Додаткові відомості

Освіта

         У 1988 році з відзнакою закінчила Київське міське педагогічне училище № 2 імені К. Д. Ушинського.

У 1993 році з відзнакою закінчила Київський державний педагогічний інститут імені М.П. Драгоманова за спеціальністю "Педагогіка і психологія (дошкільна)". Професійна кваліфікація «Викладач дошкільної педагогіки та психології, методист дошкільного виховання».

1994 – 1998 рр. – навчалась в аспірантурі Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

У 2019 році здобула кваліфікацію магістра соціальної роботи за освітньою програмою «Соціальна робота. Управління соціальним закладом»  в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя.

Перелік місць роботи

1997-2002 рр. викладач кафедри дошкільної педагогіки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова;

2002-2008 рр. старший науковий співробітник центру дослідження дитинства Державного інституту проблем сім'ї та молоді; 

викладач кафедри соціальної педагогіки Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди (за сумісництвом);

З 2008 р. доцент кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти Інституту психології та соціальної педагогіки (на даний час кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти) Київського університету імені Бориса Грінченка.


Теми дисертацій (захищених)
Формування уявлень дітей старшого дошкільного віку про історію України
Громадська активність
член Європейської Асоціації з проблем Безпеки (освіта та безпека) з 2012 по 2017 року;
член Української Асоціації Оцінювання (УАО) з 2023 року

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
1 0 0 2023.12.05 06:05:39 Перейти до Scopus link

Індекси цитування Google Академії

В значенні "Динаміка цитування" зазначено кількість цитувань за поточний період (на основі фіксованих показників за рейтингом прозорості від 15.03.2023 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
За весь період 140 5 3 25 2023.12.08 10:46:58 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 92 5 2

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
52 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 18.1 1 2022 https://www.researchgate.net/profile/Olena_Denysiuk

Конференції (32)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
9670 15th Annual International Scientific Conference – DLCC2023 "Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning" Subtitle: E-learning & Artificial Intelligence Gamification as a means of formation socially successful personality of a teenager Faculty of Arts and EducaƟonal Sciences in Cieszyn, University of Silesia in Katowice (Poland) document.pdf
9088 ІІІ Всеукраїнська міждисциплінарна науково-практична конференція з міжнародною участю «ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА: ІДЕЯ, СТРАТЕГІЯ, РЕЗУЛЬТАТ» ГОТОВНІСТЬ ДО ЕФЕКТИВНОЇ СПІВПРАЦІ ФАХІВЦІВ КОМАНДИ СУПРОВОДУ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ онлайн document.pdf
9054 ОГНЕВ'ЮКІВСЬКІ ЧИТАННЯ "ОСВІТА - СУТНІСТЬ ЧАСУ" Використання театральних практик в соціальній роботі Київ document.pdf
9053 Простір арттерапії: мистецтво відновлення психічного здоров’я в часи війни учасник конференції онлайн document
9055 ВИКОРИСТАННЯ КАРТОК «МОНСТРИКИ ПОЧУТТІВ» У РОБОТІ З ДІТЬМИ ТА БАТЬКАМИ учасник майстер-класу онлайн document.pdf
8518 Всеукраїнська науково-практична конференція "СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ В РІЗНИХ СОЦІАЛЬНИХ ІНСТИТУЦІЯХ" Формування у старшокласників навичок безпечної комунікації у соціальних мережах Харків document
8247 «Психолого-педагогічна підтримка батьківства та осіб які їх замінюють в умовах воєнного стану та підтримуюча комунікація у післявоєнний час» учасниця програми онлайн document
8203 Інтернет-конференція «Українська освіта: актуальні проблеми та перспективи» учасниця конференції онлайн (ТОВ «На Урок») document.pdf
8205 ХІХ Міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція "Простір арттерапії: місце особистості в часи суспільних трансформацій" учасниця конференції онлайн (за Київським часом) document.pdf
8204 Місце спільного прийняття рішень (СПР) у практиці соціальної роботи учасниця тренінгу онлайн (за Київським часом) document
8380 IV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Соціальна підтримка сім'ї та дитини у соціокультурному просторі громади» Формування у старшокласників навичок безпечного спілкування в соціальних мережах м. Суми document.pdf
8142 Кар'єрний коучинг "Позашкільна освіта і вища освіта: пліч-о-пліч до вершин професійної майстерності заради майбутнього України" учасниця конференції м. Київ, Україна document.pdf
8141 Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні питання спеціальної та інклюзивної освіти: виклик сьогодення" Соціальна інтеграція осіб з інвалідністю: сучасні виклики м. Полтава, Україна document.pdf
7984 • 5th International Scientific and Practical Conference «INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN PRESCHOOL EDUCATION» Integration of Ukrainian children into the educational system of the Czech Republic Pereiaslav document.pdf
7648 І Всеукраїнська науково-практична конференція «Спеціальна освіта та соціальна інклюзія: виклики ХХІ століття» Особливості соціально-педагогічної роботи з дітьми молодшого шкільного віку в закладах загальної середньої освіти Запоріжжя (Запорізький національний університет) document.pdf
7194 13th Annual Internaonal Scienfic Conference – DLCC2021 “Theorecal and Praccal Aspects of Distance Learning Subtle: E-learning in Covid-19 Pandemic Time Ethical Aspects of ICT Usage in Intercommunion with Parents of Preschoolers with Special Educational Needs University of Silesia in Katowice (Poland) document.pdf
4047 ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ДОШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ» ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ НАСИЛЬСТВУ В СІМ’Ї: РОБОТА З БАТЬКАМИ В УМОВАХ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ м. Переяслав-Хмельницький document.pdf
3886 ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Партнерська взаємодія у системі інститутів соціальної сфери" Партнерська взаємодія в роботі з людьми похилого віку Ніжин document.pdf
3088 Міжнародна практична конференція “Актуальні питання деменції у ХХІ столітті: зарубіжний та вітчизняний досвід” Пісочна терапія у роботі з людьми похилого віку м. Київ document
1995 Актуальні проблеми теоретичної та консультативної психології Соціальна підтримка сімей з дітьми, які перебувають в складних життєвих умовах Київ document
1996 Другі соціально-педагогічні читання імені І.Д.Звєрєвої Творча діяльність соціальних педагогів Київ document
1333 Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики Дискусія як метод підготовки соціальних працівників в університетській системі освіти м. Дніпро document.pdf
1269 Партнерська взаємодія у системі інститутів соціальної сфери Підготовка фахівців соціальної сфери до здійснення соціально-педагогічної підтримки батьків, які виховують дітей з інвалідністю Ніжин document
1273 Простір арт-терапії: палітра почуттів Використання арт-терапії в соціальній сфері: піготовка фахівціві Київ document.pdf
187 V Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ І ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ І МОЛОДІ ХХІ СТОРІЧЧЯ: СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО ЗДІЙСНЕННЯ МЕНТОРСЬКОЇ ПІДТРИМКИ ДІТЕЙ м. Переслав-Хмельницький document
186 «БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ» Просвітницька робота з батьками з питання організації безпеки життєдіяльності дитини м. Переяслав-Хмельницький document
181 Міжнародна науково-практична конференція «Соціальна парадигма виховання: сутність та шляхи реалізації». Використання комп’ютерних технологій в організації самостійної роботи студентів спец. «Соціальна педагогіка» з курсу «Основи сімейного виховання». м.Ніжин
180 IV Міжнародна науково-практична конференція «Безпека життєдіяльності і охорона здоров’я дітей і молоді XXI сторіччя: сучасний стан, проблеми та перспективи» Соціально-педагогічна робота з батьками щодо адаптації дітей до дошкільного навчального закладу. м.Переялав-Хмельницький document
182 II Міжнародний науково-методичний семінар-практикум «Безпека життєдіяльності та охорона здоров’я дітей дошкільного віку» Робота з батьками з організації безпеки життєдіяльності дитини м. Переяслав-Хмельницький
185 Mezinarodna Konference 'VI olomoucke sympozium ukrajinistu stredni a vychodni Evropy' Формування культури спілкування майбутніх соціальних педагогів з сім'єю вихованців. Olomouc, Chehia document
183 Miedzynarodowej Konferencji Naukowej Social and pedagogical work with families that ensure the safety of their life activities. Wroclaw, Poland document
184 Міжнародна конференція з інформаційної безпеки Організація безпечного середовища (в умовах сім’ї). Глівіца, Польща document

Монографії (колективні) (2)

ID Назва Рік
40104 Ethical Aspects of ICT Usage in Intercommunion with Parents of Preschoolers with Special Educational Needs
32987 Diagnosing as a key stage of socio-pedagogical work with families raising children with cerebral palsy

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (3)

ID Назва Рік
41073 Psychological features of modern elderly people`s active life position
41072 The Motivation of Prosocial Behavior of Adolescents
40104 Ethical Aspects of ICT Usage in Intercommunion with Parents of Preschoolers with Special Educational Needs

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (13)

ID Назва Рік
46382 Організація практики здобувачів за освітньо-професійними програмами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота
46089 Принципи міждисциплінарної взаємодії фахівців команди супроводу молодших школярів з особливими освітніми потребами
41073 Psychological features of modern elderly people`s active life position
41880 Cоціальна робота в дитячих лікарнях Чеської республіки
42227 Education and support for biological families with children: modern experience of the Czech Republic and Ukraine
41072 The Motivation of Prosocial Behavior of Adolescents
40585 Оцінювання соціально-педагогічної роботи з дітьми молодшого шкільного віку в закладах загальної середньої освіти
33145 The use of information and communications technology (ICT) in work with parents who bring up a child with a disability
34271 Формування здорового способу життя дітей молодшого шкільного віку в закладах загальної середньої освіти
29788 Organization of leisure for elderly people in the public and state institutions
29827 Socialization of children of young school in the virtual environment
20492 Особливості підготовки дівчат-підлітків до усвідомленого материнства
23738 Міжнародний досвід деінституалізації та реформування соціальних послуг

Фахові видання, що затверджені МОН (8)

ID Назва Рік
46382 Організація практики здобувачів за освітньо-професійними програмами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота
46089 Принципи міждисциплінарної взаємодії фахівців команди супроводу молодших школярів з особливими освітніми потребами
41880 Cоціальна робота в дитячих лікарнях Чеської республіки
42227 Education and support for biological families with children: modern experience of the Czech Republic and Ukraine
33145 The use of information and communications technology (ICT) in work with parents who bring up a child with a disability
32645 Розуміння майбутніми соціальними працівниками та соціальними педагогами сутності та особливостей процесу деінституціалізації
23738 Міжнародний досвід деінституалізації та реформування соціальних послуг
16005 Професійна підготовка майбутнійх соціальніх педагогів та фахівців соціальної сфери до здійснення соціально-педагогічної підтримки батьків, які виховують дітей з інвалідністю

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (12)

ID Назва Рік
46092 Готовність до ефективної співпраці фахівців команди супроводу дітей з особливими освітніми потребами
42900 Формування у старшокласників навичок комунікації у соціальних мережах
42430 Формування у старшокласників навичок спілкування у соціальних мережах
39981 Особливості соціально-педагогічної роботи з дітьми молодшого шкільного віку в закладах загальної середньої освіти
16741 Дискусія як метод підготовки соціальних працівників в університетській системі освіти
16739 Підготовка фахівців соціальної сфери до здійснення соціально-педагогічної підтримки батьків, які виховують дітей з інвалідністю
11699 Виховання дітей в дусі миру на матеріалах історії України
1366 Forming culture communication of future social pedagogues with a family
1374 Formation of behavioral competence of the future of social teachers
1357 The organization of safe environment for children of preschool age (in the Family)
1363 A makereade of future sosial teachers is with families wich bring up children of early age
1436 Formation of psychological and pedagogical culture of future teachers by means of social learning games

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
158 Ethical Aspects of ICT Usage in Intercommunion with Parents of Preschoolers with Special Educational Needs https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40104/ 2022

Реєстр наукових публікацій (3)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
1 Міжнародний досвід деінституалізації та реформування соціальних послуг фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/23738/ 2018
124 Соціалізація дітей молодшого шкільного віку в умовах віртуального середовища наукове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/29827/ 2020
297 Оцінювання соціально-педагогічної роботи з дітьми молодшого шкільного віку в закладах загальної середньої освіти наукове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40585/ 2022

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (6)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
48 Західно-Фінляндський коледж м. Гуйттінен, Фінляндія. Освітній проект «Школа з англійської мови + стажування для освітян», 01.05.-07.05.2017 р.

Захід організовано Інститутом
Міжнародної Академічної і Наукової Співпраці та Західно-Фінляндським коледжем з
метою опанування проектного підходу в організації навчального процесу у
закладах освіти Фінляндії у поєднанні з інтенсивним вивченням англійської мови
у Західно-Фінляндському коледжі в
міжнаціональному мультикультурному середовищі з використанням активних
комунікаційних методик та пізнанням культури Фінляндії.Учасник проекту document
229 National College of Education (USA) Наукове стажування 05.04-10.05.2021

Larysa Koval

ICEA President, professor

Учасник програми Денисюк.pdf
262 Посольство Республіки Польщі Міжнародне стажування 16.03-25.05.2021 Відділ з питань освіти та науки Учасник програми Сертифікат - Олена Денисюк_АРТ.pdf
313 Ostrava University, Czech Republic Еразмус КА107 06.04-27.05.2022

Michaela Vontorová

Учасник програми Confirmation_Denysyuk.pdf
473 м.Люблін, Польща Non-formal education in the training of masters and PhD in EU countries and Ukraine 08-15.05.2023 Dr. Arkadiusz Malek Учасник програми document
594 Університет Острави, Чехія Міжнародне стажування 30.10-17.11.2023 Kamila Daniehlkova, Project Coordinator Учасник програми Денисюк ОМ.pdf

Заявки на колективні гранти (1)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
291 Наукове стажування House of Europe Індивідуальний - 2019

Індивідуальні гранти (1)

ID Назва гранту Грантодавач Статус Документ, що засвідчує Рік
287 UNI-Paths: Innovation in Education for Ukraine University of Ostrava Виграно Денисюк ОМ-2.pdf 2023

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
137 Особистість в умовах суспільних трансформацій сучасної України Повноцінне дослідження 04.2021 https://il.kubg.edu.ua/informatsiya/diialnist/naukova-robota/osobystist-v-umovakh-suspilnykh-transformatsii-suchasnoi-ukrainy/3089-zvit-pro-vykonannia-naukovoi-temy-instytutu-liudyny.html

Словники, енциклопедії (1)

ID Назва Рік
39233 Енциклопедія освіти

Професійний розвиток

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (2)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
10 Творча майстерня “Чарівниця осінь”. 08 жовтня 2016р. 3
272 Системна робота впродовж відповідного етапу 2017 5

Підвищення кваліфікації (34)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
131 Фаховий модуль (стажування) - document 30.04.2016
473 Дидактичний модуль - document 16.02.2016
497 Лідерський модуль - document 26.01.2016
1348 Модуль з ІКТ - Мои достижения.pdf 31.12.2016
1354 Дослідницький модуль - document 01.01.2016
1546 Інше - document 06.05.2017
1740 Інше - document 29.09.2017
1900 Інше - document 06.12.2017
2105 Інше Інший модуль document 23.03.2018
2567 Інше Інший модуль Certificate_недискримінаційний підхід_16_09.pdf 16.09.2018
2585 Інше Інший модуль document 02.11.2018
2590 Інше Інший модуль document 08.09.2018
2667 Інше Інший модуль document 23.11.2018
2677 Інше Інший модуль document 13.12.2018
3309 ІКТ Інший модуль наказ № 605 - ЕНК.pdf 20.09.2019
3493 Інше Інший модуль Денисюк-об'єднано.pdf 12.10.2019
4025 Дидактичний модуль Інший модуль document 12.05.2020
4259 інше Інший модуль document 09.10.2020
4419 інше Інший модуль document 05.11.2020
4420 інше Інший модуль document 01.10.2020
4422 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 01.01.2020
5138 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 10.05.2021
5197 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_181_05.03.21.pdf 05.03.2021
5522 інше Інший модуль document 08.10.2021
5597 інше Інший модуль document 13.03.2021
5598 інше Інший модуль document 05.11.2021
6347 Лідерський модуль Інший модуль document 13.06.2022
6553 інше Інший модуль document 31.07.2022
6554 інше Інший модуль document 14.07.2022
6567 інше Інший модуль document 08.08.2022
6943 інше Інший модуль document 07.10.2022
7333 Дослідницький (базовий) Інший модуль document 22.12.2022
8669 Інший Інший модуль document 22.11.2023
8670 Простір арттерапії Фаховий модуль (за кордоном) document 22.11.2023

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (10)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
25 «Соціально-педагогічна підтримка батьків, які виховують дітей з інвалідністю» Дискусія Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 16.05.2016 2
147 Вдкриття Арт-майстерні Відкриття Арт-майстерні Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 01.09.2016 2
148 «Наукова тема Інституту людини: індикатори моніторингу та оцінки» Виїздний корпоративний семінар для викладачів Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка Пуща-озерна 20.05.2016 2
154 Наставництво (менторство): мета, форми, результати» Гостьова лекція Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 01.11.2016 2
156 «Світлова пісочниця як засіб розвитку дрібної моторики» Майстер-клас Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 03.11.2016 2
227 “Актуальні проблеми соціально-педагогічної підтримки батьків, які виховують дітей з інвалідністю” Круглий стіл Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 24.05.2016 2
618 «Життєпис Бориса Грінченка» ІІ тур командної гри Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 09.12.2016 2
832 «Становлення особистості в умовах суспільних трансформацій: сутність та ризики» за участі національної тренерки, менеджера трені семінар-зустріч Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 20.12.2016 2
1125 Деінституалізація та розвиток системи соціальних послуг у місті Києві: виклики та перспективи Круглий стіл Київський університет імені Бориса Грінченка 01.11.2017 2
1186 Історії успіху молодих науковців Наукова цукерня, Жива бібліотека Київський університет імені Бориса Грінченка 15.05.2017 2

Керівництво науковим гуртком (1)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
112 Наукова студія «Соціальний експериментаріум» упродовж 2017 року (2 рази на місяць) 28 Не зазначено 29.09.2017

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (3)

ID Назва Рік
47338 Актуальні питання соціальної роботи
5543 Соціальна педагогіка
8446 Вступ до спеціальності:соціальна педагогіка.

Сертифіковані ЕНК (4)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
529 Соціальна робота з сім`єю (2 курс, СР, денна) Інститут людини Бакалавр Денна 2019 605 20.09.2019
932 Соціальна робота з сім`ями (2 курс, СР, денна) Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Бакалавр Денна 2021 181 05.03.2021 22/23 н.р.
1066 Арт-практики в соціально-педагогічній діяльності (2 курс, СП, денна) Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Бакалавр Денна 2021 448 30.06.2021 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
1113 Творча майстерня та ігротехніки (1 курс, СР, денна) Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Бакалавр Денна 2021 811 06.12.2021 22/23 н.р.

Використання ЕНК (23)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
333 Інститут людини Вступ до спеціальності (1 курс, СП, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 3 не враховується не враховується 30.12.2016
3943 Інститут людини Соціально-педагогічна діяльність з різними категоріями дітей, молоді та сімей Бакалавр Денна 10 9 не враховується 28.12.2018
5708 Інститут людини Соціальна робота з сім`єю: Соціальна профілактика насильства в сім’ї та щодо дітей (2 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 7 4 не враховується 27.12.2019
5717 Інститут людини Соціально-педагогічна діяльність з різними категоріями дітей, молоді та сімей (4 курс, СП, денна) Бакалавр Денна 8 4 не враховується 27.12.2019
5724 Інститут людини Соціально-педагогічна діяльність з сім`єю (3 курс, СП, денна) Бакалавр Денна 9 4 не враховується 27.12.2019
6103 Інститут людини Арт-практики в соціально-педагогічній діяльності (2 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
6857 Інститут людини Практика (1 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
7091 Інститут людини Соціально-педагогічна діяльність у різних соціальних інституціях (3 курс, СП, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
8355 Інститут людини Виробнича/навчально-технологічна практика (4 курс, СП, заочна) Бакалавр Заочна 9 5 не враховується 31.12.2020
8401 Інститут людини Виробнича/в закладах освіти практика (3 курс, СП, денна) Бакалавр Денна 7 5 не враховується 31.12.2020
8779 Інститут людини Соціальна робота з сім`єю (2 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 31.12.2020
8780 Інститут людини Соціально-педагогічна діяльність з сім`єю (3 курс, СП, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 31.12.2020
9010 Інститут людини Арт-практики в соціально-педагогічній діяльності (2 курс, СП, денна) Бакалавр Денна 9 5 10 30.11.2021
9014 Інститут людини Соціальна робота з сім`ями (2 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 10 4 10 30.11.2021
10291 Інститут людини Творча майстерня та ігротехніки (1 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 8 4 10 30.11.2021
10344 Інститут людини Тренінг комунікативності та креативності (1 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
10679 Інститут людини Арт-практики в соціально-педагогічній діяльності (2 курс, СП, заочна) Бакалавр Заочна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11148 Інститут людини Виробнича практика (2-4 курс, СП) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11310 Інститут людини Практика переддипломна (6 курс, МОСП, денна) Магістр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
11335 Інститут людини Виробнича практика / в реабілітаційних центрах (4 курс, СП) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
12446 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Творча майстерня та ігротехніки (1 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 10 4 3 31.12.2022
12585 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Арт-практики в соціально-педагогічній діяльності (2 курс, СП, денна) Бакалавр Денна 9 4 3 31.12.2022
12610 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Соціальна робота з сім`ями (2 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 10 5 3 31.12.2022

Рейтинг викладачів серед студентів (7)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
671 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 4,33 30.12.2016
1078 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 4,54 12.01.2017
1930 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 4,72 26.12.2018
2682 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 4,38 28.12.2019
3670 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 4,86 28.12.2020
4788 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 4,83 28.12.2021
5795 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 4,66 30.12.2022

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (1)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
34 ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студенстьких наукових робіт у галузі "Корекційна та соціальна педагогіка" Київський університет імені Бориса Гргінченка 29.03.2017