Додаткові відомості

Освіта

2015 р. – закінчила Київський університет імені Бориса Грінченка Інститут людини з відзнакою, отримала кваліфікацію «Бакалавра соціальної роботи, соціального працівника»; спеціалізація: спеціальна психологія. Диплом бакалавра В15 015526

2017 р. – закінчила Київський університет імені Бориса Грінченка Інститут людини з відзнакою, отримала кваліфікацію «Магістр соціальної роботи,  Викладач вищого навчального закладу». Диплом магістра М17 №066453

2021 р. закінчила Київський університет імені Бориса Грінченка. Аспірантура за спеціальністю 231 Соціальна робота. Диплом доктора філософії  Н23 №001559

Перелік місць роботи

2013-2017 рр. – лаборант кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

2017-2019 рр. – асистент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

2019-2022 рр.– викладач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

2022-2023 рр. – викладач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Факультету психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка

З 2023 року  і по теперішній час – старший викладач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Факультету психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка


Теми дисертацій (захищених)

Соціальна підтримка недержавними організаціями сімей учасників
антитерористичної операції

Громадська активність
З 2018 р. – волонтер Благодійної організації «Благодійний фонд «Карітас-Київ», учасник проєкту «Створення соціальних центрів для посилення можливостей подолання труднощів та розвитку потенціалу самодопомоги постраждалих від конфлікту людей і громад в Україні»
З 2020 р. – волонтер Громадської організації «Рада ветеранів АТО Дніпровського району міста Києва»
З 2021 р. – член Громадської організації «Українська асоціація оцінювання»
З 2022 р. – учасник проєкту «Адвокація сталих соціальних послуг» благодійної організації «Благодійний фонд «Карітас-Київ»
З 14.05.2024 р. – експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (231 Соціальна робота)

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
1 0 0 2024.07.06 06:00:37 Перейти до Scopus link

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 35 3 0 2024.07.11 10:34:52 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 34 3 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
95 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 47 2 2023 https://www.researchgate.net/profile/Alina_Dulia

Конференції (35)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
10621 Соціальна підтримка сім’ї та дитини у соціокультурному просторі громади Зарубіжний досвід соціальної роботи з українськими біженцями Суми document.pdf
10335 Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціальна робота: реалії та перспективи» Сімейне насильство як соціальна проблема Полтава document.pdf
10303 Міжнародна наукова конференція «ХІV Сіверянські соціально-психологічні читання» Специфіка соціальної роботи з внутрішньо переміщеними особами Чернігів document.pdf
10305 ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Соціальна робота: виклики сьогодення» Соціальна робота з особами з інвалідністю в умовах війни Тернопіль document.pdf
10306 Серія всеукраїнських вебінарів «Сучасні виклики соціальної роботи» Особливості соціальної підтримки сімей учасників бойових дій недержавними організаціями Кривий Ріг document.pdf
10304 ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ «Актуальні проблеми соціальної роботи: досвід і перспективи» Діти учасників бойових дій як об’єкт соціально-педагогічної роботи Кам’янець-Подільський document.pdf
10302 ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні питання розвитку особистості: сучасність, інновації, перспективи» Підготовка майбутніх соціальних працівників до представництва інтересів соціально вразливих груп населення Житомир document.pdf
9145 Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми формування громадянського суспільства в Україні: доба нестійкої інституційності» Результати впровадження програми соціальної підтримки сімей учасників бойових дій в громадських організаціях Дніпро document.pdf
9076 Огнев’юківські читання «Освіта – сутність часу» Особливості соціальної роботи з учасниками бойових дій Київ document.pdf
9586 Управління кризовим реагуванням та інтеграція внутрішньо переміщених осіб у територіальних громадах в умовах воєнного стану Учасник курсу Київ (онлайн) document.pdf
8550 Гендерна рівність та протидія сексуальним домаганням у військовій сфері Учасник курсу Київ (онлайн) document.pdf
8460 Експерт з акредитації освітніх програм: онлайн тренінг Учасник тренінгу Київ (онлайн) document.pdf
8350 "Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning”, Subtitle “E-learning in the Transformation of Education in Digital Society” (DLCC2022 conference) Analysis Of The Needs Of Social Workers Regarding Their Utilization Of ICT in the System of Provision Of Social Services (Kyiv City, Ukraine) Cieszyn, Poland document
8455 Місце спільного прийняття рішень (СПР) у практиці соціальної роботи Учасник тренінгу Онлайн (за Київським часом) document
8349 ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Соціальна підтримка сім’ї та дитини у соціокультурному просторі громади» «Простір добра і підтримки»: програма соціальної адаптації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування Суми document.pdf
8059 Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція Програма соціально-психологічної підтримки осіб, які постраждали від збройного конфлікту в територіальній громаді міста Києва: досвід реалізації Київ document.pdf
8058 VІ Міжнародна науково-практична конференція для молодих науковців Правові аспекти забезпечення соціальних прав осіб, які потребують тимчасового захисту в Чеській республіці Ніжин document
7956 V Міжнародна науково-практична конференція "Інноваційні технології в дошкільній освіті" Інтеграція українських дітей в освітню систему Чеської Республіки Переяслав document.pdf
7446 Соціальна робота: виклики сьогодення. Інноваційні соціальні проєкти та волонтерські практики Аналіз діяльності центрів соціальних служб м. Києва щодо надання соціальної допомоги сім’ям учасників АТО/ООС Київ document.pdf
7282 Сучасні стратегії та інноваційні моделі надання соціальних послуг Соціальне обслуговування сімей учасників АТО/ООС, які опинилися в складних життєвих обставинах Луцьк document.pdf
7579 Актуальні проблеми соціальної роботи та соціального забезпечення: Європейський та національний вимір «Current problems of social work and social security: European and national dimension» Форми підтримки сімей учасників ООС в діяльності громадських організацій Луцьк document.pdf
7498 Курс волонтерського досвіду й життєвих знань Волонтерство без вигоряння Київ document
6609 Дослідження молодих вчених: від ідеї до реалізації Програма соціально-психологічної підтримки осіб, які постраждали від збройного конфлікту в територіальній громаді міста Києва Київ document.pdf
6437 Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій: наукові підходи та сучасні практики Результати впровадження комплексної програми «Соціальна підтримка сімей учасників АТО/ООС» Київ document.pdf
5321 Професійна мобільність як чинник соціальної адаптації і творчої самоорганізації особистості в умовах суспільних трансформацій Організація груп взаємодопомоги для дружин учасників бойових дій м. Харків document
5322 Актуальні проблеми педагогічної освіти: новації, досвід та перспективи Соціально-педагогічна підтримка дружин і дітей учасників бойових дій в умовах громадських організацій м. Запоріжжя document.pdf
5323 Непомічені підлітки Соціально-психологічний стан дітей учасників бойових дій Київ document
4117 Соціальна робота і сучасність: теорія та практика вирішення проблем учасників і постраждалих у збройних конфліктах Соціально-психологічна реабілітація учасників бойових дій Київ document.pdf
3447 Реабілітація учасників бойових дій в Україні: досвід та перспективи Особливості роботи груп самодопомоги для жінок учасників бойових дій м. Хмельницький, Україна document.pdf
3129 Актуальні питання деменції у ХХІ столітті: зарубіжний та вітчизняний досвід Діяльність спеціалістів Новоград-Волинського територіального центру соціального обслуговування з людьми похилого віку: результати дослідження м. Київ, Україна document
2633 Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій: наукові підходи та сучасні практики Ознаки посттравматичного стресового розладу в учасників антитерористичної операції м. Київ, Україна document.PDF
2634 Підтримка та реабілітація учасників АТО в Україні: досвід та перспективи Особливості впровадження Комплексної програми «Соціальна підтримка сімей учасників антитерористичної операції» м. Хмельницький, Україна document.PDF
2188 Другі соціально-педагогічні читання імені І. Д. Звєрєвої - м. Київ, Україна document.PDF
1957 Сучасні підходи до формування професійної самосвідомості фахівців соціальної сфери в умовах реалізації гендерної політики в Україні Інновації у дозвіллєвій діяльності дітей учасників АТО Харків document.PDF
1956 Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління Соціальна підтримка сімей учасників антитерористичної операції Маріуполь, Україна document.pdf

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
27102 Features of social support for combatants and their families in foreign countries and Ukraine

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
31426 Types of families of joint forces operation participants in the east of Ukraine and peculiarities of social work with them
26952 Проблеми та потреби сімей учасників антитерористичної операції: результати глибинних інтерв’ю

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (10)

ID Назва Рік
49354 Готовність сімей до повернення учасника бойових дій додому
48910 До питання реабілітації учасників бойових дій в Україні
46772 Досвід представництва інтересів внутрішньо переміщених осіб недержавними організаціями
46011 Сім’ї внутрішньо переміщених осіб з дітьми: потреби та стратегії опанування складними обставинами
46773 Соціально-педагогічна підтримка українських дітей-біженців в Чеській Республіці
44461 Analysis of the Needs of Social Workers Regarding Their Utilization of ICT in the System of Provision of Social Services (Kyiv City, Ukraine)
41880 Cоціальна робота в дитячих лікарнях Чеської республіки
41483 Особливості соціальної допомоги особам, які потребують тимчасового захисту в Польській Республіці
40656 Соціально-психологічний портрет учасників АТО/ООС
32041 Підготовка майбутніх соціальних працівників до здійснення соціальної роботи з військовослужбовцями та їх сім’ями

Фахові видання, що затверджені МОН (11)

ID Назва Рік
49354 Готовність сімей до повернення учасника бойових дій додому
48910 До питання реабілітації учасників бойових дій в Україні
46772 Досвід представництва інтересів внутрішньо переміщених осіб недержавними організаціями
46011 Сім’ї внутрішньо переміщених осіб з дітьми: потреби та стратегії опанування складними обставинами
46773 Соціально-педагогічна підтримка українських дітей-біженців в Чеській Республіці
41880 Cоціальна робота в дитячих лікарнях Чеської республіки
41483 Особливості соціальної допомоги особам, які потребують тимчасового захисту в Польській Республіці
40656 Соціально-психологічний портрет учасників АТО/ООС
23871 Основні етапи надання соціальної підтримки сім’ям учасників АТО
20701 Функціонування сімей учасників антитерористичної операції
23260 Роль громадських організацій в здійсненні соціальної підтримки сімей учасників антитерористичної операції

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (10)

ID Назва Рік
41592 Правові аспекти забезпечення соціальних прав осіб, які потребують тимчасового захисту в Чеській Республіці
42088 «Простір добра і підтримки»: програма соціальної адаптації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
40278 Аналіз діяльності центрів соціальних служб м. Києва щодо надання соціальної допомоги сім’ям учасників АТО/ООС
32041 Підготовка майбутніх соціальних працівників до здійснення соціальної роботи з військовослужбовцями та їх сім’ями
27272 Соціально-психологічна реабілітація учасників бойових дій
24894 Особливості роботи груп самодопомоги для жінок учасників бойових дій
23737 Взаємовідносини членів сімей учасників АТО
22410 Особливості впровадження комплексної програми "Соціальна підтримка сімей учасників антитерористичної операції"
20703 Соціальна підтримка сімей учасників антитерористичної операції
20704 Інновації у дозвіллєвій діяльності дітей учасників АТО

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
172 Types of families of joint forces operation participants in the east of Ukraine and peculiarities of social work with them https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31426/ 2022

Реєстр наукових публікацій (2)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
292 Соціально-психологічний портрет учасників АТО/ООС фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40656/ 2022
441 Аналіз потреб соціальних працівників щодо використання ними ІКТ у системі надання соціальних послуг (м. Київ, Україна) наукове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/44461/ 2023

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (2)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
223 National Louis University (USA) Наукове стажування 05.04-10.05.2021

Larysa Koval

ICEA President, professor

Учасник програми Дуля.pdf
308 Ostrava University, Czech Republic Міжнародне стажування 06.04-27.05.2022

Michaela Vontorová

Учасник програми document

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
138 Особистість в умовах суспільних трансформацій сучасної України Повноцінне дослідження 04.2021 https://il.kubg.edu.ua/informatsiya/diialnist/naukova-robota/osobystist-v-umovakh-suspilnykh-transformatsii-suchasnoi-ukrainy/3089-zvit-pro-vykonannia-naukovoi-temy-instytutu-liudyny.html

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
106

Лях
Тетяна Леонідівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри
соціальної педагогіки та соціальної роботи Факультету психології, соціальної
роботи та спеціальної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка

«Соціальна підтримка недержавними організаціями сімей учасників антитерористичної операції»/спеціальність 231 Соціальна робота З вересня 2017 р. і до вересеня 2021 р. навчалася в аспірантурі Київського університету імені Бориса Грінченка на освітньо-науковій програмі «Соціальна робота» (спеціальність 231 Соціальна робота, галузь знань 23 Соціальна робота). Київський університет імені Бориса Грінченка Дуля.PDF 2023

Підвищення кваліфікації (32)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1681 Лідерський модуль - document 12.10.2017
1732 Інше - Алина Дуля.pdf 12.03.2017
1733 Дослідницький модуль - document 01.01.2017
2009 Дослідницький модуль - document 20.12.2017
2085 Модуль з ІКТ Інший модуль document 02.03.2018
2135 Інше Інший модуль document 27.12.2017
2354 Інше Інший модуль document 04.04.2018
2482 Модуль з ІКТ Інший модуль 05-06_18_sert_kurs.pdf 04.09.2018
2641 Інше Інший модуль document 23.11.2018
3314 ІКТ Інший модуль наказ № 605 - ЕНК.pdf 20.09.2019
3635 ІКТ Інший модуль ЕНК_735_31.10.2019.pdf 31.10.2019
4024 Дидактичний модуль Інший модуль document 12.05.2020
4269 інше Інший модуль document 09.10.2020
4526 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_464_01.09.20.pdf 01.09.2020
5142 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 10.05.2021
5345 Дослідницький модуль Інший модуль наказ № 356.pdf 24.05.2021
5466 модуль ІКТ(ЕНК) Інший модуль nakaz_448_06.30.2021.pdf 30.06.2021
5513 інше Інший модуль document 08.10.2021
5746 інше Інший модуль document 13.11.2021
5747 інше Інший модуль document 23.03.2021
5748 інше Інший модуль document 21.11.2021
6265 інше Інший модуль document 21.04.2022
6591 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 04.07.2022
6838 інше Інший модуль document 20.10.2022
6839 інше Інший модуль document 30.10.2022
6904 інше Інший модуль document 28.11.2022
7229 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_599_15.11.2022.pdf 15.11.2022
7635 Лідерський модуль Інший модуль document 12.04.2023
7711 Дослідницький модуль Інший модуль document 03.04.2023
8093 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_244_08.05.2023_compressed.pdf 08.05.2023
8671 Критичне мислення для освітян Інший модуль document 22.11.2023
8672 Інший Інший модуль document 22.11.2023

Керівництво науковим гуртком (1)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
113 Професійне самовдосконалення фахівця соціальної сфери упродовж 2017 року (1 раз на місяць) 25 Не зазначено 20.04.2017

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
47338 Актуальні питання соціальної роботи

Сертифіковані ЕНК (16)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
364 Соціальна молодіжна політика (4 курс, СП, денна) Інститут людини Бакалавр Денна 2018 264 16.04.2018
380 Соціальна політика в Україні: Модуль 1. Соціальна сімейна та молодіжна політика (3 курс, СР, денна) Інститут людини Бакалавр Денна 2018 549 04.09.2018
396 Соціальна робота з різними категоріями отримувачів послуг: Соціальна робота з біженцями, мігрантами та внутрішньо переміщеними особами (2 курс, СР, денна) Інститут людини Бакалавр Денна 2018 736 13.11.2018
530 Менеджмент соціальної роботи (2 курс, СР, денна) Інститут людини Бакалавр Денна 2019 605 20.09.2019
567 Університетські студії (1 курс, СР, денна) Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Бакалавр Денна 2019 735 31.10.2019 23/24 н.р.; 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
570 Соціальна робота з різними категоріями отримувачів послуг (2 курс, СР, денна) Інститут людини Бакалавр Денна 2019 735 31.10.2019
773 Соціальна політика в Україні (2 курс, СР, денна) Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Бакалавр Денна 2020 464 01.09.2020 23/24 н.р.; 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
1067 Соціальна робота в сфері зайнятості населення та соціальне забезпечення (2-3 курс, СР, денна) Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Бакалавр Денна 2021 448 30.06.2021 23/24 н.р.; 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
1087 Соціальна геронтологія (1-2 курс, СР, денна) Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Бакалавр Денна 2021 785 25.11.2021 23/24 н.р.; 22/23 н.р.
1287 Практикум з публічних виступів (3 курс, САРП, денна) Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Бакалавр Денна 2022 599 15.11.2022
1319 Технології професійної комунікації в соціальній роботі (3 курс, САРП, денна) Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Бакалавр Денна 2022 749 27.12.2022
1320 Громадська експертиза та громадські слухання (4 курс, СР, денна) Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Бакалавр Денна 2022 749 27.12.2022 23/24 н.р.
1386 Рекламно-комунікаційна діяльність соціального працівника (4 курс, СА, денна) Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Бакалавр Денна 2022 756 29.12.2022 23/24 н.р.
1451 Соціальна робота з внутрішньо переміщеними особами та особами без громадянства (3 курс, СР, денна) Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Бакалавр Денна 2023 244 08.05.2023 23/24 н.р.
1636 Практикум із ведення переговорів і публічних виступів (3 курс, СА, денна) Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Бакалавр Денна 2023 786 04.12.2023
1677 Основи соціальної політики (2 курс, СА, денна) Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Бакалавр Денна 2023 843 25.12.2023

Використання ЕНК (42)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
3811 Інститут людини Основи соціальної роботи: Теорія соціальної роботи (1 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 7 9 не враховується 28.12.2018
3937 Інститут людини Соціальна політика в Україні: Модуль 1. Соціальна сімейна та молодіжна політика (3 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 15 10 25 28.12.2018
3941 Інститут людини Соціальна робота з різними категоріями отримувачів послуг: Соціальна робота з біженцями, мігрантами та внутрішньо переміщеними о Бакалавр Денна 14 9 25 28.12.2018
3942 Інститут людини Соціальна робота у сфері зайнятості населення (4 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 11 не враховується не враховується 28.12.2018
3974 Інститут людини Сучасні теорії та практики неформальної освіти: Професійне самовдосконалення соціального педагога та попередження професійного в Магістр Денна 11 не враховується не враховується 28.12.2018
3995 Інститут людини Технології соціально-педагогічної діяльності Магістр Заочна 14 не враховується не враховується 28.12.2018
4014 Інститут людини Університетські студії: Вступ до спеціальності (1 курс) Бакалавр Денна 4 9 не враховується 28.12.2018
5307 Інститут людини Менеджмент соціальної роботи (3 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 27.12.2019
5700 Інститут людини Соціальна робота з різними категоріями отримувачів послуг (2 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 10 4 10 27.12.2019
5703 Інститут людини Соціальна робота з різними категоріями отримувачів послуг (4 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 10 4 не враховується 27.12.2019
5847 Інститут людини Університетські студії (1 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 10 4 10 27.12.2019
6619 Інститут людини Менеджмент соціальної роботи (2 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 6 5 не враховується 10.12.2020
6620 Інститут людини Менеджмент соціальної роботи (3 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
6861 Інститут людини Практика (2 курс, СП, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
6862 Інститут людини Практика (2 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
7080 Інститут людини Соціальна геронтологія (1 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 10 4 не враховується 10.12.2020
7083 Інститут людини Соціальна політика в Україні (2 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 8 5 10 10.12.2020
7167 Інститут людини Творча майстерня соціального педагога (4 курс, СП, денна) Бакалавр Денна 9 4 не враховується 10.12.2020
7276 Інститут людини Університетські студії (1 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
8483 Інститут людини Кваліфікаційна магістерська робота (6 курс, СП, денна) Магістр Денна 7 не враховується не враховується 31.12.2020
8484 Інститут людини Кваліфікаційна магістерська робота (6 курс, СП, заочна) Магістр Заочна 6 не враховується не враховується 31.12.2020
9013 Інститут людини Соціальна робота в сфері зайнятості населення та соціальне забезпечення (2-3 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 8 5 10 30.11.2021
10247 Інститут людини Соціальна геронтологія (1-2 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 10 4 10 30.11.2021
10883 Інститут людини Творча майстерня соціального педагога (1-4 курс, СП, заочна) Бакалавр Заочна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
11336 Інститут людини Виробнича практика / в реабілітаційних центрах (4 курс, СП) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11412 Інститут людини Виробнича практика (2-4 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11721 Інститут людини Соціальна політика в Україні (2 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 8 5 3 30.11.2021
12426 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Соціальна геронтологія (1-2 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 10 5 3 31.12.2022
12427 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Соціальна політика в Україні (2 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 9 4 3 31.12.2022
12505 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Університетські студії (1 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 9 4 3 31.12.2022
12710 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Практикум з публічних виступів (3 курс, САРП, денна) Бакалавр Денна 10 4 10 31.12.2022
12711 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Технології професійної комунікації в соціальній роботі (3 курс, САРП, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується 10 31.12.2022
12717 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Громадська експертиза та громадські слухання (4 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 10 31.12.2022
13234 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Соціальна геронтологія (1-2 курс, СА, СР, денна) Бакалавр Денна 10 5 5 31.12.2023
13236 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Соціальна політика в Україні (2 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується 5 31.12.2023
13310 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Університетські студії (1 курс, СР, СА, СП, денна) Бакалавр Денна 10 5 5 31.12.2023
13564 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Технології професійної комунікації в соціальній роботі (3 курс, САРП, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується 31.12.2023
13566 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Рекламно-комунікаційна діяльність соціального працівника (4 курс, СА, денна) Бакалавр Денна 10 5 5 31.12.2023
13568 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Соціальна робота з внутрішньо переміщеними особами та особами без громадянства (3 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується 15 31.12.2023
13572 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Громадська експертиза та громадські слухання (4 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 9 4 5 31.12.2023
13776 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Основи соціальної політики (2 курс, СА, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 15 31.12.2023
13781 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Практикум із ведення переговорів і публічних виступів (3 курс, СА, денна) Бакалавр Денна 10 5 15 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (7)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
1088 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 4,26 12.01.2017
1943 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 4,44 26.12.2018
2734 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 3,89 28.12.2019
3682 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 4,72 28.12.2020
4830 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 4,75 28.12.2021
5798 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 4,89 30.12.2022
6677 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 4,96 30.12.2023