяльність як засіб морального виховання дошкільників
2559 Вивчення реального і бажаного кола спілкування дітей в умовах різновікової групи
2636 Вчимо дітей спілкуватися
1863 Особливості спілкування молодших і старших дошкільників в різних видах діяльності
1668 Методика вивчення спілкування дітей в умовах різновікової групи дошкільного навчального закладу

Дослідно-експериментальна робота (1)

ID Назва дослідно-експериментальної роботи База (навчальний заклад) Вид участі Документ, що засвідчує Період реалізації
38 Виховуємо киянина на основі впровадження програми розвитку дітей старшого дошкільного віку "Я-киянин" ДНЗ 565, 17, 107, 688. 762, 810, НВК "Оріана", 696 - 84-050216.pdf

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
270 Забезпечення якості професійної діяльності педагогічних працівників міста Києва в системі неперервної педагогічної освіти Повноцінне дослідження 09.2022

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (14)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
614 Фаховий модуль (стажування) - document 19.09.2014
3350 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 13.09.2019
4671 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.12.2020
5486 інше Інший модуль document 07.09.2021
5508 інше Інший модуль document 22.08.2021
5712 інше Інший модуль document 20.11.2021
6147 інше Інший модуль document 19.12.2021
6315 інше Інший модуль document 27.01.2022
6494 Лідерський модуль Інший модуль document 07.06.2022
6663 інше Інший модуль document 17.06.2022
8296 Історія України в контексті військової агресії росії Інший модуль document 30.08.2022
8308 Столична освіта: якість в умовах воєнного стану Інший модуль Смольникова Галина Валентинівна (1) (1) (1).pdf 23.08.2023
8309 ПЕДАГОГ XXI СТОЛІТТЯ: ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОСВІТНІ ІННОВАЦІЇ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ Інший модуль Смольникова Галина Валентинівна (6) (1) (2).pdf 06.04.2023
8359 Сучасний заклад дошкільної освіти: лідерство, диджиталізація, майбутній капітал Інший модуль document 19.10.2023

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (2)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
1209 Університет науково-педагогічних знань «Педагогічні практики адаптивної освіти» постійно діючий Університет імені Бориса Грінченка, навчальний корпус № 1 28.12.2017 2
1307 ІІ КИЇВСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ФОРУМ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА: РАЗОМ ДО УСПІХУ» постійно діючий Kiev 23.08.2018 2

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (7)

ID Назва Рік
15278 Методичні рекомендації до Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина»
15253 Дитина. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років
15030 Консультативна психологія
12305 Я – киянин: регіональна парціальна програма розвитку дітей старшого дошкільного віку
8305 Консультативна психологія
8312 Малятам про тварин: Альбом сюжетних картинок для дітей раннього віку
24933 Дитина. Програма виховання і навчання дітей від двох до семи років

Навчальні та методичні матеріали (6)

ID Назва Рік
29611 Я - киянин
25338 Я-Киянин : регіональна парціальна програма розвитку дітей старшого дошкільного віку
10169 Різновікова група в ДНЗ
4512 Алгоритм складання аналітичної довідки роботи дошкільного закладу за навчальний рік
5218 Домінантні заняття з фізичної культури в роботі з дітьми старшого дошкільного віку (з переважним використанням певного виду фізкультурного обладнання)
2955 Вивчення стану освітнього процесу

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2452 Кафедра дошкільної та початкової освіти 4,6 25.11.2019
3303 Кафедра дошкільної та початкової освіти 4,0 30.11.2020
4239 Кафедра дошкільної та початкової освіти 4.8 06.12.2021
5107 Кафедра дошкільної та початкової освіти 4.8 29.11.2022

Рейтинг викладачів серед педагогів (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Оцінка Рік
7 Кафедра дошкільної та початкової освіти 48 2023

Нові освітні програми (ІПО) (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Роль Рік
33 Кафедра дошкільної та початкової освіти Розробник 2023