Додаткові відомості

Освіта
Київський національний університет імені Тараса Шевченка (1986 р.).
Спеціальність „Біофізика”.
Кваліфікація „Викладач біології і хімії”
Перелік місць роботи

1986 - 1991 рр. - вчитель біології і хімії знз №160 Дарницького р-ну м. Києва.
1991 - 1993 рр. - вчитель біології і хімії знз №289 Дарницького р-ну м. Києва.
1993 - 2003 рр. – методист кафедри природничо-математичних дисциплін і старший викладач Київського міського інституту удосконалення вчителів.
2003 - 2008 рр. – старший викладач кафедри анатомії та вікової фізіології Київського міського педагогічного університету імені Б.Д. Грінченка
2008 р. – доцент кафедри анатомії, вікової фізіології і гігієни Інституту психології і соціальної педагогіки Київського міського педагогічного університету імені Б.Д. Грінченка.
2010 - 2013 рр. – доцент кафедри анатомії і фізіології людини Інституту психології та соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка.
2013 - 2016 рр. - доцент кафедри анатомії і фізіології людини Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка.
2016 р. і до 2022 р. - доцент кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту Київського університету імені Бориса Грінченка. З 2022 р. і дотепер - доцент кафедри фізичної терапії та ерготерапії Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту Київського університету імені Бориса Грінченка.

З 2006 р. і дотепер - член редакційної колегії фахового журналу «Біологія і хімія в рідній школі» (до 2012 р. журнал виходив у світ під назвою «Біологія і хімія в школі», до 2014 р. - під назвою «Біологія і хімія в сучасній школі»).

Теми дисертацій (захищених)
«Формування біологічних понять в учнів 6-9 класів у шкільному курсі біології»
за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання біології
Громадська активність
в Міжнародній академії культури безпеки, екології та здоров'я
International Academy of culture security, ecology and health
EUROPEAN ASSOCIATION for SECURITY

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
204 7 2 2022.11.29 21:36:31 Перейти на сторінку link

Конференції (51)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
8468 "БІОБЕЗПЕКА ТА СУЧАСНІ РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ. Теорія, практика, перспективи ЗВ’ЯЗОК ОСОБИСТІСНОЇ ЗРІЛОСТІ З ВЖИВАННЯМ АЛКОГОЛЮ ТА СТАВЛЕННЯМ ДО КУРІННЯ ХВОРИХ І ЗДОРОВИХ ЛЮДЕЙ. м. Київ КПІ ім. Ігоря Сікорського document.pdf
7916 Role of Science and Education in Sustainable Development in attachment СТАН ВАКЦИНАЦІЇ ТА ОБІЗНАНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ПРО ВАКЦИНИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19 Katowice, Polska document.pdf
7785 ІХ Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференціїФізичне виховання, спорт та здоров'я людини: досвід, проблеми, перспективи" 1. Ставлення студентської молоді до застосування анаболічних стероїдів спортсменами м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
7784 ІХ Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференціїФізичне виховання, спорт та здоров'я людини: досвід, проблеми, перспективи" 2. Дослідження стану обізнаності студентської молоді про механізм дії новітньої мРНК-вакцини проти Сovid-19 м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
7783 ІХ Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференціїФізичне виховання, спорт та здоров'я людини: досвід, проблеми, перспективи" 1. Стан вакцинації студентської молоді проти Сovid-19 та їхнє ставлення до неї м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
7067 4th International Scientific Conference "Information and Innovative Technologies in the XXI Century" INFORMATION TECHNOLOGIES IN HIGHER EDUCATION (IN A PANDEMIC CONDITION) Katowice, Polska document.PDF
6785 ІІІ Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Здоров’я, фізичне виховання і спорт: перспективи та кращі практики» РІВЕНЬ ОСОБИСТІСНОЇ ЗРІЛОСТІ ЛЮДИНИ ТА ЙОГО ЗВ’ЯЗОК ІЗ ІНТЕГРАЛЬНИМИ ВИСНОВКАМИ ПРО ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН КАРДІО-РЕСПІРАТОРНОЇ СИСТЕМИ м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
6592 ROLE OF SCIENCE AND EDUCATION IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ НАУКОВИХ ПОНЯТЬ У ВИЩІЙ ШКОЛІ Katowice, Polska document.pdf
6633 International scientific and practical conference «Physical culture and sports in the educational space: innovations and development prospects» Зв’язок духовності за рисами характеру з фізичною активністю хворих і здорових людей Wloclawek Poland document.pdf
6289 VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини: досвід, проблеми, перспективи» (у циклі Анохінських читань) Мотивація щодо здоров’я та її залежність від біодемографічних, антропометричних характеристик та функціонального стану кардіо-респіраторної системи хворих і здорових людей м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
5469 ХХІ МІЖНАРОДНИЙ «ТИЖДЕНЬ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ» В УКРАЇНІ Біоенергоінформативні чинники кінезіологічної реабілітації м. Київ document.doc
5447 International Scientific and Methodological Seminar "Individualization of Learning: Theory and Practice" Online education of Ukrainian students in a pandemic crisis Opole (Poland) document
5428 ІІІ Молодіжна науково-практична конференція з міжнародною участю «Молодий вчений: сучасні тенденції формування та збереження здоров’я людини» Рівень обізнаності студентів-першокурсників щодо застосування анаболічних стероїдів спортсменами м. Харків document.pdf
5302 ORGANIZATION AND MANAGEMENT IN THE SERVICES’ SPHERE ORGANIZATION OF HEALTH-SAVING SPACE IN EDUCATION Opole Polska document.PDF
5294 Підвищуємо кваліфікацію онлайн Підвищення кваліфікації онлайн м. Київ Вища школа освітнього менеджменту document
5240 ROLA NAUKI I EDUKACJI W ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU DEPENDENCE OF STUDENT ANXIETY FROM TEMPERAMENT AND ITS OPTIMIZATION DURING THE EDUCATIONAL PROCESS Katowice, Polska document.pdf
5220 Онлайн ресурси видавництва Wiley в допомогу дослідникам Онлайн ресурси м. Київ document
5053 «Сучасні авторські методики в реабілітації хворого» Здоров’язбережувальні аспекти фізичної реабілітації м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
4354 Інформаційні та інноваційні технології в XXI столітті TEST TECHNOLOGIES IN THE ELECTRONIC EDUCATION SYSTEM OF UKRAINIAN STUDENTS Katowice, Polska document.pdf
4341 ХХ МІЖНАРОДНИЙ «ТИЖДЕНЬ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ» В УКРАЇНІ Біологічні чинники кінезіологічної реабілітації Клініка активної терапії особливих станів; адреса: Київ, вул. Вишгородська, 21-З document.doc
4197 Здоров’я, фізичне виховання і спорт: перспективи та кращі практики • Небезпеки здоров’ю молоді в сучасному світі м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
4061 NOWOCZESNE TECHNOLOGIE INNOWACYJNE I INFORMACYJNE W ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA САМОСТІЙНА РОБОТА ПІД ЧАС НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКИХ СТУДЕНТІВ Katowice, Polska document.PDF
4062 Спорт та здоров'я людини в умовах сучасного суспільства Небезпеки здоров’ю молоді в сучасному світі м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document.docx
3443 «Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини: досвід, проблеми, перспективи» (у циклі Анохінських читань) "Здоров’я людини: досвід, проблеми, перспективи» м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
3231 III International Scientific and Practical Conference ‘’International Trends in Science and Technology’’ ВПЛИВ МОБІЛЬНОГО ТЕЛЕФОНУ НА ЗДОРОВ’Я (ОГЛЯД ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ) Warsaw, Poland document.pdf
3135 ЗДОРОВ’Я, ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ І СПОРТ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА КРАЩІ ПРАКТИКИ Рівень фізичного стану студентів-першокурсників вищого навчального закладу залежно від напрямку підготовки м. Київ document
3007 Європейські цінності спортивної освіти ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ м. Київ document
2869 ПРОБЛЕМИ ЗДОРОВ’Я, ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ, РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ЕРГОТЕРАПІЇ Фізична реабілітація в розв’язанні проблеми наркозалежності молоді м. Суми document
1871 VІI Міжнародна наукова конференція "Актуальні проблеми дослідження довкілля" Інтродукція рослин в Україні: історичний нарис Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка document.pdf
2144 Проблеми формування здорового способу життя у молоді (Х Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів з міжнародною участю) Фізична реабілітація наркозалежних м. Одеса document.pdf
2143 Проблеми формування здорового способу життя у молоді (Х Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів з міжнародною участю) ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ СПОРТСМЕНІВ, ПОСТРАЖДАЛИХ ВІД ВЖИВАННЯ АНАБОЛІЧНИХ СТЕРОЇДІВ м. Одеса document.pdf
1793 ХVІІІ Міжнародна конференція "Реабілітаційна Україна для життя, здоров'я і безпеки в Європі" Вплив екологічних небезпек на здоров'я мешканців мегаполісів і великих міст України м. Київ document
1648 Проблеми формування професійного іміджу педагогічних працівників і керівних кадрів освіти Методика формування наукових понять у процесі екологічного виховання м. Київ, Національна бібліотека Ярослава Мудрого document.pdf
1622 III International Scientific and Practical Conference " Scientific Issues of the Modernity" . ҐРУНТОВНІ ЗНАННЯ СТУДЕНТІВ – ЗАПОРУКА ПРОФЕСІЙНОГО УСПІХУ Dubai, UAE document.pdf
1610 6th International Scientific Conference PROBLEMS AND PROSPECTS OF TERRITORIES’ SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT The threat of extinction Ukrainian requires immediate implementation of health-preserving educational technologies in the educational process Opole, Poland document.PDF
1549 Фізичне виховання, спорт та здоров'я людини: досвід, проблеми, перспективи Анаболічні стероїди і спорт: за і проти м. Київ, КУ імені Грінченка document
1550 Фізичне виховання, спорт та здоров'я людини: досвід, проблеми, перспективи Життя молоді без наркотиків м. Київ, КУ імені Грінченка document
1649 ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИИЙ ПОТЕНЦІАЛ ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ Роль шкільної бібліотеки у профілактиці наркогенної поведінки молоді м. Київ, КУ імені Грінченка document.doc
1534 Гуманітарні, природничі та точні науки як фундамент суспільного розвитку Стан здоров'я українців та як його визначити Харків document
557 ХІІІ Международная конференция 'Развитие науки в ХХІ веке' Формирование научных понятий у будущих специалистов г. Харьков document
559 VІ Всеукраїнська науково-практична конференція 'Педагогіка здоров'я' Здоров’язбережувальні умови під час навчання м. Харків, ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, ОКЗО 'Криворізбка загальноосвітня санаторна школа-інтернат №8' document
560 Реалізація сучасних стандартів у розв'язанні проблеми кар'єрного зростання науково-педагогічних і педагогічних працівників Створення здоров'язбережувальних умов у навчальному закладі м. Київ, ЦІППО ДВНЗ 'Університет менеджменту освіти' НАПН України document
561 ІІІ Міжнародна науково-практична конференція 'Актуальні проблеми в сферах науки та шляхи їх вирішення' Вплив темперамента студента на його тривожність м. Одеса document
558 II International Scientific and Practical Conference 'The goals of the World Science Вплив коралової води на живі організми Dubai, UAE document
562 Теоретичні та практичні аспекти розвитку біологічних наук: матеріали Методика визначення біологічного віку школярів і студентів м. Рівне document
568 Освіта крізь призму мікроісторії: заклади освіти, особистості, навчальна література, листування Підручники з біології на зламі століть м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
565 Актуальні проблеми дослідження довкілля Інтродукція рослин у столичному дендропарку м. Суми, СумДПУ імені А.С. Макаренка document
567 Реалізація тенденцій управління впровадженням здоров'язбережувальних технологій в освітній простір України Формування в педагогічних працівників навичок діагностики як здоровязбережувальний компонент навчання Київ, вул. Артема 52-а, ЦІППО ДВНЗ 'УМО' НАПНУ document
566 Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку Небезпека від газованих напоїв Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, document
564 ХXXI Міжнародна науково-практична конференція 'Інноваційний потенціал світової науки – ХХІ сторіччя' Газовані напої: пити чи не пити м. Запоріжжя document
563 Педагогіка здоров’я: IV Всеукраїнська науково-практична конференція Небезпечний пластик для здоров’я молоді м. Харків, Харківський національний педагогічний ун-тет імені Г.С. Сковороди document

Монографії (колективні) (14)

ID Назва Рік
40885 Status of vaccination and awareness of student youth about vaccines in the convention of the Covid-19 pandemic
41094 Spirituality by human character traits of sick and healthy people and its relationship with their physical, mental, social health, lifestyle and personal indicators
37964 Інформаційні технології у вищій школі (в умовах пандемії)
35874 Methods of formation of scientific concepts in higher school
31648 Online education of Ukrainian students in a pandemic crisis
31436 Organization of health space in an educational institution
31186 Dependence of student anxiety from temperament and its optimization during the educational process. Education for achieving sustainable development Monograph-35. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts, Katowice School of Technology
31277 Залежність тривожності студента від темпераменту та її оптимізація під час навчального процесу
27957 Тестові технології в системі електронного навчання українських студентів
27606 Independent work during the training of Ukrainian students
27118 The necessity of mobile phone in social life and risk for health (review of literature)
24234 Quality education in Ukraine
19255 Сonditions to preserve the health of young people in modern school
18403 The development of personal qualities of educational problems in biology / Social and Economic Priorities in the Context of Sustainable Development

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (3)

ID Назва Рік
38115 Personal maturity of sick and healthy people and its relationship to gender, age and anthropometric indicators
34569 Influence of sexual dimorphism on the development of the logical thinking function in young athletes aged 13–15 years with different blood groups
33760 Research of peculiarities of development of time perception function in 13-15 year-old athletes with different blood groups

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (32)

ID Назва Рік
41085 Human personal maturity and its relationship to integral conclusions about the functional state of the cardio-respiratory system
38489 Анаболічні стероїди та їхній вплив на здоров’я спорсменів: плюси та мінуси
39702 Методика формування природничих понять під час чуттєвого пізнання
36550 Рівень особистісної зрілості людини та його зв’язок із інтегральними висновками про функціональний стан кардіо-респіраторної системи
36517 Formation of natural concepts at the stages of sensory knowledge
36129 Formation of natural concepts at the stages of sensory knowledge
35785 Зв’язок духовності за рисами характеру з фізичною активністю хворих і здорових людей
36460 Motivation to health and its relationship with biodemographic and anthropometric parameters and functional state of cardio-respiratory system of patients and healthy people
33365 Levels of personal maturity among the students of humanitarian university
31540 Рівень обізнаності студентів-першокурсників щодо застосування анаболічних стероїдів спортсменами
31313 Formation of information culture of Ukrainian students
27792 Рівень тривожності студентів та його зв’язок з самооцінкою здоров’я
26939 Ефективність комплексу фізичної реабілітації при невриті лицевого нерва
25212 PHYSICAL REHABILITATION WITH ARTHROSIS OF THE HIP JOINT
24152 Вплив мобільного телефону на здоров’я (огляд вітчизняної та зарубіжної літератури)
24135 Physical rehabilitation of patients with neuritis of the facial nerve
23833 Pedagogical aspects of improving professional preparation for professionals of physical education and sports
23439 Physical state of a sportsman under the activities of a mobile radiotelephone
21339 Від якості навчальних знань до якості освіти
19519 Ґрунтовні знання студентів – запорука професійного успіху
19443 The threat of extinction Ukrainian requires immediate implementation of health-preserving educational technologies in the educational process
19255 Сonditions to preserve the health of young people in modern school
19206 Drug addiction among young people and how to avoid it
19207 Influence of anabolic steroids on the health of athletes
21340 Вивчення фенотипових кореляцій у популяціях Закарпатської та Київської областей
14861 Від якості навчальних завдань до якості освіти
14612 ВИВЧЕННЯ ФЕНОТИПОВИХ КОРЕЛЯЦІЙ У ПОПУЛЯЦІЯХ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ТА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ
14665 Формирование научных понятий у будущих специалистов
14487 INFLUENCE OF STUDENT’S TEMPERAMENT ON HIS ANXIETY
18403 The development of personal qualities of educational problems in biology / Social and Economic Priorities in the Context of Sustainable Development
9274 Study of left- and right handedness students in their educational progress
9564 MATURATION OF THE BRAIN AND MENTAL HUMAN DEVELOPMENT

Фахові видання, що затверджені МОН (7)

ID Назва Рік
41085 Human personal maturity and its relationship to integral conclusions about the functional state of the cardio-respiratory system
36460 Motivation to health and its relationship with biodemographic and anthropometric parameters and functional state of cardio-respiratory system of patients and healthy people
33365 Levels of personal maturity among the students of humanitarian university
14612 ВИВЧЕННЯ ФЕНОТИПОВИХ КОРЕЛЯЦІЙ У ПОПУЛЯЦІЯХ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ТА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ
14504 HOW TO OVERCOME TEACHERS THE ANXIETY OF STUDENTS?
11554 Як визначити педагогу психологічний портрет студента?
1468 A brief historical sketch of environmental studies

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (63)

ID Назва Рік
42720 Зв’язок особистісної зрілості з вживанням алкоголю та ставленням до куріння хворих і здорових людей
40257 Дослідження стану обізнаності студентської молоді про механізм дії новітньої мРНК-вакцини проти COVID-19
40258 Ставлення студентської молоді до застосування анаболічних стероїдів спортсменами
40259 Стан вакцинації студентської молоді проти COVID-19 та їхнє ставлення до неї
36589 Methods of formation of natural concepts during sensory knowledge
36550 Рівень особистісної зрілості людини та його зв’язок із інтегральними висновками про функціональний стан кардіо-респіраторної системи
35785 Зв’язок духовності за рисами характеру з фізичною активністю хворих і здорових людей
38529 Рівень особистісної зрілості людини та його зв’язок із інтегральними висновками про функціональний стан кардіо-респіраторної системи
31538 Рівень обізнаності студентів-першокурсників щодо застосування анаболічних стероїдів спортсменами
26939 Ефективність комплексу фізичної реабілітації при невриті лицевого нерва
23910 CAUSES OF KNEEIN JOINT TRAUMATING AND ITS REHABILITATION
23913 Game therapy in rehabilitation of the shoulder joint
23915 Kinesiotherapy is a non-surgical method of restoring the vertebral column
23914 Method of kinesitoitization in rehabilitation of elbow joint
23912 Modern methods of rehabilitation in damage hip joint
23911 ROBOTICS IN REHABILITATION AT PARESIS OF THE UPPER LIMB
23916 Рівень фізичного стану студентів першокурсників вищого навчального закладу залежно від напряму підготовки
23861 Методика вивчення черепних нервів
25382 Physical state of students of students of higher educational staff depending only from direction of training
23253 Фізична реабілітація в розв’язанні проблеми наркозалежності молоді
21928 Анаболічні стероїди і спорт: за і проти
21926 Життя молоді без наркотиків
21201 Фізична реабілітація спортсменів, постраждалих від вживання анаболічних стероїдів
20398 Інтродукція рослин в Україні: історичний нарис
19519 Ґрунтовні знання студентів – запорука професійного успіху
19443 The threat of extinction Ukrainian requires immediate implementation of health-preserving educational technologies in the educational process
19831 Health preserving conditions in school
19791 Health preserving conditions in school
19196 Cтан здоров’я українців та як його визначити
14665 Формирование научных понятий у будущих специалистов
14480 Conditions for maintaining health during training
14503 The impact of coral waters on living organisms
13835 Підручники з біології на зламі століть
11552 Газовані напої: пити чи не пити
10779 Функції лімбічної системи у процесах навчання і пам’яті
11551 Інтродукція рослин у столичному дендропарку
11553 Про що розповість педагогу коефіцієнт асиметрії головного мозку студента
11556 Небезпека від газованих напоїв
11557 Гіпотези походження еукаріотів
13270 Дозрівання головного мозку і психічний розвиток (закінчення)
11813 Методика визначення біологічного віку школярів і студентів
5410 From left eukaryotes
4614 How to ensure the independent work of students in the present conditions
4606 Dangerous plastics for youth health
4612 The preparatory stage in the formation of scientific concepts in students
4610 WHAT WILL TELL CONSTITUTION TEACHER OF THE STUDENT BODY
3256 The dangers to the health of young people in today's world
3393 The dangers to the health of young people in today's world
4605 Associations between the constitution of the human body, its temperament and introversion-extraversion
3280 Endocrine glands
248 Impact factor of functional brain asymmetry students in their memory
245 Influence of electromagnetic radiation on the body young
247 How to avoid drug use among
246 The influence on the body radiation from mobile phones
249 Information culture future teachers in today's information society
1399 Formation valelohicаl culture of future teachers of physical education
1464 Methods of designing tests for testing in biology
1463 The risk of adverse pollutants Modern Food
1470 Methodical support for independent work of students in the introduction of credit-modular training in universities of Ukraine
1462 Cell Phones and youth health
1460 Independent work of students in the introduction of credit-modular training
1467 Preventing drug use among students in social work educators
1461 Research attitudes of young people to drinking beer

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
70 Influence of sexual dimorphism on the development of the logical thinking function in young athletes aged 13–15 years with different blood groups http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/34569/ 2021

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
454 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Кафедра фізичної терапії та ерготерапії 22.9 1 2022 https://www.researchgate.net/profile/Yevheniia_Nevidomska

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (15)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
132 Фаховий модуль (стажування) - document 16.12.2015
272 Модуль з ІКТ - document 24.03.2016
472 Дидактичний модуль - document 16.02.2016
488 Лідерський модуль - document 22.01.2016
2348 Інше Інший модуль document 31.05.2018
2488 Модуль з ІКТ Інший модуль sert_kurs_04_16_18.pdf 16.04.2018
3037 Інше Інший модуль document 27.12.2018
3113 ІКТ Інший модуль наказ № 322.pdf 10.05.2019
3289 Інше Інший модуль document 31.05.2019
3822 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 11.03.2020
4012 Дидактичний модуль Інший модуль document 05.02.2020
4162 Лідерський модуль Інший модуль document 04.05.2020
4339 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_282_26.05.2020.pdf 26.05.2020
4662 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.12.2020
5209 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_181_05.03.21.pdf 05.03.2021

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
2 Інтерактивні підходи до формування наукових понять і роботи з науковими термінами Науково-методичний семінар у рамках Фестивалю методик для науково-педагогічних працівників Університету Факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту (вул. Старосільська, 2) 26.10.2016 2

Керівництво науковим гуртком (1)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
81 Гармонія здоров'я упродовж 2017 року (1 раз на місяць) 20 Не зазначено 20.04.2017

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (24)

ID Назва Рік
41858 Нормальна анатомія людини
37674 Анатомія людини і спортивна морфологія: навч.посіб. для практичних і самостійних робіт для студ. вищ. навч. закл.
37672 Нормальна анатомія людини: навч.посіб. для практичних і самостійних робіт для студ. вищ. навч. закл
37671 Нормальна фізіологія людини та вікова фізіологія: навч. посіб. для практичних і самостійних робіт для студ. вищ. навч. закл
37670 Гігієна у фізичній реабілітації: Навчальний посібник для проведення практичних та самостійних робіт для студентів Спеціальності: 227 – Фізична терапія, ерготерапія вищих навчальних закладів
34944 Фізіологія людини
31890 Гігієна у фізичній реабілітації
33638 Анатомія людини і спортивна морфологія
33640 Нормальна анатомія людини
30795 Фізіологія людини
27916 Анатомія людини і спортивна морфологія
27917 Нормальна анатомія людини
27915 Нормальна фізіологія людини та вікова фізіологія
26463 Фізіологія людини
24174 Анатомія людини і спортивна морфологія
24175 Нормальна анатомія людини
24176 Фізіологія людини та рухової активності
23298 Нормальна фізіологія людини та вікова фізіологія
23299 Фізіологія людини
23300 Фізіологія рухової активності
20555 Фізіологія людини та рухової активності
20083 Анатомія людини і спортивна морфологія
20082 Нормальна анатомія людини
19208 Анатомія та фізіологія нервової системи

Підручники, навчальні посібники (колективні) (10)

ID Назва Рік
41865 Анатомія, фізіологія та безпека життєдіяльності у хореографії
14968 Антропологія: навчальний посібник з питань проведення практичних робіт [для студ. вищ. навч. закл.]
14500 Генетика з основами психогенетики. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Друге видання доопрацьоване
14499 Психогенетика
11481 Генетика людини з основами психогенетики. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
5228 Psychogenetics
5241 Human Genetics with Fundamentals psychogenetics
20170 Анатомія, фізіологія, еволюція нервової системи
6907 Zoology: textbook for students of non-biological specialties of higher educational institutions
6888 BOTANY: A manual for students of non-biological specialties of higher educational institutions

Навчальні та методичні матеріали (40)

ID Назва Рік
33636 Анатомія, фізіологія та безпека життєдіяльності у хореографії: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт [для студ. вищ. навч. закл.]
27807 Anatomy, physiology and life safety in choreography
24170 Жива природа: особливості і таємниці
22813 Анатомія, фізіологія та безпека життєдіяльності у хореографії: навч.-метод. посіб.з питань проведення практичних робіт
14969 Анатомія і фізіологія людини: навч.-метод. посіб. для практичних і састійних робіт студ. вищ. навч. закл
14970 Анатомія людини і спортивна морфологія: навч.-метод. посіб. для практичних і самостійних робіт для студ. вищ. навч. закл
15076 Вікова фізіологія та валеологія
14963 Вікова фізіологія, валеологія і шкільна гігієна: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних і самостійних робіт [для студ. небіол. спец. вищ. навч. закл.] – 13-те вид., перероб. і доп.
14964 Основи генетики: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних і самостійних робіт [для студ. небіол. спец. вищ. навч. закл.] – 13-те вид., перероб. і доп.
15070 Психофізіологія: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт [для студ. небіол. спец. вищ. навч. закл.]
18491 Анатомія, фізіологія та безпека життєдіяльності у хореографії: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт
12277 Невропатологія. Навчально-методичний посібник для практичних робіт студентів небіологічних спеціальностей вищих навчальних закладів
10593 Анатомія і фізіологія дитини. Навчально-методичний посібник для практичних і самостійних робіт студентів небіологічних спеціальностей вищих навчальних закладів
12849 Анатомія, фізіологія та безпека життєдіяльності у хореографії
10586 Анатомія, фізіологія, еволюція нервової системи
10596 ОСНОВИ ГЕНЕТИКИ
12273 Вікова фізіологія і валеологія
11478 Психогенетика. Посібник для вищих навчальних закладів
12060 Вікова фізіологія і валеологія
12278 Психофізіологія: навчально-методичний посібник з питань проведення практичних робіт
12279 Фізіологія людини
7259 Fundamentals of Biology and Genetics: Teach method. guidances. for practical and independent work [for students. nebiol. spec. HI. teach. bookmark.] - 10th ed., processing. and add. - K., Kyiv. University of Borys Grinchenko, 2014. - 68 p.
7015 Principles of Genetics: Teach method. guidances. for practical and independent work [for students. nebiol. spec. teach. bookmark.]
5961 A teaching aid constructed based tasks course " Age Physiology, valeology and school hygiene" of the program of high school students for non-biological specialties.
5479 Age Physiology and valeology
5503 Age Physiology, valeology and school hygiene
5508 Anatomy and Рhysiology of children with the basics of genetics
5507 Anatomy, Physiology and Medicine in the basics of choreography
5955 Anthropology: a manual for practical work
5501 Fundamentals of Natural Science
7013 Human Anatomy: Teach method. guidances. for practical and seminars [for students. nebiol. HI specialties. teach. bookmark.]
5407 Human Physiology
5477 Hygiene
5478 Neuropathology
5949 Physiology of Higher Nervous Activity: Teach method. guidances for practical work
5937 Valeologii Basics: Training method. guidances. for practical and independent work
5506 Аnthropology
5933 Введіть текст або адресу веб-сайту чи перекладіть документ Psychophysiology: Teach method. guidances. on practical work
6880 Zoology: teaching tool for students of non-biological specialties of higher educational institutions
6869 Botany: teaching tool for students of non-biological specialties of higher educational institutions

Сертифіковані ЕНК (17)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
32 Антропологія (2 курс) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Бакалавр Денна 2013 114 13.03.2013
108 Анатомія людини (1 курс, з.ф.н.) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Бакалавр Заочна 2014 398 01.10.2014
141 Вікова фізіологія і шкільна гігієна (1 курс, Ф(У), з.ф.н.) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Бакалавр Заочна 2015 168 08.04.2015
148 Вікова фізіологія і шкільна гігієна (1 курс, Ф(ІН)) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Бакалавр Денна 2015 168 08.04.2015
264 Анатомія і фізіологія людини (1 курс, ПС) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Бакалавр Денна 2016 347 30.06.2016
309 Вікова анатомія і фізіологія (1 курс, ЛОГ) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Бакалавр Денна 2017 249 10.04.2017
377 Нормальна анатомія людини (1 курс, ФТЕ, денна) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Бакалавр Денна 2018 264 16.04.2018 -
422 Анатомія людини і спортивна морфологія (1 курс, ФВ, денна) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Бакалавр Денна 2019 215 01.04.2019
442 Гігієна в реабілітації (2 курс, ФТЕ, денна) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Бакалавр Денна 2019 322 10.05.2019
515 Анатомія, фізіологія і патологія розвитку: Анатомія, фізіологія і патологія мовленнєвих та сенсорних систем (1 курс, КО, денна) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Бакалавр Денна 2019 446 27.06.2019
516 Фізіологія людини та рухової активності (1 курс, ФВ, денна) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Бакалавр Денна 2019 446 27.06.2019
517 Анатомія і фізіологія: Фізіологія людини (1 курс, ФІТР, денна) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Бакалавр Денна 2019 446 27.06.2019
757 Нормальна фізіологія людини та вікова фізіологія (1 курс, ФТЕ, денна) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Бакалавр Денна 2020 282 26.05.2020 21/22 н.р.
944 Нормальна анатомія людини (1 курс, ФТЕ, денна) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Бакалавр Денна 2021 181 05.03.2021 21/22 н.р.
1073 Анатомія і фізіологія людини (1 курс, ФВ, денна) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Бакалавр Денна 2021 448 30.06.2021 21/22 н.р.
1074 Анатомія і фізіологія (1 курс, ТД, ФІТР, денна) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Бакалавр Денна 2021 448 30.06.2021 21/22 н.р.
1157 Університетські студії (1 курс, ФТЕ, денна) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Бакалавр Денна 2021 856 30.12.2021

Використання ЕНК (44)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
63 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Анатомія і фізіологія людини (1 курс, ПС) Бакалавр Денна 8 не враховується 5 не враховується 25.11.2016
64 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Анатомія людини (1 курс) Бакалавр Денна 2 не враховується не враховується не враховується 25.11.2016
65 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Антропологія (2 курс) Бакалавр Денна 7 не враховується 4 не враховується 25.11.2016
319 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Анатомія людини (1 курс, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 4 не враховується не враховується не враховується 30.12.2016
322 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Антропологія (1 курс, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 6 не враховується не враховується не враховується 30.12.2016
328 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Вікова фізіологія і шкільна гігієна (1 курс, Ф(У), з.ф.н.) Бакалавр Заочна 1 не враховується не враховується не враховується 30.12.2016
598 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Анатомія і фізіологія: Анатомія людини і спортивна морфологія (1 курс, ТД, денна) Бакалавр Денна 5 не враховується 5 не враховується 29.12.2017
601 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Анатомія і фізіологія людини (1 курс, ПС) Бакалавр Денна 5 не враховується 5 не враховується 29.12.2017
602 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Анатомія людини і спортивна морфологія (1 курс, ФВ, денна) Бакалавр Денна 5 не враховується 5 не враховується 29.12.2017
604 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Нормальна анатомія людини (1 курс, ФТЕ, денна) Бакалавр Денна 5 не враховується 5 не враховується 29.12.2017
606 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Фізіологія людини та рухової активності (1 курс, ФВ, денна) Бакалавр Денна 5 не враховується 5 не враховується 29.12.2017
3635 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Анатомія і фізіологія: Анатомія людини і спортивна морфологія (1 курс, ТД, денна) Бакалавр Денна 12 не враховується 9 25 28.12.2018
3639 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Анатомія і фізіологія: Фізіологія людини (1 курс) Бакалавр Денна 9 не враховується 10 не враховується 28.12.2018
3641 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Анатомія, фізіологія і патологія розвитку: Анатомія, фізіологія і патологія мовленнєвих та сенсорних систем (1 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 3 не враховується 9 не враховується 28.12.2018
3786 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Нормальна анатомія людини (1 курс, ФТЕ, денна) Бакалавр Денна 15 не враховується 10 25 28.12.2018
3789 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Нормальна фізіологія людини та вікова фізіологія (1 курс, ФТЕ, денна) Бакалавр Денна 15 не враховується 9 не враховується 28.12.2018
4012 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Університетські студії: Вступ до спеціальності (1 курс, ФТЕ, денна) Бакалавр Денна 15 не враховується 10 не враховується 28.12.2018
4027 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Фізіологія людини та рухової активності (1 курс, ФВ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 10 не враховується 28.12.2018
4029 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Фізіологія рухової активності (на базі молодшого спеціаліста) (3 курс, ФВ, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується 10 не враховується 28.12.2018
5005 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Анатомія і фізіологія (1 курс, ТД, ФІТР, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 4 не враховується 27.12.2019
5008 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Анатомія і фізіологія: Фізіологія людини (1 курс, ФІТР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 5 10 27.12.2019
5009 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Анатомія людини і спортивна морфологія (1 курс, ФВ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 5 10 27.12.2019
5011 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Анатомія людини і спортивна морфологія (1 курс, ФВ, заочна) Бакалавр Заочна 9 не враховується 5 не враховується 27.12.2019
5012 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Анатомія, фізіологія і патологія розвитку: Анатомія, фізіологія і патологія мовленнєвих та сенсорних систем (1 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 5 10 27.12.2019
5036 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Гігієна в реабілітації (2 курс, ФТЕ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 5 10 27.12.2019
5037 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Гігієна в реабілітації (3 курс, ФТЕ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 5 не враховується 27.12.2019
5385 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Нормальна анатомія людини (1 курс, ФТЕ, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується 5 не враховується 27.12.2019
5865 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Університетські студії: Вступ до спеціальності (1 курс, ФТЕ, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується 5 не враховується 27.12.2019
5878 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Фізіологія людини та рухової активності (1 курс, ФВ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 5 10 27.12.2019
6086 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Анатомія і фізіологія (1 курс, ТД, ФІТР, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується 4 не враховується 10.12.2020
6087 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Анатомія і фізіологія людини (1 курс, ФВ, заочна) Бакалавр Заочна 9 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
6088 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Анатомія, фізіологія і патологія розвитку: Анатомія, фізіологія і патологія мовленнєвих та сенсорних систем (1 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 4 не враховується 10.12.2020
6243 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Діяльність реабілітаційних закладів (1-2 курс, ФТЕ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 4 не враховується 10.12.2020
6729 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Нормальна анатомія людини (1 курс, ФТЕ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 4 не враховується 10.12.2020
6730 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Нормальна фізіологія людини та вікова фізіологія (1 курс, ФТЕ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 4 10 10.12.2020
8034 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Університетські студії (1 курс, ФТЕ, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується 4 не враховується 10.12.2020
8992 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Анатомія і фізіологія (1 курс, ТД, ФІТР, денна) Бакалавр Денна 9 5 5 10 30.11.2021
9009 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Анатомія і фізіологія людини (1 курс, ФВ, денна) Бакалавр Денна 10 5 4 10 30.11.2021
9066 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Нормальна анатомія людини (1 курс, ФТЕ, денна) Бакалавр Денна 10 5 4 10 30.11.2021
9547 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Університетські студії (1 курс, ФТЕ, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10 30.11.2021
9808 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Діяльність реабілітаційних закладів (1-2 курс, ФТЕ, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10677 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Анатомія і фізіологія людини (1 курс, ФВ, заочна) Бакалавр Заочна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10930 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Інтегровані моделі знань і навичок з фізичної терапії, ерготерапії (4 курс, ФТЕ, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11614 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Нормальна фізіологія людини та вікова фізіологія (1 курс, ФТЕ, денна) Бакалавр Денна 10 5 5 3 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
575 Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології 3,43 30.12.2016
1307 Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології 4,70 12.01.2017
2141 Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології 4,86 27.12.2018
2746 Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології 4,57 28.12.2019
3921 Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології 4,67 28.12.2020
4384 Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології 4,77 28.12.2021