Додаткові відомості

Освіта
не встановлено
Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
Членкіня ГО "Центр освітніх ініціатив "Толока"

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
8 2 0 2022.11.15 12:12:01 Перейти на сторінку link

Конференції (14)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
8258 Всеукраїнська науково-практична конференція «Варіативні моделі й технології трансформації професійного розвитку фахівців в умовах відкритої освіти» Цифрова безпека викладача у новій реальності м. Київ document
8115 VІ Всеукраїнські педагогічні читання «ОСОБИСТІСНИЙ І ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ДОРОСЛИХ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ», присвячені пам’яті академіка Семена Устимовича Гончаренка Професійний розвиток педагогічних працівників в умовах війни (з досвіду освітян міста Києва) м. Київ document
7975 Науково-практична конференція «Сучасні проблеми підготовки вчителя: теорія і практика» Готовність до інноваційної діяльності керівників закладів загальної середньої освіти як складова професійної культури м. Київ document.doc
7974 Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Освітологія – 2022. Якість університетської освіти: міждисциплінарний дискурс» Неформальна освіта дорослих: вектори професійного розвитку педагога м. Київ document
7973 Міжнародний освітній форум «Трансформації в освіті: виклики і перспективи» - м. Київ document
7341 Онлайн-семінар "Я вмію себе захистити: онлайн-курс для роботи з дітьми 14-18 років з формування навичок безпечної поведінки" - м. Київ document.pdf
6920 Освіта впродовж життя: вимоги часу Професійний розвиток педагогічних працівників в умовах сьогодення: нові виклики та перспективи м. Київ document.pdf
7328 VII Міжнародна науково-практична конференція «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» Неформальна освіта дорослих в умовах сьогодення: нові виклики та трансформації м. Запоріжжя document
6736 Дистанційне та змішане навчання як засіб реалізації індивідуальної траєкторії професійного зростання педагога Умови впровадження відкритих освітніх ресурсів для професійного розвитку педагогічних працівників в Україні Київський університет імені Бориса Грінченка document
6737 Андрагогічний підхід у педагогічних дослідженнях Андрагогічні засади професійного розвитку педагогів Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України document.pdf
5721 Застосування онлайн комунікації в протидії торгівлі людьми в Україні (у рамках проєкту «Поширення Національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, в Україні») З досвіду підготовки педагогічних працівників до проведення освітніх заходів з протидії торгівлі людьми в Україні м. Полтава document
5715 Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти Умови впровадження відкритих освітніх ресурсів для професійного розвитку педагогічних працівників в Україні Національний авіаційний університет document
5716 Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній заклад середньої освіти – доуніверситетська підготовка – заклад вищої освіти Професійний розвиток педагогічних працівників в умовах неформальної освіти Національний авіаційний університет document
5707 Забезпечення якості вищої освіти у країнах Європейського Союзу Забезпечення якості професійного розвитку педагогічних працівників в системі неперервної педагогічної освіти Київський університет імені Бориса Грінченка document

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
41018 Distance and blended learning as a means of implementing the individual trajectory of professional growth of a teacher

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (1)

ID Назва Рік
42815 Readyness for innovative activity of heads of general secondary education institutions as a component of professional culture

Фахові видання, що затверджені МОН (3)

ID Назва Рік
42815 Readyness for innovative activity of heads of general secondary education institutions as a component of professional culture
38662 Peculiarities of professional orientation of pedagogues in the conditions of postgraduate education
31229 Teacher behavior strategy in the uncertainty of the conditions of professional development

Індекс цитування в Research Gate (3)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
381 Інститут післядипломної освіти Кафедра природничо-математичної освіти та технологій 1.4 0 2020 https://www.researchgate.net/profile/Viktoriia_Naumova
690 Інститут післядипломної освіти Кафедра природничо-математичної освіти та технологій 1.9 0 2021 https://www.researchgate.net/profile/Viktoriia-Naumova
835 Інститут післядипломної освіти Кафедра природничо-математичної освіти та технологій 2 0 2022 https://www.researchgate.net/profile/Viktoriia-Naumova

Реалізація інноваційних та творчих проєктів (1)

ID Назва заходу Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
134 «Освіта Києва: 30 років Незалежності» Україна, Київ document 27.08.2021

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (15)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
3059 Дидактичний модуль Інший модуль document 08.04.2019
4020 Дидактичний модуль Інший модуль document 12.05.2020
4386 інше Інший модуль document 27.02.2020
4387 інше Інший модуль document 22.04.2020
4477 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 06.11.2020
5135 інше Інший модуль document 07.04.2021
5644 інше Інший модуль document 12.08.2021
5649 інше Інший модуль document 16.11.2021
5667 інше Інший модуль document 17.11.2021
5768 інше Інший модуль document 26.11.2021
6271 інше Інший модуль document 14.04.2022
6272 інше Інший модуль document 03.05.2022
6317 інше Інший модуль document 27.05.2022
6708 інше Інший модуль document 23.06.2022
6819 інше Інший модуль document 10.11.2022

Викладацька діяльність

Рейтинг викладачів серед студентів (2)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
4194 Кафедра природничо-математичної освіти та технологій 4,2 28.12.2020
4211 Кафедра природничо-математичної освіти та технологій 4.7 06.12.2021

Кураторство академічною групою (1)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
652 Учителі трудового навчання (технологій): I 2 3 2018-2019