Додаткові відомості

Освіта

Київський педагогічний коледж при університеті ім. Т. Г. Шевченка,
1996 р.,  соціальний педагог, організатор соціально-педагогічної
допомоги населенню.

Київський міжрегіональний інститут удосконалення вчителів ім. Б.
Грінченка, 1998 р.,  соціальний педагог.

Київський педагогічний університет ім. Б. Грінченка, 2011
р., соціальний педагог, викладач соціальної педагогіки.

Київський педагогічний університет ім. Б. Грінченка, 2014р.,
аспірантура.

Перелік місць роботи

Середня загальноосвітня школа №226 м. Києва,
педагог-організатор, 1993 - 1998 рр.

Спілка дитячих та юнацьких організацій м. Києва «СПОК», головний
редактор журналу «Велика гра», Відповідальний секретар Виконкому
Ради, 1998 - 1999 рр.

Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Київської міської
державної адміністрації, начальник відділу соціальних ініціатив, начальник
відділу соціальної роботи з дітьми та молоддю з функціональними обмеженнями,
начальник відділу соціального інспектування та соціальної роботи, начальник
відділу соціальних технологій, 1999 - 2013 рр.

Всеукраїнське молодіжне громадське об’єднання «Національна Організація
Скаутів України», національний секретар, 2013-2014 рр.

Київський університет ім. Бориса Грінченка, викладач сумісник
кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини, 2014
- 2018 рр. 

Київський університет ім. Бориса Грінченка, старший викладач
кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту
людини, 2018 

Теми дисертацій (захищених)
Розвиток особистісного потенціалу підлітків у скаутських громадських об'єднаннях
Громадська активність
Учасник розробки та впровадження освітньо-виховної Молодіжної програми Всеукраїнського молодіжного громадського об'єднання "Національна організація скаутів України";
Організатор та керівник літнього наметового табору "Зелена Стежка" (Чернігівська область, Козелецький район, с. Вовчок)

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
2 1 1 2024.07.13 06:02:31 Перейти до Scopus link

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 6 1 0 2023.03.14 15:36:40 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 5 1 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
77 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 19.8 0 2023 https://www.researchgate.net/profile/Svitlana_Sapiha

Конференції (21)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
8485 IV Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція "СОЦІАЛЬНО-ОСВІТНІ ДОМІНАНТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ТА ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ" Соціальна дезадаптація підлітків з ВІЛ через переривання антиретровірусної терапії м. Запоріжжя document
8484 Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена 300-річчю з дня народження Григорія Савича Сковороди «Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях» Роль скаутських громадських об᾽єднань в адаптації та інтеграції підлітків із числа ВПО м. Харків document.pdf
8233 Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні питання спеціальної та інклюзивної освіти: виклик сьогодення" Фестиваль «Повіримо у себе» як соціокультурна практика формування у киян неупередженого ставлення до людей із інвалідністю. м. Полтава document.pdf
8234 ІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція "СОЦІАЛЬНЕ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ: НАУКОВІ ПІДХОДИ ТА СУЧАСНІ ПРАКТИКИ" Особливості молодіжної роботи в об’єднаних територіальних громадах м. Київ document.pdf
8232 IV Міжвузівський науково-практичний семінар "Професійна мобільність як чинник соціальної адаптації і творчої самореалізації особистості в умовах суспільних трансформацій" "Модернізація системи соціального захисту" м. Харків document
8235 Науково-практична конференція "Непомічені підлітки" Розвиток особистісного потенціалу підлітків у скаутингу м. Київ document.pdf
3579 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ЄВРОПЕЙСЬКІ Й НАЦІОНАЛЬНІ СТАНДАРТИ ТА ІНДИКАТОРИ Стан соціально-педагогічної підтримки вагітних жінок в Україні та закордоном м. Старобільськ document.pdf
3317 Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій: наукові підходи та сучасні практики Умови розвитку особистісного потенціалу підлітків у скаутських громадських об'єднаннях м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
3327 Забезпечення якості вищої освіти: Європейські й національні стандартита індикатори Роль дорослих лідерів-скаутів у розвитку особистісного потенціалу підлітків-членів скаутських громадських об'єднань м. Старобельск, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка document
3316 Інклюзія в новій українській школі: виклики сьогодення Розвиток особистісного потенціалу дітей з особливостями психофізичного розвитку засобами скаутингу м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
3318 Другі соціально-педагогічні читання імені І.Д.Звєрєвої Організація практики майбутніх соціальних педагогів та соціальних працівників у викликах часу м. Київ, Інститут проблем виховання НАПН України document
3326 Забезпечення якості вищої освіти: Європейські й національні стандарти та індикатори Програма розвитку особистісного потенціалу підлітків Національної організації скаутів України м. Старобельск, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка document
3324 Шості сіверянські соціально-психологічні читання Напрями розвитку особистісного потенціалу підлітків у скаутських громадських об'єднаннях м. Чернігів document
3328 Социально-педагогическая деятельность: сферы сотрудничества и взаимодействия Развитие личностного потенциала подростков в скаутских общественных объединениях г. Кострома, document
3321 Соціальна робота як правозахисна професія Скаутські громадські об'єднання як інститути соціального виховання підлітків м. Чернівці, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича document
3325 Наука, освіта, технології в сучасному світі Милосердя, як передумова розвитку системної благодійної діяльності в Україіні США, м. Масачусетс document
3322 Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору Роль скаутських громадських об'єднань у розвитку особистісного потенціалу підлітків м. Київ document
3323 Соціальна робота: теорія, історія, інноватика Сучасні підходи до сутності особистісного потенціалу підлітків м. Київ, Національний технічний університет України "КПІ" document
3330 Проблеми соціалізації та ресоціалізації особистості Соціальне служіння як складова скаутського методу виховання дітей та молоді м. Луцьк, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки document
3320 100 років українському скаутингу: історія та перспективи розвитку Соціалізація особистості у скаутському русі м. Київ document
3319 Формування світоглядної позиції підлітків у дитячих об'єднаннях Досвід соціалізації підлітків в літньому скаутському наметовому таборі \ м. Київ, Інститут проблем виховання НАПН України document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
44149 Social Maladaptation of Teenagers with HIV Through Discontinuation of Antiretroviral Therapy
41844 Needs Assessment of Parents Raising Children with Disabilities in Preschool Educational Institution

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (7)

ID Назва Рік
49199 Соціально-педагогічна підтримка батьків дітей із особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання
46382 Організація практики здобувачів за освітньо-професійними програмами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота
47179 Особливості надання соціальних послуг людям з інвалідністю
41844 Needs Assessment of Parents Raising Children with Disabilities in Preschool Educational Institution
41481 Соціальна робота з працівницями секс-бізнесу в Україні
33259 Особливість емоційного стану дітей із ментальними порушеннями в закладах дошкільної освіти
10639 Милосердя як передумова розвитку системної благодійної діяльності в Україні

Фахові видання, що затверджені МОН (13)

ID Назва Рік
49199 Соціально-педагогічна підтримка батьків дітей із особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання
46382 Організація практики здобувачів за освітньо-професійними програмами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота
47179 Особливості надання соціальних послуг людям з інвалідністю
41481 Соціальна робота з працівницями секс-бізнесу в Україні
40736 Фактори впливу на формування прихильності до антиретровірусної терапії в підлітків, що живуть із ВІЛ
33259 Особливість емоційного стану дітей із ментальними порушеннями в закладах дошкільної освіти
25243 The State of Social-Pedagogical Support for Pregnant Women in Ukraine and Abroad
24507 Monitoring and evaluation of the development of the personal potential of adolescents in Scout public associations
24501 Socio-pedagogical conditions for the development of the personal potential of adolescents in Scout public associations
24483 The Role of Adult Scout Leaders in Developing the Personal Potential of Adolescent Members of Scout Public Associations
24477 Principles of Program Constructing for Personal Potential of Adolescents in Scout Public Associations
24484 The Program of Development of Personal Potential of Teenagers of National Organization of the Scouts of Ukraine
24505 Directions of the development of teenagers` personality potential in scout associations

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (1)

ID Назва Рік
1199 Досвід соціалізації підлітків в літньому скаутському наметовому таборі „Витоки”

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
296 Фактори впливу на формування прихильності до антиретровірусної терапії в підлітків, що живуть із ВІЛ фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40736/ 2022

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
227 National College of Education (USA) Наукове стажування 05.04-10.05.2021

Larysa Koval

ICEA President, professor

Учасник програми Сапіга.pdf

Завершені наукові дослідження (3)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
142 Особистість в умовах суспільних трансформацій сучасної України Повноцінне дослідження 04.2021 https://il.kubg.edu.ua/informatsiya/diialnist/naukova-robota/osobystist-v-umovakh-suspilnykh-transformatsii-suchasnoi-ukrainy/3089-zvit-pro-vykonannia-naukovoi-temy-instytutu-liudyny.html
248 Соціальна дезадаптація підлітків з ВІЛ через переривання антиретровірусної терапії Етап дослідження 05.2022 https://il.kubg.edu.ua/naukova-robota-4/naukovi-doslidzhennia.html
334 Вивчення діючої практики надання комплексних послуг сім’ям, де проживають діти/особи з інвалідністю в громаді міста Києва Повноцінне дослідження 11.2023 https://fpsrso.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-fakultetu/kafedra-sotsialnoi-pedahohiky-ta-sotsialnoi-roboty/naukova-robota.html

Словники, енциклопедії (1)

ID Назва Рік
39233 Енциклопедія освіти

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
36

Лях Тетяна Леонідівна, кандидат педагогічних наук, доцент, заступник директора з наукової роботи Інституту людини Київський університет імені Бориса Грінченка

РОЗВИТОК ОСОБИСТІСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДЛІТКІВ У СКАУТСЬКИХ ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАННЯХ / 13.00.05 - Київський університет імені Бориса Грінченка document 2018

Підвищення кваліфікації (18)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
2563 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 23.10.2018
3026 Лідерський модуль Інший модуль document 27.03.2019
3508 Інше Інший модуль document 12.10.2019
3659 Інше Інший модуль document 08.11.2019
4014 Дидактичний модуль Інший модуль document 05.02.2020
4268 інше Інший модуль document 09.10.2020
5139 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 10.05.2021
5349 Дослідницький модуль Інший модуль наказ № 356.pdf 24.05.2021
5384 інше Інший модуль document 07.04.2021
5482 інше Інший модуль document 14.09.2021
5514 інше Інший модуль document 08.10.2021
6899 інше Інший модуль document 29.11.2022
6901 інше Інший модуль document 30.11.2022
6944 інше Інший модуль document 07.10.2022
7218 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_335_30.06.2022.pdf 30.06.2022
7884 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 05.07.2023
8187 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_308_06.06.2023_compressed (1).pdf 06.06.2023
9960 Сертифікація ЕНК Цифровий модуль Наказ 577.pdf 28.06.2024

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
47338 Актуальні питання соціальної роботи

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
47182 Соціально-педагогічна та психосоціальна підтримка дітей із числа внутрішньо переміщених осіб у період літнього оздоровлення в умовах воєнного часу

Сертифіковані ЕНК (5)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
1275 Методика створення корекційних та профілактичних програм (5 курс, СП, заочна) Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Магістр Заочна 2022 335 30.06.2022 23/24 н.р.; 22/23 н.р.
1517 Практикум з соціальної адвокації (3 курс, СА, денна) Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Бакалавр Денна 2023 308 06.06.2023 23/24 н.р.
1548 Соціальна робота з людьми з інвалідністю (3 курс, СА, СР, денна) Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Бакалавр Денна 2023 398 03.07.2023 23/24 н.р.
1861 Молодіжна робота в громаді (3 курс, СР, СП, СА, денна) Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Бакалавр Денна 2024 577 28.06.2024
1867 Практикум із соціальної профілактики (2 курс, СР, денна) Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Бакалавр Денна 2024 577 28.06.2024

Використання ЕНК (21)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
5049 Інститут людини Дослідження актуальних соціальних проблем з практикумом (5 курс, МОСП, денна) Магістр Денна 10 не враховується не враховується 27.12.2019
6125 Інститут людини Виробнича (в закладах освіти) практика (3 курс, СП, заочна) Бакалавр Заочна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
7092 Інститут людини Соціально-педагогічна профілактика та реабілітація: Соціально-педагогічна реабілітація дітей та молоді (2 курс, СП, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
7670 Інститут людини Практика (1 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується 10.12.2020
8267 Інститут людини Виробнича (соціально-реабілітаційна) практика (3 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
8269 Інститут людини Виробнича (в закладах освіти) практика (3 курс, СП, заочна) Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується 10.12.2020
8545 Інститут людини Молодіжна робота в ОТГ України (3 курс, СП, СР, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 31.12.2020
9976 Інститут людини Методика створення корекційних та профілактичних програм (5 курс, СП, денна) Магістр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
10252 Інститут людини Соціально-педагогічна діяльність у різних соціальних інституціях (3 курс, СП, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
10690 Інститут людини Виробнича в НУО практика (4 курс, СП, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
10694 Інститут людини Стажерська в НУО практика (4 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
11312 Інститут людини Практика переддипломна (6 курс, МОСП, денна) Магістр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
11338 Інститут людини Виробнича практика / в реабілітаційних центрах (4 курс, СП) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
11343 Інститут людини Стажерська практика в ЦССДМ (4 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11410 Інститут людини Виробнича практика (2-4 курс, САРП, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
11414 Інститут людини Виробнича практика (2-4 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
12024 Інститут людини Соціальна робота з людьми з інвалідністю (3 курс, САРП, СР, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 31.12.2021
12349 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Методика створення корекційних та профілактичних програм (5 курс, СП, заочна) Магістр Заочна 8 4 10 31.12.2022
13163 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Методика створення корекційних та профілактичних програм (5 курс, СП, заочна) Магістр Заочна 10 не враховується 5 31.12.2023
13527 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Соціальна робота з людьми з інвалідністю (3 курс, СА, СР, денна) Бакалавр Денна 10 5 15 31.12.2023
13563 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Практикум з соціальної адвокації (3 курс, СА, денна) Бакалавр Денна 9 5 15 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (7)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
1409 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 4,72 12.01.2017
2243 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 4,98 27.12.2018
2819 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 4,87 28.12.2019
4027 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 4,75 28.12.2020
4909 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 4,78 28.12.2021
5797 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 4,88 30.12.2022
6679 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 4,97 30.12.2023

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
246 Мочалова Каміла Олександрівна IV Соціальна та економічна інклюзія I 2024