Додаткові відомості

Освіта
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Перелік місць роботи

З
1997 р. працювала викладачем хореографії Уманського державного педагогічного
університету імені Павла Тичини; В 2009 р.  захистила дисертацію на здобуття наукового
ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія та
методика професійної освіти  в Інституті
вищої освіти НАПН України. Тема дисертації «Формування індивідуального стилю
діяльності майбутнього вчителя хореографії»;

З 2010 р. завідувач кафедри хореографії та музінструмента Уманського державного
педагогічного університету імені Павла Тичини;2012
р. – 2021р. – завідувач кафедри хореографії та художньої культури Уманського
державного педагогічного університету імені Павла Тичини;2021
р. – 2022 р.  – завідувач кафедри
хореографії Київського університету імені Бориса Грінченка.

Теми дисертацій (захищених)

«Формування індивідуального стилю діяльності майбутнього вчителя хореографії»

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 97 4 1 2023.03.16 15:14:47 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 49 3 1

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
879 Факультет музичного мистецтва і хореографії Кафедра хореографії 1.4 1 2023 https://www.researchgate.net/profile/Liudmyla-Androshchuk-2/stats

Конференції (7)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
8569 VІ Міжнародна конференція "Сталий розвиток і спадщина у спорті: проблеми та перспективи" Особливості підготовки хореографів Київському університеті імені Бориса Грінченка Національний університет фізичного виховання та спорту України document
8572 VI Всеукраїнська науково-практична конференція (з міжнародною участю) Художні практики та мистецька освіта в кроскультурному просторі сучасності Хореографічна освіта: сутність та перспективи Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка document
8566 VI Міжнародній конференції Української асоціації дослідників освіти «Українська освіта і освітні дослідження в умовах війни» Українська хореографічна освіта в умовах війни Українська асоціація дослідників освіти document.pdf
8577 Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття Самореалізація хореографа в мистецтві: теоретичні та практичні аспекти Самореалізація хореографа в мистецтві: теоретичні та практичні аспекти Київський університет імені Бориса Грінченка document
8575 ІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція (з міжнародною участю) «Мистецтво танцю і хореографічна освіта: досвід, тенденції, перспективи» Інноваційні підходи до підготовки хореографів у закладах вищої освіти України Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
8570 ІХ Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні стратегії розвитку хореографічної освіти Світоглядні позиції у підходах до побудови хореографічного твору у період глобальних світових змін Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини document
8565 Всеукраїнський міждисциплінарний лекторій-практикум "Мистецтво. Війна. Ми." Contra spem spero!: слідам Лесі та Тараса Львівський національний університет імені Івана Франка document.pdf

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (3)

ID Назва Рік
45751 Підготовка хореографів у закладах вищої освіти
45985 Розвиток художнього потенціалу учнів початкових класів засобами слов'янської хореографії
41370 Ukrainian vocal stage: performing aspect

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (4)

ID Назва Рік
47195 Архетип Тіні в танцювальних традиціях українського народу: свято Івана Купала
45985 Розвиток художнього потенціалу учнів початкових класів засобами слов'янської хореографії
43047 The role of the concept of choreo-author in the embodiment of the author's idea in the choreographic work
43050 The evolution of classical dance in the context of the development of a dancer and athlete

Фахові видання, що затверджені МОН (3)

ID Назва Рік
47195 Архетип Тіні в танцювальних традиціях українського народу: свято Івана Купала
43047 The role of the concept of choreo-author in the embodiment of the author's idea in the choreographic work
43050 The evolution of classical dance in the context of the development of a dancer and athlete

Публікація статті у журналі Q1 Scopus за показниками SJR (1)

ID Назва статті DOI Назва видання Профіль журналу на порталі Scimago Посилання на статтю в репозиторії Рік публікації Рік внесення до реєстру
32 Training of Choreographers in Higher Education Institutions https://doi.org/10.15294/harmonia.v23i1.43559 Harmonia: Journal of Arts Research and Education Посилання Посилання 2023 2023

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
288 The Development of the Artistic Potential of Pupils of Primary Classes by means of Slavic Choreography https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/45985/ 2023

Професійний розвиток

Цифрова компетентність викладачів Університету Грінченка (2)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Рівень цифрової компетентності Дата
150 Факультет музичного мистецтва і хореографії Кафедра хореографії Аналітик-дослідник 24.08.2022
151 Факультет музичного мистецтва і хореографії Кафедра хореографії Інтегратор 28.08.2022

Підвищення кваліфікації (5)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
7422 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 22.12.2022
7453 Цифровий модуль Інший модуль наказ № 748.pdf 27.12.2022
7943 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_381_28.06.2023[2].pdf 28.06.2023
8031 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_178_04.04.2023.pdf 04.04.2023
8351 Art-praktik Інший модуль document 17.09.2023

Підготовка професійних музичних, хореографічних, театральних проєктів (2)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Роль Назва заходу Місце проведення Рік Документ, що засвідчує
127 Факультет музичного мистецтва і хореографії Кафедра хореографії Режисер Поезія і танець. STOP WAR in UKRAINE Україна, Київ 2022 Поезія і танець. STOP WAR in UKRAINE.html
148 Факультет музичного мистецтва і хореографії Кафедра хореографії Режисер Звітний концерт кафедри хореографії “Незламні” Україна, Київ 2023 document

Підготовка музичних, театральних, хореографічних проєктів (як режисер-постановник) (2)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
163 Архетип shadow в традиціях українського народу: Свято Івана Купала Хореографічна постановка Україна,Київ document 29.05.2023
173 «Метаморфози» Хореографічна постановка Україна, Київ document 11.12.2023

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
1417 Методологія і методи наукових досліджень у сфері хореографії (5 курс, ХОР, денна) Факультет музичного мистецтва і хореографії Магістр Денна 2023 178 04.04.2023

Використання ЕНК (1)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
13588 Факультет музичного мистецтва і хореографії Методологія і методи наукових досліджень у сфері хореографії (5 курс, ХОР, денна) Магістр Денна 10 не враховується 15 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
4283 Кафедра хореографії 4,69 28.12.2021
5572 Кафедра хореографії 4,82 30.12.2022
6461 Кафедра хореографії 4,86 30.12.2023