Додаткові відомості

Освіта

Київський державний педагогічний інститут ім. М.Драгоманова, 1992, вчитель історії та методист виховної роботи

Київський міжрегіональний інститут удосконалення вчителів ім. Б.Грінченка, 1994, практичний психолог

Перелік місць роботи

1092-1993 – керівник театрального гуртка, практичний психолог середньої загальноосвітньої школи №97 м. Києва;

1994-1995 – практичний психолог, вчитель історії гімназії Українського державного педагогічного університету ім. М.Драгоманова;

1995-1996 – викладач кафедри загальної психології Київського військового гуманітарного інституту;

1996-1997  – головний спеціаліст соціальної служби для молоді Ленінградського р-ну м. Києва;

1997-1998 - головний спеціаліст соціальної служби для молоді Київської міської державної адміністрації;

1998-2000 – старший викладач кафедри соціального управління Академії праці і соціальних відносин ФПУ;

2000-2009 – старший викладач кафедри соціальної роботи та практичної психології Академії праці і соціальних відносин ФПУ;

2001-2002 –заступник декана факультету соціального управління Академії праці і соціальних відносин ФПУ;

2009-2019 – доцент кафедри соціальної роботи та практичної психології Академії праці і соціальних відносин ФПУ (з 2013р. навчальний заклад перейменовано на Академію праці, соціальних відносин і туризму).

з 03.09.2019 по теперішній час - доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини / Факультету психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка

Теми дисертацій (захищених)
Соціально-педагогічне забезпечення діяльності кримінально-виконавчої інспекції з ресоціалізації неповнолітніх, звільнених від відбування покарання з випробуванням, 2010 р.
Громадська активність
З 1999 по 2021 р. в якості експерта брав участь у впровадженні міжнародних соціальних проектів «Соціальна освіта в Україні», «Покращення якості соціальних послуг дітям та сім’ям у громаді», «Сприяння здоров’ю матері і дитини» (Християнський дитячий фонд), «Здоров’я матері і дитини», «Попередження торгівлі людьми шляхом розвитку соціальної роботи та мобілізації громад», «Гуманітарна допомога внутрішньо переміщеним особам і найбільш вразливим сім’ям, що постраждали внаслідок конфлікту в Україні» (Український фонд Благополуччя дітей), «Зміцнення та захист прав дітей в Україні» (Рада Європи) та ін.
В 2011-1019 роках – член науково-методичної комісії з галузі знань 13.01. – «соціальне забезпечення», підкомісії з напряму підготовки 13.01.02 – «соціальна робота».
Член Української асоціації оцінювання з 2021 р.

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
146 7 6 2022.11.29 03:17:35 Перейти на сторінку link

Конференції (8)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
8547 Science of post-industrial society: globalization and transformation processes Програми шкільної медіації в Україні Вінниця document.pdf
8544 Соціально-освітні домінанти професійної підготовки фахівців соціальної сфери та інклюзивної освіти Соціальна дезадаптація підлітків з ВІЛ через переривання антиретровірусної терапії Запоріжжя document.pdf
8209 Актуальні питання спеціальної та інклюзивної освіти: виклик сьогодення Сучасні стратегії надання соціальних послуг особам з інвалідністю Полтава document.pdf
6901 Актуальні проблеми соціальної роботи та соціального забезпечення: європейський та національний вимір Профілактика як соціальна послуга сім’ям, що перебувають у складних життєвих обставинах Луцьк document.pdf
5801 Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій: наукові підходи та сучасні практики Проблеми оцінювання якості профілактичних послуг Київ document.pdf
5634 Актуальні проблеми розвитку науки в контексті глобальних трансформацій інформаційного суспільства Оцінювання проблем та потреб учнів санаторної школи-інтернату Київ document.pdf
5598 Актуальні проблеми педагогічної освіти: європейський і національний вимір Профілактика як соціальна послуга сім'ям, що перебувають у складних життєвих обставинах Луцьк document.pdf
4879 Актуальні проблеми соціальної педагогіки та соціальної роботи Етична експертиза наукових досліджень у соціальній роботі: ставлення професійної спільноти Умань document.pdf

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
37126 Профілактика як соціальна послуга сім'ям, що перебувають у складних життєвих обставинах

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (5)

ID Назва Рік
42801 Risk factors for addictive behavior of students of higher education institutions
43001 School Mediation Programs in Ukraine
41196 Social support of persons registered by probation: current state, problems and ways to overcome them
32935 Criteria for assessment the quality of social support the families in difficult life circumstances
32364 Criteria for quality assessment of the service “patronage over a child”

Фахові видання, що затверджені МОН (7)

ID Назва Рік
42801 Risk factors for addictive behavior of students of higher education institutions
37890 Qualitative analysis of implementation results of the school prevention course: on the example of the program “Stepping Life”
41196 Social support of persons registered by probation: current state, problems and ways to overcome them
37145 Preventive “Program 15”: implementation and evaluation experience
32935 Criteria for assessment the quality of social support the families in difficult life circumstances
32364 Criteria for quality assessment of the service “patronage over a child”
27894 HIV prevention and socially dangerous phenomena among adults: patterns of the «Program 15»

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (2)

ID Назва Рік
32537 Оценивание проблем и потребностей учеников санаторной школы-интерната
29883 Этическая экспертиза научных исследований в социальной работе: отношение профессионального сообщества

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
383 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 34.9 2 2022 https://www.researchgate.net/profile/Vadim_Lutij

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
334 Соціальна підтримка осіб, які перебувають на обліку органів пробації: сучасний стан, проблеми та шляхи їх подолання фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41196/ 2022

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (3)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
228 National College of Education (USA) Наукове стажування 05.04-10.05.2021

Larysa Koval

ICEA President, professor

Учасник програми Лютий.pdf
296 Остравський університет (Чехія) Міжнародне стажування Еразмус+ 06-10.12.2021

Pavla Nemethova

Учасник програми document
305 University of Washington Міжнародне стажування 01.09.2021-07.01.2022

University of Washington

Учасник програми Vadym Liutyi .pdf

Завершені наукові дослідження (2)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
135 Особистість в умовах суспільних трансформацій сучасної України Повноцінне дослідження 04.2021 https://il.kubg.edu.ua/informatsiya/diialnist/naukova-robota/osobystist-v-umovakh-suspilnykh-transformatsii-suchasnoi-ukrainy/3089-zvit-pro-vykonannia-naukovoi-temy-instytutu-liudyny.html 30
246 Соціальна дезадаптація підлітків з ВІЛ через переривання антиретровірусної терапії Етап дослідження 05.2022 https://il.kubg.edu.ua/naukova-robota-4/naukovi-doslidzhennia.html 120

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (8)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
3503 Інше Інший модуль document 12.10.2019
3669 Дослідницький модуль Інший модуль nakaz_807_25.11.2019.pdf 25.11.2019
4260 інше Інший модуль document 09.10.2020
4531 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_464_01.09.20.pdf 01.09.2020
5137 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 10.05.2021
5205 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_181_05.03.21.pdf 05.03.2021
6354 Лідерський модуль Інший модуль document 13.06.2022
6594 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 04.07.2022

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
41510 Профілактика деструктивної поведінки підлітків : навчально-методичний посібник

Навчальні та методичні матеріали (2)

ID Назва Рік
41510 Профілактика деструктивної поведінки підлітків : навчально-методичний посібник
32718 Violence against children in Ukraine. All-Ukrainian public opinion poll

Сертифіковані ЕНК (5)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
774 Теорія та історія соціальної роботи (1 курс, СР, денна) Інститут людини Бакалавр Денна 2020 464 01.09.2020 21/22 н.р.
852 Експертне оцінювання якості надання соціальних послуг (5-6 курс, МОСП, денна) Інститут людини Магістр Денна 2020 812 23.12.2020 21/22 н.р.
940 Сучасні стратегії надання соціальних послуг (5 курс, МОСП, денна) Інститут людини Магістр Денна 2021 181 05.03.2021 21/22 н.р.
1234 Соціальна робота з особливими групами отримувачів послуг (5 курс, СР, денна) Інститут людини Магістр Денна 2022 266 03.06.2022
1275 Методика створення корекційних та профілактичних програм (5 курс, СП, заочна) Інститут людини Магістр Заочна 2022 335 30.06.2022

Використання ЕНК (21)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
5352 Інститут людини Методика створення корекційних та профілактичних програм (5 курс, СП, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується не враховується 27.12.2019
5353 Інститут людини Методика створення корекційних та профілактичних програм (5 курс, СП, заочна) Магістр Заочна 8 не враховується не враховується не враховується 27.12.2019
5753 Інститут людини Сучасні стратегії надання соціальних послуг (5 курс, МОСП, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується не враховується 27.12.2019
5754 Інститут людини Сучасні стратегії надання соціальних послуг (5 курс, СР, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується не враховується 27.12.2019
6286 Інститут людини Експертне оцінювання якості надання соціальних послуг (5-6 курс, МОСП, денна) Магістр Денна 10 не враховується 5 10 10.12.2020
6287 Інститут людини Експертне оцінювання якості надання соціальних послуг (5-6 курс, СР, денна) Магістр Денна 10 не враховується 4 не враховується 10.12.2020
6867 Інститут людини Практика (5 курс, МОСП, денна) Магістр Денна 9 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
6868 Інститут людини Практика (5 курс, СР, денна) Магістр Денна 9 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
7086 Інститут людини Соціальна робота з особливими групами отримувачів послуг (5 курс, СР, денна) Магістр Денна 9 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
7222 Інститут людини Теорія та історія соціальної роботи (1 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується 5 10 10.12.2020
7226 Інститут людини Теорія та практика соціальної медіації (5 курс, СП, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
8739 Інститут людини Психологія девіантної поведінки (2 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується не враховується 31.12.2020
8981 Інститут людини Сучасні стратегії надання соціальних послуг (5 курс, МОСП, денна) Магістр Денна 8 5 5 10 30.11.2021
9497 Інститут людини Сучасні стратегії надання соціальних послуг (5 курс, СР, денна) Магістр Денна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021
9846 Інститут людини Експертне оцінювання якості надання соціальних послуг (5-6 курс, МОСП, денна) Магістр Денна 10 5 5 3 30.11.2021
10312 Інститут людини Теорія та історія соціальної роботи (1 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 3 30.11.2021
10689 Інститут людини Виробнича в НУО практика (4 курс, СП, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11325 Інститут людини Навчальна (оглядова / без відриву) практика (1 курс, САРП, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11342 Інститут людини Стажерська практика в ЦССДМ (4 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11875 Інститут людини Теорія та історія соціальної роботи (1 курс, СП, заочна) Бакалавр Заочна 9 5 не враховується не враховується 31.12.2021
11934 Інститут людини Психологія девіантної поведінки (2 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується не враховується 31.12.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
3064 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 4,73 28.12.2019
3857 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 4,89 28.12.2020
5050 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 4,84 28.12.2021

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
197 Уманська Ксенія Олегівна V Соціальна робота I 2022