Додаткові відомості

Освіта
Кіровоградський державний педагогічний інститут імені О.С.Пушкіна, 1978 р.
Перелік місць роботи

1978-2012 р.р. - Загальноосвітні навчальні заклади міст Львова та Кропивницького, вчитель початкових класів

2012 - 2017 р.р. - Кіровоградський Інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, старший викладач кафедри дошкільної і початкової освіти

з 2018 р. - Інститут післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, доцент кафедри дошкільної та початкової освіти

Теми дисертацій (захищених)

Виховання ціннісного ставлення до людини у молодших школярів у навчально-виховному процесі

Громадська активність
Наставник новопризначених науково-педагогічних співробітників

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
2 2 1 2024.06.11 06:01:04 Перейти до Scopus link

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
201 Кафедра дошкільної та початкової освіти - 1 0 2021 -

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 60 3 2 2024.06.14 11:41:54 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 33 3 0

Індекс цитування в Research Gate (3)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
593 Інститут післядипломної освіти 9.7 0 2020 https://www.researchgate.net/profile/Olga_Tretyak2
706 Інститут післядипломної освіти Кафедра дошкільної освіти 53.6 1 2022 https://www.researchgate.net/profile/Olga-Tretyak-3
1042 Інститут післядипломної освіти Кафедра дошкільної та початкової освіти 143.9 2 2023 https://www.researchgate.net/profile/Olga-Tretyak-3

Конференції (55)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
10439 V Міжнародної науково-практичної конференції «УКРАЇНО МОЯ ВИШИВАНА: ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ ТА ОСВІТНЬО-ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНСЬКОЇ ВИШИВАНКИ», Про українську вишиванку учням початкової школи м. Київ Україна document.pdf
10441 Всеукраїнській науково-практичній конференції «Педагог ХХІ століття: стратегії та технології забезпечення якості освіти» Всеукраїнській науково-практичній конференції «Педагог ХХІ століття: стратегії та технології забезпечення якості освіти» м. Київ Україна document.pdf
10440 Соцієтальна динаміка травми: Чи робить сильнішим те, що не вбиває Соцієтальна динаміка травми: Чи робить сильнішим те, що не вбиває Словаччина document.pdf
10031 Вебінар "Знайомство з Research4Life: початок використання" "Використання Research4Life" м. Київ Україна document.pdf
9331 Розвиток гнучких навичок (soft skills) студенської молоді у процесі освітньої діяльності: зарубіжний і вітчизняний досвід Мнемотехніка як засіб розвитку творчих здібностей молодших школярів м. Черкаси document.pdf
9204 ІV Міжнародна наукова онлайн-конференція «Україно моя вишивана: етнокультурний та освітньо-виховний потенціал української вишиванки» Учням початкової школи про обереги та їх значення у нашому житті м. Київ Україна document.pdf
10007 "Україно моя вишивана: етнокультурний та освітньо-виховний потенціал української вишиванки" Про вишиванку як оберіг м. Київ Україна document.pdf
9281 "Освіта та наука крізь виклики сьогодення" Партнерська взаємодія учня і вчителя початкової школи м. Запоріжжя document
10004 «Захист психічного здоров’я учасників освітнього процесу в умовах війни та повоєнного часу» Психологічний захис вчителя початкових класів м. Кропивницький document.pdf
9237 Освіта і виховання в інформаційному суспільстві в умовах воєнного та повоєнного стану Застосування мнемотехніки на он-лайн уроках у початковій школі м. Рівне document.pdf
10002 «Methods of solving complex problems in science» Розвиток навичок співпраці в учнів початкової школи Prague, Czech Republic document
10001 The XVI International Science Conference "Integrationc of scientific solutionc and methods into practice" Співдружність сердець заради успіху дітей Paris, France document
10006 «Модернізація управління освітою в умовах світових викликів» «Модернізація управління освітою в умовах світових викликів» м. Київ Україна document.pdf
9073 Круглий стіл «STEАM-ОСВІТА: ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ» Stem як засіб розвитку компетентності педагогічного партнерства м. Київ Україна document.pdf
9075 ЦИФРОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ : 2023 Цифрова компетентність як складова розвитку педагогічного партнерства м. Київ Україна document.pdf
9074 Виховання громадянина-патріота в умовах реалізації завдань концепції «Нова українська школа Патріотичне виховання у творчій спадщині Григорія Ващенка м. Кропивницький document.pdf
9072 I Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "ІННОВАЦІЙНІ ПРОЄКТИ ТА ПАРАДИГМИ МІЖНАРОДНОЇ ОСВІТИ" Сторітелінг як метод критичного мислення Тбілісі, Грузія-Київ, Україна document
10005 "Складники уфективного навчання інтегрованого курсу "Здоров'я, безпека, добробут" в НУШ" Розуміння специфіки оцінювання п'ятикласників м. Київ Україна document.pdf
8421 Всеукраїнської науково-практичної конференції «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА: ПЕРЕХІД НА НАСТУПНИЙ РІВЕНЬ» Професійні компетентності вчителя початкових класів НУШ. м. Кропивницький document.pdf
8443 V Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції РЕАЛІЗАЦІЯ В ДОШКІЛЬНІЙ ТА ПОЧАТКОВІЙ ОСВІТІ ПРИНЦИПІВ ДЕМОКРАТІЇ: ЗВАЖЕНІСТЬ, ОБІЗНАНІСТЬ, ДОСВІД Демократичне шкільне середовище для виховання громадянина України м. Київ Україна document.pdf
8365 Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 104-й річниці від дня народження Василя Сухомлинського «ПЕДАГОГІКА ПАРТНЕРСТВА: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» 11-12 жовтня 2022 р. Партнерська співпраця з батьками заради моральної зрілості дітей м. Кропивницький document.pdf
8227 «Розвиток Soft Skills для реалізації потенціалу молодих вчених» онлайн семінарі «Розвиток Soft Skills для реалізації потенціалу молодих вчених» Онлайн-семінар document.pdf
8119 ІІІ Міжнародна наукова онлайн-конференція «Україно моя вишивана: етнокультурний та освітньо-виховний потенціал української вишиванки» Про обереги українського народу на уроках у початковій щколі м. Київ Україна document.pdf
8181 ХХІ Міжнародна конференція молодих науковців "Проблеми особистості в сучасній науці:результати та перспективи" Казкотерапія для зняття стресу в учнів початкової школи м. Київ Україна document.pdf
8155 Міжнародна науково-практична конференція "Зростаюча особистість у смислоціннісних обрисах" Роль виховання ціннісного ставлення до людини і попередження виникнення булінгу в учнів початкової шуоли м. Київ Україна document.pdf
7177 Семінарі «Новий український правопис» Основні зміни нового правопису Онлайн-семінар document.docx
7178 ІV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференціія "Якість освіти: зміни заради прогресу" Професійна підготовка вчителів до виховання толерантності в учнів початкової школи Інтернет-конференція document.docx
7105 Колегія Павла Галагана в культурному й освітньому просторі кінця ХІХ – початку ХХ століть (до 150-річчя Колегії Павла Галагана) Внесок випускника Колегії Павла Галагана Григорія Костюка у розвиток української психології м. Київ Національний музей літератури України document
7104 ІІ Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Обдаровані діти – скарб нації» Підготовка вчителів початкової школи до роботи з обдарованими дітьми м. Київ document.pdf
6873 ІІІ Всеукраїнський форум за міжнародної участі "Дитина у тривожному середовищі: рзвивальні і відновлювальні практики" Інфо-медійна грамотність, як компонент безпеки для учнів початкової школи Онлайн-форум document.pdf
6872 Всеукраїнська науково-практична онлайн конференція "Філософія для дітей:сучасний стан і перспективи розвитку" Досвід впровадження філософії для дітей у Новій українській школі Онлайн-форум document.pdf
6874 ІІ міжнародна онлайн-конференція "Україно моя вишива: етнокультурний та освітньо-виховний потенціал української вишиванки"на Виховний вплив крилатих висловів про вишиванку на учнів початкової школи Онлайн-форум document.pdf
6652 Участь у Всеукраїнській науковій конференції «Навчання української мови та мов національних меншин учнів закладів загальної середньої освіти в контексті компетентнісного підходу» Філософські запитання для спільноти допитливих на уроках літературного читання м. Київ Україна document.pdf
6653 Всеукраїнська науково-практична конференція «Дистанційне та змішане навчання як засіб реалізації індивідуальної траєкторії професійного зростання педагога» Дистанційне навчання та цифрові інструменти на уроках у початковій школі м. Київ Україна document.pdf
6294 ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція Компетентнісне спрямування дошкільної та початкової освіти в умовах Нової Української Школи СПРЯМУВАННЯ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ НУШ як платформа формування моральних цінностей у молодших школярів Інтернет-конференція document.docx
6352 1-а віртуальна міжнародна конференція зі сталої освіти SEVIC 2020 13 грудня 2020 року. Педагогічний та ініціативний підходи до просування Академічна доброчесність: відповідні джерела ENAI Вебінар document.pdf
6212 ІІ Всеукраїнський відкритий науково-практичний онлайн-форум \ Професійний розвиток вчителя з виховання у молодших школярів моральних цінностей Онлайн-форум document.pdf
5942 Ркформа - шлях до школи моєї мрії Формування позитивної громадської думки щодо освітніх інновацій м. Київ Україна document.pdf
5943 Ркформа - шлях до школи моєї мрії Формування позитивної громадської думки щодо освітніх інновацій м. Київ Україна document.pdf
5941 Viewed: Не все те золото, що блищить Certificate of Attendance Вебінар document.pdf
5678 Clarivate Web of science Профілі автора: створення, корегування,:можливості Вебінар document.pdf
5680 Clarivate Web of science Можливості ресурсів Clarivate для успішної грантової заявки Вебінар document.pdf
5679 Clarivate Web of science Вступ до наукометрії Вебінар document.pdf
5685 Dinternal Education Online Міжнародна сертифікація викладачів від компанії Майкрософт – не мрія, а реальність! Онлайн-тренінг document.pdf
5683 Web of science Group Критерії та процедура відбору до Web of Science Core Collection Вебінар document.pdf
5681 Web of science Group Можливості аналітичного інструменту Incites Вебінар document.pdf
5682 Web of science Group Що нам готує новий інтерфейс Web of science core collection Вебінар document.pdf
5684 Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Україно моя вишивана: етнокультурний та освітньо-виховний потенціал української вишиванки» Виховний потенціал української вишиванки Онлайн-конференція document.pdf
5686 Всеукраїнська науково-практична конференція «ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ ЩОДО ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ», Виховання у молодших школярів ціннісного ставлення до навколишнього світу м. Київ Україна document.pdf
5677 Розвиток інформаційно-аналітичної компетентності педагога в умовах транформаційних змін суспільства Інноваційні технології навчання в Новій українській школім м. Київ Україна document
5687 Вебінар видавництва John Wiley & Sons Онлайн ресурси видавництва Wiley в допомогу дослідникам Вебінар document.pdf
4571 Передові освітні практики: Україна, Європа, Світ Роль і завдання особистості вчителя початкових класів у розвитку базових людських цінностей м. Київ document
4573 Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та євроінтеграції Професійно-педагогічна спрямованість особистості вчителя початкових класів на виховання у молодших школярів життєвих цінностей м. Київ document
4575 Зростаюча особистість у смислоціннісних обрисах Виховання морально-етичних цінностей у молодших школярів м. Київ document
4578 Розвиток мовної особистості педагога: лінгводидактичний та когнітивний аспекти Розвиток критичного мислення на уроках української мови у початковій школі м. Київ document

Монографії (колективні) (2)

ID Назва Рік
45844 Удосконалення професійної компетентності вчителів з виховання у молодших школярів ціннісного ставлення до людини
41018 Дистанційне та змішане навчання як засіб реалізації індивідуальної траєкторії професійного зростання педагога

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (8)

ID Назва Рік
48562 Варіативність розуміння феномену «щастя» в наукових працях та учнівському досвіді
46821 The Impact of Digitalization of Education on the Development of Key Teacher Competencies
45898 Moodle-Based Development of Primary Education under Martial Law
44471 Information and information resources as social and personal values of education and of subjects of the educational process in the information era
41478 Decreased learning motivation as a scientific problem of the centuries
42314 Permanence of professional self-determination in the conditions of socio-economic transformations and processes in the labor market
40757 The role of instilling moral values in primary school children
31314 Research of the Level of Emotional Intelligence of Preschool Teachers-Methodologists

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (13)

ID Назва Рік
49149 Дослідницький аналіз лідерства у процесі партнерської взаємодії освітян
49150 Сприймання інструментів штучного інтелекту учителями початкової школи
48634 Роль лідера у партнерській взаємодії для педагогічних працівників
48562 Варіативність розуміння феномену «щастя» в наукових працях та учнівському досвіді
45845 STEM-підхід до навчання у початковій школі
45332 Роль компетентності вчителя початкової школи у партнерській взаємодії сім’ї і школи
44471 Information and information resources as social and personal values of education and of subjects of the educational process in the information era
42277 Negative effects of mobbing among primary school teachers
40412 Психолого-педагогічна протидія булінгу у середовищі учнів початкової школи
40442 Сім’я і школа: взаємодія у питаннях формування гуманістичних цінностей школярів
36946 Features of dignity education in junior schoolchildren
30485 Виховання цінності життя у молодших школярів
28536 Виховання в дітей ціннісного ставлення до людини як психолого-педагогічна проблема

Фахові видання, що затверджені МОН (10)

ID Назва Рік
49149 Дослідницький аналіз лідерства у процесі партнерської взаємодії освітян
45845 STEM-підхід до навчання у початковій школі
45265 Діагностика сформованості компетентності педагогічного партнерства у вчителів початкової школи
45323 Розвиток компетентності педагогічного партнерства
42277 Negative effects of mobbing among primary school teachers
43663 Prevention of mobbing among primary school teachers
40412 Психолого-педагогічна протидія булінгу у середовищі учнів початкової школи
36946 Features of dignity education in junior schoolchildren
30485 Виховання цінності життя у молодших школярів
28041 Методика виховання ціннісного ставлення до людини у молодших школярів

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (28)

ID Назва Рік
44923 Патріотичне виховання у творчій спадщині Григорія Ващен
44956 Розвиток навичок співпраці в учнів початкової школи
44926 Співдружність сердець заради успіху дітей
44924 Сторітелінг як метод критичного мислення
45288 Цифрова компетентність як складова розвитку педагогічного партнерства
42840 Development of primary school teacher's health care competence
42287 Partnership cooperation with parents for the sake of children's moral maturity
43163 Демократичне шкільне середовище для виховання громадянина України
42291 Education of respect for dignity as a countermeasure against the negative consequences of bullying in elementary school students
41347 Fairy tale therapy to relieve stress in primary school students
43665 Active methods for preventing bullying in elementary school students
40443 Професійна підготовка вчителів до виховання толерантності в учнів початкової школи
37146 Preparing primary school teachers to work with gifted children
37360 The educational influence of winged expressions about embroidery on primary school students
36950 Мудрість та розум у філософії для дітей на уроках літературного читання
36949 Інфо-медійна грамотність, як компонент безпеки для учнів початкової школи
36495 It's not a secret about media literacy: how to live among fakes and misinformation
36498 Philosophical questions for the curious community in reading lessons
36497 Професійний розвиток вчителя з виховання у молодших школярів моральних цінностей
36514 Досвід впровадження філософії для дітей у новій українській школі
31521 Виховання ціннісного ставлення до навколишнього світу у молодших школярів
36952 НУШ як платформа формування моральних цінностей у молодщих щколярів
29597 Роль і завдання особистості вчителя початкових класів у розвитку базових людських цінностей
29612 Виховання морально-етичних цінностей молодших школярів
28038 Виховання життєвих цінностей у молодших школярів у процесі навчальної діяльності: методичний аспект
28040 Розвиток критичного мислення на уроках української мови у початковій школі
28042 Формування ціннісного ставлення до людини
28475 Теоретичні засади проблеми виховання ціннісного ставлення до людини

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
125 The role of instilling moral values in primary school children https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40757/ 2022

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (5)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
458 м.Люблін, Польща Міжнародне стажування 24.04-01.05.2023 Dr. Arkadiusz Malek Учасник програми document
477 Ягелонський університет у Кракові (Польща) Міжнародне стажування 22.04-28.05.2023 Prof. Alicia Nowak Учасник програми SZFL-002681 Tretiak Olha.pdf
503 м.Люблін, Польща Міжнародне стажування 18-25.09.2023 Dr. Arkadiusz Malek Учасник програми document
649 м.Люблін, Польща Міжнародне стажування 12-21.02.2024 dr. Arkadiusz Malek Учасник програми document
666 м.Сучава, Румунія Міжнародне стажування 12.02-28.03.2024 prof.Maria Pavelescu Учасник програми certificat LPS_Tretiak - 180 год.pdf

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
271 Забезпечення якості професійної діяльності педагогічних працівників міста Києва в системі неперервної педагогічної освіти Повноцінне дослідження 09.2022

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (28)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
3681 Дослідницький модуль Інший модуль nakaz_807_25.11.2019.pdf 25.11.2019
3719 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 22.12.2014
3840 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 16.01.2020
4065 Модуль ІКТ Інший модуль document 19.03.2020
5325 Інше Інший модуль document 26.05.2021
5455 Інше Фаховий модуль (за кордоном) document 16.08.2021
5528 інше Інший модуль document 22.08.2021
5599 інше Інший модуль document 20.05.2021
5680 інше Інший модуль document 19.10.2021
6113 Лідерський модуль Інший модуль document 08.12.2021
6557 інше Інший модуль document 08.08.2022
6616 інше Інший модуль document 23.08.2022
6681 інше Інший модуль document 24.09.2022
6757 інше Інший модуль document 14.10.2022
6949 інше Інший модуль document 15.09.2022
7744 STEАM-освіта: від теорії до практики Інший модуль document 15.03.2023
7873 Лідерський модуль Інший модуль document 12.05.2023
7970 «УКРАЇНА НА ШЛЯХУ ВІДНОВЛЕННЯ: ЗАВДАННЯ НАУКИ І ОСВІТИ В ЄВРОПЕЇЗАЦІЇ ДЕРЖАВ Інший модуль Третяк Ольга Петрівна 30 год (1).pdf 19.05.2023
8557 Діагностика та моніторинг розвитку обдарованості особистості Інший модуль Третяк О..pdf 30.05.2023
8558 ЛІДЕРСТВО ОБДАРОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ: ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК Інший модуль Третяк.pdf 26.10.2023
8743 Цифровий модуль Інший модуль наказ №793.pdf 08.12.2023
8809 Інноваційні практики наукової освіти Інший модуль Третяк.pdf 12.12.2023
8903 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_819_20.12.2023.pdf 20.12.2023
9304 Лідерство і обдарованість: сучасний науковий дискурс і освітня практика Інший модуль Третяк Ольга Петрівна.pdf 10.02.2024
9310 Національна наука і освіта в умовах війни РФ Інший модуль Третяк.pdf 02.04.2024
9530 Лідерство і комунікація як базові інструменти викладача в кризових умовах Лідерський модуль document 01.04.2024
9800 Психологічна витривалість в умовах життєвої турбулентності Інший модуль document 25.04.2024
9851 ОБДАРОВАНІСТЬ: МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ Інший модуль Третяк Ольга Петрівна 30 год.pdf 26.05.2024

Зимові та літні школи (2)

ID Підрозділ Тип школи Назва Місце проведення Роль Рік Документ, що засвідчує
75 Інститут післядипломної освіти Літня Якість освіти в умовах воєнного часу Київський університет імені Бориса Грінченка Член робочої групи 2023 -
82 Інститут післядипломної освіти Зимова Школа професійного розвитку педагогів Київський університет імені Бориса Грінченка Член робочої групи 2023 -

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
28553 Експрес-контроль з літературного читання: 2 клас

Підручники, навчальні посібники (колективні) (5)

ID Назва Рік
28540 Почитаймо разом: зошит з розвитку зв’язного мовлення 1 клас
28548 Почитаймо разом: зошит з розвитку зв’язного мовлення 2 клас
28550 Почитаймо разом: зошит з розвитку зв’язного мовлення 3 клас
28552 Почитаймо разом: зошит з розвитку зв’язного мовлення 4 клас
28465 Державна підсумкова атестація: підсумкові контрольні роботи з читання

Навчальні та методичні матеріали (7)

ID Назва Рік
40414 Виховання моральних цінностей у молодших школярів НУШ
30168 Виховання ціннісного ставлення до людини на уроках літературного читання: частина 1: 1-2 класи
30169 Виховання ціннісного ставлення до людини на уроках літературного читання: частина 2: 3-4-ті класи
28388 Виховання ціннісного ставлення до людини у молодших школярів. Система роботи з батьками
30164 Виховання ціннісного ставлення до людини у молодших школярів: частина 1
30166 Виховання ціннісного ставлення до людини у молодших школярів: частина 2
30167 Виховання ціннісного ставлення до людини у молодших школярів: частина 3

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2454 Кафедра дошкільної та початкової освіти 4,2 25.11.2019
3305 Кафедра дошкільної та початкової освіти 4,3 30.11.2020
4240 Кафедра дошкільної та початкової освіти 4.8 06.12.2021
5108 Кафедра дошкільної та початкової освіти 4.8 29.11.2022

Рейтинг викладача за проведення очних занять для педколективів закладів освіти (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Кількість занять Рік
38 Кафедра дошкільної та початкової освіти 48 2023

Рейтинг викладачів серед педагогів (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Оцінка Рік
8 Кафедра дошкільної та початкової освіти 48 2023

Нові освітні програми (ІПО) (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Роль Рік
28 Кафедра дошкільної та початкової освіти Розробник 2023