Додаткові відомості

Освіта
Кіровоградський державний педагогічний інститут імені О.С. Пушкіна
Перелік місць роботи

Кіровоградський державний педагогічний університет імені  Володимира Винниченка

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Теми дисертацій (захищених)

"Літературна творчість Д.І. Яворницького і розвиток української прози початку ХХ століття" (1995);

"Художня модифікація національної історіософії в прозі Уласа Самчука" (2007)

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (3)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
224 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства - 1 0 2021 -
271 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства FSW-3816-2022 1 1 2022 https://www.webofscience.com/wos/author/record/27234210
410 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства FSW-3816-2022 1 1 2023 https://www.webofscience.com/wos/author/record/27234210

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 240 6 5 2024.07.08 10:34:23 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 98 5 1

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
25 Факультет української філології, культури і мистецтва Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 28.5 1 2023 https://www.researchgate.net/profile/Iryna_Rusnak

Конференції (17)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
9024 Лінгвофілософський підхід до мови: основні напрями і парадигми Українська мова в контексті суспільних викликів Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
4457 Літературний процес: моделі, матриці, категорії Жанрова матриця роману-репортажу Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
4459 Карпатська Україна - незалежна держава Поетика назви роману-репортажу «Сонце з Заходу» Уласа Самчука Ужгородський національний університет document.pdf
3845 Борис Грінченко в літературному, кульутрно-освітньому та громадсько-політичному житті України Принципи упорядкування творів письменників кінця ХІХ - початку ХХ ст.: питання текстології Київський університет імені Бориса Грінченка document
3630 Постать Миколи Євшана в контексті розвитку українського модернізму Погляди Миколи Євшана на взаємодію художньої та позахудожньої реальностей Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського document.pdf
3629 ІХ Липівські читання Художній світ оповідання "Гаркавий" Юрія Липи Полтавський університет економіки і торгівлі document.pdf
3628 Українська і польська політична еміграція ХХ століття: традиції - особистості - ідеї - риторика \ Київський національний університет імені Тараса Шевченка document.pdf
3631 Василь Стус: життя, ідеологія, творчість, соціополітичний і літературний контекст Оніричні мотиви в ліриці Василя Стуса Донецький університет ім. Василя Стуса document
3626 Літературний процес: полівекторність сучасного світу (людина, рух, простір, час) ПОЕТИКА ТРЕВЕЛОГУ «ВРАЖІННЯ З ПОДОРОЖІ ПО ЕВРОПІ» (1939) ВОЛОДИМИРА БЛЬОНДИНЕНКА Київський університет імені Бориса Грінченка document
2399 Михайло Івасюк - письменник, педагог, громадянин (до 100-річчя від дня народження) Конструювання історичної пам"яті про народні повстання у прозі Михайла Івасюка Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича document.pdf
1987 ЛІТЕРАТУРНА ГЕНЕРАЦІЯ 1930-Х РОКІВ “ПРАЗЬКА ШКОЛА” Національні образи-символи в оповіданнях Уласа Самчука Київський національний університет імені Тараса Шевченка document.pdf
1988 Комунікативний дискурс у полікультурному просторі ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТЬ ПРО УКРАЇНСЬКУ РЕВОЛЮЦІЮ В РОМАНІ «САБОТАЖ УВО» УЛАСА САМЧУКА Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського document.pdf
1986 ГОЛОД 1946-1947 рр.: ІСТОРИЧНІ, ФІЛОСОФСЬКО-ПСИХОЛОГІЧНІ ТА ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ «Цар Голод» та інша аграрна дивоглядія московського Кремля в оцінці Уласа Самчука ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ document.pdf
1984 Літературний процес: трансгресії революцій САБОТАЖ ЯК ОДНА З ФОРМ ОРГАНІЗОВАНИХ ТРАНСГРЕСИВНИХ ПРАКТИК (на матеріалі неопублікованого роману «Саботаж УВО» Уласа Самчука) Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
1181 V Всеукраїнська наукова конференція 'Творчість Павла Богацького в контексті української літератури ХХ століття' 'Мала літературна енциклопедія' (1948-1950) Павла Богацького Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського document
1182 Wspolnota wyobrazona. Pisarki Europy Srodkowej wobec problemow literackich, spolecznych i politycznych lat 1914-1944/1945 Художня історіософія Галини Журби (на матеріалі прози міжвоєнної доби) Warszawa document
1183 Всеукраїнська науково-практична конференція КОМУНІКАТИВНИЙ ДИСКУРС: НАУКОВА РЕЦЕПЦІЯ І СТРАТЕГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ Оцінка творчості Івана Франка в неопублікованій публіцистиці Уласа Самчука Національний університет біоресурсів і природокористування України document

Монографії (колективні) (3)

ID Назва Рік
37308 Kod żywnościowy w prozie Ułasa Samczuka
29728 Ярослав Мудрий та його доба: тисячолітній досвід українського державотворення
24826 Художня історіософія Галини Журби (на матеріалі прози міжвоєнного періоду)

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
37309 Вплив віртуального освітнього простору на стресостійкість майбутніх філологів

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (3)

ID Назва Рік
48153 (Не) Серйозний образ Уласа Самчука в креолізованих текстах(на матеріалі сатирично-гумористичних часописів української діаспори)
28574 Образ Романа Шухевича і вояків УПА у прозі Уласа Самчука
28575 „(Nie)Dorżnięty”: pamięć o traumie totalitarnej w opowiadaniu Ułasa Samczuka Osoby przesiedlone

Фахові видання, що затверджені МОН (18)

ID Назва Рік
48153 (Не) Серйозний образ Уласа Самчука в креолізованих текстах(на матеріалі сатирично-гумористичних часописів української діаспори)
40411 «Добровольці добре знають, за що б’ються і вмирають…»
40305 Борис Грінченко про способи регулювання творчого натхнення
37309 Вплив віртуального освітнього простору на стресостійкість майбутніх філологів
34111 Поетика фейлетону «Подєбрадський чичероне» Миколи Чирського
31196 Феномен малоросійства в інтерпретації Уласа Самчука (на матеріалі трилогії «Ост»)
31195 Художня рецепція образу Ярослава Мудрого у творах про його доньок-королев
24835 Історія написання і видання роману «Сонце з заходу» Уласа Самчука: спроба реконструкції
24837 Поетика тревелогу «Вражіння з подорожі по Европі» (1939) Володимира Бльондиненка
20968 Videre majus quiddam
20963 Художній світ сучасного роману у віршах
19289 Улас Самчук про феномен книги (на матеріалі публіцистики)
24977 „Studia Polsko-Ukraińskie”: моделювання ефективного міжкультурного діалогу
16785 Dmytro Yavornytskyi – Popularizer of Taras Shevchenko’s Creative Work
16794 The novel "Sabotage UVO" Ulas Samchuk’s: at the crossroads of art and documentary
16792 THE ROLE OF CULTURE AND ART IN THE NATION’S HISTORYHENESIS (on the material of literary-critical works of Ulas Samchuk)
16798 To the Question about the Place of Birth of Yurii Klen (Osvald Burghardt)
16793 Постімпресіоністичний дискурс в українській літературі: «школа» Михайла Коцюбинського

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (7)

ID Назва Рік
28576 Поетика назви роману-репортажу «Сонце з Заходу» Уласа Самчука
24830 Художній світ оповідання «Гаркавий» Юрія Липи
21922 «Мала літературна енциклопедія» (1948–1950) Павла Богацького
20951 Історична пам’ять про Українську революцію в романі «Саботаж УВО» Уласа Самчука
20958 Цар голод та інша аграрна дивоглядія московського кремля в оцінці Уласа Самчука
19038 Чому «Чорні вірші» чорні…: Роздуми над збіркою Євгена Маланюка
16799 "The gift at the birthday party" by Michael Kotsyubynskij is the intertextual background Ulas Samchuk's story "Birthday"

Статті у періодичних наукових виданнях Університету, які не включені до затвердженого Переліку МОН України (не входять до категорії Б) (2)

ID Назва Рік
34891 «Загарячий у словах і заотвертий у мислях»(штрихи до біографії Уласа Самчука)
32410 Проблема емансипації жінки у фейлетоні «Амазонія: надзвичайно недотепна історія» Миколи Чирського

Організація міжнародних/всеукраїнських наукових конференцій на базі Університету (1)

ID Назва Підрозділ Тип Місце проведення Роль Рік
23 (XVI Грінченківські читання) "Епоха Грінченка: нація, ідентичність, просвіта" Факультет української філології, культури і мистецтва Всеукраїнська наукова конференція (з міжнародною участю) Київський університет імені Бориса Грінченка Голова (співголова) оргкомітету 2023

Реєстр наукових публікацій (6)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
27 Videre majus quiddam наукове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/20968/ 2018
28 Художній світ сучасного роману у віршах фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/20963/ 2018
29 Художня історіософія Галини Журби (на матеріалі прози міжвоєнного періоду)/ Artystyczna historiozofia Hałyny Żurby (na materiale prozy epoki międzywojennej) монографія http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/24826/ 2018
30 «Studia Polsko-Ukraińskie»: моделювання ефективного міжкультурного діалогу фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/24977/ 2018
141 Феномен малоросійства в інтерпретації Уласа Самчука (на матеріалі трилогії «Ост») фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31196/ 2020
142 Художня рецепція образу Ярослава Мудрого у творах про його доньок-королев фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31195/ 2020

Заявки на колективні гранти (2)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
189 Модуль Жана Моне «Українська література в контексті європейських досліджень» Європейська комісія, програма ім. Жана Моне Коллективний - 2019
375 The formation of the modern image of women: national tradition and European experience Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (4)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
536 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 06.12.2013
2527 Лідерський модуль Інший модуль document 01.11.2018
3150 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 04.04.2019
9878 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 03.06.2024

Викладацька діяльність

Використання ЕНК (2)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
7407 Інститут філології Історія української літератури і літературної критики (1 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
9767 Інститут філології Історія української літератури і літературної критики (1 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
382 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,21 29.12.2016
1397 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,68 12.01.2017
2230 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,78 27.12.2018
2748 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,24 28.12.2019
4013 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,63 28.12.2020
4872 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,21 28.12.2021
6021 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,86 30.12.2022
6893 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,54 30.12.2023

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (3)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
79 VІІІ Міжнародний мвоно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді ім. Т. Шевченка Київський університет імені Бориса Грінченка 12.10.2017
279 ІІІ етап ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка Університет Грінченка 20.12.2018
325 Всеукраїнський конкурс "Вчитель року 2021" Київ 01.04.2021