Додаткові відомості

Освіта
Волинський державний університет ім. Лесі Українки, 1995
Луцький інститут розвитку людини ВНЗ "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"", 2008
Перелік місць роботи
Луцький інститут розвитку людини ВНЗ "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"", 2003-2015, старший викладач кафедри документознавства та інформаційної діяльності;
Луцький національний технічний університет, 1998-2003;
Луцька загальноосвітня школа № 26, 1995-1998

Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
Національна спілка журналістів України
Асоціація українських редакторів

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
29 3 0 2020.12.06 10:32:39 Перейти на сторінку link

Конференції (25)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6045 ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Практичні комунікаційні кейси в інклюзивному освітньому середовищі» "Практичні підходи до промоції книг і читання в інклюзивному освітньому середовищі європейських країн" м. Київ document.pdf
6044 Міжнародна науково-практична конференція “Журналістика в епоху цивілізаційних трансформацій” Соціальні мережі як канали комунікації українських книжкових видавництв м. Харків document
6043 Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Медіазнавчі студії в європейському діалозі: освітній та науковий дискурси» Використання брендингу у видавничій галузі в Україні м. Київ document.pdf
4880 Всеукраїнська науково-практична конференція "Практичні комунікаційні кейси в інклюзивному освітньому середовищі" Комунікація з різноманітними цільовими аудиторіями м. Київ document
4778 Усеукраїнський конгрес із соціальної психології (УКСП–2019) «Соціальна психологія сьогодні: здобутки і труднощі» Проблеми ефективності комунікації відповідно до парадигми мислення медіаспоживача м. Київ, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України document.pdf
3509 Круглий стіл викладачів з видавцями-практиками «Актуальні питання підготовки фахівців з видавничої справи та редагування» Підготовка фахівців для українських книжкових видавництв за спеціалізацією «Реклама та PR у видавничій справі» на кафедрі видавничої справи Інституту журналістики м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document.docx
3510 Круглий стіл викладачів з видавцями-практиками «Актуальні питання підготовки фахівців з видавничої справи та редагування» Підготовка фахівців для українських книжкових видавництв за спеціалізацією «Реклама та PR у видавничій справі» на кафедрі видавничої справи Інституту журналістики м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document.docx
3508 ІV Міжвузівський науковий семінар «Актуальні проблеми теорії, методології та практики соціальних комунікацій» Використання буктрейлерів у PR-діяльності видавництва м. Луцьк, Академія рекреаційних технологій і права document.pdf
3507 V науковий інтернет-симпозіум «Мультикультурна комунікація постмодерної доби: обличчя і маски» Ефективна комунікація видавництва із залученням лідерів думок м. Луцьк, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки document.pdf
3506 Міжнародна науково-практична конференція «Медіа: минуле, сучасність, майбутнє» Лідери думок як суб’єкти й інструменти комунікації видавництва м. Харків, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна document.pdf
3505 Международная научно-практическая конференция «Корпоративные стратегические коммуникации: новые тренды в профессиональной деятельности» Развитие PR-деятельности ведущих украинских книжных издательств в современном медиапространстве Беларусь, Беларусский государственный университет, факультет журналистики document.pdf
2751 XХV Міжнародна науково-практична конференція з проблем видавничо-поліграфічної галузі PR-комунікація українських книжкових видавництв як фактор суспільних змін м. Київ, Український науково-дослідний інститут спеціальних видів друку, Укрвидавполіграфія document.pdf
2752 II Міжнародна науково-практична конференція «Соціальні комунікації в інтеркультурному просторі" Комунікації видавничої організації в сучасному медіапросторі м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
2750 Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціальні комунікації і нові комунікативні технології» Видавництво як фактор вибору книги читачами м. Запоріжжя, Класичний приватний університет document.pdf
2845 Online Media Guru (OMG) освітня конференція з digital media та інтернет-журналістики + школа практики освітня конференція з digital media та інтернет-журналістики м. Київ document
2724 Міжнародна конференція «Комунікація у ХХІ столітті: безпековий вимір» Комунікація книжкових видавництв України в епоху інформаційного суспільства м. Київ document.pdf
2722 ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку видавничого бізнесу на медійному ринку України» Дитяча абетка-енциклопедія як вид видання Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Видавничо-поліграфічний інститут document.pdf
2723 Всеукраїнська науково-практична конференція «Міждисциплінарні дослідження масової комунікації: проблеми та перспективи» Інноваційні канали PR-комунікації сучасних українських видавництв Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
2756 II Міжнародний симпозіум “СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ: теорія і практика” Роль PR-комунікації для стратегічного розвитку видавництва м. Київ document
2753 ІV Міжнародний науковий інтернет-симпозіум «Гра в бісер: комунікаційні ігри сучасності» Гра видавців і держави: патерналізм чи комунікація? м. Луцьк, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки document.pdf
1150 ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Комунікаційні стратегії сучасної школи» «Комунікаційна складова проектно-орієнтованого навчання (з досвіду викладання курсу «Редакційно-видавнича підготовка видань: художні видання») Видавництво «Білий тигр», Інститут журналістики Київський університет імені Бориса Грінченка, Національна парламентська бібліотека України, м. Київ document
1151 ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція 'Сучасний мас-медійний простір: реалії та перспективи розвитку' Використання українськими книговидавництвами інтернет-платформ для комунікації із цільовими аудиторіями Інститут філології й журналістики Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського (м. Вінниця) document
1149 Всеукраїнська науково-практична конференція «Інформаційно-документаційне забезпечення сучасного суспільства» Інформаційно-комунікаційна діяльність сучасних видавництв Державний університет телекомунікацій, м. Київ document
1153 4-а Міжнародна науково-практична конференція «Наукова комунікація в цифрову епоху» Комунікація видавницт в інформаційному суспільстві Національний університет «Києво-Могилянська академія», м. Київ document
1152 ІІІ Міжнародний науковий інтернет-симпозіум «Журналіст як мішень у сучасному світі» Особливості медіаспоживання в сучасних медіакомунікаціях Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Інститут філології та журналістики, м Луцьк document

Монографії (колективні) (2)

ID Назва Рік
29401 Видавнича діяльність в умовах розвитку новітніх технологій: вивчення запитів фахівців
22957 Гра видавців і держави: патерналізм чи комунікація?

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
30368 Book PR: do readers influence on the communication of publishing company?

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (3)

ID Назва Рік
22942 PR-комунікації видавництв як об'єкт наукової рецепції
20341 Роль PR-комунікації для стратегічного розвитку видавництва
12082 ЗМІ у соціальних мережах: тенденції, можливості, перспективи

Фахові видання, що затверджені МОН (5)

ID Назва Рік
24992 Комунікація видавництв очима читачів: оцінка відвідувачів найбільших книжкових заходів України
29693 Читачі як суб’єкти комунікації книжкових видавництв України у сучасному медіапросторі
20340 Бренд видавництва як продукт комунікації
25570 Лідери думок як суб’єкти й інструменти комунікації видавництва
12329 Особливості здійснення корпоративних комунікацій у реальному й віртуальному просторі

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (14)

ID Назва Рік
33526 Медіаповедінка молодіжної аудиторії новин в умовах пандемії COVID-19
29698 Проблеми ефективності комунікації відповідно до парадигми мислення медіаспоживача
24991 Ефективна комунікація видавництва із залученням лідерів думок
25058 Особливості й умови діяльності книжкових видавництв України у сучасному медіапросторі
25060 Роль фестивалів буктрейлерів у популяризації новинок книгодруку
22961 Видавництво як фактор вибору книги читачами
22967 Комунікації видавничої організації в сучасному медіапросторі
18802 PR-комунікації українських книговидавництв як важлива умова їх діяльності
18092 Використання українськими книговидавництвами інтернет-платформ для комунікації із цільовими аудиторіями
16262 Особливості медіаспоживання в сучасних медіакомунікаціях
17520 Інформаційно-комунікаційна діяльність сучасних видавництв
18835 Особливості медіаспоживання в сучасних медіакомунікаціях
17498 Парадигми мислення медіаспоживача: суть і роль у медіаспоживанні
17390 Ціннісний підхід до комунікацій з цільовою аудиторією за допомогою спіральної динаміки

Міжнародні науково-дослідні проєкти (1)

ID Роль учасника Організація, що впроваджує Назва проєкту Координатор проєкту Документ, що засвідчує Період реалізації
22 Учасник проекту Британська Рада в Україні Формування готовності викладачів до здійснення навчання, заснованого на дослідженні Брит.Рада.pdf 20.01.2016-31.05.2017

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
30 Book PR: do readers influence on the communication of publishing company? http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/30368/ 2020

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра Scopus ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання на Scopus
100 Кафедра видавничої справи 57212757946 2 0 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57212757946&zone=

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
173 Інститут журналістики Кафедра видавничої справи 0 3.7 2020 https://www.researchgate.net/profile/Tetiana_Yezhyzhanska

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
37 Лідери думок як суб’єкти й інструменти комунікації видавництва фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/25570/ 2018

Заявки на колективні гранти (2)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
64 Сampus bloggers (Програма з медіаграмотності та популяризації можливостей журналістики спільнот) Відділ преси, освіти та культури Посольства США в Україні Коллективний - 2018
445 European practices for making inclusive media in Ukraine Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020

Професійний розвиток

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (2)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
298 Співпраця з літературним фестивалем "Коронація слова" (Київ) 2017 10
312 Організація заходів у рамках Книжкового Арсеналу - 2017 (м. Київ) 2017 10

Підвищення кваліфікації (10)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
514 Модуль з ІКТ - document 30.06.2016
515 Інше - document 26.12.2014
838 Лідерський модуль - document 16.11.2016
1989 Інше - document 01.03.2017
2038 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 28.12.2017
3201 ІКТ Інший модуль nakaz_397_03.06.2019.pdf 03.06.2019
3660 Дослідницький модуль Інший модуль nakaz_807_25.11.2019.pdf 25.11.2019
3955 ІКТ(енк) Інший модуль Наказ251ЕНК.pdf 12.05.2020
4683 Інше Інший модуль document 01.12.2020
5067 Дидактичний модуль Інший модуль document 25.03.2021

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (10)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
551 Зустріч з братами Капрановими Творча зустріч Університет Грінченка 08.09.2016 2
553 Зустріч першокурсників із Даною Павличко Творча зустріч Університет Грінченка 13.09.2016 2
578 Перший Всеукраїнський фестиваль блогерів «Smart Blog» Фестиваль Університет Грінченка 12.11.2016 2
607 Лекція "В очікуванні української fashion-книги" Лекція Університет Грінченка, Інститут журналістики 23.11.2016 2
680 Творча зустріч з Іваном Малковичем Творча зустріч Університет Грінченка, Інститут журналістики 14.12.2016 2
689 Зустріч з Людмилою Троїцькою Творча зустріч Університет Грінченка, Інститут журналістики 12.12.2016 2
1057 Читати не можна дивитися: як створити буктрейлер Воркшоп у рамках VII Міжнародного фестивалю «Книжковий Арсенал» Мистецький Арсенал, м. Київ 18.05.2017 5
1073 Гостьова лекція Тетяни і Юрія Логушів (організатори літературного конкурсу "Коронація слова") Лекторій Київський університет імені Бориса Грінченка 01.09.2017 2
1074 Лекція Богдана Завітія та Анастасії Білоусової (видавництво "Родовід") Лекторій Київський університет імені Бориса Грінченка 30.10.2017 2
1075 Лекція Сергія Олійника (начальник відділу аналізу і розвитку інформаційного простору України) Лекторій Київський університет імені Бориса Грінченка 18.10.2017 2

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (5)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
256 Художні видання (1 курс, ВСРб) Інститут журналістики Бакалавр Денна 2016 347 30.06.2016
463 Практика PR у видавничій справі (3 курс, ВСР, денна) Інститут журналістики Бакалавр Денна 2019 397 03.06.2019
585 Практикум ”Промоція новинок книгодруку” (4 курс, ВСР, денна) Інститут журналістики Бакалавр Денна 2019 768 11.11.2019
603 Медіарілейшнз (2 курс, КВД, денна) Інститут журналістики Бакалавр Денна 2019 882 21.12.2019
734 Маркетинг у видавничій справі (3 курс, ВСР, денна) Інститут журналістики Бакалавр Денна 2020 251 12.05.2020

Використання ЕНК (10)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
508 Інститут журналістики Художні видання (1 курс, ВСРб) Бакалавр Денна 2 3 не враховується 28.12.2017
3842 Інститут журналістики Практика PR у видавничій справі (3 курс) Бакалавр Денна 4 9 не враховується 28.12.2018
3989 Інститут журналістики Теорія та практика видавничої справи: Маркетинг видавничої продукції і поліграфічних послуг (3 курс, ВСР, денна) Бакалавр Денна 5 9 не враховується 28.12.2018
6019 Інститут журналістики Практикум ”Промоція новинок книгодруку” (4 курс, ВСР, денна) Бакалавр Денна 7 5 10 27.12.2019
6020 Інститут журналістики Медіарілейшнз (2 курс, КВД, денна) Бакалавр Денна 8 4 10 27.12.2019
6504 Інститут журналістики Книжкові видання (2 курс, ВСР, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
6587 Інститут журналістики Маркетинг у видавничій справі (3 курс, ВСР, денна) Бакалавр Денна 9 4 10 10.12.2020
6858 Інститут журналістики Практика (2 курс, ВСР, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
6871 Інститут журналістики Практика PR у видавничій справі (3 курс, ВСР, денна) Бакалавр Денна 8 3 не враховується 10.12.2020
6906 Інститут журналістики Практикум ”Промоція новинок книгодруку” (4 курс, ВСР, денна) Бакалавр Денна 10 3 не враховується 10.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
65 Кафедра видавничої справи 4,7 20.05.2016
1093 Кафедра видавничої справи 3,98 12.01.2017
1949 Кафедра видавничої справи 4,58 26.12.2018
2785 Кафедра видавничої справи 4,55 28.12.2019
3688 Кафедра видавничої справи 4,71 28.12.2020

Кураторство академічною групою (2)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
40 ВСРб-2-16-4.0д I 3 5 2016
584 ВСРб-2-16-4.0д II 5 5 2017

Підготовка переможців творчих, мистецьких конкурсів, спортивних змагань (6)

ID ПІБ студента Назва заходу Місце проведення заходу Тип заходу Призове місце Документ, що засвідчує Рік
24 Карпета Світлана Ярославівна І Всеукраїнський фестиваль буктрейлерів і промороликів «Book fashion» Університет Грінченка Не зазначено I document 2016
26 Король Лідія Олегівна Всеукраїнський фестиваль блогерів SmartBlog Університет Грінченка Не зазначено II document 2016
86 Карпета Світлана ІІ Всеукраїнський фестиваль буктрейлерів і промороликів BookFashion Університет Грінченка Не зазначено I document 2017
91 Коханчик Соломія Романівна Всеукраїнський фестиваль блогерів SmartBlog Університет Грінченка Не зазначено II - 2017
92 Жур Яна Андріївна Всеукраїнський фестиваль блогерів SmartBlog Університет Грінченка Не зазначено III - 2017
93 Крохмаль Олександра Михайлівна Всеукраїнський фестиваль блогерів SmartBlog Університет Грінченка Не зазначено III - 2017

Переможці професійного (не наукового) конкурсу, фестивалю (4)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва заходу Місце проведення заходу Рік Тип заходу Призове місце Документ, що засвідчує
92 Гулько Анастасія Миколаївна Інститут журналістики III Всеукраїнський фестиваль буктрейлерів і промороликів BookFashion Київ 2019 Всеукраїнський I document
105 Кобилка Оксана Олексіївна Інститут журналістики III IV Всеукраїнський фестиваль блогерів "Smart Blog". Київ 2019 Всеукраїнський I document
150 Гулько Анастасія Миколаївна,
Ільченко Владислава Валеріївна,
Лугова Анна Юріївна,
Лозова Діана Вадимівна,
Угрін Віра Леонідівна
Інститут журналістики III VI Всеукраїнський фестиваль буктрейлерів "Book fashion" Київ 2020 Всеукраїнський III document
168 Вітенько Соломія Володимирівна Інститут журналістики II V Всеукраїнський фестиваль буктрейлерів "Book fashion" Київ 2020 Всеукраїнський III document