Додаткові відомості

Освіта
Криворізький державний педагогічний університет, 2003 рік, спеціальність "Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література"
Перелік місць роботи

2003 - вчитель зарубіжної літератури (Саксаганська гімназі №91, м.Кривий Ріг), зарахована до аспірантури (Криворізький державний педагогічний університет)

2006 - старший викладач кафедри української та іноземних мов (Криворізький економічний інститут)

2008 - доцент кафедри української та іноземних мов (Криворізький економічний інститут)

2009 - заступник директора з науково-педагогічної роботи (Криворізький економічний інститут)

2010 - зарахована до докторантури (Луганський національний університет імені Тараса Шевченка)

2013 - доцент кафедри української та іноземних мов (Криворізький національний університет)

2014 - доцент кафедри інженерної педагогіки та мовної підготовки (Криворізький національний університет)

2015 - професор кафедри української та світової літератур (Криворізький державний педагогічний університет)

2017 - професор кафедри української літератури і компаративістики (Київський університет імені Бориса Грінченка)
Теми дисертацій (захищених)

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук: "Морально-етичні основи характеротворення у драматургії Лесі Українки" (10.01.01 — українська література).

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук: "Дискурс, еволюція, типологія художніх конфілктів української драматургії 1990-2010 років" (10.01.01  українська література).

Громадська активність
Член ради молодих учених Міністерства освіти і науки України.
(Подяка МОН за проведення експертизи проєктів, проміжних та анотованих звітів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених, 2021 рік)

Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

2017—2023 Відповідальна за реалізацію співпраці з Міжнародним благодійним фондом "Мистецька скарбниця".

2017—2010 Лідер Центру компетентностей "Літературний театр".

26 жовтня 2019 року - учасниця освітнього форуму "Академія ігрових технологій: навчання літератури" як тренерка майстер-класу (сертифікат №62-ІФ-19).

Головний редактор наукового збірника "Літературний процес: методологія, імена, тенденції".

Гарант освітньо-професійної програми "Літературна творчість" (магістерський рівень).

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (3)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
167 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства AAY-5080-2021 3 1 2021 https://publons.com/researcher/4364265/tetiana-virchenko/
267 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства AAY-5080-2021 3 1 2022 https://www.webofscience.com/wos/author/record/2371018
406 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства AAY-5080-2021 3 1 2023 https://www.webofscience.com/wos/author/record/2371018

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 104 4 2 2024.05.15 10:15:49 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 55 3 1

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
286 Факультет української філології, культури і мистецтва Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 21.6 1 2023 https://www.researchgate.net/profile/Tetiana_Virchenko

Конференції (31)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
10290 Літературний процес: територія пам'яті Наш Грінченко: образи, візії, пам'ять Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
10247 Борис Грінченко: знаний і невідомий "Книжки для дітей і дорослих": буття Бориса Грінченка в каноні (у співавторстві з професором Романом Козловим) Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна document.pdf
9950 Епоха Грінченка: просвіта, нація, ідентичність Борис Грінченко - біограф: міркування на відстані часу Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
9929 Книжкова спадщина Бориса Грінченка для дітей: з музейних та бібліотечних зібрань "Книжки для дітей і для дорослих?": від раціональних планів Бориса Грінченка до канону Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
9917 Всеукраїнський літературознавий круглий стіл (з міжнародною участю) "Грінченко-енциклопедист" Біографічний метод Бориса Грінченка: концептуальні виміри Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
9854 Актуальні проблеми літературознавства і мовознавства Модератор пленарного засідання Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
9785 Українська філологія: школи, постаті, проблеми (до 175-річчя заснування катедри української словесності у Львівському університеті) Літературознавчі аспекти біографічних праць Бориса Грінченка (у співавторстві з Романом Козловим) Львівський національний університет імені Івана Франка document.pdf
9636 Культурологічний вимір сучасної гуманітаристики Структурні концепти вираження колективної травми в антології п'єс "Неназвана війна" (у співавторстві з Тамарою Федик) Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя document.pdf
9254 Круглий стіл "Лідер українства у Серці України" Наукова біографія Бориса Грінченка Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
8928 Творчий світ Григорія Штоня Література у вимірах мета (на матеріалі есеїстики Григорія Штоня) Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія імені Тараса Шевченка document.pdf
8696 Біографічний наратив: текст і дискурс Бренд Бориса Грінченка: спроба реконструкції персональної стратегії Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
8697 Літературний процес: Хаос. Апокаліптика. Біфуркації Історіософія любові (за епістолярієм Бориса Грінченка) Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
8296 Фестиваль освітнього лідерства Clever Нові сенси в освіті: бачення сьогодення і майбутнього Київський університет імені Бориса Грінченка document
7722 VI Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених \ Модератор секції Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
7296 Літературний твір: теорія, методологія, переклад, критик Подорож героя в романі про війну на Сході України Житомирський державний університет імені Івана Франка document.pdf
7085 Літературний процес: межі толерантності Відповідальність як життєва стратегія (за епістолярієм Лесі Українки) Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
6976 Стефаник інтермедіальний "Синя книжечка" Василя Стефаника: поетика серіальності / мозаїчності Платформа інтермедіальних досліджень document
6975 VII Міжнародна наукова конференція "Художні феномени в історії та сучасності" ("Географічний простір і художній текст") Майдан в українському романі про Революцію Гідності: поетика і міфологія Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна document
6977 Літературний процес: (авто-)біографія, наратив, ідентичність Модератор лінійки "Жанрово-стильові модифікації документальної літератури" Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
7086 Запрошені професори в ЖДУ імені Івана Франка Драматургія Бориса Грінченка: згадати чи забути (пам'ять - цінності - ідентичність) Житомирський державний університет імені Івана Франка document
4297 Віктор Петров-Домонтович: мапування творчості письменника Репрезентація покоління в повістях В.Петрова-Домонтовича Ягеллонський університет, м. Краків document
4298 Літератор-інтелектуал у міграційний процесах: виклики для пам'яті та ідентичності Мотив внутрішньої міграції в романі В. Домонтовича "Без грунту" Чорноморський національний університет імені Петра Могили document.doc
4295 Літературний процес: моделі, матриці, категорії Антологія актуальної драми: терапія чи провокація до роздумів? Київський університет імені Бориса Грінченка document
4296 Літературний театр у становленні філолога: досвід і перспективи Центр компетентностей "Літературний театр": студентські очікування Київський університет імені Бориса Грінченка document
3578 Борис Грінченко в літературному, культурно-освітньому та громадсько-політичному житті України Молоде покоління в повісті Бориса Грінченка "Сонячний промінь": гомогенність і репрезентація Київський університет імені Бориса Грінченка document
3289 Фестиваль освітнього лідерства Clever Участь у майстер-класах Київський університет імені Бориса Грінченка document
3049 Літературний процес: полівекторність сучасного світу (людина, рух, простір, час) Засади канонізації драматургічних творів (на матеріалі української публіцистики кінця XIX - початку XX ст.) Київський університет імені Бориса Грінченка document
2521 Творчість Миколи Куліша у світовому історико-літературному контексті Традиції М.Куліша в п'єсах В.Діброви Херсонський державний університет document.PDF
1824 Від смішного до великого: феномен комічного в літературі та культурі Художні домінанти трагікомедій В.Діброви Бердянськ document.pdf
1830 Актуальні проблеми літературознавчої термінології Монтаж у драматичному творі Рівне document.docx
1825 Clobalne aspekty economii swiatowej i stosunkow miedzynarodowych w warunkach niestabilnosci gospodarczej Theatre-studio in a higher educational establishment: classics and post-classics Academia Polonijna w Czestochowie document

Монографії (одноосібні) (4)

ID Назва Рік
24186 Сучасна українська драматургія. Галерея портретів
20428 Драматургія Олександра Чиркова: спроба наближення
20252 Художній конфлікт в українській драматургії 1990 - 2010 років: дискурс, еволюція, типологія
20429 Морально-етичні основи характеротворення у драматургії Лесі Українки

Монографії (колективні) (2)

ID Назва Рік
47925 Непокірний. Грані долі : монографія
27699 Wspominając ciemność: psychologia traumy w monodramie nedy neżdany1 kotka na wspomnienie ciemności…

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (3)

ID Назва Рік
39724 Generation related self-identity of Lesia Ukrainka (Based on her epistolary heritage)
35587 Українська інтелектуальна драма 2000-х років
34462 The Jay’s Wing by Ivan Franko: imaginary drama dialogue

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (6)

ID Назва Рік
48624 «Книжки для дітей і для дорослих»: буття Бориса Грінченка в каноні
42313 Література у вимірах мета (на матеріалі есеїстики Григорія Штоня)
41751 Відповідальність і покликання як життєва стратегія (за епістолярієм Лесі Українки)
39724 Generation related self-identity of Lesia Ukrainka (Based on her epistolary heritage)
41752 Contemporary interpretation of the development of Ukrainian literary studies
24314 Потенціал гри (за п'єсою Олександра Вітра "Під прицілом тиші")

Фахові видання, що затверджені МОН (16)

ID Назва Рік
48624 «Книжки для дітей і для дорослих»: буття Бориса Грінченка в каноні
42313 Література у вимірах мета (на матеріалі есеїстики Григорія Штоня)
41751 Відповідальність і покликання як життєва стратегія (за епістолярієм Лесі Українки)
44096 Замкнене коло «смерть — життя — смерть»: кінопоетика збірки Василя Стефаника «Дорога»
37990 "Синя книжечка" Василя Стефаника: поетика серіальності / мозаїчності
41752 Contemporary interpretation of the development of Ukrainian literary studies
39792 Майдан в українському романі про Революцію Гідності: поетика і міфологія
36710 Репрезентація поколіннєвих відмінностей в інтелектуальних романах В.Петрова-Домонтовича
30503 Конструювання пам'яті як пошук ідентичності: художні інтенції Бориса Грінченка – драматурга
31055 Літературний театр у навчальному процесі: досвід роботи Університетського коледжу та підготовки фахівців на нефілологічних спеціальностях
28342 Засади оцінки та канонізації драматургічних творів українськими публіцистами кінця XIX - початку XX ст.
31948 Літературний театр у навчальному процесі: досвід роботи Університетського коледжу та підготовки фахівців на нефілологічних спеціальностях.
24122 Осмислення буття літературного твору: від теорії до практики
26559 Сучасна українська драматургія для дітей: аксіологічний вимір крізь поколіннєву призму
23667 Художні домінанти трагікомедій В. Діброви
20426 Сучасна українська драматургія: феномен існування

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (6)

ID Назва Рік
48623 Структурні концепти вираження колективної травми в антології п’єс «Неназвана війна»
27997 Голос тексту: поліфонічне звучання
29396 Брехтівська драма VS класична драма (аспект сценічності)
27964 Біографічна драма
24121 Літературознавча термінологія в авторських жанрових дефініціях сучасних українських драматургів
20586 Художні домінанти трагікомедій В.Діброви

Забезпечення виходу періодичного наукового видання Університету, що входить до категорії Б Переліку наукових видань, затвердженого МОН України (6)

ID Підрозділ Назва видання Тип відповідальності Роль у виданні Випуск Дотримання графіка виходу випуску та принципів академічної доброчесності Рік
29 Інститут філології Літературний процес: методологія, імена, тенденції Зміст Заступник головного редактора 17 Дотримано 2021
71 Інститут філології Літературний процес: методологія, імена, тенденції Зміст Заступник головного редактора 18 Дотримано 2021
111 Факультет української філології, культури і мистецтва Літературний процес: методологія, імена, тенденції Зміст Головний редактор № 19 (2022) Дотримано 2022
136 Факультет української філології, культури і мистецтва Літературний процес: методологія, імена, тенденції Зміст Головний редактор № 20 (2022) Дотримано 2022
191 Факультет української філології, культури і мистецтва Літературний процес: методологія, імена, тенденції Зміст Головний редактор № 21 Дотримано 2023
202 Факультет української філології, культури і мистецтва Літературний процес: методологія, імена, тенденції Зміст Головний редактор №22 Дотримано 2023

Організація міжнародних/всеукраїнських наукових конференцій на базі Університету (1)

ID Назва Підрозділ Тип Місце проведення Роль Рік
25 (XVI Грінченківські читання) "Епоха Грінченка: нація, ідентичність, просвіта" Факультет української філології, культури і мистецтва Всеукраїнська наукова конференція (з міжнародною участю) Київський університет імені Бориса Грінченка Член оргкомітету 2023

Реєстр наукових публікацій (5)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
26 Художні домінанти трагікомедій В. Діброви фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/23667/ 2018
97 Wspominając ciemność: psychologia traumy w monodramie nedy neżdany1 kotka na wspomnienie ciemności… монографія http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27699/ 2019
247 Репрезентація поколіннєвих відмінностей в інтелектуальних романах В.Петрова-Домонтовича фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/36710/ 2021
347 Contemporary interpretation of the development of Ukrainian literary studies фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41752/ 2022
377 Замкнене коло «смерть — життя — смерть»: кінопоетика збірки Василя Стефаника «Дорога» фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/44096/ 2023

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
88 Вища школа у м. Сонч (Польща) Наукове стажування 27.-30.11.2018

Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University. Вищий навчальний заклад
приватної форми власності

Учасник проекту Вірченко_сертифікат.pdf

Заявки на колективні гранти (7)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
94 Сучасна українська драматургія в системі гуманітарного знання: потенціал тексту Ф84 - конкурсу на гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень у 2019 році Індивідуальний - 2018
139 Художні сценарії творення ідентичності в умовах війни: досвід української та зарубіжної літератури ХХ–ХХІ століть Ф84 - конкурсу на гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень у 2019 році Коллективний - 2018
150 "Поколіннєва ідентичність учасників літературних дискусій в Україні кінця 19 століття" Державний фонд фундаментальних досліджень Коллективний - 2018
246 «Інноваційний університет і лідерство. Фаза V: «Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету» Варшавський університет, Ягелонський університет. Фундація Artes Liberales Індивідуальний - 2019
503 Електронний архів і корпус текстів Бориса Грінченка “Грінченкознавство” Український культурний фонд Коллективний - 2020
615 Електронний архів і корпус текстів Бориса Грінченка “Грінченкознавство” Український культурний фонд Коллективний - 2021
710 Електронний архів і корпус текстів Бориса Грінченка “Грінченкознавство” Український культурний фонд Коллективний - 2022

Словники, енциклопедії (1)

ID Назва Рік
28226 Поколіннєва репрезентація сучасної української драматургії: коронацйні межі

Професійний розвиток

Цифрова компетентність викладачів Університету Грінченка (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Рівень цифрової компетентності Дата
100 Факультет української філології, культури і мистецтва Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства Аналітик-дослідник 25.04.2023

Підвищення кваліфікації (14)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1656 Інше - document 03.04.2014
1663 Лідерський модуль - document 04.07.2017
2101 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 05.03.2018
2224 Дослідницький модуль Інший модуль document 30.05.2018
3076 Модуль з ІКТ Інший модуль document 25.04.2019
3362 Інше Інший модуль ВірченкоТ.pdf 26.10.2019
3774 ІКТ Інший модуль Наказ_серт_ЕНК_27_12_19-1.docx 28.12.2019
5275 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_301_05.05.21.pdf 05.05.2021
5395 інше Інший модуль document 18.05.2021
6452 Лідерський модуль Інший модуль document 07.06.2022
6679 інше Інший модуль document 24.09.2022
7610 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 18.04.2023
9104 Інший Інший модуль Сертифікат Вірченко Тетяна Ігорівна.pdf 27.12.2023
9290 Організація та проведення XXIV Міжнародного конкурсу з укр. мови ім. П. Яцика Інший модуль Вірченко.pdf 18.02.2024

Реалізація проєктів, спрямованих на висвітлення історії Університету і грінченкознавства (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Назва проєкту Рік
15 Факультет української філології, культури і мистецтва Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства Цифрова бібліотека Університету Бориса Грінченка 2022

Підготовка музичних, театральних, хореографічних проєктів (як режисер-постановник) (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
75 Міжнародний літературний конкурс "Молода коронація" Театральний Україна, Київ, Колонна зала Київської міської державної адміністрації за адресою: вул. Хрещатик, 36. Документ Microsoft Word (3).docx 07.06.2018

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
37553 Практикум з української літератури: види літературознавчого аналізу

Нові освітні програми (2)

ID Підрозділ Назва Тип освітньої програми Діяльність Дата Документ, що засвідчує
52 Факультет української філології, культури і мистецтва Біографістика і текстологія Міжгалузева Створення програми 30.03.2023 Витяги_ОП_30.03.2023.pdf
57 Факультет української філології, культури і мистецтва Біографістика і текстологія Міжгалузева Набір на програму 30.03.2023 біт-м-д-б.pdf

Сертифіковані ЕНК (2)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
643 Практикум з української літератури: Аналіз художнього тексту (2 курс, ФУ, денна) Інститут філології Бакалавр Денна 2019 902 28.12.2019
997 Теорія літератури (4 курс, УМЛ, денна) Факультет української філології, культури і мистецтва Бакалавр Денна 2021 301 05.05.2021 23/24 н.р.; 22/23 н.р.; 21/22 н.р.

Використання ЕНК (14)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
3633 Інститут філології Аналіз художнього тексту (3 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 4 9 не враховується 28.12.2018
5204 Інститут філології Історія української літератури і літературної критики (2 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 27.12.2019
5531 Інститут філології Практикум з української літератури: Аналіз художнього тексту (2 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 10 27.12.2019
7408 Інститут філології Історія української літератури і літературної критики (1-2 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
8285 Інститут філології Сучасні аудіовізуальні літературні формати: технологія і промоція (5-6 курс, ЛТ, денна) Магістр Денна 7 5 не враховується 10.12.2020
8286 Інститут філології Практикум з української літератури: Аналіз художнього тексту (2 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується 10.12.2020
8689 Інститут філології Практикум з української літератури: Виразне читання (1 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 7 5 не враховується 31.12.2020
8892 Інститут філології Теорія літератури (4 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 8 5 10 30.11.2021
10530 Інститут філології Історія української літератури і літературної критики (1-2 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
11307 Інститут філології Університетські студії (1 курс, ФН, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
11397 Інститут філології Навчальна практика (літературно-краєзнавча) (1 курс, ФУ) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
11963 Інститут філології Університетські студії (1 курс, ФІС, ФФР, ФІТ денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 31.12.2021
12082 Факультет української філології, культури і мистецтва Теорія літератури (4 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 9 5 3 31.12.2022
12861 Факультет української філології, культури і мистецтва Теорія літератури (4 курс, УМЛ, денна) Бакалавр Денна 9 5 5 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (7)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
1011 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,08 12.01.2017
1873 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,20 26.12.2018
3229 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,16 28.12.2019
3598 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,45 28.12.2020
4593 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,63 28.12.2021
6025 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,95 30.12.2022
6899 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,80 30.12.2023

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (1)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
74 І етап VIII Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка Київський університет імені Бориса Грінченка 12.10.2017

Підготовка переможця студентського наукового конкурсу, турніру, проєкту тощо (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва конкурсу Рівень Документ, що засвідчує Рік
25 Підбуртна Діана Володимирівна II Всеукраїнський конкурс наукових студентських робіт на честь Героя Небесної Сотні Сергія Кемського Всеукраїнський рівень document 2019

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
205 Федик Тамара Олександрівна V Українська мова, література (з методикою їх викладання) I 2022

Переможці професійного (не наукового) конкурсу, фестивалю (3)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва заходу Місце проведення заходу Рік Тип заходу Призове місце Документ, що засвідчує
349 Кабакова Олександра Валеріївна Факультет української філології, культури і мистецтва IV Відкритий патріотичний фестиваль-конкурс «Народ-герой героїв появляє» Київ 2022 Всеукраїнський II Кабакова Олександра_диплом.pdf
350 Диба Ігор Миколайович Факультет української філології, культури і мистецтва IV Відкритий патріотичний фестиваль-конкурс «Народ-герой героїв появляє» Київ 2022 Всеукраїнський III Диба Ігор_Диплом.pdf
352 Федик Тамара Олександрівна Факультет української філології, культури і мистецтва VI Відкритий патріотичний фестиваль-конкурс «Народ-герой героїв появляє» Київ 2022 Всеукраїнський III Федик Тамара.pdf