Додаткові відомості

Освіта
Волинський державний університет ім. Лесі Українки, 1995
Луцький інститут розвитку людини ВНЗ "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"", 2008
Перелік місць роботи
Луцький інститут розвитку людини ВНЗ "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"", 2003-2015, старший викладач кафедри документознавства та інформаційної діяльності;
Луцький національний технічний університет, 1998-2003;
Луцька загальноосвітня школа № 26, 1995-1998

Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
Національна спілка журналістів України
Асоціація українських редакторів

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
3 1 1 2024.07.14 06:00:44 Перейти до Scopus link

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 111 7 3 2023.03.14 15:04:40 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 91 6 1

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
173 Факультет журналістики Кафедра медіапродюсування та видавничої справи 24 1 2023 https://www.researchgate.net/profile/Tetiana_Yezhyzhanska

Конференції (31)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
9983 ХІ Міжнародна науково-практична конференція "Наукова школа Романа Іванченка" Сучасна освіта дистанційного формату у сфері журналістики: ставлення здобувачів як основних стейкхолдерів освітнього процесу Київ document.pdf
9982 VII Тикторівські читання «Актуальні проблеми функціонування медіасфери: видавнича справа та медіакомунікації» Бренд-комунікація книжкових видавництв України в умовах глобальної кризи та комунікаційних викликів Львів document
9981 Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Медіакомунікації в діалозі культур: виклики європейської інтеграції для української освіти і науки» Брендинг у книговиданні: український та європейський досвід Київ document.pdf
9980 Бренд-комунікації: проблеми та рішення (Brand communications: problems and solutions) Бренд-комунікація видавництв на українському книжковому ринку Київ document.pdf
9979 Х Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців «Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи» Цільова аудиторія бренд-комунікації книжкового видавництва Луцьк document.pdf
7639 Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe Effective channels of communication of Ukrainian publishing houses with readers Budapest document.pdf
6045 ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Практичні комунікаційні кейси в інклюзивному освітньому середовищі» "Практичні підходи до промоції книг і читання в інклюзивному освітньому середовищі європейських країн" м. Київ document.pdf
6044 Міжнародна науково-практична конференція “Журналістика в епоху цивілізаційних трансформацій” Соціальні мережі як канали комунікації українських книжкових видавництв м. Харків document
6043 Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Медіазнавчі студії в європейському діалозі: освітній та науковий дискурси» Використання брендингу у видавничій галузі в Україні м. Київ document.pdf
4880 Всеукраїнська науково-практична конференція "Практичні комунікаційні кейси в інклюзивному освітньому середовищі" Комунікація з різноманітними цільовими аудиторіями м. Київ document
4778 Усеукраїнський конгрес із соціальної психології (УКСП–2019) «Соціальна психологія сьогодні: здобутки і труднощі» Проблеми ефективності комунікації відповідно до парадигми мислення медіаспоживача м. Київ, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України document.pdf
3510 Круглий стіл викладачів з видавцями-практиками «Актуальні питання підготовки фахівців з видавничої справи та редагування» Підготовка фахівців для українських книжкових видавництв за спеціалізацією «Реклама та PR у видавничій справі» на кафедрі видавничої справи Інституту журналістики м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document.docx
3509 Круглий стіл викладачів з видавцями-практиками «Актуальні питання підготовки фахівців з видавничої справи та редагування» Підготовка фахівців для українських книжкових видавництв за спеціалізацією «Реклама та PR у видавничій справі» на кафедрі видавничої справи Інституту журналістики м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document.docx
3508 ІV Міжвузівський науковий семінар «Актуальні проблеми теорії, методології та практики соціальних комунікацій» Використання буктрейлерів у PR-діяльності видавництва м. Луцьк, Академія рекреаційних технологій і права document.pdf
3507 V науковий інтернет-симпозіум «Мультикультурна комунікація постмодерної доби: обличчя і маски» Ефективна комунікація видавництва із залученням лідерів думок м. Луцьк, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки document.pdf
3506 Міжнародна науково-практична конференція «Медіа: минуле, сучасність, майбутнє» Лідери думок як суб’єкти й інструменти комунікації видавництва м. Харків, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна document.pdf
3505 Международная научно-практическая конференция «Корпоративные стратегические коммуникации: новые тренды в профессиональной деятельности» Развитие PR-деятельности ведущих украинских книжных издательств в современном медиапространстве Беларусь, Беларусский государственный университет, факультет журналистики document.pdf
2752 II Міжнародна науково-практична конференція «Соціальні комунікації в інтеркультурному просторі" Комунікації видавничої організації в сучасному медіапросторі м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
2751 XХV Міжнародна науково-практична конференція з проблем видавничо-поліграфічної галузі PR-комунікація українських книжкових видавництв як фактор суспільних змін м. Київ, Український науково-дослідний інститут спеціальних видів друку, Укрвидавполіграфія document.pdf
2750 Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціальні комунікації і нові комунікативні технології» Видавництво як фактор вибору книги читачами м. Запоріжжя, Класичний приватний університет document.pdf
2845 Online Media Guru (OMG) освітня конференція з digital media та інтернет-журналістики + школа практики освітня конференція з digital media та інтернет-журналістики м. Київ document
2724 Міжнародна конференція «Комунікація у ХХІ столітті: безпековий вимір» Комунікація книжкових видавництв України в епоху інформаційного суспільства м. Київ document.pdf
2722 ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку видавничого бізнесу на медійному ринку України» Дитяча абетка-енциклопедія як вид видання Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Видавничо-поліграфічний інститут document.pdf
2723 Всеукраїнська науково-практична конференція «Міждисциплінарні дослідження масової комунікації: проблеми та перспективи» Інноваційні канали PR-комунікації сучасних українських видавництв Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
2756 II Міжнародний симпозіум “СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ: теорія і практика” Роль PR-комунікації для стратегічного розвитку видавництва м. Київ document
2753 ІV Міжнародний науковий інтернет-симпозіум «Гра в бісер: комунікаційні ігри сучасності» Гра видавців і держави: патерналізм чи комунікація? м. Луцьк, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки document.pdf
1150 ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Комунікаційні стратегії сучасної школи» «Комунікаційна складова проектно-орієнтованого навчання (з досвіду викладання курсу «Редакційно-видавнича підготовка видань: художні видання») Видавництво «Білий тигр», Інститут журналістики Київський університет імені Бориса Грінченка, Національна парламентська бібліотека України, м. Київ document
1151 ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція 'Сучасний мас-медійний простір: реалії та перспективи розвитку' Використання українськими книговидавництвами інтернет-платформ для комунікації із цільовими аудиторіями Інститут філології й журналістики Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського (м. Вінниця) document
1149 Всеукраїнська науково-практична конференція «Інформаційно-документаційне забезпечення сучасного суспільства» Інформаційно-комунікаційна діяльність сучасних видавництв Державний університет телекомунікацій, м. Київ document
1153 4-а Міжнародна науково-практична конференція «Наукова комунікація в цифрову епоху» Комунікація видавницт в інформаційному суспільстві Національний університет «Києво-Могилянська академія», м. Київ document
1152 ІІІ Міжнародний науковий інтернет-симпозіум «Журналіст як мішень у сучасному світі» Особливості медіаспоживання в сучасних медіакомунікаціях Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Інститут філології та журналістики, м Луцьк document

Монографії (колективні) (3)

ID Назва Рік
47939 Бренд-комунікація українських книговидавництв: виклики сучасності
29401 Publishing Activity in the Conditions of Development of the Newest Technologies:Study of Experts' Needs
22957 Гра видавців і держави: патерналізм чи комунікація?

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (3)

ID Назва Рік
42883 Models of TV news layout: Different types of marketing narrative
39186 Media behavior of youth in the COVID-19 pandemic in Ukraine
30368 Book PR: do readers influence on the communication of publishing company?

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (6)

ID Назва Рік
47929 Evaluation of distance learning in ukrainian higher media education: Perspectives and impact of stakeholders
39177 Еffective channels of communication of Ukrainian publishing houses with readers
42882 Fan Culture as a Phenomenon of Media Behavior of Ukrainian Youth
22942 PR communications of publishing houses as a scientific object
20341 The role of PR communication for strategic development of the publisher
12082 ЗМІ у соціальних мережах: тенденції, можливості, перспективи

Фахові видання, що затверджені МОН (7)

ID Назва Рік
47934 Книжкові видавництва України в умовах перманентної кризи
42882 Fan Culture as a Phenomenon of Media Behavior of Ukrainian Youth
24992 Комунікація видавництв очима читачів: оцінка відвідувачів найбільших книжкових заходів України
29693 Читачі як суб’єкти комунікації книжкових видавництв України у сучасному медіапросторі
20340 Бренд видавництва як продукт комунікації
25570 Лідери думок як суб’єкти й інструменти комунікації видавництва
12329 Особливості здійснення корпоративних комунікацій у реальному й віртуальному просторі

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (16)

ID Назва Рік
47937 Бренд-комунікація видавництв на українському книжковому ринку
47936 Цільова аудиторія бренд-комунікації книжкового видавництва
33526 Медіаповедінка молодіжної аудиторії новин в умовах пандемії COVID-19
29698 Проблеми ефективності комунікації відповідно до парадигми мислення медіаспоживача
24991 Ефективна комунікація видавництва із залученням лідерів думок
25058 Особливості й умови діяльності книжкових видавництв України у сучасному медіапросторі
25060 Роль фестивалів буктрейлерів у популяризації новинок книгодруку
22961 Видавництво як фактор вибору книги читачами
22967 Комунікації видавничої організації в сучасному медіапросторі
18802 PR-комунікації українських книговидавництв як важлива умова їх діяльності
18092 Використання українськими книговидавництвами інтернет-платформ для комунікації із цільовими аудиторіями
16262 Особливості медіаспоживання в сучасних медіакомунікаціях
17498 The paradigms of media consumers’ thinking: essence and role in media consumption
17520 Інформаційно-комунікаційна діяльність сучасних видавництв
18835 Особливості медіаспоживання в сучасних медіакомунікаціях
17390 Ціннісний підхід до комунікацій з цільовою аудиторією за допомогою спіральної динаміки

Статті у періодичних наукових виданнях Університету, які не включені до затвердженого Переліку МОН України (не входять до категорії Б) (1)

ID Назва Рік
43654 Проєктна діяльність у формуванні фахових (спеціальних) компетентностей майбутніх фахівців

Міжнародні науково-дослідні проєкти (1)

ID Роль учасника Організація, що впроваджує Назва проєкту Координатор проєкту Документ, що засвідчує Період реалізації
22 Учасник проекту Британська Рада в Україні Формування готовності викладачів до здійснення навчання, заснованого на дослідженні Брит.Рада.pdf 20.01.2016-31.05.2017

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
30 Book PR: do readers influence on the communication of publishing company? http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/30368/ 2020

Реєстр наукових публікацій (2)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
37 Лідери думок як суб’єкти й інструменти комунікації видавництва фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/25570/ 2018
365 Фанатство як явище медіаповедінки української молоді фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/42882/ 2022

Заявки на колективні гранти (2)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
64 Сampus bloggers (Програма з медіаграмотності та популяризації можливостей журналістики спільнот) Відділ преси, освіти та культури Посольства США в Україні Коллективний - 2018
445 European practices for making inclusive media in Ukraine Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020

Професійний розвиток

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (2)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
298 Співпраця з літературним фестивалем "Коронація слова" (Київ) 2017 10
312 Організація заходів у рамках Книжкового Арсеналу - 2017 (м. Київ) 2017 10

Підвищення кваліфікації (16)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
514 Модуль з ІКТ - document 30.06.2016
515 Інше - document 26.12.2014
838 Лідерський модуль - document 16.11.2016
1989 Інше - document 01.03.2017
2038 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 28.12.2017
3201 ІКТ Інший модуль nakaz_397_03.06.2019.pdf 03.06.2019
3660 Дослідницький модуль Інший модуль nakaz_807_25.11.2019.pdf 25.11.2019
3955 ІКТ(енк) Інший модуль Наказ251ЕНК.pdf 12.05.2020
4683 Інше Інший модуль document 01.12.2020
5067 Дидактичний модуль Інший модуль document 25.03.2021
7028 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 08.12.2022
7068 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_266_03.06.2022.pdf 03.06.2022
9056 Цифровий модуль Інший модуль наказ №843-Дод2_4.pdf 25.12.2023
9251 Медіаосвіта: європейські практики Дидактичний модуль document 21.03.2024
9614 Інноваційні інструменти для дослідницької та публікаційної діяльності науковця. ПК Дослідницький модуль document 01.04.2024
9635 Методика створення тестів для організації онлайн-тестування Дидактичний модуль document 15.04.2024

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (10)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
551 Зустріч з братами Капрановими Творча зустріч Університет Грінченка 08.09.2016 2
553 Зустріч першокурсників із Даною Павличко Творча зустріч Університет Грінченка 13.09.2016 2
578 Перший Всеукраїнський фестиваль блогерів «Smart Blog» Фестиваль Університет Грінченка 12.11.2016 2
607 Лекція "В очікуванні української fashion-книги" Лекція Університет Грінченка, Інститут журналістики 23.11.2016 2
680 Творча зустріч з Іваном Малковичем Творча зустріч Університет Грінченка, Інститут журналістики 14.12.2016 2
689 Зустріч з Людмилою Троїцькою Творча зустріч Університет Грінченка, Інститут журналістики 12.12.2016 2
1057 Читати не можна дивитися: як створити буктрейлер Воркшоп у рамках VII Міжнародного фестивалю «Книжковий Арсенал» Мистецький Арсенал, м. Київ 18.05.2017 5
1073 Гостьова лекція Тетяни і Юрія Логушів (організатори літературного конкурсу "Коронація слова") Лекторій Київський університет імені Бориса Грінченка 01.09.2017 2
1074 Лекція Богдана Завітія та Анастасії Білоусової (видавництво "Родовід") Лекторій Київський університет імені Бориса Грінченка 30.10.2017 2
1075 Лекція Сергія Олійника (начальник відділу аналізу і розвитку інформаційного простору України) Лекторій Київський університет імені Бориса Грінченка 18.10.2017 2

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (7)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
256 Художні видання (1 курс, ВСРб) Інститут журналістики Бакалавр Денна 2016 347 30.06.2016
463 Практика PR у видавничій справі (3 курс, ВСР, денна) Факультет журналістики Бакалавр Денна 2019 397 03.06.2019 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
585 Практикум ”Промоція новинок книгодруку” (4 курс, ВСР, денна) Факультет журналістики Бакалавр Денна 2019 768 11.11.2019 23/24 н.р.; 22/23 н.р.
603 Медіарілейшнз (2 курс, КВД, денна) Факультет журналістики Бакалавр Денна 2019 882 21.12.2019 23/24 н.р.; 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
734 Маркетинг у видавничій справі (3 курс, ВСР, денна) Факультет журналістики Бакалавр Денна 2020 251 12.05.2020 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
1229 Теорія PR (3 курс, ВСР, денна) Факультет журналістики Бакалавр Денна 2022 266 03.06.2022 22/23 н.р.
1653 Промоція медіапродукту (3 курс, КВД, денна) Факультет журналістики Бакалавр Денна 2023 843 25.12.2023

Використання ЕНК (30)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
508 Інститут журналістики Художні видання (1 курс, ВСРб) Бакалавр Денна 2 3 не враховується 28.12.2017
3842 Інститут журналістики Практика PR у видавничій справі (3 курс) Бакалавр Денна 4 9 не враховується 28.12.2018
3989 Інститут журналістики Теорія та практика видавничої справи: Маркетинг видавничої продукції і поліграфічних послуг (3 курс, ВСР, денна) Бакалавр Денна 5 9 не враховується 28.12.2018
6019 Інститут журналістики Практикум ”Промоція новинок книгодруку” (4 курс, ВСР, денна) Бакалавр Денна 7 5 10 27.12.2019
6020 Інститут журналістики Медіарілейшнз (2 курс, КВД, денна) Бакалавр Денна 8 4 10 27.12.2019
6504 Інститут журналістики Книжкові видання (2 курс, ВСР, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
6587 Інститут журналістики Маркетинг у видавничій справі (3 курс, ВСР, денна) Бакалавр Денна 9 4 10 10.12.2020
6858 Інститут журналістики Практика (2 курс, ВСР, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
6871 Інститут журналістики Практика PR у видавничій справі (3 курс, ВСР, денна) Бакалавр Денна 8 3 не враховується 10.12.2020
6906 Інститут журналістики Практикум ”Промоція новинок книгодруку” (4 курс, ВСР, денна) Бакалавр Денна 10 3 не враховується 10.12.2020
9293 Інститут журналістики Медіарілейшнз (2 курс, КВД, денна) Бакалавр Денна 10 5 3 30.11.2021
9374 Інститут журналістики Практика (3 курс, ВСР, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
9377 Інститут журналістики Практика (4 курс, ВСР, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
9383 Інститут журналістики Практика PR у видавничій справі (3 курс, ВСР, денна) Бакалавр Денна 10 5 3 30.11.2021
9397 Інститут журналістики Практикум ”Промоція новинок книгодруку” (4 курс, ВСР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
9738 Інститут журналістики Інтегровані комунікації у видавничій справі (3 курс, ВСР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
9936 Інститут журналістики Маркетинг у видавничій справі (3 курс, ВСР, денна) Бакалавр Денна 10 5 3 30.11.2021
10293 Інститут журналістики Теорія PR (3 курс, ВСР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
12156 Факультет журналістики Медіарілейшнз (2 курс, КВД, денна) Бакалавр Денна 10 5 3 31.12.2022
12174 Факультет журналістики Практика PR у видавничій справі (3 курс, ВСР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 3 31.12.2022
12175 Факультет журналістики Практикум ”Промоція новинок книгодруку” (4 курс, ВСР, денна) Бакалавр Денна 10 5 3 31.12.2022
12269 Факультет журналістики Інтегровані комунікації у видавничій справі (3 курс, ВСР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 3 31.12.2022
12329 Факультет журналістики Маркетинг у видавничій справі (3 курс, ВСР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 3 31.12.2022
12447 Факультет журналістики Теорія PR (3 курс, ВСР, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується 10 31.12.2022
12938 Факультет журналістики Медіарілейшнз (2 курс, КВД, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 5 31.12.2023
12958 Факультет журналістики Практика PR у видавничій справі (3 курс, ВСР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 31.12.2023
12962 Факультет журналістики Практикум ”Промоція новинок книгодруку” (4 курс, ВСР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 5 31.12.2023
13145 Факультет журналістики Маркетинг у видавничій справі (3 курс, ВСР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 31.12.2023
13256 Факультет журналістики Теорія PR (3 курс, ВСР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 31.12.2023
13775 Факультет журналістики Промоція медіапродукту (3 курс, КВД, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 15 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
65 Кафедра видавничої справи 4,7 20.05.2016
1093 Кафедра видавничої справи 3,98 12.01.2017
1949 Кафедра видавничої справи 4,58 26.12.2018
2785 Кафедра видавничої справи 4,55 28.12.2019
3688 Кафедра видавничої справи 4,71 28.12.2020
4875 Кафедра видавничої справи 4,84 28.12.2021
5342 Кафедра медіапродюсування та видавничої справи 4,85 30.12.2022
6231 Кафедра медіапродюсування та видавничої справи 4,90 30.12.2023

Підготовка переможців спортивних змагань (6)

ID ПІБ студента Назва заходу Місце проведення заходу Тип заходу Призове місце Документ, що засвідчує Рік
24 Карпета Світлана Ярославівна І Всеукраїнський фестиваль буктрейлерів і промороликів «Book fashion» Університет Грінченка Не зазначено I document 2016
26 Король Лідія Олегівна Всеукраїнський фестиваль блогерів SmartBlog Університет Грінченка Не зазначено II document 2016
86 Карпета Світлана ІІ Всеукраїнський фестиваль буктрейлерів і промороликів BookFashion Університет Грінченка Не зазначено I document 2017
91 Коханчик Соломія Романівна Всеукраїнський фестиваль блогерів SmartBlog Університет Грінченка Не зазначено II - 2017
92 Жур Яна Андріївна Всеукраїнський фестиваль блогерів SmartBlog Університет Грінченка Не зазначено III - 2017
93 Крохмаль Олександра Михайлівна Всеукраїнський фестиваль блогерів SmartBlog Університет Грінченка Не зазначено III - 2017

Переможці професійного (не наукового) конкурсу, фестивалю (8)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва заходу Місце проведення заходу Рік Тип заходу Призове місце Документ, що засвідчує
92 Гулько Анастасія Миколаївна Інститут журналістики III Всеукраїнський фестиваль буктрейлерів і промороликів BookFashion Київ 2019 Всеукраїнський I document
105 Кобилка Оксана Олексіївна Інститут журналістики III IV Всеукраїнський фестиваль блогерів "Smart Blog". Київ 2019 Всеукраїнський I document
150 Гулько Анастасія Миколаївна,
Ільченко Владислава Валеріївна,
Лугова Анна Юріївна,
Лозова Діана Вадимівна,
Угрін Віра Леонідівна
Інститут журналістики III VI Всеукраїнський фестиваль буктрейлерів "Book fashion" Київ 2020 Всеукраїнський III document
168 Вітенько Соломія Володимирівна Інститут журналістики II V Всеукраїнський фестиваль буктрейлерів "Book fashion" Київ 2020 Всеукраїнський III document
245 Вигонний Денис Сергійович,
Білоусова Ірина Олександрівна,
Дзюба Богдана Олексіївна,
Вознюк Катерина Володимирівна
Інститут журналістики III ІІ Міжнародний конкурс молодіжних медіакомунікаційних проектів "То Ми" Київ 2021 Міжнародний II document
260 Валько Ірина Володимирівна Інститут журналістики II Всеукраїнський фестиваль "Book fashion" Київ 2021 Всеукраїнський II Валько Ірина Букфешн.pdf
406 Зуб Тетяна Ігорівна Факультет журналістики IV VІІІ Всеукраїнський фестиваль буктрейлерів «Book Fashion» Київ 2023 Всеукраїнський II document
407 Валько Ірина Володимирівна Факультет журналістики IV VІІІ Всеукраїнський фестиваль буктрейлерів «Book Fashion» Київ 2023 Всеукраїнський III document