Додаткові відомості

Освіта
Волинський державний університет ім. Лесі Українки, 1995
Луцький інститут розвитку людини ВНЗ "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"", 2008
Перелік місць роботи
Луцький інститут розвитку людини ВНЗ "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"", 2003-2015, старший викладач кафедри документознавства та інформаційної діяльності;
Луцький національний технічний університет, 1998-2003;
Луцька загальноосвітня школа № 26, 1995-1998

Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
Національна спілка журналістів України

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
16 3 0 2019.12.29 09:29:41 Перейти на сторінку link

Конференції (22)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
4880 Всеукраїнська науково-практична конференція "Практичні комунікаційні кейси в інклюзивному освітньому середовищі" Комунікація з різноманітними цільовими аудиторіями м. Київ document
4778 Усеукраїнський конгрес із соціальної психології (УКСП–2019) «Соціальна психологія сьогодні: здобутки і труднощі» Проблеми ефективності комунікації відповідно до парадигми мислення медіаспоживача м. Київ, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України document.pdf
3509 Круглий стіл викладачів з видавцями-практиками «Актуальні питання підготовки фахівців з видавничої справи та редагування» Підготовка фахівців для українських книжкових видавництв за спеціалізацією «Реклама та PR у видавничій справі» на кафедрі видавничої справи Інституту журналістики м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document.docx
3510 Круглий стіл викладачів з видавцями-практиками «Актуальні питання підготовки фахівців з видавничої справи та редагування» Підготовка фахівців для українських книжкових видавництв за спеціалізацією «Реклама та PR у видавничій справі» на кафедрі видавничої справи Інституту журналістики м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document.docx
3508 ІV Міжвузівський науковий семінар «Актуальні проблеми теорії, методології та практики соціальних комунікацій» Використання буктрейлерів у PR-діяльності видавництва м. Луцьк, Академія рекреаційних технологій і права document.pdf
3507 V науковий інтернет-симпозіум «Мультикультурна комунікація постмодерної доби: обличчя і маски» Ефективна комунікація видавництва із залученням лідерів думок м. Луцьк, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки document.pdf
3506 Міжнародна науково-практична конференція «Медіа: минуле, сучасність, майбутнє» Лідери думок як суб’єкти й інструменти комунікації видавництва м. Харків, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна document.pdf
3505 Международная научно-практическая конференция «Корпоративные стратегические коммуникации: новые тренды в профессиональной деятельности» Развитие PR-деятельности ведущих украинских книжных издательств в современном медиапространстве Беларусь, Беларусский государственный университет, факультет журналистики document.pdf
2751 XХV Міжнародна науково-практична конференція з проблем видавничо-поліграфічної галузі PR-комунікація українських книжкових видавництв як фактор суспільних змін м. Київ, Український науково-дослідний інститут спеціальних видів друку, Укрвидавполіграфія document.pdf
2752 II Міжнародна науково-практична конференція «Соціальні комунікації в інтеркультурному просторі" Комунікації видавничої організації в сучасному медіапросторі м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
2750 Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціальні комунікації і нові комунікативні технології» Видавництво як фактор вибору книги читачами м. Запоріжжя, Класичний приватний університет document.pdf
2845 Online Media Guru (OMG) освітня конференція з digital media та інтернет-журналістики + школа практики освітня конференція з digital media та інтернет-журналістики м. Київ document
2724 Міжнародна конференція «Комунікація у ХХІ столітті: безпековий вимір» Комунікація книжкових видавництв України в епоху інформаційного суспільства м. Київ document.pdf
2722 ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку видавничого бізнесу на медійному ринку України» Дитяча абетка-енциклопедія як вид видання Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Видавничо-поліграфічний інститут document.pdf
2723 Всеукраїнська науково-практична конференція «Міждисциплінарні дослідження масової комунікації: проблеми та перспективи» Інноваційні канали PR-комунікації сучасних українських видавництв Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
2756 II Міжнародний симпозіум “СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ: теорія і практика” Роль PR-комунікації для стратегічного розвитку видавництва м. Київ document
2753 ІV Міжнародний науковий інтернет-симпозіум «Гра в бісер: комунікаційні ігри сучасності» Гра видавців і держави: патерналізм чи комунікація? м. Луцьк, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки document.pdf
1150 ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Комунікаційні стратегії сучасної школи» «Комунікаційна складова проектно-орієнтованого навчання (з досвіду викладання курсу «Редакційно-видавнича підготовка видань: художні видання») Видавництво «Білий тигр», Інститут журналістики Київський університет імені Бориса Грінченка, Національна парламентська бібліотека України, м. Київ document
1151 ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція 'Сучасний мас-медійний простір: реалії та перспективи розвитку' Використання українськими книговидавництвами інтернет-платформ для комунікації із цільовими аудиторіями Інститут філології й журналістики Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського (м. Вінниця) document
1149 Всеукраїнська науково-практична конференція «Інформаційно-документаційне забезпечення сучасного суспільства» Інформаційно-комунікаційна діяльність сучасних видавництв Державний університет телекомунікацій, м. Київ document
1153 4-а Міжнародна науково-практична конференція «Наукова комунікація в цифрову епоху» Комунікація видавницт в інформаційному суспільстві Національний університет «Києво-Могилянська академія», м. Київ document
1152 ІІІ Міжнародний науковий інтернет-симпозіум «Журналіст як мішень у сучасному світі» Особливості медіаспоживання в сучасних медіакомунікаціях Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Інститут філології та журналістики, м Луцьк document

Монографії (колективні) (2)

ID Назва Рік
29401 Видавнича діяльність в умовах розвитку новітніх технологій: вивчення запитів фахівців
22957 Гра видавців і держави: патерналізм чи комунікація?

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
30368 Book PR: do readers influence on the communication of publishing company?

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (3)

ID Назва Рік
22942 PR-комунікації видавництв як об'єкт наукової рецепції
20341 Роль PR-комунікації для стратегічного розвитку видавництва
12082 ЗМІ у соціальних мережах: тенденції, можливості, перспективи

Фахові видання, що затверджені МОН (5)

ID Назва Рік
24992 Комунікація видавництв очима читачів: оцінка відвідувачів найбільших книжкових заходів України
29693 Читачі як суб’єкти комунікації книжкових видавництв України у сучасному медіапросторі
20340 Бренд видавництва як продукт комунікації
25570 Лідери думок як суб’єкти й інструменти комунікації видавництва
12329 Особливості здійснення корпоративних комунікацій у реальному й віртуальному просторі

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (13)

ID Назва Рік
29698 Проблеми ефективності комунікації відповідно до парадигми мислення медіаспоживача
24991 Ефективна комунікація видавництва із залученням лідерів думок
25058 Особливості й умови діяльності книжкових видавництв України у сучасному медіапросторі
25060 Роль фестивалів буктрейлерів у популяризації новинок книгодруку
22961 Видавництво як фактор вибору книги читачами
22967 Комунікації видавничої організації в сучасному медіапросторі
18802 PR-комунікації українських книговидавництв як важлива умова їх діяльності
18092 Використання українськими книговидавництвами інтернет-платформ для комунікації із цільовими аудиторіями
16262 Особливості медіаспоживання в сучасних медіакомунікаціях
17520 Інформаційно-комунікаційна діяльність сучасних видавництв
18835 Особливості медіаспоживання в сучасних медіакомунікаціях
17498 Парадигми мислення медіаспоживача: суть і роль у медіаспоживанні
17390 Ціннісний підхід до комунікацій з цільовою аудиторією за допомогою спіральної динаміки

Міжнародні науково-дослідні проекти (1)

ID Роль учасника Організація, що впроваджує Назва проекту Координатор проекту Документ, що засвідчує Період реалізації
22 Учасник проекту Британська Рада в Україні Формування готовності викладачів до здійснення навчання, заснованого на дослідженні Брит.Рада.pdf 20.01.2016-31.05.2017

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра h-індекс (без самоцитування) Нарахований бал Дата створення Посилання
173 Інститут журналістики Кафедра видавничої справи 0 5 28.05.2019 https://www.researchgate.net/profile/Tetiana_Yezhyzhanska

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
37 Лідери думок як суб’єкти й інструменти комунікації видавництва фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/25570/ 2018

Заявки на отримання грантів (1)

ID Назва проекту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
64 Сampus bloggers (Програма з медіаграмотності та популяризації можливостей журналістики спільнот) Відділ преси, освіти та культури Посольства США в Україні Коллективний - 2018

Професійний розвиток

Участь в соціальному проекту «З києвом - для Києва» (2)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
298 Співпраця з літературним фестивалем "Коронація слова" (Київ) 2017 10
312 Організація заходів у рамках Книжкового Арсеналу - 2017 (м. Київ) 2017 10

Підвищення кваліфікації (7)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
514 Модуль з ІКТ - document 30.06.2016
515 Інше - document 26.12.2014
838 Лідерський модуль - document 16.11.2016
1989 Інше - document 01.03.2017
2038 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 28.12.2017
3201 ІКТ Інший модуль nakaz_397_03.06.2019.pdf 03.06.2019
3660 Дослідницький модуль Інший модуль nakaz_807_25.11.2019.pdf 25.11.2019

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (10)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
551 Зустріч з братами Капрановими Творча зустріч Університет Грінченка 08.09.2016 2
553 Зустріч першокурсників із Даною Павличко Творча зустріч Університет Грінченка 13.09.2016 2
578 Перший Всеукраїнський фестиваль блогерів «Smart Blog» Фестиваль Університет Грінченка 12.11.2016 2
607 Лекція "В очікуванні української fashion-книги" Лекція Університет Грінченка, Інститут журналістики 23.11.2016 2
680 Творча зустріч з Іваном Малковичем Творча зустріч Університет Грінченка, Інститут журналістики 14.12.2016 2
689 Зустріч з Людмилою Троїцькою Творча зустріч Університет Грінченка, Інститут журналістики 12.12.2016 2
1057 Читати не можна дивитися: як створити буктрейлер Воркшоп у рамках VII Міжнародного фестивалю «Книжковий Арсенал» Мистецький Арсенал, м. Київ 18.05.2017 5
1073 Гостьова лекція Тетяни і Юрія Логушів (організатори літературного конкурсу "Коронація слова") Лекторій Київський університет імені Бориса Грінченка 01.09.2017 2
1074 Лекція Богдана Завітія та Анастасії Білоусової (видавництво "Родовід") Лекторій Київський університет імені Бориса Грінченка 30.10.2017 2
1075 Лекція Сергія Олійника (начальник відділу аналізу і розвитку інформаційного простору України) Лекторій Київський університет імені Бориса Грінченка 18.10.2017 2

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (4)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу
256 Художні видання (1 курс, ВСРб) Інститут журналістики Бакалавр Денна 2016 347 30.06.2016
463 Практика PR у видавничій справі (3 курс, ВСР, денна) Інститут журналістики Бакалавр Денна 2019 397 03.06.2019
585 Практикум ”Промоція новинок книгодруку” (4 курс, ВСР, денна) Інститут журналістики Бакалавр Денна 2019 768 11.11.2019
603 Медіарілейшнз (2 курс, КВД, денна) Інститут журналістики Бакалавр Денна 2019 882 21.12.2019

Використання ЕНК (5)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
508 Інститут журналістики Художні видання (1 курс, ВСРб) Бакалавр Денна 2 3 не враховується 28.12.2017
3842 Інститут журналістики Практика PR у видавничій справі (3 курс) Бакалавр Денна 4 9 не враховується 28.12.2018
3989 Інститут журналістики Теорія та практика видавничої справи: Маркетинг видавничої продукції і поліграфічних послуг (3 курс, ВСР, денна) Бакалавр Денна 5 9 не враховується 28.12.2018
6019 Інститут журналістики Практикум ”Промоція новинок книгодруку” (4 курс, ВСР, денна) Бакалавр Денна 7 5 10 27.12.2019
6020 Інститут журналістики Медіарілейшнз (2 курс, КВД, денна) Бакалавр Денна 8 4 10 27.12.2019

Затверджені робочі програми (29)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
616 Редакційна підготовка видань: художні видання Денна Бакалавр 1704 27.09.2016
636 Офіційні та нормативні видання Денна Бакалавр 2863 27.09.2016
650 Редагування суспільно-політичної літератури Денна Бакалавр 2869 27.09.2016
716 Художні видання (Редакційна підготовка видань) Денна Бакалавр 0114 16.02.2016
728 Редагування навчальної і довідкової літератури Денна Бакалавр 0121 16.02.2016
745 Загальне редагування Денна Бакалавр 0102 09.02.2016
764 Проблематика видань (Наукова / Спортивна / Освітня / Мистецька / Літературна) Денна Бакалавр 0138 16.02.2016
766 Міжнародна тематика Денна Бакалавр 0125 16.02.2016
770 Документознавство Денна Бакалавр 0083 09.02.2015
3864 Міжнародна тематика Денна Бакалавр 0129/17 03.02.2017
3866 Проблематика видань (Наукова / Спортивна / Освітня / Мистецька / Літературна) Денна Бакалавр 0131/17 03.02.2017
4446 Редакційна підготовка видань: суспільно-політичні видання Денна Бакалавр 0705/17 03.02.2017
4459 Маркетинг і промоція видань Денна Бакалавр 0718/17 03.02.2017
4460 Загальне редагування Денна Бакалавр 0719/17 03.02.2017
4464 Редакційна підготовка видань: Художні видання Денна Бакалавр 0723/17 03.02.2017
4547 Виробнича практика Денна Бакалавр 0783/17 02.02.2017
4548 Ознайомча практика Денна Бакалавр 0784/17 02.02.2017
4550 Навчальна практика Денна Бакалавр 0786/17 02.02.2017
4919 Теорія та практика видавничої справи: Маркетинг видавничої продукції і поліграфічних послуг Денна Бакалавр 1138/17 04.09.2017
4921 Практика PR у видавничій справі: Іміджмейкінг Денна Бакалавр 1140/17 04.09.2017
4922 Практика PR у видавничій справі: Організація PR-заходів Денна Бакалавр 1141/17 04.09.2017
4923 Офіційні та нормативні видання Денна Бакалавр 1142/17 04.09.2017
4929 Редакційна підготовка видань: Художні видання Денна Бакалавр 1148/17 04.09.2017
4930 Редакційна підготовка видань: Довідкові видання Денна Бакалавр 1149/17 04.09.2017
6731 Проблематика видань (Наукова / Спортивна / Освітня / Мистецька / Літературна) Денна Бакалавр 0166/18 26.01.2018
6732 Переклади та перевидання Денна Бакалавр 0167/18 26.01.2018
6935 Теорія PR Денна Бакалавр 0370/18 26.01.2018
7287 Редакційна підготовка видань: Суспільно-політичні видання Денна Бакалавр 0720/18 26.01.2018
7388 Навчальна практика Денна Бакалавр 0821/18 19.04.2018

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
65 Кафедра видавничої справи 4,7 20.05.2016
1093 Кафедра видавничої справи 3,98 12.01.2017
1949 Кафедра видавничої справи 4,58 26.12.2018
2785 Кафедра видавничої справи 4,55 28.12.2019

Кураторство академічною групою (2)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
40 ВСРб-2-16-4.0д I 3 5 2016
584 ВСРб-2-16-4.0д II 5 5 2017

Підготовка переможців творчих, мистецьких конкурсів, спортивних змагань (6)

ID ПІБ студента Назва заходу Місце проведення заходу Призове місце Документ, що засвідчує Рік
24 Карпета Світлана Ярославівна І Всеукраїнський фестиваль буктрейлерів і промороликів «Book fashion» Університет Грінченка I document 2016
26 Король Лідія Олегівна Всеукраїнський фестиваль блогерів SmartBlog Університет Грінченка II document 2016
86 Карпета Світлана ІІ Всеукраїнський фестиваль буктрейлерів і промороликів BookFashion Університет Грінченка I document 2017
91 Коханчик Соломія Романівна Всеукраїнський фестиваль блогерів SmartBlog Університет Грінченка II - 2017
92 Жур Яна Андріївна Всеукраїнський фестиваль блогерів SmartBlog Університет Грінченка III - 2017
93 Крохмаль Олександра Михайлівна Всеукраїнський фестиваль блогерів SmartBlog Університет Грінченка III - 2017

Переможці професійного (не наукового) конкурсу, фестивалю (2)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва заходу Місце проведення заходу Рік Тип заходу Призове місце Документ, що засвідчує
92 Гулько Анастасія Миколаївна Інститут журналістики III Всеукраїнський фестиваль буктрейлерів і промороликів BookFashion Київ 2019 Всеукраїнський I document
105 Кобилка Оксана Олексіївна Інститут журналістики III IV Всеукраїнський фестиваль блогерів "Smart Blog". Київ 2019 Всеукраїнський I document