Додаткові відомості

Освіта

2017 – 2021 – Аспірантура Київського
університету імені Бориса ГрінченкаСпеціальність 011 Освітні, педагогічні науки2014 – 2016Київський університет імені Бориса
Грінченка, Педагогічний інститутМагістр початкової
освіти. Викладач педагогіки і методики
початкової освіти. Організатор
початкової освіти. Вчитель англійської мови початкової школи.2012 – 2016Київський університет імені Бориса
Грінченка, Гуманітарний інститутБакалавр філології
(англійська мова). Вчитель англійської мови та зарубіжної літератури.2012 – 2014 Київський університет імені Бориса
Грінченка, Педагогічний інститутБакалавр початкової
освіти. Вчитель початкових класів, вчитель англійської мови в початкових класах.2008 - 2012Київський університет імені Бориса
Грінченка, Університетський коледжВчитель початкових
класів, вчитель англійської мови в початкових класах.

Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)

Тенденції
професійної підготовки вчителів початкової школи у закладах вищої освіти країн
Бенілюксу

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
6 1 1 2024.05.19 06:02:35 Перейти до Scopus link

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 41 2 2 2024.05.21 10:59:07 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 41 2 2

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
112 Факультет педагогічної освіти Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 118 2 2023 https://www.researchgate.net/profile/Tetiana_Holovatenko

Конференції (52)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
10279 VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика» Зарубіжний досвід створення травма-інформованого середовища закладу освіти Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди document
10077 Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція (з міжнародною участю) Сучасні тенденції іншомовної підготовки педагога: глобальні виклики та перспективи» Підготовка майбутніх педагогів до впровадження травма-інформованого підходу: досвід, виклики та перспективи Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
9585 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON HISTORY, THEORY AND METHODOLOGY OF LEARNING Pre-service Teachers’ Perceptions on Implementing the Trauma-informed Approach in Educational Institutions Ukraine document
9490 18th International Conference on ICT in Education, Research, and Industrial Applications Development of the Professional Competence of Bachelors in Preschool Education Through Online Interaction Ukraine document.pdf
9491 2nd Workshop on Digital Transformation of Education (DigiTransfEd 2023) Pre-service elementary school teacher perspectives on the use of digital gamification activities in language teaching Ukraine document.pdf
9277 Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Дослідження молодих вчених: від ідеї до реалізації» Онлайн hyflex курс про впровадження травма-інформованого навчання для вчителів англійської мови Teach to Heal Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
9022 Всеукраїнська наукова онлайн-конференція «Практичний інтенсив: виклики та можливості для освіти» Травма – інформований підхід: як побудувати підтримуюче середовище для дітей з окупованих територій ГО "ІППО" document.pdf
8867 Ефективні методи, прийоми та форми організації навчання під час воєнного стану Технологія соціально-емоційного навчання на уроках іноземної мови: теорія та практика застосування ГО «Платформа ОСВІТИ» document.pdf
8446 2022 Minnesota English Learner Education Conference Using Mobile Learning in Teaching Elementary English Learners Minnesota, USA document.pdf
8445 Методичний хаб для вчителів іноземних мов у початковій школі «Онлайн-навчання іноземних мов у початковій школі: сучасні практики, інноваційні технології, ресурси» Травма-інформоване навчання англійської мови учнів початкових класів Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
8323 MAMM 2022 Multidisciplinary Approaches to Migration and Multilingualism Tackling the Challenge of Integrating Ukrainian Refugees and Displaced Children into the Primary Education: Case Studies of the Benelux countries and Poland University of Cyprus document.pdf
8285 Всеукраїнська практична онлайн конференція "Підвищення кваліфікації та професійне зростання освітян" Навчання англійської мови у кризових умовах: завдання, які не потребують значної підготовки ГО "Платформа освіти" document.pdf
8095 IV KONFERENCJA STUDENCKA „Bezpieczeństwo Na Co Dzień, Zarządzanie W Codzienności” Praktyczne Sposoby Nauczania Podstaw Bezpieczeństwa W Klasach Wielojęzycznych Poznan, Poland document.pdf
8013 ІV-а Міжнародна науково-практична конференція актуальні проблеми педагогічної освіти: реалії, нові ідеї та перспективи Досвід організації вступних іспитів на спеціальність "Початкова освіта" у країнах Бенілюксу Львівський національний університет імені Івана Франка document.pdf
7918 Всеукраїнська конференція "Нові підходи до викладання предметів. Практика НУШ" Використання QR кодів в освітньому процесі Рух Освіта document.pdf
7817 Всеукраїнська наукова онлайн-конференція \ Використання онлайн дошок для спільної роботи на уроці Фонд підтримки інформаційного забезпечення студентів document.pdf
7434 Всеукраїнська наукова онлайн конференція "Тенденції освіти 2022. Нові методики та техніки" Застосування доповненої та віртуальної реальності в освітньому процесі Рух Освіта document.pdf
7301 Навчально-методичний онлайн-семінар для вчителів іноземних мов початкової школи «Інноваційні технології дистанційного навчання іноземних мов у початковій школі» Nail formative assessment with a dash of wit Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
7169 III Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція з міжнародною участю "Нова стратегія підготовки педагогів: суспільні запити та нові виклики" Компетентнісний профіль вчителя початкової школи у країнах Бенілюксу Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
7433 Всеукраїнська наукова онлайн конференція "Від теорії до практики. Освіта в умовах 2021-2022 рр. Прийоми формувального оцінювання у навчанні молодших школярів Рух Освіта document.pdf
7032 Всеукраїнська наукова конференція "Формування компетентностей: поради для педагогів" Інструменти формувального оцінювання у роботі вчителя Рух Освіта document.pdf
7015 Всеукраїнська наукова конференція "Психолого-педагогічні аспекти взаємодії в освіті" Комунікативна компетентність вчитель-учень. Ігрові методики на уроках іноземних мов Рух Освіта document.pdf
7016 Всеукраїнська наукова конференція "Сучасні ресурси для організації ефективного навчання" НУШ: інструменти гейміфікації освітнього процесу Рух Освіта document.pdf
6828 International Conference on Language Teaching & Learning in the 21st Century Tendencies of primary school teacher training in Benelux countries Greece document.pdf
6826 Всеукраїнська наукова онлайн конференція «Педагогічна майстерність як чинник професійного розвитку особистості вчителя» Урок в Nearpod: планування, розробка завдань, презентація Фонд підтримки інформаційного забезпечення студентів document
6827 Всеукраїнська наукова онлайн конференція «Напрями трансформації освіти: перспективи та можливості розвитку» Інструменти гейміфікації освітнього процесу Рух Освіта document
6825 Всеукраїнська наукова онлайн конференція «Організація дистанційного навчання у школі: механізми та технології» Організація групової взаємодії учнів в умовах дистанційного навчання Рух Освіта document
5968 Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Професійна діяльність сучасного педагога в умовах парадигмальних змін» Тенденції професійної підготовки вчителів початкової школи у Нідерландах. Київський університет імені Бориса Грінченка document
5969 Всеукраїнська наукова конференція "Дистанційне навчання: від теорії до практики. Сервіси та навички" Використання Web 2.0 у формуванні навичок 21 століття у дітей початкової школи Рух Освіта document.pdf
5863 ІІІ Міжнародна наукова онлайн-конференція «Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: андрагогічні засади сучасної вищої освіти» Варіативні моделі професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи до роботи в мультилінгвальному середовищі Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
5463 Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми фахової підготовки сучасного педагога» Peculiarities of admission procedures for the specialty “Primary Education” in Belgium, Luxembourg and Ukraine Херсонський державний університет document.pdf
5862 Всеукраїнський педагогічний форум «Нові вектори програми «Дитина» Змістові інновації у Програмі “TIP-TOP ENGLISH” Київський університет імені Бориса Грінченка document
5465 INTERNATIONAL CONFERENCE LANGUAGE TEACHING & LEARNING IN THE 21ST CENTURY: FROM THEORY TO PEDAGOGICAL PRACTICE Primary School Teacher Training To Working In Multilingual Environment Institute Dimitra, Department of Early Years Education and Care, Greece document.pdf
5404 VI щорічна Міжнародна науково-практична конференція «СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ІНШОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ В ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ» Досвід впровадження технології транслінгвізму в систему професійної підготовки майбутніх вчителів у Європейському Союзі Національний авіаційний університет document.pdf
5464 IV міжнародна конференція (інтернет-конференція) “Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта 2020” Admission requirements to the “Primary Education” Bachelor’s programmes in Benelux countries НАПН України document.pdf
5405 Всеукраїнський науковий онлайн-форум «Якість професійної підготовки сучасного педагога: український та європейський виміри» Технології підготовки майбутнього вчителя початкової школи до роботи у мультилінгвальному середовищі Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
5303 Міжнародна науково-практична онлайн-конференція "Забезпечення якості вищої освіти у країнах Європейського Союзу" Система внутрішнього забезпечення якості освіти в Університеті Люксембургу Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
4988 І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні методики навчання іноземних мов і перекладу в Україні та за її межами» Система професійної підготовки вчителів початкової школи до навчання іноземних мов у Люксембурзі ДВНЗ «ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ» document.pdf
4987 Problèmes Et Perspectives D’introduction de la Recherche Scientifique Innovante Legislative provision of primary school teacher training in the Benelux countries and Ukraine Brussels, Belgium document.pdf
4487 Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та євроінтеграції Theoretical approaches to multilingual program design in Dutch universities Київський університет імені Бориса Грінченка document
4305 Comparative and International Education - 2019: Internationalization and Integration in Education Under Globalization Legislative provision of primary school teacher training in the Netherlands National Academy od Educational Sciences of Ukraine document
4289 Інновації у професійній підготовці педагога в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків Legislative framework of primary school teacher training in Luxembourg Київський університет імені Бориса Грінченка document
4049 Training Foreign Languages in Ukraine and Beyond: Best Practices and Challenges The notion of multilingualism in foreign scientific discourse Vasyl Stefanyk Precarpathian National University document
3614 ІІ Міжнародна наукова конференція «Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: варіативність моделей неперервної педагогічної освіти» Досвід побудови мультилінгвальних освітніх програм у Люксембурзі Київський університет імені Бориса Грінченка document
3615 Міжнародний інформаційний тиждень програми ЄС Еразмус+ в Україні - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київський університет імені Бориса Грінченка document
3353 Освітологія 2018: Якість освіти України: сучасні виклики та пріоритети розвитку Система внутрішнього забезпечення якості освіти в Університеті Люксембургу Київський університет імені Бориса Грінченка document
3351 Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Професійна підготовка сучасного педагога: виміри міжнародного співробітництва" Мультилінгвальні моделі професійної підготовки майбутніх вчителів Люксембургу Київський університет імені Бориса Грінченка, Педагогічний інститут document
3354 23rd Annual National IATEFL Ukraine Conference "Learn, Reflect, Develop" - Київський університет імені Бориса Грінченка document
2595 Міжнародна науково-практична конференція Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та концепції нової української школи Змістово-методичне забезпечення професійної підготовки вчителів початкової школи у Фландрії Київський університет імені Бориса Грінченка document
2596 Всеукраїнська науково-практична конференція «Професійна підготовка педагогів в умовах євроінтеграції: проблеми та перспективи» Мультилінгвальна освіта майбутнього вчителя початкової школи в Бельгії Педагогічний інститут document
2594 Фестиваль освітнього лідерства "Clever" - Київський університет імені Бориса Грінченка document
2593 Back to School with National Geographic Learning - Інтернет-конференція document

Монографії (колективні) (8)

ID Назва Рік
45861 Enhancing Elementary Classroom Learning Experiences With Mobile Learning: Implications for Practice
44961 Developing Digital Collaboration Skills of Elementary School Pre-Service Teachers of English Using Bloom’s Taxonomy
46291 Elementary School Teacher Training for Digital Citizenship in the English Language Classroom
45604 Regional tendencies of primary school teacher training in the Benelux countries
46908 Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції
36477 Готовність майбутніх вчителів початкової школи до роботи у мультилінгвальному середовищі
31479 Моделі іншомовної підготовки вчителів початкової школи у ЄС
31801 Підготовка майбутніх вчителів іноземної мови у початковій школі засобами інноваційних технологій

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (6)

ID Назва Рік
45861 Enhancing Elementary Classroom Learning Experiences With Mobile Learning: Implications for Practice
44961 Developing Digital Collaboration Skills of Elementary School Pre-Service Teachers of English Using Bloom’s Taxonomy
46291 Elementary School Teacher Training for Digital Citizenship in the English Language Classroom
45604 Regional tendencies of primary school teacher training in the Benelux countries
47914 Формування професійної компетентності бакалаврів дошкільної освіти в умовах дистанційної взаємодії
36477 Готовність майбутніх вчителів початкової школи до роботи у мультилінгвальному середовищі

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (8)

ID Назва Рік
48538 Досвід індивідуалізації в опануванні навчальних дисциплін студентами в американських ЗВО
47710 Тенденції підготовки вчителів до впровадження травма-інформованого навчання: досвід розвинених країн
43283 Тенденції практичної підготовки майбутніх вчителів початкових класів у закладах вищої освіти Фландрії (Бельгія)
43240 Шляхи використання Google Jamboard при підготовці вчителів початкових класів до застосування сучасних технологій навчання іноземних мов
44653 Practical ways to teach the basics of security in multilingual classrooms
44616 Trends in Pre-Service Primary School Teachers’ Admission to Higher Educational Institutions in the Benelux Countries
30149 Нормативно-правове забезпечення професійної підготовки вчителів початкової школи у країнах Бенілюкс та Україні
23207 Мультилінгвальна освіта майбутнього вчителя початкової школи в Бельгії

Фахові видання, що затверджені МОН (11)

ID Назва Рік
48538 Досвід індивідуалізації в опануванні навчальних дисциплін студентами в американських ЗВО
44838 Освітологічний вимір концепту «травма-інформоване навчання» у системі професійної підготовки вчителів початкових класів
45554 Реалізація принципів травма-інформованого середовища на уроках англійської мови у початкових класах: метааналіз зарубіжних практик
47710 Тенденції підготовки вчителів до впровадження травма-інформованого навчання: досвід розвинених країн
43283 Тенденції практичної підготовки майбутніх вчителів початкових класів у закладах вищої освіти Фландрії (Бельгія)
43240 Шляхи використання Google Jamboard при підготовці вчителів початкових класів до застосування сучасних технологій навчання іноземних мов
44616 Trends in Pre-Service Primary School Teachers’ Admission to Higher Educational Institutions in the Benelux Countries
27282 Особливості змісту професійної підготовки вчителя початкової школи до роботи в мультилінгвальному середовищі в Україні та Фландрії (Бельгія)
27672 Поняття “мультилінгвальна освіта”: європейський і освітологічний дискурс
24549 Теоретичні підходи до побудови мультилінгвальних освітніх програм у Люксембурзі
23207 Мультилінгвальна освіта майбутнього вчителя початкової школи в Бельгії

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (3)

ID Назва Рік
20693 Досвід Німеччини у підготовці вчителів до навчання іноземних мов молодших школярів
20691 Варіативні моделі підготовки вчителів до навчання іноземних мов дітей молодшого шкільного віку в Німеччині
20692 Використання англійського фольклору в інтерактивному навчанні іноземної мови молодших школярів

Реєстр наукових публікацій (2)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
426 Тенденції організації вступного процесу на спеціальність «Початкова освіта» до закладів вищої освіти у країнах Бенілюксу фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/44616/ 2023
465 Практичні способи навчання основам безпеки в багатомовних класах наукове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/44653/ 2023

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (4)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
161 Університет Масарика в Брно (Чехія) Наукове стажування 18.11-22.11.2019

Ленка Гулова і Зденка Вагнерова

gulova@ped.muni.cz

Учасник програми document
256 Еразмус+ Міжнародне стажування 01-05.11.2021

Ivana Schmejkalov

Ivana.Schmejkalova@osu.cz 

Остравський університет (Чехія)

Учасник програми document
398 University of Minnesota Міжнародне стажування 01.09-31.12.2022

Dr. Martha Bigelow, Professor and Chairmbigelow@umn.edu;
612-940-0974Second Language
Education

Учасник програми Visitng Scholar Letter of Invitation for Tetiana Holovatenko.doc
613 Університет Міннесоти, США Міжнародне стажування 01.05.2022-01.05.2023

Dr. Martha Bigelow, Professor and Chairmbigelow@umn.edu;
612-940-0974Second Language
Education

Учасник програми Visitng Scholar Letter of Invitation for Tetiana Holovatenko.pdf

Заявки на колективні гранти (9)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
52 Підготовка вчителя англійської мови майбутнього Європейська комісія, Програма ім. Жана Моне - - 2017
130 Підготовка вчителя іноземної мови для майбутнього Європейського Союзу (FuTurEs) Європейська комісія, Програма ім. Жана Моне Коллективний - 2018
179 Підготовка вчителів початкових класів по викладанню іноземних мов:західно-європейські практики до українських реалій Європейська комісія, програма ім. Жана Моне Коллективний - 2019
357 PRIMARY SCHOOL TEACHER TRAINING to FOREIGN LANGUAGE TEACHING: EUROPEAN PRACTICES FOR UKRAINIAN REALITIES (FLEUR) Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020
560 Foreign language primary school teacher training: European practices for Ukrainian realities (FLEUR) Програма імені Жана Моне Коллективний - 2021
729 FLEUR Erasmus+ Jean Monnet Коллективний - 2023
736 Democracy-Tales Erasmus KA203 Коллективний - 2023
763 Civic-TALES Erasmus KA203 Коллективний - 2023
810 FLEUR Erasmus+ Jean Monnet Коллективний - 2024

Індивідуальні гранти (25)

ID Назва гранту Грантодавач Статус Документ, що засвідчує Рік
4 Наукове стажування Latvian state scholarship Подано Документ відсутній 2020
22 Preparation of Slovak teachers to working in multilingual urban areas or multilingual pre-border regions Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic Подано Документ відсутній 2020
23 Multilingualism and Plurilingualism The European Union Visitors Program (EUVP) Подано Документ відсутній 2020
24 Peculiarities of teacher training to working in a multilingual environment Fellowship for Research from the State Education Development Agency of the Republic of Latvia Подано Документ відсутній 2020
79 Підвищення кваліфікації EU Study Days in Ukraine 2021 Виграно Документ відсутній 2021
81 Наукове стажування Latvian State Education Development Agency. Подано Документ відсутній 2021
82 Preparedness of pre-service primary school teachers to work in multilingual environment: Slovak practices for Ukrainian realities Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic Подано Документ відсутній 2021
84 Наукове стажування Міністерство освіти, науки, досліджень і спорту Словацької Республіки Виграно Документ відсутній 2021
85 ComPrimE EU Study Days in Ukraine Виграно Документ відсутній 2021
153 Primary School Teacher Training to Work in Multilingual Classrooms Aarhus Institute of Advanced Studies (AIAS) at Aarhus University Подано Документ відсутній 2022
182 Digital Humanism Fellowship Institute for Human Sciences (Austria) Подано Документ відсутній 2022
223 Наукове дослідження The Ukrainian Summer Methods Fellowship від the University of Michigan's Подано document 2023
226 Momentum Southeast Service Cooperative U.S. Department of Education Office of English Language Acquisition Виграно Головатенко.pdf 2023
231 Trauma-Informed Women in Leadership - Online Course TIWiL UA 2023 Виграно document 2023
242 Міжнародне стажування British Council Teaching and Learning in Difficult Times Виграно document 2023
245 Лідерство задля освітніх трансформацій Warwick University Подано document 2023
251 Міжнародне стажування Erasmus+ A path to Self-Care. Подано document 2023
258 Dominant Language Constellations (DLC): an international network for leveraging multilingualism The COST Action Proposal Подано Документ відсутній 2023
293 Створення професійної спільноти травма-інформованих викладачів англійської мови British Council Подано document 2023
297 Наукове дослідження SUSI Scholars/U.S. Culture, Identity, and Society Подано Документ відсутній 2023
302 Наукове дослідження BridgeUSA Ukrainian Academic Fellows Program Подано Документ відсутній 2023
303 Наукове стажування PsychosociAl inTerventions with youTh in EmRrgency Situations Подано Документ відсутній 2023
309 ONLY: Open a New Leader in Yourself British Council Виграно document 2024
314 Ukraine in European Dialogue Junior Visiting Fellowship Institute for Human Sciences Подано Документ відсутній 2024
315 VUIAS Fellowship Virtual Ukraine Institute for Advanced Study Подано Документ відсутній 2024

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
167 Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції Повноцінне дослідження 06.2021 http://surl.li/yrve

Професійний розвиток

Цифрова компетентність викладачів Університету Грінченка (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Рівень цифрової компетентності Дата
17 Факультет педагогічної освіти Кафедра іноземних мов і методик їх навчання Аналітик-дослідник 26.09.2022

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
98

Котенко Ольга Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка

Тенденції професійної підготовки вчителів початкової школи у закладах вищої освіти країн Бенілюксу/за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» Київський університет імені Бориса Грінченка, денна Київський університет імені Бориса Грінченка диплом Головатенко.PDF 2022

Підвищення кваліфікації (32)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1843 Інше - головатенко 3.pdf 05.04.2017
1870 Інше - document 31.10.2017
1960 Інше - document 10.12.2015
2243 Дослідницький модуль Інший модуль document 30.05.2018
2422 Лідерський модуль Інший модуль document 03.10.2018
2423 Дидактичний модуль Інший модуль document 03.10.2018
2914 Інше Інший модуль document 22.02.2019
3105 ІКТ Інший модуль наказ № 322.pdf 10.05.2019
3976 Інше Інший модуль document 21.02.2020
4111 Дидактичний модуль Інший модуль document 12.05.2020
4154 Лідерський модуль Інший модуль document 04.05.2020
4223 Інше Інший модуль document 29.05.2020
4888 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_812_23.12.20.pdf 23.12.2020
4965 Дидактичний модуль Інший модуль document 26.02.2021
5136 інше Інший модуль document 14.05.2021
5326 Дослідницький модуль Інший модуль наказ № 356.pdf 24.05.2021
6121 Лідерський модуль Інший модуль document 17.12.2021
6158 модуль ІКТ(ЕНК) Інший модуль наказ № 856.pdf 30.12.2021
6385 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.06.2022
6444 інше Інший модуль document 22.06.2022
6543 інше Інший модуль document 27.07.2022
6565 інше Інший модуль document 15.08.2022
6566 інше Інший модуль document 29.07.2022
6995 інше Інший модуль document 18.11.2022
7393 ІКТ (енк) Інший модуль наказ № 756.pdf 29.12.2022
8198 Найкращі ЄС практики: універсальний дизайн для навчання та використання цифрових технологій Інший модуль Головатенко Тетяна Юріївна (1).pdf 29.06.2023
8361 Школа стійкості Інший модуль Головатенко5.pdf 12.07.2023
8362 Сміливі навчати Інший модуль Головатенко4.pdf 02.10.2023
8384 Дидактичний модуль Інший модуль Головатенко Т.Ю..pdf 16.11.2023
8861 Дидактичний модуль Інший модуль document 21.12.2023
9551 Спілкування без вигорання Лідерський модуль document 01.04.2024
9624 Інноваційні інструменти для дослідницької та публікаційної діяльності науковця. ПК Дослідницький модуль document 01.04.2024

Зимові та літні школи (1)

ID Підрозділ Тип школи Назва Місце проведення Роль Рік Документ, що засвідчує
6 Педагогічний інститут Зимова VІ міжнародна Грінченківська наукова школа для докторантів, аспірантів, молодих вчених та магістрантів у галузі знань «Освіта / Педагогіка» Київський університет імені Бориса Грінченка Член робочої групи 2021 наказ № 306.pdf

Керівництво науковим гуртком (1)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
97 Second Language Acquisition упродовж 2017 року (1 раз на місяць) 10 Не зазначено 26.09.2017

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
31897 Дитина. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
36475 Методичні рекомендації до Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років "Дитина"

Сертифіковані ЕНК (8)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
418 Іноземна мова (англійська мова) (1 курс, ММ, денна) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2019 215 01.04.2019 21/22 н.р.
424 Іноземна мова з методикою навчання (4 курс, ПО, денна) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2019 322 10.05.2019
551 Іншомовна освіта (1-2 курс, ПО) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2019 735 31.10.2019 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
561 Іноземна мова з методикою навчання (1-2 курс, ДО, денна) - Бакалавр Денна 2019 735 31.10.2019 -
846 Сучасні технології навчання іноземної мови в початковій школі (2-3 курс, ПО, денна) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2020 812 23.12.2020 23/24 н.р.; 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
1149 Інтегрований практичний курс іноземної мови (2-4 курс, ДО, денна) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2021 856 30.12.2021 23/24 н.р.; 22/23 н.р.;
1370 Іноземна мова з методикою навчання (1-2 курс, ДО) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2022 756 29.12.2022 23/24 н.р.
1744 Іноземна мова (англійська мова) (1 курс, ІВО, ІВФ, денна) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2024 330 02.04.2024

Використання ЕНК (29)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
3685 Педагогічний інститут Іноземна мова з методикою навчання (3,4 курс) Бакалавр Денна 7 9 не враховується 28.12.2018
3755 Педагогічний інститут Методика навчання англійської мови (4 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 3 8 не враховується 28.12.2018
5116 Педагогічний інститут Іноземна мова (англійська мова) (1 курс, ММ, денна) Бакалавр Денна 8 5 10 27.12.2019
5126 Педагогічний інститут Іноземна мова з методикою навчання (4 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 10 5 10 27.12.2019
5182 Педагогічний інститут Іншомовна освіта (1-2 курс, ПО) Бакалавр Денна 9 5 10 27.12.2019
6406 Педагогічний інститут Іноземна мова з методикою навчання (1-2 курс, ДО) Бакалавр Денна 8 4 не враховується 10.12.2020
6464 Педагогічний інститут Іншомовна освіта (1-2 курс, ПО) Бакалавр Денна 9 5 не враховується 10.12.2020
6882 Педагогічний інститут Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (1-2 курс, спп, ДО) Бакалавр Денна 8 4 не враховується 10.12.2020
6887 Педагогічний інститут Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (2-3 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 7 4 не враховується 10.12.2020
7163 Педагогічний інститут Сучасні технології навчання іноземної мови в початковій школі (2-3 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 10 5 10 10.12.2020
8446 Педагогічний інститут Іноземна мова (англійська мова) (1 курс, ММ, денна) Бакалавр Денна 9 4 не враховується 31.12.2020
8669 Педагогічний інститут Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (1-2 курс, спп, ДО) Бакалавр Денна 9 4 не враховується 31.12.2020
9136 Педагогічний інститут Іноземна мова (англійська мова) (1 курс, ММ, денна) Бакалавр Денна 10 5 3 30.11.2021
9207 Педагогічний інститут Іншомовна освіта (1-2 курс, ПО) Бакалавр Денна 8 5 3 30.11.2021
10110 Педагогічний інститут Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (1-2 курс, спп, ДО) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 30.11.2021
10287 Педагогічний інститут Сучасні технології навчання іноземної мови в початковій школі (2-3 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 10 4 3 30.11.2021
11707 Педагогічний інститут Інтегрований практичний курс іноземної мови (2-4 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується 10 30.11.2021
12102 Факультет педагогічної освіти Іноземна мова (англійська мова) (1 курс, ММ, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 31.12.2022
12134 Факультет педагогічної освіти Іншомовна освіта (1-2 курс, ПО) Бакалавр Денна 10 5 3 31.12.2022
12388 Факультет педагогічної освіти Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (2-3 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 3 31.12.2022
12442 Факультет педагогічної освіти Сучасні технології навчання іноземної мови в початковій школі (2-3 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 9 5 3 31.12.2022
12517 Факультет педагогічної освіти Іноземна мова з методикою навчання (1-2 курс, ДО) Бакалавр Денна 8 не враховується 10 31.12.2022
12567 Факультет педагогічної освіти Інтегрований практичний курс англійської мови (2 курс, спп, ПО) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 31.12.2022
12909 Факультет педагогічної освіти Іншомовна освіта (1-2 курс, ПО) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 31.12.2023
13071 Факультет педагогічної освіти Інтегрований практичний курс іноземної мови (2-4 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 10 5 5 31.12.2023
13247 Факультет педагогічної освіти Сучасні технології навчання іноземної мови в початковій школі (2-3 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 10 5 5 31.12.2023
13326 Факультет педагогічної освіти Іноземна мова з методикою навчання (1-2 курс, ДО) Бакалавр Денна 10 5 5 31.12.2023
13346 Факультет педагогічної освіти Іншомовна освіта з методикою навчання (англійська мова) (2-4 курс, ДО) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 31.12.2023
13373 Факультет педагогічної освіти Інтегрований практичний курс англійської мови (2 курс, ПО, спп) Бакалавр Денна 9 5 не враховується 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (7)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
1044 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,27 12.01.2017
1901 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,20 26.12.2018
2561 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,17 28.12.2019
3633 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,79 28.12.2020
4691 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,75 28.12.2021
5691 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,79 30.12.2022
6563 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,56 30.12.2023

Заходи мистецького спрямування (1)

ID Назва заходу Вид участі / підготовки Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
512 Шоу-програма "Ось ми які" Підготовка номерів студентів для участі в концертах, конкурсах, виставках тощо Київський університет імені Бориса Грінченка - 16.11.2017